Sekretess­policy för F‑Secure Total

Februari 2023

 

I korthet

I den här policyn refererar F‑Secure Total till de säkerhetslösningar som tillhandahålls av F‑Secure Corporation genom F‑Secure-appen för att skydda datorer, surfplattor och smarttelefoner. Beroende på vilken prenumeration du har kan tjänsten omfatta slutpunktsskydd, virtuellt privat nätverk (VPN), lösenordshantering och komponenter för upptäckt av dataintrång samt en hanteringsportal som hjälper dig att bättre hantera licenserna på dina enheter och de som tillhör dina familjemedlemmar.

Vilka avsnitt i den här policyn som är tillämpliga beror därför på vilka komponenter som ingår i din prenumeration. En prenumeration på F‑Secure Internet Security innehåller till exempel slutpunktsskydd men inte VPN, lösenordshantering eller komponenter för upptäckt av dataintrång.

En sammanfattning av sekretessen i den här tjänsten:

 • vi ber om ditt namn, din e‑postadress och/eller ditt telefonnummer;
 • vi analyserar och säkrar din trafik men läser, delar eller säljer inte någon av den;
 • det centrala med datainsamlingen är inte du, utan din enhet och vår tjänst, och
 • portalen erbjuder begränsad synlighet bland de som delar på samma prenumeration.

I helhet

Den här tjänstespecifika policyn fokuserar på de delar som vi anser är mest relevanta för dig. Delarna som avses är särskilt 1) typ av personliga och privata data som tjänsten samlar in, 2) vad vi använder dem för, 3) vårt berättigande, 4) typiska utlämnanden och 5) hur länge de sparas. Mer information om detta och andra aspekter (registrerades rättigheter, kontaktinformation osv.) av behandlingen av dina personuppgifter är även tillgängliga via de inbäddade länkarna.

Vad samlar vi in och vad används det till?

Data om kundrelationer

Tjänsten samlar in en varierande uppsättning data beroende på var du laddar ner eller köper tjänsten.

Applikationslagringar: antal köpta licenser, köphistorik för F‑Secures produkter, pris och tidpunkt för köp, ordernummer, enhetens tekniska miljö (t.ex. operativsystem), unika identifierare (t.ex. Android marknadsföringsidentifierare), tjänstestatistik per enhet samt andra liknande, icke-känsliga enhets- och tjänstedata.

F‑Secures e-butik: Utöver ovannämnda: namn, e‑postadress, språk, adress, land, postnummer, Internet Protocol-adress (IP), betalningstyp. Mer detaljerad information finns i vår e-butik.

Tjänsteportal. För att du enklare ska kunna hantera dina prenumerationer och inställningar, och för att vi bättre ska kunna hjälpa dig om du har problem, visas följande data från alla enheter och användare i prenumerationen för alla personer som ingår i samma prenumeration: användarnamn, enhetsnamn, profilnamn, förnamn och efternamn.

Operatörspartner: Om du prenumererar på tjänsten via din operatör varierar de datauppsättningar vi samlar in utefter operatörspartner, men är begränsade till ovanstående data. Vi utbyter även vissa data, vilket förklaras ovan under ”Överföringar och avslöjanden”.

Support. Vid de tillfällen då vi erbjuder personliga supporttjänster kan vi behöva be om ytterligare information.

Platsdata. Du kan använda tjänsteportalen för att hitta borttappade enheter. Skulle det hända bearbetas platsdata för att du ska kunna använda informationen, men endast under en begränsad tid. Därefter tar vi antingen bort informationen eller gör den anonym. Platsdata från tidigare förfrågningar lagras bara för de förfrågningar som visas i tjänsten. En användare kan endast lokalisera sin egen enhet eller sina barns enheter vid användning av Familjeregler, inte andra registrerade användares enheter.

När du gör en förfrågan om var din enhet befinner sig genom en karttjänst från en tredjepart använder leverantören av platsdata sådana data utifrån sina egna villkor, sekretessregler och lagar. När denna policy publiceras använder vi Google Maps för att visa enhetens plats, och därmed gäller Googles sekretesspolicyer. Andra tredjeparter kan inte komma åt dessa data och de används inte för några andra mervärdestjänster.

Data om kundrelationer används för:

 • leverera tjänsterna till dig (inklusive identifiering av auktoriserade användare och licenshantering);
 • aktivera föräldrakontoller för användning, till exempel visa och begränsa installerade applikationer;
 • tillhandahålla hjälp och support;
 • upprätthålla, utveckla och förbättra tjänsterna och din kundupplevelse och utföra problemsökning och prestandamätningar;
 • förbättra tjänsternas och relaterade webbplatsers funktioner;
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig;
 • skicka information om tjänster, t.ex. för att informera dig om licenser som håller på att gå ut, nya versioner och funktioner, om digital säkerhet i allmänhet, liknande tjänster; och för att anordna tävlingar och för att genomföra kundundersökningar.

Tekniska användaruppgifter

Tjänsten samlar automatiskt in följande data om dig, din enhet och tjänsten:

 • språk;
 • enhetsmodell, namn, operativsystem och version, samt unika identifierare, inklusive din mobila enhets IMEI- och MSISDN-kod;
 • enhetens plats för platsbaserade tjänster, om användaren behöver hitta sin enhet;
 • tjänstestatistik per enhet, t.ex. hur många gånger användaren har låst eller låst upp enheten, eller vilken sorts profilinställningar användaren har gjort eller skapat;
 • namn på installerade applikationer (om app-kontroll kan hanteras av enheten och är aktiverad);
 • andra väsentligen liknande uppgifter om enheten och tjänsten.

