Whistleblowing

Hvad er whistleblowing?

Vi hos F‑Secure har et professionelt ansvar for at sige fra og rapportere enhver muligvis korrupt, ulovlig eller anden uønsket adfærd samt handle behørigt på det, når en sådan adfærd afsløres. Det kaldes for whistleblowing.

F‑Secure opfordrer kraftigt til, at du siger fra, hvis du har mistanke om eller er vidne til sådanne aktiviteter eller en sådan adfærd. Via F‑Secure får du en effektiv, objektiv, fortrolig og sikker rapporteringskanal, Whistleblowingkanalen, hvor du åbent og sikkert kan give udtryk for dine bekymringer. Whistleblowingkanalen er tilgængelig døgnet rundt på lantero.report/new/hhpartners. Hvis du støder på problemer, kan det være nødvendigt at hvidliste web­stedet manuelt, eftersom det bruger tredjepartscookies. Web­stedet er hvidlistet, når der bruges f.eks. F‑Secure-administreret Chrome. Den tekniske løsning leveres af Lantero AB. F‑Secure tager alle rapporter alvorligt. Vi har et ansvar for at beskytte dig, herunder ikke at videregive din identitet samt sikre, at du ikke bliver udsat for repressalier.

Denne kompasside sammenfatter hovedelementerne af whistleblowingkanalen og den tilhørende F‑Secures politik om whistleblowing. En komplet version er tilgængelig på Politik for whistleblowing. Hvis du ønsker at indgive en whistleblowingrapport, bedes du læse hele whistleblowingpolitikken, inden du indgiver rapporten.

Hvad bør du rapportere via whistleblowingkanalen?

Whistleblowingkanalen kan bruges til at rapportere brud, der er knyttet til forhold som for eksempel korruption, herunder tilbud om eller accept af bestikkelse, hvidvask af penge, brud på bestemmelser om privatlivets fred og mange andre typer forhold i forbindelse med lovbrud.

Whistleblowingkanalen er ikke beregnet til rapportering af normale ansættelses- eller arbejdsforhold. Disse forhold skal rapporteres til din linjechef eller HR-afdelingen.

Hvem kan indgive en whistleblowingrapport?

Du kan indgive en rapport, hvis du, som en del af dine arbejdsrelaterede aktiviteter, har haft adgang til oplysninger om adfærd, der kan udgøre et lovbrud. En rapport kan for eksempel indgives af alle nuværende og tidligere medarbejdere, underleverandører, jobansøgere, praktikanter, leverandører osv.

Hvordan behandles whistleblowingrapporten?

For at kunne sikre objektiv behandling af rapporter og undgå, at rapporten gennemgås af en person, der på en eller anden måde er knyttet til bruddet, drives whistleblowingkanalen af et eksternt advokatfirma, HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Alle rapporter gennemgås indledningsvist af dem, og de videregiver derefter troværdige rapporter til personer hos F‑Secure, som er bedst egnet til at adressere dem, om nødvendigt hele vejen til den øverste ledelse. Den faktiske undersøgelse og andre tiltag som følge af rapporten forestås af F‑Secure.

Kan du bruge whistleblowingkanalen anonymt?

Whistleblowingkanalen har følgende tre alternative metoder til håndtering af din identitet:

  • Du kan vælge at forblive fuldstændigt anonym og ikke angive nogen kontaktoplysninger; eller

  • Du kan bare angive en e‑mail­adresse; eller

  • Du kan vælge at videregive din identitet.

Vær opmærksom på, at hvis du angiver din e‑mailadresse og ikke vælger at videregive din identitet på anden måde, videregives din e‑mailadresse ikke til F‑Secure eller de personer, der modtager og behandler rapporterne. Din e‑mailadresse bruges af whistle­blowerkanalen til at sende meddelelser mellem dig og den person, der behandler din rapport. For at give de personer, der behandler rapporterne, mulighed for at stille dig spørgsmål og indhente yderligere oplysninger via platformen anbefaler vi, at du angiver din e‑mailadresse, når du indgiver en rapport.

Det er aldrig obligatorisk at videregive din identitet, men det kan foranledige en mere effektiv undersøgelse af sagen. Selvom du vælger at videregive din identitet, vil alle rapporter, der er modtaget via whistleblowingkanalen, blive behandlet fortroligt. F‑Secure har ansvaret for at beskytte din identitet og identiteten for enhver tredjepart, der eventuelt er omtalt i din rapport.

Hvilken beskyttelse er tilgængelig for dig som whistle­blower?

For at kunne sikre, at det er sikkert for dig at bruge whistleblowingkanalen, modtager du følgende beskyttelse angående din rapport, så længe du har rimelig grund til at tro, at din rapport er sand, når den indgives:

  • Din identitet videregives ikke til F‑Secure, medmindre du har valgt at videregive den;

  • Du vil ikke blive udsat for repressalier på grund af indgivelse af rapporten gennem eksempelvis trusler, advarsler eller opsigelse;

  • Hvis du bliver udsat for repressalier trods ovenstående, er du berettiget til særlig kompensation for det; og

  • Du vil modtage beskyttelse mod civilretligt, strafferetligt og administrativt ansvar som bestemt ved lov.

Hvis du bevidst indgiver en falsk rapport, modtager du ikke ovennævnte beskyttelse.