Tjenestevilkår for nett­steder

Vær oppmerksom på at all bruk og tilgang til F‑Secures nettsider er gjenstand for følgende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på F‑Secures nettsider utgis «som det er» og «som tilgjengelig». Vi gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, når det gjelder tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold på sidene. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, skal ikke F‑Secure være ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke disse sidene.

Tredjeparts nett­steder

Denne policyen gjelder utelukkende våre aktiviteter fra våre servere. Nettstedene våre inneholder koblinger til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige for innhold, kommentarer eller applikasjoner på nettsteder fra tredjepart. Vi har inkludert disse koblingene som en service overfor deg, men det betyr ikke at vi går god for nettstedene de peker til.

Eierskap

Innholdet på F‑Secures nettsider er beskyttet av internasjonal opphavsrettslovgivning. Med enerett. Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller alt innholdet, inkludert men ikke begrenset til bilder, designformat, logo, lydklipp og HTML-koding i enhver form, i tillegg til all uautorisert reproduksjon, helt eller delvis, av tekster, illustrasjoner, designformat eller logo på noen som helst måte uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra F‑Secure, er forbudt. Vi vil beskytte vår intellektuelle eiendomsrett i det omfang loven tillater det. «F‑Secure» og F -logoen er registrerte varemerker for F‑Secure Corporation. F‑Secures produkt- og teknologinavn og F‑Secure-logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker for F‑Secure Corporation. Andre produktnavn og logoer som det henvises til her, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Sikkerhet og person­vern

F‑Secure tar informasjonssikkerhet på alvor. For å forhindre uautorisert tilgang til eller offentliggjøring av informasjon og for å opprettholde nøyaktigheten i informasjon og forsikre oss om at informasjonen brukes riktig, har vi iverksatt fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn via Internett. Du finner informasjon om vår personvernpraksis her.

Innsendinger

Alle nyhetsmeldinger, forslag, ideer, foruminnlegg eller begreper som blir sendt til F‑Secure via våre nettsteder, skal bli F‑Secures ikke-eksklusive eiendom. F‑Secure er ikke ansvarlig for konfidensialiteten til informasjon som blir formidlet via våre nettsteder. Ved å formidle materiale på F‑Secure-nettstedet samtykker du i at F‑Secure har rett til å publisere materialet i produkter eller publikasjoner for ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling av produkter og/eller tjenester, reklame og kampanjer. Du samtykker i at du ikke vil gå til rettslige skritt med hensyn til materiale som du sender. Alle nyhetsmeldinger, forslag, ideer, foruminnlegg eller begreper («materiale») som blir sendt til F‑Secure via Community-nettstedet, skal bli, og forbli, F‑Secures eiendom.

Endringer

Vilkårene er ikke uttømmende, og det kan finnes tilleggsvilkår relatert til bestemt innhold, tjenester eller funksjonaliteter. F‑Secure forbeholder seg retten til når som helst å endre informasjonen på sidene eller nekte tilgang til dem. Endringer i policyen vil bli publisert på denne URL-adressen og vil gjelde fra publiseringstidspunktet. Se etter oppdateringer neste gang du besøker oss.