Privacy­beleid voor de supportool

April 2019

Kort samengevat

Wanneer de F‑Secure-supporttool wordt uitvoerd, verzamelt deze informatie over uw computersysteem en -configuratie, evenals de logboeken die onze services maken. Deze informatie wordt gebruikt voor probleemoplossing binnen onze services.

In de meeste gevallen kunt u de informatie bekijken en bewerken voordat u het archiefbestand naar de klantenservice verzendt.

Uitgebreid

Dit servicespecifieke beleid richt zich op de items die volgens ons het meest relevant voor u zijn. Deze items houden in: 1) het soort persoonlijke en privégegevens dat de service verzamelt, 2) waar we deze voor gebruiken, 3) onze reden, 4) gebruikelijke openbaringen en 5) hoelang we de gegevens opslaan. Meer informatie over dergelijke onderwerpen alsook andere aspecten (gegevensonderwerprechten, contactinformatie, etc.) van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ook beschikbaar via de ingesloten koppelingen.

Wat verzamelen we en wat doen we ermee?

Verzamelde informatie van servicelogboeken van F‑Secure

De informatie omvat de servicelogboeken van F‑Secure. Deze informatie bevat gedetailleerde informatie van de serviceactiviteit, bijvoorbeeld het downloaden en installeren van updates, communicatie tussen de servicecomponenten, gebruikmaken van een functie en beveiligingsgebeurtenissen. De informatie kan servicecrashdumps, bestandspaden, bankierwebsites en geblokkeerde webpagina’s bevatten.

Verzamelde informatie van de logboeken van het besturings­systeem

De informatie omvat de huidige configuratie van uw besturingssysteem, bijvoorbeeld de netwerkconfiguratie, geïnstalleerde applicaties, besturingssysteemservices (bijvoorbeeld updateservices voor het besturingssysteem) en processen en applicaties die worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de internetbrowser), toegewezen schijven en apparaat- en gebruikersnamen, systeemcrashdumpen en logboeken. De verzonden informatie bevat ook een momentopname van de gebeurtenisgeschiedenis van het systeem.

Doeleinden

Logboekinformatie van de service wordt verzameld om vast te stellen of onze service naar behoren is uitgevoerd, alsook om mogelijke problemen met onjuiste categorisatie op te lossen. Informatie over het besturingssysteem wordt verzameld ten behoeve van probleemoplossing in gevallen waar onze eigen servicelogboeken onvoldoende informatie verschaffen. Het archiefbestand wordt ook gebruikt als gegevensbron om onze ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen, zodat we kunnen voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet op uw apparaat of dat van andere klanten.

De inter­actie- en servicespecifieke privacybeleidsregels en verklaringen leggen de specifieke doeleinden uit voor het gebruik van de persoonlijke gegevens die door een service worden verzameld of bij een dergelijke activiteit worden verwerkt.

Naast dergelijke specifieke doeleinden zijn de volgende algemene doeleinden van persoonlijke gegevens van toepassing op al onze services:

 • Inrichten van services. We verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden om onze services aan u te kunnen leveren:

 • Klanttraject. Geautoriseerde gebruikers identificeren, transacties verwerken en bijhouden, gebruikersaccounts beheren, alsook voor verzending, facturering en licenties beheren;

 • Levering, reparatie en verbetering. Onze services leveren, onze services en websites bijhouden en ontwikkelen, en hulp en ondersteuning bieden voor de services;

 • Analyse. Bijhouden hoe onze services worden aangeschaft en gebruikt zodat we onze services kunnen verbeteren, onze relaties met u als klant kunnen onderhouden en u benaderen met relevante berichten.

 • Communiceren. U informatie over de services sturen, klantonderzoeken uitvoeren en onze services aan u marketen. De daadwerkelijke communicatie kan door F‑Secure of door onze partners worden uitgevoerd.

 • Regelgeving. Frauduleuze, illegale of inbreukmakende activiteiten voorkomen en voldoen aan wettelijke vereisten of andere regelgeving.

