Person­vern­erklæring for støtteverktøy

April 2019

Kortfattet

Når F‑Secure-støtteverktøyet kjøres, innhenter det informasjon om datasystemet og konfigurasjonen, i tillegg til loggene som tjenestene våre oppretter. Informasjonen brukes til feilsøking og problemløsing i tjenestene våre.

I de fleste tilfeller kan du gå gjennom og redigere informasjonen før du sender arkivfilen til kundestøtte.

Fullt

Denne tjenestespesifikke erklæringen fokuserer på ting vi tror er mest relevante for deg. Slik ting er spesielt 1) typen personlige og private data som tjenesten samler inn, 2) hva vi bruker dem til, 3) vår begrunnelse, 4) typiske fremlegginger og 5) hvor lenge vi oppbevarer dataene. Mer informasjon om slike emner samt andre aspekter (rettigheter til datasubjekter, kontaktinformasjon og så videre) ved behandlingen av dine personopplysninger er også tilgjengelig via de innebygde koblingene.

Hva innhenter vi, og hva gjør vi med det?

Informasjon innhentet fra F‑Secure-tjenestelogger

Informasjonen inkluderer F‑Secure-tjenestelogger. Den omfatter detaljert informasjon om tjenesteaktivitet, for eksempel nedlasting og installering av oppdateringer, kommunikasjon mellom tjenestekomponentene, aktivering av funksjoner og sikkerhetshendelser. Informasjonen kan inneholde krasjdumper fra tjenesten, filbaner, banknettsteder og blokkerte nettsteder.

Informasjon innhentet fra operativ­systemloggene

Informasjonen inneholder operativsystemets gjeldende konfigurasjon, for eksempel nettverkskonfigurasjon, installerte programmer, operativsystemtjenester (f.eks. OS-oppdateringstjenester) og prosesser og programmer som kjøres (f.eks. nettleser), tilordnede stasjoner og enhets- og brukernavn, systemkrasjdumper og logger. Den innsendte informasjonen inkluderer også et situasjonsbilde av systemhendelseshistorikken.

Formål

Tjenestelogginformasjon innhentes for å finne ut om tjenesten har fungert etter intensjonene, og for å løse potensielt feilaktig kategoriserte problemer. Operativsysteminformasjon innhentes for å kunne løse problemer der våre egne tjenestelogger ikke gir tilstrekkelig informasjon. Arkivfilen blir også brukt som datakilde for å støtte utviklingsaktiviteter, slik at vi kan unngå gjentakelse av problemet på enheten din eller enhetene til andre kunder.

Samhandlingen og de tjenestespesifikke personvernpolicyene og merknadene fastsetter de spesifikke formålene med bruken av personopplysningene som samles inn av hver tjeneste eller behandles i slike aktiviteter.

I tillegg til slike spesifikke formål gjelder følgende generelle formål for bruk av personopplysninger for alle tjenestene våre:

 • Klargjøring av tjenester. For å kunne levere tjenestene våre til deg behandler vi data for følgende formål:

 • Kundereise. For å identifisere uautoriserte brukere, behandle og spore transaksjoner, administrere brukerkontoer samt for levering, fakturering og administrasjon av lisenser;

 • Levere, fikse og forbedre. For å levere, vedlikeholde og utvikle våre tjenester og nettsteder, og levere støtte og hjelp for tjenestene.

 • Analysere. For å spore at tjenestene våre tas i bruk og hvordan de brukes slik at vi kan forbedre tjenestene, administrere kunderelasjonen og kontakte deg med relevante meldinger;

 • Kommunisere. For å sende deg informasjon relatert til tjenestene, gjennomføre kundeundersøkelser og markedsføre tjenestene våre til deg. Den faktiske kommunikasjonen kan bli håndtert av F‑Secure eller av partnerne våre.

 • Forskrifter. For å hindre svindel, ulovlige eller injurierende aktiviteter og overholde juridiske eller forskriftsmessige krav.

Korrigeringer

Hvis du har blitt bedt (av F‑Secures kundestøtte eller våre partnere eller bedriftens IT-administrator) om å endre loggenivå til «Fullt» før du kjører verktøyet (på nytt) for å registrere informasjon fra en F‑Secure-tjeneste, inkluderer skanningen som utføres av verktøyet, ytterligere data i forhold til det ovennevnte. Hva slags ekstra data som innhentes, varierer med formålet med feilsøkingsaktiviteten. Vår kundestøtte vil kunne fortelle deg hva slags data som sannsynligvis vil bli innhentet for det aktuelle problemet. Vi må vanligvis gjøre dette når vi ikke har nok data til diagnostisere problemene på enheten.

