Service­voorwaarden van de web­site

Let op: uw gebruik van en toegang tot de F‑Secure-websitepagina’s is onderhevig aan de volgende voorwaarden.

Niet-aansprakelijkheids­verklaring

De inhoud van F‑Secure webpagina’s worden “ongewijzigd” en “naar beschikbaarheid” aangeboden. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of de inhoud van deze pagina’s. Tot zover de wet toestaat is F‑Secure niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte of bijkomende schade die voorkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze pagina’s.

Web­sites van derden

Dit beleid handelt alleen over onze activiteiten van onze servers. Onze website bevat koppelingen naar andere websites die niet onder ons beheer staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het commentaar of toepassingen van websites van derden. Wij bieden deze koppelingen alleen voor uw gemak: het invoegen van deze koppelingen impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde website.

Eigendom

De inhoud van de F‑Secure-websitepagina’s is beschermd door inter­nationale auteursrechten. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, ontwerpindelingen, logo’s, audiofragmenten, videoclips en HTML-codering, in welke vorm dan ook, evenals ongeoorloofde gehele of gedeeltelijke reproductie van de teksten, afbeeldingen, ontwerpindelingen of logo’s op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F‑Secure is verboden. Wij beschermen onze intellectuele eigendomsrechten voor zover dat maximaal wettelijk is toegestaan. F‑Secure en het F-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van F‑Secure Corporation. Product- en technologienamen van F‑Secure, alsmede F‑Secure-logo’s, zijn ofwel handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van F‑Secure Corporation. Overige productnamen en logo’s waarnaar in deze tekst wordt verwezen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Beveiliging en privacy

F‑Secure verplicht zich ertoe om de beveiliging van uw informatie zeker te stellen. Ter voorkoming van onbevoegde toegang of onthulling dient u de nauwkeurigheid van gegevens in stand te houden en ter verzekering van het correcte gebruik van informatie hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de door ons op internet verzamelde informatie te beveiligen en veilige bewaring te houden. Informatie over onze privacyrichtlijnen vindt u hier.

Indieningen

Alle bulletinberichten, voorstellen, ideeën, geposte berichten op bulletinboards of concepten die bij F‑Secure zijn ingediend via onze websites worden en blijven het niet-exclusieve eigendom van F‑Secure. F‑Secure is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van eventuele informatie die is doorgegeven aan onze webpagina’s. Door materiaal door te geven aan de website van F‑Secure stemt u ermee in dat F‑Secure het recht heeft het materiaal in producten of publicaties voor enig doel openbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot product- en/of service-ontwikkeling, publicitaire en promotionele redenen. U stemt ermee in om geen legale stappen te ondernemen tegen ons met betrekking tot het materiaal dat u indient. Alle bulletinberichten, voorstellen, ideeën, bulletinboardberichten of concepten ('materiaal') die u via de Community-website indient bij F‑Secure wordt en blijft het eigendom van F‑Secure.

Aanpassingen

Deze voorwaarden zijn niet uitputtelijk en mogelijk bestaan er extra voorwaarden met betrekking tot bepaalde inhoud, services of functionaliteiten. F‑Secure behoudt het recht voor om op elk gewenst tijdstip de pagina’s aan te passen of toegang ertoe te weigeren. Aanpassingen van dit beleid worden op deze URL gepost en treden hierbij in werking. Bezoek onze website nog eens om deze te controleren op updates.