F‑Secure VPN licentie­voorwaarden

Oktober 2014

 

F‑Secure VPN is een service voor beveiliging en online privacy. De service codeert internetverkeer en is bedoeld om je te beschermen tegen hackers, trackers en schadelijke inhoud. Deze service is onderhevig aan de licentievoorwaarden voor eindgebruikers van F‑Secure.

Vergeet niet dat alleen jij verantwoordelijk bent voor hoe je de service gebruikt. De service is ontwikkeld voor je eigen plezier, niet ten koste van anderen. Gebruik daarom de service niet voor de volgende doeleinden:

  • Het verzamelen of distribueren van privégegevens, auteursrechtelijk beschermde inhoud of handelsgeheimen waarvan je het recht niet hebt om ze over te dragen;

  • Het distrubueren van inhoud die onwettig, lasterlijk, pornografisch, grof of intimiderend is, or die inhoud/code met schadelijke functies bevat;

  • Het openen of distribueren van kinderporno of bestialiteit;

  • Het verzenden van spam;

  • Malware, botnets, phishing, denial-of-service-aanvallen, hacken, portscans of onbevoegde toegang;

  • Het nabootsen van een andere persoon;

  • Het schenden van andermans wettelijke rechten;

  • Het schenden van toepasselijke wetten, waaronder exportwetten;

  • Andere inbreukmakende of frauduleuze doeleinden; of

  • Gebruik dat de werking van de service verstoort of de mogelijkheid van andere gebruikers om de service te gebruiken.

We verwachten dat je voldoet aan de voorwaarden van services van derden die je opent via onze service.

Hoewel we je privacy tijdens het gebruik van de service respecteren, hebben we maatregelen getroffen om activiteiten te detecteren die hierboven zijn verboden, zodat we de integriteit en voordurende beschikbaarheid van deze service kunnen garanderen.

We behouden ons het recht voor om onmiddellijk enkele of alle gebruikersrechten op te schorten of te herroepen, indien je een van deze bepalingen schendt.

Van tijd tot tijd wordt bovenstaande gewijzigd en aangepast op basis van nieuwe functies, ook om de service schoon te houden.