Dessa uppgifter används i syfte att:

 • leverera tjänsterna till dig (inklusive identifiering av auktoriserade användare och licenshantering);
 • aktivera föräldrakontoller för användning, till exempel visa och begränsa installerade applikationer;
 • tillhandahålla hjälp och support;
 • upprätthålla, utveckla och förbättra tjänsterna och din kundupplevelse och utföra problemsökning och prestandamätningar;
 • förbättra tjänsternas och relaterade webbplatsers funktioner;
 • kontrollera tjänster som du har köpt och använt, så att vi kan vårda kundrelationen och kommunicera med dig
 • skicka information om tjänster, t.ex. för att informera dig om licenser som håller på att gå ut, nya versioner och funktioner, om digital säkerhet i allmänhet, liknande tjänster; och för att anordna tävlingar och för att genomföra kundundersökningar.

VPN-funktion

Dessutom samlar VPN-funktionen in data om din onlinekommunikation. Vår vägledande princip är att undvika att spionera på det exakta innehållet i din privata kommunikation. Vi analyserar kommunikationstrafiken enbart för att kunna tillhandahålla dig tjänsten och hålla dina dataöverföringar fria från angrepp. Rent konkret innebär det att:

 • vi behöver bearbeta en del metadata (t.ex. volym, land, IP-adress) för din trafik när vi tillhandahåller tjänsten
 • i egenskap av informationssäkerhetsföretag analyserar vi trafiken för att hitta misstänkta eller skadliga filer eller målplatser (t.ex. URL:er) och
 • vi filtrerar trafik baserat på Familjeregler, vilka du kan ta i bruk i applikationen;
 • vi kontrollerar trafiken automatiskt för att förhindra användande som strider mot vår policy för godkänd användning.
 • tjänsten samlar in statistik för att ge dig en överblick över din surfhistorik via tjänsten. F‑Secure kan inte identifiera dig baserat på dessa data

Loggning av tillhandahållande av tjänst. När tjänsten tas i bruk eller när en licens modifieras i ett senare skede av livscykeln samlas loggdata för tillhandahållande in. Det här görs för att möjliggöra och diagnostisera lyckade tillhandahållanden till auktoriserade enheter, detektera missbruk av tjänsten och som en förebyggande åtgärd för katastrofåterställning om sådan skulle behövas. Loggen innehåller klientens IP-adress, ett slumpmässigt enhets-ID skapat av tjänsten, tidpunkten för åtkomst, landskoden som fås via en GeoIP-kontroll av klientens IP-adress och andra liknande tekniska enhetsdata.

Vi för inga loggar om anslutningar som upprättats via VPN-tjänsten till externa adresser. Vi kan inte koppla IP-adressen för din surfplats till dig.

I syfte att skydda tjänsten mot bedräglig användning upprätthåller vi tillfälliga loggar som innehåller VPN-sessionens längd, den mängd data som överförts, enhetens ID och den offentliga IP-adress där VPN-klienten ansluter till vår tjänst. Trafikavvikelser som verkar utgöra ett missbruk av vår tjänst (som portgenomsökning, skräppost eller DDoS-attacker som utförs av våra klienter) upptäcks av vår programvara och loggas också. Loggarna lagras i 90 dagar och kan användas för att hantera eventuellt missbruk av vår tjänst eller attacker mot F‑Secure.

Lösenordsvalv och ID-övervakningsfunktioner

Utöver ovanstående samlar Lösenordsvalvet och ID-övervakningsfunktionerna även in tjänstestatistisk per enhet: till exempel hur många gånger en användare har använt tjänsten, tidpunkt för när licensen skapades, antalet köpta licenser, typer av tjänster som varje användare prenumererar på, vilka enheter som är anslutna till tjänsten och enheternas unika identifierare.

Lösenordsvalv och ID-övervakningsfunktioner består av en lösenordshanterare och — beroende på vilken prenumeration du har — funktioner för detektion av läckor.

 • F‑Secure tillhandahåller ett krypterat lösenordsvalv till dig;
 • vi övervakar de data du valt för att se om de förekommer i dataintrång, och
 • vi visar dig vilka av dina data som läckts och hur du hanterar situationen.

Personliga identifierare. När användaridentiteten för tjänsten hanteras av F‑Secure ber vi om ditt och andra användares namn, användarnamn, e‑postadress och telefonnummer.

När användaridentiteten för tjänsten hanteras av vår partner kan partnern tillhandahålla samma information till oss (din e‑postadress, ditt namn och telefonnummer), eller en alternativ uppgift som identifierar dig direkt från partnerns system, när du börjar prenumerera på våra tjänster.

Lagrade lösenord och andra personliga data i Lösenordsvalvet. Dina lösenord och annan information som kredit- och bankkortsuppgifter och personliga anteckningar lagras på servrar som F‑Secure är värd för och lokalt på dina klientenheter i krypterat format. Krypteringsnyckeln är slutanvändarens huvudlösenord och huvudlösenordet visas aldrig utanför tjänsten på din enhet. Det går heller inte att komma åt en värdbaserad lösenordsfil utan en autentiserad klient som tillhör användaren. Sammanfattningsvis kan de filer som F‑Secure är värd för inte avkrypteras eller identifieras i sitt lagrade format, oavsett vem de tillhör.