Hvis du kjører støtteverktøyet manuelt på egenhånd (dvs. at verktøyet ikke blir fjernstyrt), blir informasjonen som innhentes av verktøyet, lagret som en arkivfil på skrivebordet eller datamaskinen. I slike tilfeller kan du pakke ut filene og redigere informasjonen før du komprimerer den igjen og sender den til oss.

Juridisk grunnlag

Vårt juridiske grunnlag for behandlingen av personopplysninger er forskjellig, avhengig av om du bruker dette verktøyet som forbruker eller bedriftskunde. I begge tilfeller er innhentingen av ovennevnte data nødvendig for at vi skal kunne gi deg eller arbeidsgiveren din effektive kundestøttetjenester. Uten slike data vil det være mye vanskeligere å hjelpe deg med å løse problemer som oppstår med tjenestene våre.

Hvis du er en forbruker, blir data innhentet slik at vi kan levere tjenesten du har inngått avtale om (dvs. slik at vi kan hjelpe deg med å løse et teknisk problem med bruken av F‑Secure-tjenester). Slike avtaler kan inngås enten direkte med oss eller med en annen instans (som nettbutikken vår eller en operatørpartner) som har tilbudt våre tjenester til deg.

Hvis du er en bedriftskunde eller ansatt hos en av våre bedriftskunder, har vi en lovlig interesse av å bruke innhentede/innsendte data til å løse problemer som er opphav til kundestøttesaker, og også til å oppbevare data så lenge som nødvendig for hindre nye slike tilfeller i tjenestene våre. Uansett hvilken berettigelse vi har, bestemmer du om du vil sende eller tillate sending av informasjonspakken til F‑Secure.

Overføringer og fremlegginger

Arkivfilen kan bli behandlet av F‑Secure Corporation, tilknyttede selskaper, relevante underleverandører og kundestøttepartnere, men bare for formålene som er angitt i denne erklæringen. Når tjenesten leveres via en forhandler eller operatørpartner, vil kundestøttekontakten sannsynligvis skje via disse instansene. Disse instansene vil normalt videresende arkivfilen til F‑Secure for analyse og inngående problemløsingsaktiviteter. I noen tilfeller kan arkivfilen også bli behandlet av en forhandler hvis denne har kompetanse til å utføre problemløsingsaktiviteter uavhengig av F‑Secure.

Salg og levering

Vi utveksler (både sender og mottar) enkelte personopplysninger med våre distribusjonspartnere (operatører, nettbutikker osv.) som markedsfører, distribuerer, administrerer og støtter tjenestene våre. Vi gir disse selskapene tilgang til personopplysningene de trenger til avtalte aktiviteter. Logikken i denne datadelingen er å gi kundene en sømløs brukeropplevelse. Dette omfatter aktiviteter som kundeadministrasjon, servicestøtte, håndtering av hendelser og problemløsing, direkte markedsføring og fakturering.

Våre distribusjonspartnere har sannsynligvis et allerede eksisterende kundeforhold med deg. Slike partnere og bedriftskunder behandler personopplysningene dine som en uavhengig enhet, basert på deres aktuelle personvernerklæringer. Uansett må våre distribusjonspartnere også overholde avtalene og lovgivningen når de behandler dine personopplysninger. Hver slik enhet er som standard ansvarlig for sin egen behandling av personopplysninger, for sine egne formål.

Underleverandører

Vi kan overføre eller fremlegge noen av personopplysningene dine til F‑Secure-gruppen med selskaper og våre underleverandører som hjelper oss med å lage tjenestene.

Når kundenes personopplysninger må fremlegges for våre underleverandører, krever vi, i kontraktene våre med dem, at de bruker slik informasjon kun for å levere de avtalte tjenestene (for eksempel for å løse en støttesak, sende informasjonen til logistikkpartnere for levering av produktet, eller for å sende markedsføringsmeldinger på vegne av oss). Vi krever at slike underleverandører behandler data som gjelder deg, på en måte som er i samsvar med erklæringene i dette dokumentet.

