Web­stedets vilkår for tjeneste

Vær opmærksom på, at enhver brug af og adgang til F‑Secures websider er underlagt følgende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på F‑Secures websted tilbydes, “som det er” og “som tilgængelig”. Der ydes ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med tilgængeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på webstedet. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, kan F‑Secure ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte eller afledte skader, der stammer fra brug af eller manglende mulighed for at bruge siderne på webstedet.

Web­steder fra tredjeparter

Denne politik gælder kun vores aktiviteter på vores servere. Vores websteder indeholder links til andre websteder, som vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for indhold, kommentarer eller programmer på disse websteder. Vi stiller disse link til rådighed for nemheds skyld, men det betyder ikke, at vi anbefaler det websted, som linket er til.

Ejendomsret

Indholdet på F‑Secures websider er beskyttet af inter­nationale love om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af en del af eller hele indholdet, herunder men ikke begrænset til billeder, designformat, logo, lydklip, videoklip og HTML-kodning, i enhver form samt enhver uautoriseret reproduktion, hel eller delvis, af teksterne, illustrationerne, designformatet eller logoet på en hvilken som helst måde uden skriftlig tilladelse fra F‑Secure, er forbudt. Vi beskytter vores intellektuelle ejendomsrettigheder i det omfang, loven tillader. 'F‑Secure' og F -logo er registrerede varemærker tilhørende F‑Secure Corporation. F‑Secures produkt- og teknologinavne og F‑Secures logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende F‑Secure Corporation. Andre produktnavne og logoer, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Sikkerhed og datafortrolighed

F‑Secure forpligter sig til at sikre dine oplysninger. For at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse, sikre nøjagtigheden af data og sikre korrekt brug af oplysninger har vi iværksat passende fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at sikre og beskytte de oplysninger, vi indsamler online. Oplysninger om vores privatlivspraksis findes her.

Indsendelse

Alle beskeder på opslagstavlen, forslag, ideer, indlæg eller koncepter på opslagstavlen, der indsendes til F‑Secure via vores websteder, er F‑Secures ikke-eksklusive ejendom. F‑Secure er ikke ansvarlig for fortroligheden af de oplysninger, der indsendes til vores websider. Når du indsender materiale til F‑Secures websted, accepterer du, at F‑Secure har retten til at udgive materialet i produkter eller publikationer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, produkt- og/eller tjenesteudvikling, reklamer og kampagner. Du accepterer, at du ikke anlægger sag mod os i relation til det materiale, du sender. Alle beskeder på opslagstavlen, forslag, ideer, indlæg eller koncepter (“materiale”) på opslagstavlen, der indsendes til F‑Secure via community-webstedet, tilhører F‑Secure.

Ændringer

Vilkårene er ikke udtømmende, og der kan være yderligere vilkår, hvad angår bestemt indhold, tjenester eller funktionalitet. F‑Secure reserverer retten til når som helst at ændre sider eller nægte adgang til dem. Ændringer i denne politik udgives på denne URL-adresse, og de vil være gældende på tidspunktet for udgivelsen. Du er velkommen tilbage hertil for at læse eventuelle opdateringer.