Kontoinformation för F‑Secure är inte länkad till några lösenordsdata som hanteras av tjänsten.

Intrångsdetektion

 • F‑Secure hanterar de identifierare du vill övervaka, presenterar resultaten för dig och behandlar i övrigt dessa resultat enligt vad som anges i denna policy.
 • Vi ber dig om e‑postadresser — eller andra identifierare — som du vill övervaka med hänsyn till potentiella intrång. Du kan också övervaka dina familjemedlemmars data med hänsyn till intrång, förutsatt att de samtycker till det.
 • Om du gör en förfrågan om en e‑postadress via webbverktyget skickas de fullständiga resultaten enbart till den e‑postadress som du anger.
 • För att kunna övervaka dina tillgångar på ett mer effektivt sätt använder F‑Secure en tredjepartsleverantör i syfte att detektera och samla in information om dataintrång som rör de data (t.ex. en e‑postadress) som F‑Secure övervakar åt dig.

Säkerhetsdata

Tjänsten skickar förfrågningar om potentiellt skadliga aktiviteter på skyddade enheter och nätverk till F‑Secure Security Cloud. F‑Secure Security Cloud är ett molnbaserat system för cyberhotanalyser som drivs av F‑Secure. Med Security Cloud kan F‑Secure bibehålla en uppdaterad översikt över det globala hotlandskapet och skydda våra kunder mot nya hot så fort de upptäcks. Vi begränsar behandlingen av all information som kan klassas som känslig av våra användare, men vi samlar in den minsta mängden användar- och organisationsinformation som krävs för att erbjuda våra kunder skydd av hög kvalitet. De data som samlas in kan innehålla:

 • Filer som blockeras av F‑Secure av säkerhetsskäl, samt relaterade metadata. Metadata innefattar till exempel filhash, filnamn och filsökväg. Vi måste analysera filer och e‑postmeddelanden för skadligt innehåll och beteende för att skydda dig. Filer behandlas i en säker miljö för att fånga upp skadligt beteende. Insamlingen av dessa data hjälper F‑Secure att bibehålla en karta över den globala hotbilden, vilket innebär att vi kan svara snabbt på nya hot.
 • Webbadresser som du har försökt besöka men som har blockerats av F‑Secure av säkerhetsskäl eller som visar upp potentiellt skadligt beteende, samt relaterade metadata. Metadata innefattar till exempel svarsrubriker. En webbplats kan blockeras baserat på de valda skyddsinställningarna och på grund av föräldrakontroller. Den insamlade informationen ger också skydd mot nätfiske och attacker från utpressningstrojaner.

Juridiska grunder

F‑Secure bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med F‑Secure eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig — men som skulle hjälpa F‑Secure att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt — samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

Tjänstens användargränssnitt kan också erbjuda andra inställningar som du kan använda för att justera den utefter dina önskemål.

Det här avsnittet ger dig en utförligare förklaring av de rättsliga grunder som vi tar i beaktande när vi behandlar personuppgifter. Detta komplementerar de exakta tjänstespecifika rättsliga grunderna på vilka behandlingen av dina personuppgifter vilar för respektive aktivitet.

Data om kundrelationer

Genom att använda våra tjänster är du vår kund. För att interagera med dig och för att tillhandahålla våra tjänster måste vi behandla vissa uppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter om du kommunicerar med oss eller våra affärspartner angående våra tjänster, om du installerar och använder våra tjänster, fyller i våra formulär eller enkäter, registrerar dig för användning av våra tjänster, skickar information via våra webblösningar, deltar i tävlingar eller utlottningar, registrerar din e‑postadress hos oss eller skickar e‑post till oss.

Eftersom vi behöver uppgifterna för att genomföra ovannämnda legitima aktiviteter har vi rätt att behandla relevanta personuppgifter. Grunden för den här rätten utgörs normalt av ”fullgörande av kontrakt”, ”legitimt intresse” eller ”medgivande”.

Tekniska data och säkerhetsdata

Vi måste samla in och behandla relevanta uppgifter automatiskt för att våra tjänster ska fungera, för att förbättra dem och för att tillhandahålla dem till dig. Uppgifterna behandlas för att

 1. tillhandahålla F‑Secures tjänster för att säkra våra kunders nätverk och enheter samt konfidentialiteten hos och tillgängligheten till de data de omfattar
 2. göra det möjligt för F‑Secure att upptäcka nya hot och säkerhetsrelevanta trender bland alla sina kunder, så att våra tjänster kan hållas uppdaterade för nya hot
 3. göra det möjligt för F‑Secure att tillhandahålla ett centralt tjänsteramverk för säkerhet över flera kontinenter till ett stort antal kunder och partner.

Behandlingen av uppgifter i tjänsterna är obligatorisk för effektivt skydd av enhet/nätverk och en förutsättning för F‑Secures förmåga att tillhandahålla sina avtalade tjänster. Eftersom att en sådan behandling inte kan åtskiljas från de tjänster som vi tillhandahåller till dig ger detta oss ett giltigt behov av att behandla dina uppgifter och ett berättigande att göra det.

