Whistleblowing

Mitä whistleblowing-ilmiannoilla tarkoitetaan?

Meillä F‑Securella on alamme ammattilaisina velvollisuus ilmoittaa kaikesta korruptioon, laittomuuksiin tai muuhun yleisen edun vastaiseen toimintaan liittyvästä toiminnasta, kun epäilemme sellaista tapahtuneen. Tällaisesta toiminnasta tehtyjä ilmoituksia kutsutaan usein whistleblowing-ilmiannoiksi.

F‑Secure suosittelee vahvasti, että otat asian esille, mikäli epäilet mitään tällaista toimintaa tapahtuneen tai havaitset tällaista toimintaa. F‑Secure on järjestänyt käyttöösi tehokkaan, objektiivisen, luottamuksellisen ja turvallisen ilmiantokanavan, jonka kautta voit tuoda huolenaiheesi esiin avoimesti ja turvallisesti. Ilmiantokanava on käytettävissä 24/7 osoitteessa lantero.report/new/hhpartners. Mikäli havaitset sivuston käytössä ongelmia, se on ehkä lisättävä sallittujen sivustojen luetteloon manuaalisesti, koska sivustolla käytetään kolmansien osapuolten evästeitä. Sivusto on automaattisesti sallittujen sivustojen luettelossa esim. F‑Securen ylläpitämää Chrome-selainta käytettäessä. Ilmiantokanavan teknisen ratkaisun toimittaa Lantero AB. F‑Secure käsittelee kaikki ilmiannot vakavasti ja suhtautuu vakavasti myös vastuuseensa suojella sinua, olla paljastamatta henkilöllisyyttäsi ja varmistaa, ettet joudu minkäälaisten kostotoimien kohteeksi.

Tällä ohjesivulla on yhteenveto ilmiantokanavan pääelementeistä ja niihin liittyvistä F‑Securen ilmiantokäytännön elementeistä. Täysi versio on saatavana ilmiantokäytännössä. Mikäli haluat tehdä ilmiantoilmoituksen, lue täysi ilmiantokäytäntö huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mistä kaikesta ilmiantokanavan kautta tulisi ilmoittaa?

Ilmiantokanavaa voi käyttää korruptioon (kuten lahjusten tarjoamiseen ja vastaanottoon), rahanpesuun, yksityisyyskäytäntörikkomuksiin ja muihin lainvastaisiin toimiin liittyvistä asioista ilmoittamiseen.

Ilmiantokanavaa ei ole tarkoitettu normaaleista työsuhteeseen tai työhön liittyvistä seikoista ilmoittamiseen. Niistä tulee ilmoittaa lähimmälle esimiehelle tai PO&C-osastolle.

Ketkä voivat tehdä ilmiannon?

Ilmiannon voivat tehdä kaikki henkilöt, jotka ovat työhönsä liittyen saaneet haltuunsa tietoja toiminnasta, joka saattaa olla lainvastaista. Esimerkiksi kaikki nykyiset ja aiemmat työn­tekijät, alihankkijat, työn­hakijat, harjoittelijat, toimittajat ja muissa vastaavissa rooleissa toimineet henkilöt voivat tehdä ilmiannon.

Miten ilmianto käsitellään?

Jotta ilmoitukset käsitellään varmasti objektiivisesti ja sellaisten henkilöiden toimesta, joilla ei ole yhteyttä epäiltyyn rikkomukseen, ilmiantokanavan hallinnoinista vastaa ulkoinen lakiasiantoimisto HH Partners, Attorneys-at-Law Ltd. Kyseinen yritys arvioi kaikki ilmoitukset ensimmäisessä vaiheessa ja toimittaa uskottaviksi arvioidut ilmoitukset eteenpäin niille henkilöille F‑Securella, jotka pystyvät käsittelemään ne tehokkaimmin, tarvittaessa ylimmän johdon edustajille asti. Varsinaisista ilmiantoon liittyvistä tutkimuksista ja muista toimista vastaa F‑Secure.

Voiko ilmiantokanavaa käyttää nimettömästi?

Ilmiantokanavaa voi käyttää seuraavilla kolmella vaihtoehtoisella tavalla omaan henkilöllisyyteen liittyeen:

  • Voit halutessasi toimia täysin nimettömästi ja olla jättämättä mitään yhteystietoja.

  • Voit ilmoittaa vain sähköpostiosoitteen.

  • Voit halutessasi paljastaa henkilöllisyytesi.

Huomaa, että jos ilmoitat sähköpostiosoitteen mutta et anna muita tietoja henkilöllisyydestäsi, sähköpostiosoitettasi ei paljasteta F‑Securelle eikä ilmoitukset vastaanottavlle ja ne käsitteleville henkilöille. Ilmiantokanava käyttää sähköpostiosoitettasi viestien välittämiseen itsesi ja ilmoituksesi käsittelevän henkilön välillä. Näin ilmoituksesi käsittelevä henkilö voi tarvittaessa tehdä tiedusteluja ja esittää tarkentavia kysymyksiä kanavan kautta. Suosittelemme tämän vuoksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteen, kun teet ilmiannon.

Henkilöllisyyden paljastaminen ei ole koskaan pakollista, mutta se saattaa tehostaa asian tutkimista. Vaikka paljastaisit henkilöllisyytesi, kaikki ilmiantokanavan kautta vastaanotetut ilmiannot käsitellään luottamuksellisesti. F‑Securella on velvollisuus suojata henkilöllisyyttäsi ja kaikkien ilmiannossasi mahdollisesti mainitsemiesi kolmansien osapuolten henkilöllisyyksiä.

Miten ilmiannon tekijää suojellaan?

Haluamme varmistaa, että ilmiantokanavan käyttö on turvallista sinulle. Siksi suojelemme sinua seuraavasti ilmoitukseesi liittyen edellyttäen, että sinulla on kohtuulliset perusteet pitää ilmiantoasi aiheellisena sen tekohetkellä:

  • Henkilöllisyyttäsi ei paljasteta F‑Securelle ellet itse päätä ilmoittaa sitä.

  • Sinuun ei sallita kohdistettavan mitään vastatoimia ilmiantoosi liittyen esimerkiksi uhkailemalla, antamalla varoitusta tai päättämällä työsuhteesi.

  • Mikäli sinuun kohdistetaan jotain vastatoimia edellä mainitusta oikeudestasi huolimatta, sinulla on oikeus saada siitä erikoiskorvaus.

  • Saat lain mukaisen suojan siviili-, rikollis- ja hallintoikeudellisia vastuita kohtaan.

Mikäli teet tarkoituksellisesti väärän ilmiannon, et ole oikeutettu mihinkään edellä kuvatuista suojatoimista.