Sekretess­policy för konsument­företag

Den här policyn är ett tillägg till F‑Secures sekretessmeddelande. Tilläggspolicyn fokuserar på 1) typen av personliga och privata data som vi samlar in från dig i denna tjänst och 2) vad vi använder dessa data till och hur länge. Vi fokuserar på dessa två aspekter eftersom vi tror att det är det du tycker är viktigast. Om du vill veta mer om andra aspekter som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa F‑Secures sekretessmeddelande som gäller för alla våra tjänster.

Syftet med datainsamlingen

Vi samlar in och behandlar data

  • så att vi kan skicka gåvor och information om F‑Secures tjänster, genomföra kundundersökningar, anordna tävlingar, annonsera och marknadsföra våra tjänster (både samlade och personanpassade), och dela med oss av information och smarta tips om onlinesäkerhet och om våra tjänster och produkter
  • så att vi kan leverera de tjänster som tillhör programvaran och för att upprätthålla en god kundrelation så att du ska fortsätta vara skyddad av F‑Secures produkter
  • så att vi kan använda insamlade data i analyser, marknadsundersökningar, uteckling av produkter och tjänster och utveckling av företagserbjudanden, och
  • så att vi kan förhindra bedrägliga aktiviteter.

Juridisk omfattning

  • Kundresan. För att identifiera behöriga användare och kontrollera kundkvalifikationer, bearbeta och spåra transaktioner, t.ex. administrering av konton, leveranser, fakturering och licenshantering.
  • Kommunicera. För att skicka information till dig om tjänsterna, genomföra kundundersökningar, anordna tävlingar, annonsera och marknadsföra våra tjänster till dig.

Vilka personers data behandlas?

Besökare på F‑Secures webbplats, kunder som deltar i F‑Secures undersökningar och tävlingar, nya och nuvarande kunder som har gett oss sina uppgifter samt personer på sociala medier. I relation till onlineannonsering behandlas data av annonsplatformar. Dessa data är helt anonymiserade för F‑Secure, och inga personliga uppgifter används i annonseringen på dessa plattformar.

Typer av och källor för data

Personer skickar följande uppgifter när de köper våra tjänster eller registrerar sig för att använda dem: namn, e‑postadress, postadress, land, språk, prenumerationsuppgifter (licenser, använda licenser).

När kunder använder F‑Secures webbplats samtycker de till cookiepolicyn och godkänner därmed användningen av cookies på F‑Secures webbplatser. Dessa uppgifter är helt anonyma.

Överföringar av data

Marknadsföring genom e‑post genomförs med Salesforce Marketing Cloud. SFMC är beläget i USA, till vilket data överförs från EU.

Delar av personuppgifter kan även göras tillgängliga för e-handelspartner, i den omfattning då ett offentliggörande av data är nödvändigt för försäljningsprocessen.

Mer information finns i F‑Secures sekretessmeddelande.

Arkivering

Vi lagrar kunddata i 6 månader efter att tjänsten har upphört. Om en kund har gett sitt samtycke för marknadsföring kommer dennes data att behållas så länge samtycket gäller.

Om en kund tar tillbaka sitt samtycke för marknadsföring tas kundens data bort om dennes aktiva prenumeration har upphört minst 6 månader före tillbakatagandet av samtycket.

Sekretesspolicy

Kontaktinformation för relaterade sekretessärenden, säkerheten för lagrade data och dina rättigheter angående insamlade data beskrivs i F‑Secures sekretessmeddelande.