För konsumentprodukter bekräftas den här rättigheten i form av ett ”fullgörande av avtal”. I vissa fall sker behandlingen i form av ”legitimt intresse” och vi kanske också har en ”lagstadgad skyldighet” att behandla uppgifter för särskilda syften.

Analysdata

Vi återanvänder även ovanstående tjänste- och säkerhetsdata för dataanalys, baserat på de rättsliga grunderna som beskrivs ovan. Dataanalys är en integrerad del av vår tjänsteleverans, eftersom nästan alla F‑Secure-tjänster är beroende av vår infrastruktur för att fungera korrekt. Vår dataanalys gör det möjligt för oss att rikta infrastrukturen för att stödja din användning av tjänsterna.

Då våra tjänster samlar in uppgifter som enbart behövs för att vi ska få bättre insikt i hur människor använder tjänsterna eller hur vi bättre ska kunna stå till tjänst för dig, men inte krävs för att tillhandahålla våra tjänster, gör vi det enbart med ditt enskilda medgivande. Du har även rätt att om du så önskar dra tillbaka ditt medgivande vid ett senare tillfälle. De juridiska grunderna för data som enbart samlas in i analyssyfte är därmed ”medgivande”.

Sekundär användning

Utöver ovanstående primära rättsliga grunder för datainsamling, kan vi också behöva använda och/eller fortsätta att lagra data i) för att uppfylla en ”lagstadgad skyldighet” att behandla data för särskilda syften, eller ii) med hänvisning till ”legitimt intresse”. Se avsnittet ”Andra utlämnanden” för en lista med exempel på situationer där vi kan falla tillbaka på sådana berättiganden.

Allmänt

Vi ser dig som en kund hos F‑Secure som helhet, inte som en kund hos den enskilda tjänsten. Detta innebär att insamlade uppgifter från våra olika tjänster (t.ex. Total) och interaktioner (t.ex. kontakt med kundtjänst) sammanslås i ditt F‑Secure-konto. Vi sammanställer dock inte uppgifter mot våra specifika sekretesslöften (t.ex. rör vi inte trafiken i vår VPN-tjänst).

Överföringar och avslöjanden

Kommersiella överföringar och yppanden. Om du har prenumererat på tjänsten via vår partner, till exempel en teleoperatör, kan partnern genomföra några av aktiviteterna som anges ovan i vårt ställe (såsom användarautentisering och kommunikation). Vi delar även uppgifter som anges ovan som är nödvändiga och proportionella (t.ex. din prenumerationsstatus, lyckad installation, aktiv användning av tjänst och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med partnern. Vi gör det för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt. Vi säljer inte dina VPN-data eller tillhandahåller dem till tredje parter förutsatt att det inte krävs av oss enligt lag.

Brottsutredningar. F‑Secure respekterar lagliga fullmakter och domstolsordrar i de jurisdiktioner som är tillämpbara för oss. Vi förser myndigheter med information när detta krävs av oss enligt lag, men inte annars. Sådana tillfällen omfattar utredningar och åtal av allvarliga brott och övrig kvalificerande olaglig verksamhet. I slutändan är vårt mål att säkra din sekretess när du surfar på webben, inte att säkra din anonymitet när du begår brott. Vi granskar noga lagligheten hos samtliga begäranden och säkerställer att våra användares konstitutionella rättigheter till sekretess skyddas.

Relaterade till förfrågningar om dataintrång. F‑Secure använder en tredjepartsleverantör i syfte att övervaka dina data (t.ex. en e‑postadress) med hänsyn till intrång som rör dessa data.

Försäljning och leverans

Vi utbyter (både lämnar ut och tar emot) vissa av dina personuppgifter med våra distributionspartner (operatörer, webbutiker osv.) som marknadsför, distribuerar, administrerar och stödjer våra tjänster. Vi ger dessa företag tillgång till de personuppgifter som de behöver för de överenskomna aktiviteterna. Orsaken till denna datadelning är att vi ska kunna erbjuda en smidig kundupplevelse. Det inbegriper aktiviteter såsom kundhantering, tjänstesupport, incidenthantering, problemlösning, direktreklam och fakturering.

Våra distributionspartner har sannolikt en befintlig kundrelation med dig. Sådana partner och företagskunder behandlar dina personuppgifter som en oberoende enhet baserat på deras tillämpliga sekretesspolicyer. Oavsett vilket måste våra distributionspartner också uppfylla avtalen och gällande lagar när de hanterar dina personuppgifter. Varje sådan enhet är som standard oberoende ansvarig för dess egen behandling av personuppgifter, för dess egna syften.

Underleverantörer

Vi kan komma att överföra eller dela vissa av dina personuppgifter med företag inom F‑Secure-koncernen och våra underleverantörer som hjälper oss att skapa tjänsterna.

I fall då våra kunders personuppgifter behöver överföras eller lämnas ut till våra underleverantörer kräver vi, i vårt avtal med dem, att de enbart använder sådan information för att tillhandahålla överenskomna tjänster (till exempel, för att lösa ett supportärende, för att skicka dem till sina logistikpartner för produktleverans eller för att skicka e‑post för marknadsföring på våra vägnar). Vi kräver att våra underleverantörer behandlar uppgifter om dig på ett sätt som är förenligt med våra meddelanden häri.

