Varsling

Hva er varsling?

Hos F‑Secure har vi et profesjonelt ansvar for å si i fra og rapportere alt som kan være korrupt eller ulovlig eller annen uønsket atferd, og gjennomføre tiltak etter at slik atferd er oppdaget. Dette kalles for varsling.

F‑Secure oppfordrer sterkt til å si i fra hvis du mistenker eller er vitne til slik atferd, aktivitet eller oppførsel. F‑Secure gir deg en effektiv, objektiv, konfidensiell og sikker rapporteringskanal, varslingskanalen, der du åpent og trygt kan uttrykke bekymringene dine. Varslingskanalen er tilgjengelig hele døgnet på lantero.report/new/hhpartners. Hvis du støter på problemer, kan det hende du må sette nett­stedet på tillattliste manuelt, fordi det bruker tredjeparts informasjonskapsler. Nett­stedet er på tillattliste når du for eksempel bruker F‑Secure-administrert Chrome. Den tekniske løsningen leveres av Lantero AB. F‑Secure vil ta alle rapporter alvorlig. Vi har et ansvar for å beskytte deg, inkludert å ikke avsløre identiteten din og å sikre at du ikke blir utsatt for noen form for represalier.

Denne siden oppsummerer hovedelementene i varslingskanalen og den relaterte policyen for F‑Secure-varsling. En full versjon er tilgjengelig i Varslingspolicy. Hvis du ønsker å sende inn en varslingsrapport, bør du lese varslingspolicyen nøye før du sender inn rapporten.

Hva skal du rapportere gjennom varslingskanalen?

Varslingskanalen kan brukes til å rapportere brudd relatert til problemer som korrupsjon, inkludert å tilby eller motta bestikkelser, hvitvasking av penger, brudd på personvernforskrifter og mange andre typer saker relatert til lovbrudd.

Varslingskanalen er ikke beregnet på å rapportere vanlige saker relatert til ansettelsesforhold eller arbeid. Slike saker bør rapporteres til linjeleder eller PO&C.

Hvem kan sende inn en varslingsrapport?

Du kan sende inn en rapport hvis du, som del av arbeidsrelaterte aktiviteter, har hatt tilgang til informasjon eller atferd som kan utgjør et lovbrudd. En rapport kan for eksempel sendes inn av alle gjeldende og tidligere ansatte, underleverandører, jobbsøkere, praktikanter/lærlinger, leverandrer og tilsvarende.

Hvordan behandles varslingsrapporten?

For å sikre objektiv håndtering av rapporter og unngå at rapporten blir lest av noen som på en eller annen måte er knyttet til bruddet, driftes varslingskanalen av det eksterne advokatfirmaet HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Alle rapporter leses først av dem, og de leverer troverdige rapporter videre til personer hos F‑Secure som er best egnet til å håndtere dem, om nødvendig helt opp til toppledelsen. Den faktiske undersøkelsen og andre handlinger som rapporten fører til, blir gjennomført av F‑Secure.

Kan jeg bruke varslingskanalen anonymt?

Varslingskanalen har de følgende tre alternativene for håndtering av identiteten din:

  • du kan velge å forbli helt anonym og ikke oppgi noen kontaktdetaljer, eller

  • du kan oppgi bare en e‑post­adresse, eller

  • du kan velge å avsløre identiteten din

Vær oppmerksom på at hvis du oppgir e‑postadressen din uten å velge å avsløre identiteten din, videreformidles ikke e‑postadressen din til F‑Secure eller de som mottar og håndterer rapportene. E‑postadressen din brukes av varslingskanalen til å sende meldinger mellom deg og personen som håndterer rapporten din. Vi anbefaler at du oppgir e‑postadressen din når du sender inn en rapport, for å gjøre det mulig for de som håndterer rapportene å stille spørsmål og avklare ting via plattformen.

Det er aldri obligatorisk å avsløre identiteten din, men det kan åpne for en mer effektiv undersøkelse av saken. Selv om du velger å avsløre identiteten din, håndteres alle rapporter som mottas via varslingskanalen, konfidensielt. F‑Secure har ansvar for å beskytte identiteten din og identeten til eventuell tredjepart nevnt i rapporten.

Hva slags beskyttelse er tilgjengelig for deg som varsler?

For å sikre at bruk av varslingskanalen er trygt for deg, vil du få følgende beskyttelse vedrørende rapporten så lenge du har rimelige grunner til å tro at rapporten er sann når du sender den inn:

  • identiteten din avsløres ikke overfor F‑Secure, med mindre du har valgt å avsløre den,

  • du vil ikke motta noen form for represalier på grunn av rapporten, f.eks. trusler, advarsler eller oppsigelse,

  • hvis du til tross for dette mottar represalier, er du berettighet til spesiell kompensasjon for dette, og

  • du vil motta sivil, kriminell og administrativ ansvarsbeskyttelse som pålagt av lov.

Hvis du bevisst sender inn en falsk rapport, vil du ikke få den ovennevnte beskyttelsen.