Aanpassingen

Als u (door de klantenservice van F‑Secure, door onze partners of de IT-beheerder van uw bedrijf) bent gevraagd om het niveau van logboekregistratie te wijzigen in ’volledig’ voordat u de tool (opnieuw) uitvoert om informatie van een F‑Secure-service op te slaan, bevat de volgende scan uitgevoerd door deze tool aanvullende gegevens in vergelijking met het bovenstaande. Het type aanvullende gegevens dat is verzameld, verschilt op basis van het doel van de foutopsporingspraktijken. Onze klantenservice kan u adviseren over van welke gegevens het waarschijnlijk is dat ze worden verzameld voor de desbetreffende kwestie. In principe moeten we dit doen wanneer we over onvoldoende gegevens beschikken om de problemen op uw apparaat vast te stellen.

Als u het ondersteuningsprogramma zelf handmatig uitvoert (oftewel, het programma wordt niet op afstand geactiveerd), wordt de informatie die door het programma wordt verzameld opgeslagen als een archiefbestand op uw desktop of computer. In dergelijke gevallen kunt u de bestanden uitpakken en de informatie bewerken voordat u deze opnieuw comprimeert en naar ons verzendt.

Juridische gronden

Onze juridische gronden voor het verwerken van persoonlijke gegevens verschillen afhankelijk van of u deze tool als een klant of bedrijfsklant uitvoert. In beide gevallen is het verzamelen van bovenstaande gegevens noodzakelijk om ons in staat te stellen onze ondersteuningsservices efficiënt aan te bieden aan u/uw werkgever. Zonder deze gegevens wordt het moeilijker om u te helpen bij het oplossen van het incident met onze services.

Als u een consument bent, worden de gegevens verzameld zodat we de service kunnen leveren waarvoor u een contract hebt afgesloten (zodat we u bijvoorbeeld kunnen helpen technische problemen op te lossen die u bij uw gebruik van F‑Secure-services ervaart). Dergelijke contracten kunnen rechtstreeks met ons zijn gesloten of met een andere entiteit die onze services aan u heeft aangeboden (zoals onze webwinkel of providerpartner).

Als u een zakelijke klant of werknemer van onze zakelijke klanten bent, hebben we een legitiem belang om de verzamelde/ingediende gegevens te gebruiken om de problemen op te lossen die aanleiding hebben gegeven tot de ondersteuningsdossiers en ook om de gegevens gedurende de benodigde periode op te slaan om te voorkomen dat het incident zich opnieuw voordoet in onze services. Ongeacht onze rechtvaardiging, behoudt u de controle over het al dan niet verzenden van het informatiepakket naar F‑Secure.

Over­drachten en kennisgevingen

Het archiefbestand wordt mogelijk verwerkt door F‑Secure Corporation, onze gelieerde bedrijven, relevante onderaannemers en onze ondersteuningspartners, maar alleen voor de doeleinden die in dit beleid uiteengezet zijn. Wanneer de service via onze zakelijke wederverkoper of providerpartner aan u wordt geleverd, vindt uw ondersteuningscontact waarschijnlijk plaats via deze entiteiten. Deze entiteiten sturen het archiefbestand doorgaans door naar F‑Secure voor analyse en diepgaande probleemoplossingsactiviteiten. In sommige gevallen kan het archiefbestand ook door een dergelijke wederverkoper worden verwerkt als zij de mogelijkheid hebben om onafhankelijk van F‑Secure probleemoplossingactiviteiten uit te voeren.

Verkoop en levering

Wij wissel een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (providers, webwinkels enzovoort) uit (zowel sturen als ontvangen), die onze services promoten, distribueren, beheren en ondersteunen. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij mogelijk nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een naadloze klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantbeheer, serviceondersteuning, incidentbeheer en het oplossen van problemen, rechtstreekse marketing en facturering.

Onze distributiepartners hebben waarschijnlijk een bestaande klantrelatie met u. Deze partners en bedrijfsklanten verwerken uw persoonlijke gegevens als onafhankelijke identiteit, op basis van hun toepasselijke privacybeleidsregels. Onze distributiepartners moeten hoe dan ook voldoen aan de overeenkomsten en regelgeving wanneer ze uw persoonlijke gegevens behandelen. Al deze entiteiten zijn standaard onafhankelijk verantwoordelijk voor hun eigen omgang met persoonlijke gegevens, voor eigen doeleinden.

Uitbesteding

We dragen mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens over naar bedrijven van de F‑Secure-groep en uw onderaannemers die ons helpen de services te maken, of maken deze gegevens openbaar.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing-e‑mails.) We eisen van onderaannemers dat zij uw gegevens verwerken overeenkomstig onze verklaringen hierover.

