F‑Secure VPN licens­villkor

Oktober 2014

 

F‑Secure VPN är en tjänst för säkerhet och onlinesekretess. Den krypterar trafik på internet och har utformats för att ge ett skydd mot hackare, spårprogram och skadligt innehåll. Tjänsten omfattas av F‑Secures licensvillkor för slutanvändare.

Vi påminner dig om att du ensam är ansvarig för din användning av tjänsten. Vi skapade tjänsten för att du skulle ha glädje av den, inte för att den skulle vara till skada för andra. Med detta i åtanke ber vi dig att inte använda tjänsten för följande syften:

  • Insamlande eller distribution av privat information, upphovsrättsskyddat innehåll eller affärshemligheter som du inte har rätt att vidarebefordra, till exempel:

  • Distribution av innehåll som är olagligt, ärekränkande, pornografiskt, sårande, trakasserande, hotande eller som består av innehåll/kod med skadliga egenskaper

  • Att ge åtkomst till eller distribuera innehåll med barnpornografi eller tidelag

  • Spammande

  • Skadeprogram, botnet-nätverk, DoS-angrepp, hackning, portskanning eller obehörig åtkomst

  • Att utge sig för att vara en annan person

  • Att kränka en annan persons lagliga rättigheter

  • Brott mot gällande lagar, inklusive exportlagar

  • Andra skadliga eller bedrägliga syften

  • Användning som på något sätt stör driften av tjänsten eller andra användares möjligheter att använda tjänsten

Vi förväntar oss att du respekterar villkoren som gäller för tjänster från tredje part som du får åtkomst till via vår tjänst.

Vi respekterar din sekretess i användandet av tjänsten, men vi har vidtagit åtgärder för att upptäcka ovanstående förbjudna aktiviteter för att skydda tjänstens integritet och fortsatta tillgänglighet.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller dra tillbaka alla dina användningsrättigheter om du bryter mot något av dessa villkor.

Vi kommer emellanåt att ändra och justera ovanstående baserat på nya funktioner och för att hålla tjänsten ren.