Behöver Mac, iPhone och iPad anti­virus?

Det är en vanlig miss­uppfattning att Mac- och iOS-enheter inte behöver online­skydd. Men, behöver verkligen Mac-datorer, iPads och iPhones anti­virus­program?

Behöver Mac, iPhone och iPad anti­virus?

Behöver Mac-datorer anti­virus?

Ja. Internet är detsamma oavsett enhet. Där det finns internet­användare finns det kriminella, och Mac-datorer är inget undantag. Virus som äventyrar säkerheten i Mac har ökat på grund av Apple-produkternas ökade popularitet. Mac OS behöver anti­virus­program.

Behöver jag anti­virus­program för iPhone?

Virus är inte ett särskilt starkt hot mot iPhones. Anti­virus­program för iPhone är därför inte den viktigaste appen — om det enda den gör är att blockera virus. Dock finns det andra hot att vara uppmärksam på som kan äventyra säkerheten på iPhones.

Du kan till exempel stöta på nät­fiske på iPhone. Nät­fiske syftar till att lura dig att ge person­uppgifter som bank­uppgifter eller lösen­ord till kriminella. De försöker sedan stjäla dina pengar eller ta över dina online­konton.

Hur tar jag bort virus på iPhone och iPad?

Det svåra är att upptäcka oönskade åtgärder och vilken app som orsakar dem. Det är därför det är viktigt att noggrant över­väga varför appar begär vissa app­behörigheter. Vill du verkligen att appar och deras utvecklare ska ha tillgång till dina foton, platser, kontakter, mikrofoner och så vidare? Om inte kan du neka app­behörigheterna.

Data­intrång är ett hot mot alla internet­användare

Det är mycket osannolikt att du behöver ta bort ett virus på iPhone eller iPad. Många legitima appar kan dock samla in detaljerad information om dig. Detta gör gränsen mellan en skadlig och en normal app otydlig. De insamlade uppgifterna används för att profilera dig så att annonsörerna bättre kan rikta annonserna mot dig. Om du vill förhindra detta kan du enkelt bara avinstallera dessa appar från din iPhone.

Data­intrång är också ett hot oavsett vilken enhet du använder. Värde­fulla person­uppgifter kan äventyras vid omfattande över­trädelser. Om det händer kommer kriminella att använda de stulna uppgifterna för identitets­stöld och attacker som syftar till konto­över­tagande. Du kan begränsa och till och med förhindra skada med hjälp av identitets­över­vakning dygnet runt och lösen­ords­hanterare.

Integritet online är värt att skydda på alla enheter

Integritet handlar om att hålla dina lösen­ord, online­aktiviteter och känslig information säker för nyfikna ögon. Många parter på nätet är intresserade av all den informationen. Anslutning till osäkra Wi‑Fi-nät­verk kan också äventyra dina lösen­ord och bank­uppgifter. Använd en VPN för att skydda din integritet online och göra Wi‑Fi-nät­verket säkert.

Behöver jag anti­virus­program för iPad?

Precis som med iPhone är virus inte något starkt hot mot iPads. Men inga enheter eller operativ­system är helt säkra som standard. Precis som med andra enheter finns det andra säkerhets­hot än virus på iPad. Nät­fiske, ändrad annonsering, osäkra Wi‑Fi-nät­verk och data­intrång är säkerhets­hot även för iPad-användare.

F-Secure Total

Vill du skydda din Mac-dator, iPhone och iPad mot online­hot?

F‑Secure Total är ett allt-i-ett-cyber­säkerhets­paket för alla enheter. Det inne­håller en VPN, internet­säkerhets­program och en lösen­ords­hanterare med identitets­över­vakning dygnet runt. Med en pre­numeration kan du skydda dina Mac-, iPhone-, iPad-, Windows- och Android-enheter mot online­hot.

Du kan prova kostnads­fritt, inga betal­korts­detaljer behövs och du är inte förpliktad att köpa produkten efter prov­perioden.

Läs mer och prova kostnads­fritt