Förnya din prenumeration

Använder du F‑Secure TOTAL, SAFE eller ID PROTECTION?

Din prenumeration hanteras i My F‑Secure. Logga in och klicka på Förnya nu för att förnya din prenumeration.

Logga in på My F‑Secure

Visste du att du också kan förnya din prenumeration via produkten?

Öppna produkten och gå till pre­numerationer i menyn. Klicka på knappen och följ instruktionerna.

Använder du FREEDOME VPN, Internet Security, Anti‑Virus eller KEY?

Du kan förnya genom att köpa en licens­kod och helt enkelt ange den i produkten. Välj din produkt och fortsätt till sidan för förnyelse.

Förnya FREEDOME VPN

Förnya Internet Security

Förnya Anti-Virus

Förnya KEY

Vanliga frågor

Hur du tar reda på det beror på produkten och vilken enhet du använder. Det enklaste sättet är att hitta produkt­ikonen eller produkten på enheten och hålla mus­pekaren över musikonen. Vi har samman­ställt en steg-för-steg-guide som du kan följa.

Om du vill köpa TOTAL, SAFE eller ID PROTECTION efter din kostnads­fria prov­period måste du logga in på My F‑Secure och klicka på Köp nu i det övre högra hörnet.

Om du vill köpa FREEDOME VPN öppnar du appen och går till Pre­numeration från menyn.

Klicka på produkten du använder nedan och välj den platt­form du vill installera på och läs instruktionerna.

Om du har glömt ditt lösen­ord till My F‑Secure klickar du på Har du glömt lösen­ordet?inloggnings­sidan och följer instruktionerna för att åter­ställa ditt lösen­ord.

Om du har glömt vilken e‑post­adress du använde för My F‑Secure samt ditt lösen­ord måste du kontakta vår support för att få hjälp.

Logga in på My F‑Secure och gå till Konto­inställningar i rull­gardins­menyn där ditt namn står. Ange din nya e‑post­adress i fältet där det står Din F‑Secure-e‑post­adress och klicka på Spara ändringar. Klart!

Om du har valt att förnya pre­numerationen manuellt måste du först förnya din befintliga pre­numeration för samma antal licenser. När du har förnyat pre­numerationen kan du klicka på knappen Köp mer i My F‑Secure för att öka antalet licenser.

Om du har en pre­numeration som förnyas automatiskt loggar du in på My F‑Secure och klickar på knappen Köp mer för att öka antalet licenser.

Om du är osäker på vilken förnyelse­typ du har kan du hitta den informationen genom att logga in på My F‑Secure, klicka på knappen Pre­numeration och leta efter Förnyelse.

Om du har en pre­numeration som förnyas automatiskt kan du avsluta pre­numerationen genom att logga in på My F‑Secure och klicka på knappen Pre­numeration. Under Hantera din pre­numeration väljer du Jag vill avsluta automatisk förnyelse och klickar på Avsluta pre­numerationen. Detta avslutar alla kommande förnyelser.

Om du har valt att förnya pre­numerationen manuellt avslutas pre­numerationen automatiskt om du inte påbörjar förnyelsen manuellt före utgångs­datumet.

Om du är osäker på vilken förnyelse­typ du har kan du hitta den informationen genom att logga in på My F‑Secure, klicka på knappen Pre­numeration och leta efter Förnyelse.

Behöver du hjälp?

Läs användarguiderna för våra produkter eller kontakta en F‑Secure-expert.

Läs våra användar­guider

Få hjälp och instruktioner genom att läsa användar­guiderna för våra produkter.

Få support

Gå till våra supportsidor för att få svar, chatta eller kontakta en F‑Secure-expert.