Internationell överföring

F‑Secure är ett globalt företag vilket innebär att några av våra anslutna, underleverantörer, distributörer och partner finns utspridda i ett flertal länder, även utanför EES. Detta gör att våra tjänster kan nå ut och finnas tillgängliga globalt. Beroende på omfattningen av din samverkan med F‑Secure är det möjligt att dina personuppgifter lagras i eller kan tillgås från flera olika länder. Platserna där F‑Secures anslutna finns hittar du på våra offentliga webbsidor

När vi överför personuppgifter till andra myndighet inklusive platser utanför EES skyddar vi personuppgifterna enligt kraven i gällande lagstiftning. Vi gör detta genom att tekniskt och kontraktsmässigt tvinga våra underleverantörer och bolag i F‑Secure-koncernen att vidta lämpliga tekniska skyddsåtgärder. Som exempel använder vi dataöverföringsklausuler som har godkänts av EU. Innehållet i sådana klausuler är tillgängligt här.

Vi genomför endast globala överföringar eller överföringar över landsgränser på goda grunder och efter en bedömning av aktuell integritetsrisk.

Vad som är ännu viktigare är att vi lagrar känsligare kunddata inom Finland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har dem under vår egen kontroll.

Andra användningsområden och utlämnanden

Det finns omständigheter som inte täcks av denna integritetspolicy, där användningen eller avslöjandet av personuppgifter kan vara motiverat eller tillåtet, eller där vi kan vara skyldiga enligt tillämpliga lagar att avslöja information utan att erhålla ditt godkännande eller oberoende av tillhandahållandet av en tjänst.

Vi kanske till exempel måste följa ett domstolsbeslut eller en order från myndigheterna i den aktuella jurisdiktionen om att överlämna relevanta uppgifter.

Det kan finnas andra omständigheter där det finns ett rimligt legitimt intresse att lämna ut begränsad information till en tredje part. Exempel på sådana utlämningar omfattar fall där vi måste skydda oss själva mot ansvarsskyldighet eller förhindra bedräglig aktivitet, där vi analyserar din användning av våra produkter för att säkerställa att våra produkter fungerar som förväntat och så att vi kan reagera på negativa upplevelser, där det är nödvändigt för oss att lösa eller få kontroll över ett pågående problem, eller där vi måste uppfylla legitima informationskrav från våra försäkringsgivare eller statliga myndigheter. Vid sådana tillfällen agerar vi enligt tillämplig lagstiftning.

Vi kan även behöva överföra dina personuppgifter som en del av en affärstransaktion, till exempel en försäljning, sammanslagning, spin-off eller annan företagsmässig omorganisering av F‑Secure, där information tillhandahålls till den nya kontrollerande enheten. F‑Secure-koncernen lämnar ut och överför data internt enligt vår aktuella verksamhetsmodell. Vi begränsar dock utlämnanden internt endast till de koncernföretag, enheter, team och personer som har behov av sådan information för behandlingsändamålet.

Vi väger alla krav på utlämnanden noggrant och tar riskerna med sådana utlämnanden i beaktande när vi beslutar var och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Källor

Vi hämtar majoriteten av ovannämnda data direkt från dig eller din enhet men vi får även data från våra dotterbolag, distributionspartner (t.ex. operatörer och återförsäljare) och företagsenheter från vilka du har köpt tjänsterna. Dessa kan bestå av återförsäljare, men inkluderar även externa webbutikspartner. Vi får även grundläggande personuppgifter (orderdata vid köp) och sammanställer dataanalyser från appbutiker där våra tjänster säljs. Andra sådana källor kan bestå av underleverantörer som har levererat support eller reklambyråer som har bistått oss vid marknadsföring.

Detta gör vi för att skapa en smidig kundupplevelse och för att ha nödvändig information vid support.

Typiska exempel på tredjepartskällor är:

 • Information om dina köp i vår externa webbutik.
 • Vi får dina kontaktuppgifter från tidigare inloggningar från våra operatörsåterförsäljare så att vi kan leverera vår tjänst direkt till dig.
 • Vi tar del av dina kontaktuppgifter från företagsmässiga beslutsfattarregister i marknadsföringssyfte.
 • När du använder ett konto på sociala medier för att registrera dig för våra tjänster samlar vi in e‑postadressen från ditt konto för att vi ska kunna verifiera din registrering och kontakta dig.

Tredje parter

Våra tjänster tillhandahålls i samarbete med våra partner och våra tjänster och webbplatser kan inkorporeras eller kommunicera med tjänster från tredje part. Det här sekretessdokumentet gäller endast för personuppgifter som finns inom F‑Secures inflytandesfär. Om dina personuppgifter behandlas av andra enheter för deras syften ansvarar sådan part för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med deras policyer samt för att uppfylla dina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar.

Det gäller vanligtvis i följande situationer:

 • Webbutik. Vår webbutik drivs delvis av en tredjepartsåterförsäljare. De data du anger vid registrering är skyddade enligt F‑Secures policyer, men det är policyerna från det företag som tillhandahåller webbutiken som gäller för faktiska köp och relaterade aktiviteter.
 • Förfrågningar om enhetens plats. När du gör en förfrågan om platsen för din enhet via våra tjänster behöver det företag som tillhandahåller kartorna bearbeta relaterade geografiska data. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google maps i funktionerna för enhetsplats och sökning. Googles integritetspolicyer gäller för din användning av funktionerna.

