Sekretess­principer

Vi tror pä din rätt till sekretess och vi gör allt för att försvara den.

1. Vi respekterar din rätt till sekretess

Respekten för din sekretess genomsyrar allt vi gör. Din tillit är viktig för oss. Vi respekterar din rätt till att kontrollera dina personliga data och ditt digitala innehåll och vi prioriterar att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till dessa uppgifter. När vi ber dig om information gör vi det för att förbättra din användarupplevelse. Vi ber bara om information när vi verkligen behöver den.

2. Vi skyddar dig

Vi lever inte bara efter våra principer utan vill även skydda dig mot utomstående hot. Detta gör vi genom våra tjänster och genom att dela våra kunskaper inom digitala ekosystem med dig. Ditt digitala liv bör inte angå någon annan än dig.

3. Du bestämmer hur mycket du delar med dig av till oss

För att tillhandahålla bättre tjänster och skicka relevanta meddelanden samlar vi in information om hur våra program upptäcks och används. Detta innebär att när du använder våra tjänster så spårar vi exempelvis vilka funktioner som används mest och vilka åtgärder som leder till felmeddelanden. Om du inte gillar denna spårning respekterar vi det. Därför kan användare av F‑Secures produkter avanmäla sig från insamling av icke nödvändiga data.

4. Inga bakdörrar

Våra tjänster och programvaror har inga bakvägar som ger åtkomst till myndigheter eller andra personer. Tjänstemän som vill ha information för brottsundersökningar måste kunna uppvisa en fullmakt.

5. Ingen sekretess utan säkerhet

Säkra tjänster innebär att värdefulla data är skyddade från skadliga uppsåt och nyfikna blickar. Utan säkerhet kan sekretess inte garanteras. Tack vare vårt engagemang för sekretess och vår expertis inom säkerhet kan vi erbjuda verklig digital frihet.

6. Vi skickar relevanta meddelanden

Vi vill engagera dig och hjälpa dig att förbli säker i den digitala världen. Ett steg i detta består av att skicka relevanta meddelanden. Våra meddelanden fungerar inte bara som marknadsföring. Det är meningen att de ska vara informativa, roliga, användbara och hjälpa dig att få ut mesta möjliga av våra tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från att få meddelanden.

7. Vi väljer tjänste­leverantörer som vi litar på

Precis som andra leverantörer av digitala tjänster måste även vi använda externa lösningar. Vi väljer noga ut tjänste­leverantörer som delar vårt engagemang vad gäller sekretess och säkerhet. Vi delar inte mera data med dem än vad som är absolut nödvändigt.

8. Vi står på rätt sida

En bra programvara vore ingenting utan personerna bakom den. Ärlighet och integritet är en del av kulturen hos oss på F‑Secure. Vi tror att ett fritt och öppet internet är till fördel för alla och vi kan stå för sekretess och digital frihet eftersom vi har de rätta personerna för att stödja vår idé.

9. Öppenhet

Vi är öppna och ärliga mot dig. Vi använder inte dina data i dolda syften. Vi strävar mot kommunikation som är tydlig och enkel att förstå och undviker branschuttryck.