Förnya din prenumeration

Använder du F‑Secure TOTAL, SAFE eller ID PROTECTION?

Din prenumeration hanteras i My F‑Secure. Logga in och klicka på Förnya nu för att förnya din prenumeration.

Visste du att du också kan förnya din prenumeration via produkten?

Öppna produkten och gå till pre­numerationer i menyn. Klicka på knappen och följ instruktionerna.

Använder du Internet Security, FREEDOME VPN, Anti‑Virus eller KEY?

Använder du FREEDOME VPN, Internet Security, Anti‑Virus eller KEY?

Du kan förnya genom att köpa en licens­kod och helt enkelt ange den i produkten. Välj din produkt och fortsätt till sidan för förnyelse.

Förnya Internet Security

Förnya FREEDOME VPN

Förnya Internet Security

Förnya Anti-Virus

Förnya KEY

Behöver du hjälp?

Läs användarguiderna för våra produkter eller kontakta en F‑Secure-expert.

Läs våra användar­guider

Få hjälp och instruktioner genom att läsa användar­guiderna för våra produkter.

Få support

Gå till våra supportsidor för att få svar, chatta eller kontakta en F‑Secure-expert.