Zgłaszanie nieprawidłowości

Co to jest zgłaszanie nieprawidłowości?

W firmie F‑Secure ponosimy odpowiedzialność zawodową, która wymaga zgłaszania wątpliwości oraz wszelkich ewentualnych korupcyjnych, nielegalnych lub innych niepożądanych działań, a także podejmowania niezbędnych kroków po odkryciu takiego postępowania. Nazywa się to zgłaszaniem nieprawidłowości.

Firma F‑Secure zdecydowanie zachęca do zgłaszania wątpliwości w przypadku podejrzenia lub zauważenia takich zachowań, działań lub postępowania. F‑Secure udostępnia w tym celu efektywny, obiektywny, poufny i bezpieczny Kanał zgłaszania nieprawidłowości, który pozwala w sposób otwarty i bezpieczny wyrazić zaniepokojenie. Kanał ten jest dostępny przez całą dobę pod adresem lantero.report/new/hhpartners. W razie problemów może być konieczne ręczne wpisanie witryny na białą listę, gdyż są w niej wykorzystywane pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Witryna trafia na białą listę w przypadku korzystania na przykład z obsługiwanej przez F‑Secure przeglądarki Chrome. Obsługę techniczną zapewnia Lantero AB. Firma F‑Secure poważnie traktuje wszystkie zgłoszenia. Odpowiadamy za Twoje bezpieczeństwo, w tym za nieujawnianie Twojej tożsamości i zapewnienie, by nie spotkały Cię żadne działania odwetowe.

Na tej stronie z kompasem podsumowano główne elementy Kanału zgłaszania nieprawidłowości oraz powiązane Zasady firmy F‑Secure dotyczące zgłaszania nieprawidłowości. Pełna wersja jest dostępna pod adresem Zasady zgłaszania nieprawidłowości. Przed dokonaniem zgłoszenia należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi Zasadami zgłaszania nieprawidłowości.

Co należy zgłaszać za pośrednictwem Kanału zgłaszania nieprawidłowości?

Z Kanału zgłaszania nieprawidłowości można skorzystać w celu zgłaszania naruszeń związanych z problemami takimi jak korupcja, w tym oferowanie lub przyjmowanie łapówek, pranie pieniędzy, naruszenia przepisów o ochronie prywatności oraz wiele innych typów spraw związanych z naruszeniami prawa.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości nie jest przeznaczony do zgłaszania zwykłych spraw związanych z zatrudnieniem lub pracą. Takie sprawy należy zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub działowi PO&C.

Kto może zgłosić nieprawidłowości?

Możesz dokonać zgłoszenia, jeśli w ramach swoich czynności zawodowych uzyskasz dostęp do informacji dotyczących postępowania, które może stanowić naruszenie prawa. Przykładowo nieprawidłowości mogą zgłosić wszyscy obecni i byli pracownicy, podwykonawcy, kandydaci do pracy, stażyści, dostawcy i tym podobne osoby.

Jak jest przetwarzane zgłoszenie nieprawidłowości?

Aby zapewnić obiektywną obsługę zgłoszeń oraz uniknąć weryfikacji zgłoszenia przez osobę w jakiś sposób powiązaną z naruszeniem, Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest obsługiwany przez zewnętrzną kancelarię prawniczą, HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Najpierw weryfikuje ona wszystkie zgłoszenia, a następnie przekazuje te wiarygodne zgłoszenia dalej do pracowników firmy F‑Secure, którzy mają najodpowiedniejsze kompetencje do zajęcia się nimi — w razie potrzeby nawet członkom ścisłego kierownictwa. Samo dochodzenie oraz inne działania, które mogą wyniknąć ze zgłoszenia, będzie prowadzić firma F‑Secure.

Czy z Kanału zgłaszania nieprawidłowości można korzystać anonimowo?

Kanał zgłaszania nieprawidłowości zapewnia trzy następujące alternatywne sposoby przetwarzania tożsamości:

  • można zdecydować się na zachowanie pełnej anonimowości i nie przekazać żadnych danych do kontaktu;

  • można przekazać tylko swój adres e‑mail;

  • można zdecydować się na ujawnienie swojej tożsamości.

Uwaga: jeśli podasz swój adres e‑mail, nie decydując się na ujawnienie tożsamości w inny sposób, nie zostanie on przekazany firmie F‑Secure ani osobom, które przyjmują i przetwarzają zgłoszenia. Twój adres e‑mail jest wykorzystywany przez Kanał zgłaszania nieprawidłowości do przekazywania wiadomości między Tobą a osobą przetwarzającą zgłoszenie. Aby umożliwić osobom przetwarzającym zgłoszenia zadawanie pytań i przekazywanie próśb o objaśnienie za pośrednictwem platformy, zalecamy podanie adresu e‑mail podczas dokonywania zgłoszenia.

Ujawnienie tożsamości nigdy nie jest obowiązkowe, ale może umożliwić bardziej skuteczne zbadanie sprawy. Nawet jeśli zdecydujesz się ujawnić tożsamość, wszystkie zgłoszenia otrzymane za pośrednictwem Kanału zgłaszania nieprawidłowości będą przetwarzane z zachowaniem poufności. Firma F‑Secure ma obowiązek chronić Twoją tożsamość oraz tożsamość strony trzeciej, która mogła zostać wymieniona w zgłoszeniu.

Jaką ochronę zapewnia się osobie zgłaszającej nieprawidłowości?

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Kanału zgłaszania nieprawidłowości, otrzymasz następującą ochronę dotyczącą zgłoszenia, o ile masz uzasadnione powody, by uważać, że jest ono zgodne ze stanem faktycznym w chwili jego przekazywania:

  • Twoja tożsamość nie jest ujawniana firmie F‑Secure, chyba że się na to zdecydujesz.

  • Z powodu zgłoszenia nie spotkają Cię działania odwetowe takie jak groźby, ostrzeżenia czy rozwiązanie umowy o pracę.

  • Jeśli pomimo tego zapewnienia spotkają Cię działania odwetowe, będzie Ci się z tego tytułu należeć specjalna rekompensata; oraz

  • Zgodnie z prawem uzyskasz ochronę z tytułu odpowiedzialności w zakresie prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Jeśli celowo przekażesz fałszywe zgłoszenie, nie otrzymasz powyższej ochrony.