Visselblåsning

Vad är visselblåsning?

Vi på F‑Secure har ett professionellt ansvar att motsätta oss och rapportera allt uppförande som potentiellt är korrupt, olagligt eller på annat sätt oönskat, och vidta nödvändiga åtgärder när sådant uppförande upptäcks. Detta kallas för visselblåsning.

F‑Secure uppmanar dig starkt att säga ifrån om du misstänker eller bevittnar beteende, aktiviteter eller uppförande av sådant slag. F‑Secure tillhandahåller en effektiv, objektiv, konfidentiell och säker rapporteringskanal, visselblåsningskanalen, genom vilken du på ett öppet och säkert sätt kan uttrycka din oro. Visselblåsningskanalen finns tillgänglig dygnet runt på lantero.report/new/hhpartners. Sidan använder sig av tredjepartscookies, så om du stöter på problem kan du behöva tillåta den manuellt. Sidan tillåts när du använder t.ex. Chrome som hanteras av F‑Secure. Den tekniska lösningen tillhandahålls av Lantero AB. F‑Secure tar alla rapporter på allvar. Vi har ansvar att skydda dig, inklusive att hemlighålla din identitet och säkerställa att du inte utsätts för vedergällning.

Den här sidan summerar visselblåsningskanalens och F‑Secures relaterade visselblåsningspolicys huvudelement. En fullständig version finns tillgänglig här: visselblåsningspolicy. Läs noggrant igenom visselblåsningspolicyn i förväg om du vill lämna in en visselblåsningsrapport.

Vad bör du rapportera genom visselblåsningskanalen?

Visselblåsningskanalen kan användas för att rapportera överträdelser relaterade till problem som korruption, inklusive givande eller tagande av mutor, penningtvätt, överträdelser av sekretessföreskrifter och flera andra typer av ärenden relaterade till lagöverträdelser.

Visselblåsningskanalen är inte avsedd att användas för rapportering av normala anställnings- eller arbetsrelaterade ärenden. Sådana ärenden ska rapporteras till din avdelningschef eller kontaktperson.

Vem kan lämna in en visselblåsningsrapport?

Du kan lämna in en rapport om, som en del av dina arbetsrelaterade aktiviteter, du har haft tillgång till information gällande uppförande som kan utgöra en lagöverträdelse. En rapport kan till exempel lämnas in av alla nuvarande och tidigare anställda, underleverantörer, arbetssökande, lärlingar, leverantörer och liknande.

Hur behandlas visselblåsningsrapporten?

För att säkerställa att rapporterna hanteras på ett objektivt sätt och för att undvika att en rapport granskas av en person som på något vis är kopplad till överträdelsen, sköts visselblåsningskanalen av en extern advokatbyrå, HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Alla rapporter granskas inledningsvis av dem och de kommer att skicka vidare trovärdiga rapporter till de personer på F‑Secure som är bäst lämpade att ta itu med dem, hela vägen upp till ledningen om det är nödvändigt. Utredningen i sig och andra åtgärder till följd av rapporten kommer att genomföras av F‑Secure.

Är det möjligt att använda visselblåsningskanalen anonymt?

Visselblåsningskanalen kan hantera din identitet med följande tre alternativa metoder:

  • Du kan välja att förbli fullständigt anonym och inte ange några kontaktuppgifter; eller

  • Du kan enbart ange en e‑post­adress; eller

  • Du kan välja att avslöja din identitet.

Observera att om du anger din e‑postadress utan att i övrigt välja att avslöja din identitet så visas inte din e‑postadress för F‑Secure eller för de som granskar och hanterar rapporterna. Din e‑postadress används av visselblåsningskanalen för att skicka meddelanden mellan dig och personen som hanterar din rapport. Om du vill tillåta de som hanterar rapporterna att ställa frågor till dig och be om förtydliganden via plattformen så rekommenderar vi dig att ange din e‑postadress när du lämnar in en rapport.

Det är aldrig obligatoriskt för dig att avslöja din identitet, men det kan göra utredningen av ärendet mer effektiv. Även om du väljer att avslöja din identitet så hanteras alla rapporter som tas emot genom visselblåsningskanalen konfidentiellt. F‑Secure har ansvar att skydda din identitet och eventuell tredje parts identitet som omnämns i din rapport.

Vilket skydd erbjuds du som visselblåsare?

I syfte att säkerställa att det är säkert för dig att använda visselblåsningskanalen, får du följande skydd med hänseende till din rapport, förutsatt att du har rimliga skäl att tro att din rapport är sann när du lämnar in den:

  • Din identitet avslöjas inte för F‑Secure, såvida du inte har valt att avslöja den;

  • Du kommer inte att utsättas för vedergällning till följd av att du lämnat in rapporten genom hot, varningar, uppsägning eller liknande medel;

  • Om du trots vad som nämns ovan utsätts för vedergällning så är du berättigad till en särskild kompensation för detta; och

  • Du kommer att erhålla ett lagstadgat civilrättsligt, straffrättsligt och administrativt ansvarsskydd.

Om du avsiktligen lämnar in en falsk rapport erhåller du inte ovannämnda skydd.