F‑Secure VPN lisens­vilkår

Oktober 2014

 

F‑Secure VPN er en tjeneste for sikkerhet og personvern på Internett. Den krypterer Internett-trafikk og er laget for å beskytte deg mot hackere, sporere og skadelig innhold. Denne tjenesten er underlagt F‑Secure lisensvilkår for sluttbruker.

Vi minner deg om at du alene står ansvarlig for din bruk av tjenesten. Vi laget tjenesten for at du skal ha glede av den, ikke for at du skal skade andre. Med dette i tankene kan du ikke bruke tjenesten til følgende formål:

  • Innsamling eller distribusjon av privat informasjon, opphavsrettslig beskyttet materiale eller forretningshemmeligheter som du ikke har rettigheter til å overføre;

  • Distribusjon av innhold som er: ulovlig, injurierende, pornografisk, fornærmende, plagsomt, truende eller som inneholder innhold/kode med detsruktive funksjoner;

  • Bruk eller distribusjon av barnepornografi eller bestialitet;

  • Spamming;

  • Skadeprogrammer, botnett, nettfisking, tjenestenektangrep, hacking, portskanning eller uautorisert tilgang;

  • Gi seg ut for å være en annen person;

  • Krenking av andre personers juridiske rettigheter;

  • Overtredelse av gjeldende lover, inkludert eksportlover;

  • Andre angripende eller straffbare formål, eller

  • Bruk som på en eller annen måte kan forstyrre driften av tjenesten eller andre brukeres mulighet til å bruke tjenesten.

Vi forventer at du overholder vilkårene for tredjeparts tjenester som du får tilgang til via vår tjeneste.

Selv om vi respekterer personvernet ditt når du bruker tjenesten, har vi iverksatt tiltak for å oppdage aktiviteter som er forbudt i henhold til disse vilkårene, for å beskytte integriteten og tilgjengeligheten til denne tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å suspendere eller inndra noen eller alle av brukerrettighetene dine hvis du overtrer noen av disse vilkårene.

Vi vil fra tid til annen endre og justere det ovenstående, basert på nye funksjoner og for å holde tjenesten ren.