Inter­nationale over­drachten

F‑Secure is wereldwijd actief. Daarom zijn sommige van onze filialen, onderaannemers, distributeurs en partners gevestigd in meerdere landen, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, om het wereldwijde bereik en de beschikbaarheid van onze services te garanderen. Afhankelijk van de omvang van uw inter­acties met F‑Secure, kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in of benaderd vanuit meerdere landen. De locaties van de bij F‑Secure aangesloten bedrijven kunnen worden bekeken op de openbare webpagina’s van F‑Secure

Sommige van onze gelieerde ondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners zijn buiten de EER gevestigd om de wereldwijde beschikbaarheid van onze services te garanderen. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen naar andere rechtsgebieden, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen wij dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens volgens de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijnde technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F‑Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De vaste inhoud van dergelijke clausules is hier beschikbaar.

We voeren wereldwijde of grensoverschrijdende gegevensoverdrachten uitsluitend uit om een goede reden en na overweging van de bijbehorende privacyrisico’s.

Wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere gebruiken en bekendmakingen

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

Eén voorbeeld is het naleven van een gerechtelijk bevel of arrestatiebevel uitgegeven door de autoriteiten in de toepasselijke jurisdictie om informatieproductie af te dwingen.

Zo kunnen er ook andere omstandigheden zijn waarbij informatiesets vanwege een gerechtvaardigd rechtmatig belang bekend worden gemaakt aan een derde partij. Voorbeelden van zulke bekendmakingen zijn gevallen waarbij we ons moeten beschermen tegen aansprakelijkheid om of frauduleuze activiteit te voorkomen, waarbij we uw gebruik van onze producten moeten analyseren om er zeker van te zijn dat onze producten werken zoals u verwacht en we kunnen reageren op ongewenste ervaringen, gevallen waarbij het noodzakelijk is om een voortdurend probleem op te lossen of te beperken, of gevallen waarbij we moeten voldoen aan de wettelijke informatievereisten van onze verzekeraars of toezichthoudende instanties van de overheid. In zulke gevallen handelen wij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Mogelijk moeten we uw gegevens ook overdragen als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, fusie, spin-off of andere bedrijfsreorganisatie van F‑Secure, waarbij de informatie wordt geleverd aan de nieuwe controlerende entiteit in de gebruikelijke gang van zaken. De F‑Secure-groep maakt gegevens intern openbaar en draagt deze over zoals wordt vereist door ons destijds huidige werkingsmodel. We beperken deze bekendmakingen echter intern tot uitsluitend deze bedrijven, eenheden, teams en individuen in de groep die over deze informatie moeten beschikken voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

We wegen alle vereisten omtrent bekendmakingen zorgvuldig af en houden rekening met de mogelijkheid van dergelijke verzoeken tot openbaring wanneer we besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals providers en handelaars) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via appstores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die u ondersteuning voor onze services hebben geleverd of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van bronnen van derde partijen zijn:

 • informatie over uw aankoop via onze externe webstore.

 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze provider- en wederverkooppartner, zodat we onze service direct aan u kunnen aanbieden.

 • we verzamelen uw contactgegevens van besluitvormende bedrijfsregisters voor marketingdoeleinden en

 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e‑mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Derden

Onze services worden in samenwerking met onze partners geleverd en onze services en websites kunnen services van derde partijen insluiten of er samen mee functioneren. Dit privacydocument is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens zolang deze persoonlijke gegevens onder het invloedsbereik van F‑Secure vallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door andere entiteiten voor hun afhankelijke doeleinden, zijn deze andere partijen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier overeenkomstig met hun beleidsregels alsook voor het bevorderen van uw rechten onder wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Web­winkel. Onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F‑Secure, maar de beleidsregelingen van de provider van de webwinkel zijn van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.

 • Verzoeken om locatie van het apparaat. Wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de leverancier van de kaarten de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van publicatie gebruikt F‑Secure Google Maps in onze apparatielocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.

Retentie

Het bestand wordt door F‑Secure opgeslagen zolang dit nodig is om na te gaan dat de opgetreden problemen worden opgelost en opgelost zullen blijven in toekomstige service-uitgaven en voor maximaal twee jaar nadat het ondersteuningsdossier is gesloten.