Arkivering

Personligt identifierbara användardata sparas så länge prenumerationen på tjänsten är aktiv samt under följande respitperiod på sex månader. Detta för att ge kunderna möjlighet att återuppta sin utgångna prenumeration på nytt. Efter denna kvarhållandeperiod schemaläggs kundkontot för borttagning.

VPN-funktion

Föreskrivna logginmatningar för VPN-tjänster kvarhålls i ett år, varefter de raderas. Logghändelser för VPN-tjänst för föreskrivna enheter kvarhålls i tre månader, varefter de raderas.

Intrångsdetektion

När du gör förfrågningar om de intrång som rör din e‑postadress via webbverktyget behandlas resultaten för dessa förfrågningar enbart under den tid som krävs för att leverera och presentera resultaten för dig. Vi lagrar e‑postadresser med förfrågningar under den period som krävs för att förhindra missbruk av webbverktyget.

Om du har köpt tjänsten via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

Den här texten komplementerar de tjänstespecifika kvarhållningstiderna. Standardregeln enligt lag är att personuppgifter ska tas bort eller anonymiseras när de inte längre behövs för aktuellt ändamål.

Men vissa personuppgifter måste ändå lagras under länge perioder. Detta kan bero på flera saker.

De vanligaste orsakerna till varför vi avviker från de primära kvarhållningstiderna omfattar följande exempel:

 • respitperioder och säkerhetskopiering (dvs. spara dina personuppgifter under en bestämd tid efter att du avslutat prenumerationen, så att vi kan skydda uppgifterna mot felaktig radering)
 • då tillämpliga lagar kräver att vi lagrar uppgifterna (t.ex. för att hålla koll på köpet och betalningen för våra tjänster)
 • så att vi kan söka tillgängliga lösningar eller begränsa skador som vi kan ådra oss (t.ex på grund av en pågående tvist eller utredning)
 • för att lösa eller hålla tillbaka ett återkommande problem eller för att ha tillräckligt med information för att svara på framtida problem (t.ex. ett supportärende från dig som är relaterat till ett problem som inte korrigerades permanent under tiden du var kund)
 • för att förhindra bedräglig aktivitet (t.ex. för att verkställa ett förbud i vårt forum)
 • dina personuppgifter har införlivats med andra uppgifter i ett sekundärt syfte (t.ex. kvarhållningsloggar)
 • andra liknande omständigheter där det finns ett fortsatt legitimt behov för fortsatt lagring av personuppgifter.

Borttagningen av ditt konto kan försenas för att undvika att störa andra tjänster du har med oss. Till exempel när du har ett F‑Secure-konto (t.ex. du prenumererar på en av våra tjänster med din e‑postadress) och även i) när du har ett F‑Secure Community-konto eller ii) du fortsätter att prenumerera på våra marknadsföringsmeddelanden. F‑Secure Community-kontots borttagningspolicy beskrivs i tjänstevillkoren. Du kan avanmäla dig från våra marknadsföringsmeddelanden när som helst.

Om du har köpt vår tjänst via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

Om vi har tagit emot dina uppgifter när vi tillhandahåller teknisk support till dig sparas informationen så länge respektive supportärende är öppet. När det är avslutat tas uppgifterna bort gradvis eller anonymiseras inom två år från det att ärendet avslutats.

Analysdata som samlas in med användarens medgivande sparas i statistiksyfte och raderas inte vid borttagningen av personuppgifter och användarkontot. Analysdata kan inte kopplas till en användare eller ett konto för identifikation efter att kontot avslutats.

Data som inte innehåller personuppgifter (t.ex. sammanställda analysdata) arkiveras så länge som dessa data behövs och är användbara för de ändamål för vilka de samlades in.

Analys

För att ta reda på när och hur du använder vår tjänst, kunna förbättra den och få veta hur kunder får information om att tjänsten finns, samlar tjänsten även in data om lyckade installationer, installations- och aktiveringsvägar, prestanda, användningsmiljö, anslutningar, vilka funktioner som används osv. Vi gör detta för att kunna skapa tjänster som är givande för dig och våra andra kunder.

Av respekt för våra kärnlöften angående sekretess används inte din verkliga kommunikationstrafik som en bas för analys.

Det här avsnittet beskriver våra allmänna rutiner för insamling och behandling av data för analysändamål.

När vi pratar om F‑Secures dataanalys syftar vi både på återanvända tjänstedata, återanvända säkerhetsdata och data som redan från början samlas in i analyssyfte.

Vi vill ge dig en personligare kundupplevelse och ännu bättre tjänster i framtiden. Därför måste vi spåra användarmönster och skapa olika kundsegment. Här ingår t.ex. vilka funktioner som används mest, vilka tjänster som inte fungerar, vad som behöver åtgärdas och hur du hörde talas om våra tjänster.

