Förnya din prenumeration på F‑Secure

Förbli säker online och förnya din prenumeration i dag.

Om du har ett My F‑Secure-konto

Om du använder F‑Secure Total, Internet Security (tidigare SAFE), F‑Secure VPN (tidigare FREEDOME VPN) eller ID Protection hanteras din prenumeration i My F‑Secure. Logga in och klicka på Förnya nu för att fortsätta med din prenumeration.

Om du inte har ett My F‑Secure-konto

Om du använder F‑Secure FREEDOME VPN, Internet Security eller Anti-Virus väljer du din produkt och följer instruktionerna för att förnya.

FREEDOME VPN

Internet Security*

Anti-Virus

*Välj det här alternativet om du har köpt Internet Security innan den 14 februari 2023.

Vanliga frågor

Behöver du support?

Läs användarguiderna till våra produkter eller kontakta en av F‑Secures experter.

Läs produktanvändarguider

Få hjälp och instruktioner genom att läsa våra produktanvändarguider.

Få support

Gå till våra supportsidor för att hitta svar, chatta eller kontakta en av F‑Secures experter.