Klokkenluiden

Wat is klokkenluiden?

Bij F‑Secure hebben we een professionele verantwoordelijkheid om iets te zeggen en meldingen te doen van alle mogelijke corrupte, illegale of andere ongewenste handelingen en om de benodigde acties te ondernemen nadat dergelijke handelingen zijn ontdekt. Dit wordt ook wel Klokkenluiden genoemd.

F‑Secure moedigt u ten zeerste aan om iets te zeggen als u dergelijk gedrag, activiteiten of handelingen vermoedt of als u hier getuige van bent. F‑Secure biedt een effectief, objectief, vertrouwelijk en beveiligd meldingskanaal, het Klokkenluiderskanaal, waar u uw zorgen openlijk en veilig bekend kunt maken. Het Klokkenluiderskanaal is 24 uur per dag beschikbaar op lantero.report/new/hhpartners. Als er problemen optreden, moet u de site mogelijk handmatig op de geaccepteerde lijst zetten omdat deze cookies van derden gebruikt. De is wordt geaccepteerd wanneer u bijvoorbeeld door F‑Secure beheerde Chrome gebruikt. De technische oplossing wordt geboden door Lantero AB. F‑Secure neemt alle meldingen serieus. We hebben een verantwoordelijkheid om u te beschermen, inclusief het niet openbaarmaken van uw identiteit en ervoor zorgen dat u niet te maken krijgt met vergelding.

Deze omsloten pagina vat de hoofdelementen van het Klokkenluiderskanaal en het gerelateerde F‑Secure Klokkenluidersbeleid samen. Een volledige versie is beschikbaar op Klokkenluidersbeleid. Als u een Klokkenluidersrapport wilt indienen, lees dan eerst het volledige Klokkenluidersbeleid zorgvuldig door voordat u het rapport indient.

Wat moet u melden via het Klokkenluiderskanaal?

Het Klokkenluiderskanaal kan worden gebruikt om meldingen te doen van schendingen met betrekking tot zaken zoals corruptie, inclusief het aanbieden of accepteren van omkopingen, witwassen van geld, inbreuken van privacyregelgevingen en veel andere soorten zaken met betrekking tot schendingen van de wet.

Het Klokkenluiderskanaal is niet bedoeld voor het melden van normale dienstverband- of werkgerelateerde zaken. Dergelijke zaken moeten worden gemeld bij uw lijnmanager of PO&C.

Wie kan een Klokkenluidersrapport indienen?

U kunt een rapport indienen als u, als onderdeel van uw werkgerelateerde activiteiten, toegang hebt gekregen tot informatie over handelingen die een schending van de wet kan inhouden. Een rapport kan bijvoorbeeld worden ingediend door alle huidige en ex-werknemers, onderaannemers, sollicitanten, stagiaires, leveranciers etcetera.

Hoe wordt het Klokkenluidersrapport verwerkt?

Om te zorgen voor objectieve behandeling van rapporten en om te voorkomen dat het rapport wordt beoordeeld door een persoon die op enige wijze is betrokken bij de schending, wordt het Klokkenluiderskanaal bestuurd door een extern advocatenkantoor, HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Alle rapporten worden in eerste instantie door dit kantoor bekeken en zij zorgen ervoor dat betrouwbare rapporten worden doorgestuurd naar personen bij F‑Secure die het meest geschikt zijn om hier mee aan de slag te gaan, helemaal tot het hoogste management indien nodig. Het daadwerkelijke onderzoek en andere acties die mogelijk voortvloeien uit het rapport worden uitgevoerd door F‑Secure.

Kan het Klokkenluiderskanaal anoniem worden gebruikt?

Het Klokkenluiderskanaal biedt de volgende drie alternatieve manieren om uw identiteit al dan niet bekend te maken:

  • U kunt ervoor kiezen volledig anoniem te blijven en geen contactgegevens op te geven; of

  • U kunt alleen een e‑mail­adres opgeven; of

  • U kunt ervoor kiezen uw identiteit openbaar te maken.

Let op: als u uw e‑mailadres opgeeft zonder uw identiteit op enige andere manier openbaar te maken, wordt uw e‑mailadres niet bekendgemaakt bij F‑Secure of degenen die de rapporten ontvangen en behandelen. Uw e‑mailadres wordt door het Klokkenluiderskanaal gebruikt om berichten over te brengen tussen u en de persoon die uw rapport behandelt. Als u wilt toestaan dat degenen die de rapporten behandelen u vragen kunnen stellen en om opheldering kunnen vragen via het platform, raden we aan uw e‑mailadres op te geven bij het indienen van een rapport.

Het openbaarmaken van uw identiteit is nooit verplicht, maar kan wel zorgen voor effectiever onderzoek naar de zaak. Zelfs als u ervoor kiest uw identiteit openbaar te maken, worden alle rapporten die worden ontvangen via het Klokkenluiderskanaal vertrouwelijk behandeld. F‑Secure heeft de verantwoordelijkheid om uw identiteit en de identiteit van mogelijke derde partijen vermeld in uw rapport te beschermen.

Welke bescherming is voor u als klokkenluider beschikbaar?

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van het Klokkenluiderskanaal veilig is voor u, ontvangt u de volgende bescherming met betrekking tot uw rapport, zolang u geldige redenen hebt om aan te nemen dat uw rapport waar is als u het indient.

  • Uw identiteit wordt niet bekendgemaakt aan F‑Secure, tenzij u ervoor gekozen hebt deze bekend te maken.

  • U hoeft niet bang te zijn voor vergelding naar aanleiding van het indienen van het rapport via bijvoorbeeld dreigingen, waarschuwingen of beëindiging van het dienstverband.

  • Als u ondanks bovenstaande toch te maken krijgt met vergelding, komt u in aanmerking voor speciale compensatie; en

  • Krijgt u civiele, strafrechtelijke en administratieve aansprakelijkheidsbescherming zoals vastgelegd in de wet.

Als u opzettelijk een onwaar rapport indient, krijgt u de bovenstaande bescherming niet.