Det här samlar vi in. Data som vi behandlar för dataanalys omfattar till exempel enhetsidentifierare och kopplingar mellan enheter/användare/användargrupper, användningsmiljö, användningstid för tjänst, licenstyp (prov- eller betalversion), enhetsvärden (t.ex. telefonmodell och operativsystem, språk), partiell IP-adress, fel på tjänst, problematiska filer och URL:er och prestandadata för tjänst, hur du interagerar med våra tjänster (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), domännamnet från vilket du ansluter till tjänsten, delar som du klickat på, tidsstämplar, regional plats, hur effektiv vår kommunikation i tjänsten är, tjänsteaktivering (t.ex. spårning av om du har fått de relaterade meddelandena och om installationen lyckades), installations- och aktiveringsvägar, tjänsteprestanda, anslutningar, datarouting, kvot och andra liknande data.

När vi ber om ditt samtycke i våra tjänsters gränssnitt inbegriper det om följande data skickas eller inte: i) ytterligare data, vilka funktioner som används och hur ofta samt tjänstevärden, och ii) antalet attribut som skickas i en given datauppsättning.

Ovanstående är kopplat till din användning av våra cybersäkerhetstjänster. Dataanalys som körs på våra webbplatser beskrivs i vår Webbplatssäkerhetspolicy.

Avanmäla. Vi uppskattar verkligen om du hjälper oss att förbättra våra tjänster, men respekterar om du vill minimera datatrafiken till F‑Secure. Du kan välja om du vill bidra för de av våra tjänster som nyttjar ytterligare analyser. Du kan avanmäla dig från insamling av analysdata som inte krävs för att tillhandahålla tjänsten till dig när du vill.

Om du har valt att inte delta i någon insamling av dataanalyser kommer vi endast att skicka meddelanden till dig om tjänstens datainsamling (de data vi samlar in i vilket fall för att kunna erbjuda tjänsten) och vissa av våra meddelanden är troligen mindre relevanta.

Om du motsätter dig insamling av data från din internetanvändning (inklusive dina webbplatser) kan du använda dig av en övergripande metod för att förhindra att onlineannonsörer samlar in dataanalys om din mobila enhet genom att återställa annonsidentifieringen då och då, och att slå på spåra-ej-inställningen i din enhets inställningar eller använda vår sekretessprodukt.

Kvarhållande av analysdata. I våra dataanalysaktiviteter kombinerar vi analysdata med tjänstedata. Den resulterande kombinerade datauppsättningen fortsätter att behandlas baserat på ”berättigat intresse”. Analysdatan som samlats in tidigare sparas som en del av tjänstestatistiken, eftersom dess retroaktiva borttagning skadar statistiken. När du inte längre prenumererar på våra tjänster (dvs. ditt konto tas bort) kommer analysdatan för din tjänst att anonymiseras och vi kan inte längre koppla datan till dig.

Datautbyte. På grund av den tekniska miljön (internet, appbutikens ekosystem och sociala medier) kan vi inte utföra all insamling och alla aktiviteter relaterade till dataanalys själva. Vi måste dela vissa data (t.ex. ”Android-marknadsföringsidentifierare och andra liknande identifierare) med våra partner för onlineanalys och marknadsföring för att möjliggöra vår digitala analys samt våra marknadsföringsaktiviteter. Majoriteten av data som vi har om dig delas dock inte med andra.

De av våra underleverantörer som förser oss med analystjänster för våra produkter kan eventuellt också sammanställa och publicera rapporter om insamlade data. Varken statistiken eller rapporterna innehåller data som kan kopplas till en enskild person.

Vi gör inte avkall på din sekretess. Vi skiljer oss från de flesta företag genom att vi förstår hur ekosystemet fungerar, mycket noggrant väljer ut våra fåtaliga partner och raderar alla data som inte är absolut nödvändiga för ovanstående syften. Du kan naturligtvis välja att avstå från insamling av dataanalys när som helst via tjänstens inställningar.

Data vi behandlar för analytiska eller statistiska ändamål pseudonymiseras. Med andra ord vet inte våra dataanalytiker vilken individ som den specifika datauppsättningen tillhör. Pseudonymiseringen hävs endast i särskilda fall. Till exempel när vi kommunicerar med dig kopplar vi resultaten — inte all data — från vår dataanalys till din e‑postadress. Ett annat exempel är att vi kan använda datan för att lösa problem som du kan ha med vår produkt, när vi tillhandahåller tekniska supporttjänster till dig.

Vi begränsar även analyserna till ytan på våra tjänster och håller dem på armlängds avstånd från de huvudsakliga sekretessdelarna i våra tjänster. Vi har t.ex. ingen extern analys i Security Cloud eller i trafiken inuti vår VPN-tjänst.

Meddelande om efterlevnad av dataskydd

Vi tillämpar alltid strikta säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och sekretessen för dina personliga data.

Enhetsadministratörsrättigheter krävs för att applikationen ska fungera och F‑Secure använder respektive behörigheter helt i enlighet med Google Play-policyer och med slutanvändarens aktiva samtycke. Enhetsadministratörsbehörigheterna används i synnerhet för funktionerna Finder och Föräldrakontroll:

 • Så här förhindrar du barn från att ta bort applikationen utan föräldrars hjälp
 • Surfskydd

Säkerhet

Information om säkerhetsrutiner som vi använder för att skydda dina data.

Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter vid överföring, lagring och bearbetning.

Med fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder minimerar vi risken för att dina personuppgifter går förlorade eller används, blir tillgängliga för, lämnas ut eller ändras av obehöriga.

Alla personuppgifter lagras på säkra servrar som drivs av F‑Secure eller våra partner där åtkomst endast är begränsad till auktoriserad personal.

