Warunki licencji F‑Secure VPN

Październik 2014 r.

 

F‑Secure VPN to usługa zabezpieczająca i chroniąca prywatność online. Jej działanie polega na szyfrowaniu ruchu internetowego i ma na celu ochronę przed hakerami, narzędziami śledzącymi i szkodliwymi elementami. Ta usługa podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego produktu firmy F‑Secure.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z usługi przez siebie. Utworzyliśmy tę usługę dla przyjemności użytkowników, a nie po to, by im szkodzić. Biorąc to pod uwagę, nie należy używać usługi do następujących celów:

  • Gromadzenie i rozpowszechnianie jakichkolwiek prywatnych informacji bądź treści, które nie są własnością użytkownika albo do przesyłania których użytkownik nie ma uprawnień.

  • Rozpowszechnianie materiałów, które są niezgodne z prawem, obelżywe, pornograficzne, poniżające, napastliwe lub stanowią groźby albo zawierają treść/kod o szkodliwym działaniu.

  • Uzyskiwanie dostępu do pornografii dziecięcej i materiałów przedstawiających kontakty seksualne ze zwierzętami oraz rozpowszechnianie takich treści.

  • Wysyłanie spamu.

  • Złośliwe oprogramowanie, sieci botnet, phishing, ataki typu DoS (denial of service), hakowanie, skanowanie portów lub nieupoważniony dostęp.

  • Podszywanie się pod osoby.

  • Naruszanie praw innych osób.

  • Naruszanie obowiązujących przepisów, w tym prawa eksportowego.

  • Naruszanie innych zasad lub wprowadzanie w błąd.

  • Wykonywanie działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie usługi lub przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z usługi.

Użytkownik powinien przestrzegać warunków innych usług, z których korzysta za pomocą naszej usługi.

Szanujemy prywatność użytkownika podczas korzystania z usługi, ale podjęliśmy kroki niezbędne do wykrywania zabronionych czynności, aby chronić integralność i stałą dostępność usługi.

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego zawieszenia lub anulowania części bądź całości uprawnień użytkownika do korzystania z usługi.

Będziemy zmieniać i dostosowywać powyższe zasady w zależności od nowych funkcji i w celu ochrony usługi.