Wanneer het archiefbestand in het bezit van F‑Secure is, respecteren we de mogelijke privé- of vertrouwelijke aard van de gegevens in het archiefbestand en gebruiken of delen we deze niet, uitgezonderd in zover noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

Deze tekst is een aanvulling op de servicespecifieke bewaartijden. De standaardregel onder de wet is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Bepaalde persoonlijke gegevens moeten echter alsnog langer worden bewaard vanwege verschillende redenen.

Gebruikelijke redenen dat we afwijken van de primaire bewaartijden omvatten de volgende voorbeelden:

 • retentieperioden en back-ups (bv. uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd na het eind van uw abonnement opgeslagen zodat we de gegevens kunnen beschermen tegen onbedoelde verwijdering);

 • van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betaling van onze services bij te houden)

 • om beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een voortdurend geschil of onderzoek)

 • om een terugkerend probleem op te lossen of in te perken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld een ondersteuningsticket dat over een probleem ging dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)

 • om frauduleuze activiteit te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)

 • uw persoonlijke gegevens zijn in andere gegevens opgenomen voor een secundair doeleinde (bv. logbestanden behouden);

 • andere vergelijkbare omstandigheden, waarbij er nog steeds rechtmatig behoefte aan de voortdurende opslag van persoonlijke gegevens is.

Het kan even duren voor uw account definitief wordt verwijderd, om te voorkomen dat andere interacties met ons worden verhinderd. Bijvoorbeeld wanneer u een F‑Secure-account hebt (u hebt zich met uw e‑mailadres aangemeld voor onze klantservices) en ook i) een F‑Secure Community-account hebt of ii) nog steeds bent abonneneerd op onze marketingberichten. Het beleid omtrent verwijderen van een F‑Secure Community-account is uiteengezet in de servicevoorwaarden. U kunt zich op elk moment afmelden van onze marketingberichten.

Als u de service via een van onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Als we uw informatie hebben ontvangen bij het leveren van technische ondersteuning aan u, wordt deze informatie opgeslagen zolang de betreffende ondersteuningscasus nog niet is opgelost. Zodra de casus is opgelost, wordt de informatie binnen twee jaar geleidelijk verwijderd of geanonimiseerd.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Na de beëindiging van het account kunnen analysegegevens niet worden gekoppeld aan een persoonlijk identificeerbare gebruiker.

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Beveiliging

Informatie over de beveiligingspraktijken waarmee we uw gegevens veilig houden.

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden uitgevoerd door F‑Secure of onze partners, waarbij de toegang is beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel.

Uw rechten

Informatie over uw wettelijke rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie. U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e‑mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.

 • Bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot uw gegevens anderzijds is gebaseerd op een legitiem belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.

 • Recht om te worden vergeten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.

 • Overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.

 • Toestemming intrekken. In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over serviceanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.

 • Beperking. Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

U kunt uw rechten uitoefenen via onze klantzorgfunctie. In het gedeelte ’Contactinformatie’ vindt u de koppelingen om contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen. Uw bovenstaande rechten zijn ook afhankelijk van de juridische gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Als u het gevoel hebt dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen is dit de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming (tietosuoja.fi).

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in onze privacybeleidsregels, kunt u contact opnemen met:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Contact met ons opnemen:

 • Neem contact met ons op via de supportkanelen die beschikbaar zijn op onze website.

 • Voor zake met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met F‑Secure door een bericht te sturen naar privacy@f-secure.com. Als u uw rechten als gegevensonderwerp wilt uitoefenen, gebruikt u in plaats daarvan bovenstaande links.

Algemeen

Informatie over definities en wijzigingsbeheer.

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

'Klant', 'u', verwijst naar een gegevenspersoon die onze services koopt, registreert voor gebruik of gebruikt, wiens apparaten en gegevensverkeer door onze services worden beschermd of die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan ons. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt via het gebruik van onze services, websites, telefoon, e‑mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

'Persoonlijke gegevens' verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e‑mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gedrag van beide, die we verwerken bij de levering van onze services.

“Services” verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F‑Secure, inclusief soft­ware, weboplossingen, hulpprogramma’s en verwante ondersteuningsservices.

'Website' verwijst naar de website f-secure.com of enige andere website die F‑Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Wijzigingen

Deze versie van het beleid is een verklaring, bijwerking en vervanging van de vorige versie. Om dit document bijgewerkt te houden, blijven we ook in de toekomst wijzigingen en aanvullingen hieraan toevoegen.

Wij publiceren het gewijzigde privacydocument op onze website en op elke andere inter­actielocatie waar het eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacydocument publiceren.