Dina rättigheter

Information om dina lagstadgade rättigheter och hur du kontaktar oss.

Du kan se resultaten för de dataintrång som rör dina övervakade tillgångar från tjänsten. Om du vill ha mer information eller utöva dina lagstadgade rättigheter med koppling till detektion och insamling av information om dataintrång som rör dessa resultat kan du kontakta vår tredjepartsleverantör.

Du har rätt till alla data som vi har sparat om dig. I synnerhet har du följande rättigheter angående de personuppgifter som vi sparat om dig:

 • Tillträde och rättelse. Du har rätten att fråga oss vilka av dina personuppgifter vi har sparade och få en kopia på alla uppgifter som kan identifieras som dina i den här kontexten. Om du hittar eventuella fel (t.ex. föråldrad information) i dylika uppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för att lösa dessa problem. Vissa av våra tjänsteportaler tillåter dig att uppdatera din kundinformation. I sådana fall bör du uppdatera eventuella ändringar i dina personuppgifter, t.ex. ändringar i adress eller e‑postadress. Om du inte kan uppdatera dessa uppgifter själv kan du meddela oss om de nödvändiga ändringarna.
 • Invändning. Du har rätt att invända mot behandlingen av vissa personuppgifter, inklusive exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften eller då vi i övriga fall baserar vår behandling av dina uppgifter på berättigade intressen. I det senare fallet behöver du etablera en rättslig grund för din invändning.
 • Rätten att bli bortglömd. Du har även rätten att begära att vi slutar lagra dina personuppgifter och raderar dem. I den här fallet behöver du etablera en rättslig grund för din begäran.
 • Portabilitet. Du har även rätten att få de personuppgifter som du själv har uppgett i enlighet med kontrakt eller med ditt samtycke. Du kan begära dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kräva att uppgifterna vidarebefordras till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
 • Återkallelse av samtycke. I fall där behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke via de relevanta inställningarna. För identifierbara analysdata för tjänster hittar du inställningarna i tjänstens användargränssnitt. Du har även rätten att välja bort vår marknadsföringskommunikation via centret för preferenser, tillgängligt via länken.
 • Begränsning. Om du har fastställt att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta eller att vi inte har någon rättslig grund till att använda dem kan du begära att vi upphör med all framtida behandling av dina personuppgifter och endast lagrar dem tills problemet är löst.

Du kan utöva dina rättigheter via vår kundvårdsfunktion. Länkarna som du använder för att kontakta oss finns i avsnittet ”Kontaktinformation”.

Observera att det kan finnas situationer där våra konfidentiella skyldigheter, vår rätt till yrkesmässig tystnadsplikt och/eller våra skyldigheter att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. till din arbetsgivare) kan förhindra oss från att uppge eller radera dina personuppgifter eller på andra sätt förhindra dig från att utöva dina rättigheter. Dina ovannämnda rättigheter är också beroende av de rättsliga grunder som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information. Om du upplever att vi inte möjliggör dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I de flesta fall är den här myndigheten det finska dataskyddsombudet (tietosuoja.fi).

Kontaktinformation

Använd följande kontaktinformation om vill ställa frågor om innehållet i den här sekretesspolicyn:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Så här kontaktar du oss:

 • Kontakta oss via supportkanalerna som finns tillgängliga på vår webbplats.
 • I fråga om sekretess kan du även kontakta F‑Secure genom att skicka ett meddelande till privacy@f-secure.com. Om du vill utnyttja dina rättigheter som registrerad person använder du i stället ovanstående supportkanaler.

Allmänt

Information om definitioner och hantering av ändringar.

Definitioner

Detta menar vi när vi gör hänvisningar inom policyn.

”Kund” och ”du” avser alla registrerade personer som köper, registrerar användning av eller använder våra tjänster, vars enheter och datatrafik skyddas av våra tjänster, eller som kan ha skickat personidentifierande information till oss. Informationen kan ha skickats genom användning av våra tjänster, webbplatser, telefon, e‑post, anmälningsformulär eller andra liknande kanaler.

”Personuppgifter” avser information om privatpersoner som kan kopplas till dessa privatpersoner eller familje- eller hushållsmedlemmar. Informationen kan omfatta namn, e‑postadresser och postadresser, telefonnummer, fakturerings- och kontoinformation samt övrig, mer teknisk information som kan kopplas till dig, din enhet, eller din eller enhetens beteende och som vi behandlar vid tillhandahållandet av våra tjänster.

”Tjänster” avser tjänster eller produkter som tillverkas eller distribueras av F‑Secure, inklusive programvara, webblösningar, verktyg och relaterade supporttjänster.

”Webbplats” avser webbplatsen f-secure.com och övriga webbplatser som F‑Secure administrerar eller är värd för, inklusive underwebbplatser och webbläsarbaserade tjänsteportaler.

Ändringar

Den här versionen av policyn förtydligar, uppdaterar och ersätter den tidigare versionen. För att fortsätta uppdatera det här dokumentet gör vi även ändringar i det från tid till annan.

Vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet på vår webbplats eller annan interaktionspunkt där det tidigare har gjorts tillgängligt. Om större ändringar görs kan vi även komma att meddela dig på andra sätt. Ändringarna börjar gälla från det datum då vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet.