Tjänstevillkor för webb­platser

Observera att all användning av och åtkomst till F‑Secures webbplats måste följa följande villkor.

Ansvars­friskrivning

Innehållet på F‑Secures webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och beroende på aktuell tillgänglighet. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas med avseende på tillgänglighet, överensstämmelse, tillförlitlighet eller innehåll på de här sidorna. I den utsträckning som lagen medger, frånsäger sig F‑Secure ansvar för eventuella skadeståndskrav för direkta skador, indirekta skador eller följdskador som uppkommer genom användandet av eller oförmågan att använda de här sidorna.

Tredjeparts­webbplatser

Denna policy omfattar endast våra aktiviteter på våra servrar. Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tar inget ansvar för innehåll, kommentarer eller programvara på tredjepartswebbplatser. Vi tillhandahåller de här länkarna endast som en tjänst och förekomsten av dem ska inte uppfattas som att vi går i god för de länkade webbplatserna.

Ägande

Innehållet på F‑Secures webbplats skyddas av inter­nationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av, eller av allt innehåll, inklusive men inte begränsat till bilder, designformat, logotyp, ljudklipp, videoklipp och HTML-kod, i någon form, samt all icke-auktoriserad reproduktion, fullständig eller delvis, av texter, illustrationer, designformat eller logotyp på något sätt överhuvudtaget utan en i förväg skriftlig tillåtelse från F‑Secure, är förbjuden. Vi skyddar vår immaterialrätt i lagens fulla utsträckning. ”F‑Secure” och F-logotypen är registrerade varumärken för F‑Secure Corporation. F‑Secures produkt- och tekniknamn och F‑Secure-logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken för F‑Secure Corporation. Andra produktnamn och logotyper som refereras häri är varumärken eller registrerade varumärken för sina respektive företag.

Säkerhet och privat­liv

F‑Secure värnar om säkerheten för din information. För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörigt avslöjande, bibehålla korrekta data och säkerställa att information används korrekt, har vi tillämpat adekvata fysiska, elektroniska och ledningsmässiga rutiner för att skydda den information som vi samlar in online. Information om våra sekretessprinciper finns här.

Inskickat material

Alla bulletinmeddelanden, förslag, idéer, anslagna inlägg eller koncept som skickas till F‑Secure via den här webbplatsen kommer att bli F‑Secures icke-exklusiva egendom. Vidare tar F‑Secure inget ansvar avseende sekretessen för den information som skickas till vår webbplats. Genom att skicka material till F‑Secures webbplats samtycker du till att F‑Secure har rätt att publicera materialet i produkter eller publikationer oavsett syfte, inklusive, men inte begränsat till, produkt- och/eller tjänsteutveckling och annonserings- och marknadsföringssyften. Du samtycker till att inte vidta åtgärder mot oss rörande det material som du skickar in. Alla bulletinmeddelanden, förslag, idéer, anslagna inlägg eller koncept (”material”) som skickas till F‑Secure via den här webbplatsen kommer att bli och fortsätta vara F‑Secures egendom.

Tillägg

Dessa villkor är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare villkor för visst innehåll, vissa tjänster eller vissa funktioner. F‑Secure förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidorna eller neka åtkomst till dem. Tillägg till denna policy publiceras på den här URL-adressen och träder i kraft från det att de har publicerats. Besök oss igen om du vill se de senaste uppdateringarna.