Fått virus på din Android-telefon? Så gör du!

Om du miss­tänker att du fått virus i mobilen finns det bra metoder för att åtgärda problemet. Läs mer om skadlig program­vara och virus­skydd i vår guide.

Fått virus på din Android-telefon? Så gör du!

Data­virus har du säkert hört talas om, men vad många inte tänker på är att även telefonen är en mål­tavla för kriminella och hackers. Android-telefonen är sårbar på grund av appar och öppna wifin.

Vad är ett virus i mobilen?

Termen virus brukar användas för att beskriva all slags skadlig aktivitet som drabbar din Android-telefon. Dock brukar man skilja på ett spion­program och ett vanligt virus. Ett virus har som syfte att förstöra program­varan på telefonen och hindra systemet från att fungera normalt. Liksom ett biologiskt virus förökar det sig exponentiellt genom att replikera sin egen kod och spridas vidare i systemet.

Ett spion­program, å andra sidan, är till för att komma åt dina person­uppgifter för att kunna utföra olika bedrägerier. Det kan blockera enheten för att pressa dig att betala för att få den upplåst igen. Spion­programmet registrerar din aktivitet på telefonen eller spelar in samtal. Dessa inspelningar kan sedan användas mot dig och hota din privata integritet. Vidare har spion­programmet även möjlighet att skicka dyra sms och över­föra pengar från ditt bank­konto via falska bank­appar. Risken finns att viruset stjäl dina lösen­ord för att få tillgång till din epost eller sociala medier. Termerna virus och spion­program går båda under paraply­termen skadlig program­vara.

Vad tyder på att du fått virus i din Android-telefon?

För att undvika skadlig program­vara kan du leta efter de vanligaste tecknen på att du fått virus i mobil­telefonen. Håll koll på följande:

  • Nya appar dyker upp i telefonen som du inte har installerat själv. Avinstallera dem med en gång.
  • Ett annat varnings­tecken är att appen stänger ner plötsligt och utan anledning.
  • Om du har fått en oväntat hög telefon­räkning kan det innebära att den skadliga program­varan skickar med­delanden från din telefon. Likadant om det visas statistik på att du förbrukar mer mobil­data än vanligt.
  • Lågt batteri igen? En telefon som är relativt ny och behöver laddas hela tiden kan vara ett tecken på att det finns ett virus i systemet.
  • Om det fort­sätter att komma upp popup­fönster i telefonen efter att webb­läsaren stängts kan detta vara ett tecken på skadlig programvara.
  • Om din mobil arbetar lång­samt och dess­utom är onaturligt varm kan det betyda att den drabbats av ett virus.

Läs gärna vidare i följande guide för att lära dig mer om olika varnings­tecken.

Hur kan man ta bort ett virus på en Android?

Även om det inte hör till vanligheterna, finns det en risk att skadlig program­vara installeras på din Android-enhet. Det finns flera åtgärder du kan vidta själv om du miss­tänker att virus­angreppet är ett faktum. Ett sätt att komma åt ett virus i mobil­telefonen är att ställa in telefonen i fel­säkert läge.

Om telefonen nu fungerar som vanligt kan det betyda att den skadliga tredje­parts­appen som inte längre körs är orsaken till problemet. I app­hanteraren kan du se en tydlig över­blick över dina appar och läsa mer om vilka som egentligen körs på telefonen. Det är enkelt att avinstallera appen om du inte längre vill ha den genom att trycka på Avinstallera.

En av de smidigaste metoderna för att ta bort virus från din mobil­telefon är ett anti­virus­program för Android, till exempel F‑Secure Internet Security. Anti­virus­programmet raderar Android-virus från din mobil och blockerar även nya virus. Med F‑Secure Internet Security kan du även skydda andra enheter med samma pre­numeration. Du har möjlighet att prova kostnads­fritt i 30 dagar och behöver inte ange några kort­upp­gifter för prov­perioden.

Behöver jag verkligen anti­virus­skydd på en Android?

Det bästa sättet att skydda sig mot virus är att förhindra att det någonsin blir aktivt på din enhet. Därför är ett anti­virus­program på mobil­telefonen ett klock­rent val. En vanlig upp­fattning är att man inte behöver installera ett virus­program på sin mobil. Faktum är att dessa enheter är de primära målen för kriminella efter­som de inne­håller mycket känslig information som inloggnings­uppgifter, kontakt­listor, lösen­ord och bank­appar. Det finns all anledning att ha ett anti­virus­skydd på sin Android.

Du kan redan idag ta till andra viktiga åtgärder för att undvika att få virus i mobilen. Om du upp­daterar både Android-telefonens operativ­system och alla appar regel­bundet ser du till att alla viktiga säkerhets­uppdateringar är på plats.

Hur infekteras mobil­telefon och surf­platta av ett virus?

Du kan få virus via oskyddade Wi‑Fi-nät­verk, oseriösa app­butiker, e‑post­bilagor och skadliga webb­sidor. Om du klickar på en annons på nätet och telefonen smittas betyder det att du råkat ut för så kallad malvertising.

Var uppmärksam på spam­mejl som kan inne­hålla skadliga länkar, där ett klick kan starta en ned­laddning av ett virus. Klicka absolut inte på länkarna om du miss­tänker att mejlet i skräp­posten är oseriöst.

Är det möjligt att få virus och skadlig program­vara från appar online?

Officiella app­butiker har oftast kontroll­processer för att identifiera skadliga appar, men det är omöjligt att garantera att apparna är 100 % fria från virus. Dess­utom kan det finnas oseriösa appar som försöker kopiera de stora, erkända apparna. Vissa appar läcker ut mer information än du är villig att ge ut, vilket gör att gränsen mellan skadlig program­vara och en säker applikation suddas ut.

Det är en god idé att se över vilka behörigheter du ger till apparna. Ställ dig frågan om du verkligen vill att applikationerna och deras utvecklare ska ha till­gång till dina foton, plats­information och mikrofon. Ladda helst ner appar från Google Play Store och läs gärna vad folk skriver om appen, vem som utvecklat den och vem grundaren är. En positiv indikation är att appen laddats ner många gånger.

F-Secure Internet Security

Vill du skydda din Android mot virus?

Virus för Android-enheter blir allt vanligare i takt med att användningen av våra mobila enheter ökar. För att skydda dig bör du se till att ha ett anti­virus­program installerat.

F‑Secure Internet Security är ett pris­belönt internet­säkerhets­program som även fungerar på datorer. Det går att prova kostnads­fritt. Det finns inga krav på att köpa produkten efter prov­perioden.

Läs mer och prova kostnads­fritt