Internasjonale overføringer

F‑Secure driver virksomhet globalt. Det betyrat noen av våre tilknyttede selskaper, underentreprenører, distributører og partnere befinner seg i flere land, inkludert uten for EØS, for å sikre global rekkevidde og tilgjengelighet for tjenestene våre. Avhengig av omfanget av samhandlingene dine med F‑Secure, kan personopplysningene dine bli lagret i eller være tilgjengelig fra flere land. Plasseringen av selskaper knyttet til F‑Secure, finnes på F‑Secures offentlige nettsider

Når vi overfører personopplysninger til andre jurisdiksjoner, også utenfor EØS, sikrer vi personopplysningene i henhold til lovens krav. Det gjør vi ved å bruke passende tekniske og kontraktsmessige sikringer på relevante underleverandører og selskaper i F‑Secure-gruppen, for eksempel ved å bruke dataoverføringsklausuler som er godkjent av EU. Det faste innholdet i slike klausuler er tilgjengelig her.

Global dataoverføring eller overføring over grenser gjøres bare hvis det foreligger en god grunn og etter vurdering av personvernrisiko.

Vi lagrer mer sensitive kundeopplysninger innenfor Finland og EØS-området og sørger for at de er under vår kontroll.

Annen bruk og fremlegging

Det finnes forhold som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan være begrunnet eller tillatt, eller der vi i henhold til gjeldende lover er forpliktet til å fremlegge informasjon uten å innhente samtykke fra deg eller uavhengig av tjenestelevering.

Ett eksempel er å overholde et rettslig pålegg eller en fullmakt som er utstedt av myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen, om å produsere informasjonen.

På samme måte kan det være andre forhold der det er en begrunnet og legitim interesse for å fremlegge begrensede sett med informasjon til en tredjepart. Eksempler på slik fremlegging omfatter saker der vi må beskytte oss selv mot erstatningsansvar eller hindre straffbar aktivitet, der vi analyserer bruken av produkene våre for å sikre at produktene fungerer som forventet og at vi er i stand til å reagere på negative opplevelser, der det er nødvendig for å løse eller isolere et aktivt problem, eller der vi må oppfylle legitime informasjonsforespørsler fra dem som forsikrer oss eller fra offentlige tilsynsorganer. I slike tilfeller vil vi handle i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som salg, sammenslåing, oppdeling eller annen omorganisering av F‑Secure, der informasjonen gis til den nye styrende enheten i den alminnelige forretningsdriften. F‑Secure-gruppen fremlegger og overfører data internt slik det kreves av gjeldende driftsmodell. Vi begrenser imidlertid fremleggingene internt til bare de gruppeselskapene, enhetene, teamene og enkeltpersonene som har et behov for å kjenne til slik informasjon for de påtenkte formålene med behandling.

Vi vurderer hvert fremleggingskrav nøye og tar hensyn til slike fremleggingsforespørsler når vi avgjør hvor og hvordan vi skal oppbevare personopplysningene dine.

Kilder

Selv om vi samler inn mesteparten av dataene som er nevnt ovenfor, direkte fra deg eller enheten din, mottar vi også data fra våre tilknyttede selskaper, distribusjonspartnere (som operatører og forhandlere) og bedriftsenheter som du har kjøpt tjenestene fra. Slike enheter kan være forhandlerne våre, men inkluderer også eksterne nettbutikk-partnere. Vi innhenter også noen grunnleggende personopplysninger (bestillingsdata ved kjøp) og aggregerte analysedata fra nettbutikker der tjenestene våre selges. Slike andre kilder kan videre inkludere underkontraktører som har levert støttetjenester til deg, eller annonsepartnere som har hjulpet oss med gjennomføring av markedsføringsaktiviteter.

Vi gjør dette for å lage en sømløs kundeopplevelse og for å få nødvendig informasjon for å løse kundestøttesaker.

Typiske eksempler på slike tredjepartskilder er:

 • informasjon om kjøpet ditt i vår eksterne nettbutikk

 • innhenting av din legitimasjon fra tidligere påloggingsdata fra vår operatørforhandler slik at vi kan levere tjenesten til deg direkte

 • vi innhenter kontaktinformasjonen din fra beslutningstakerregistre for markedsføringsformål, og

 • når du bruker din konto på sosiale medier til å registrere deg for våre tjenester, samler vi inn e‑postadressen fra kontoen din slik at vi kan godkjenne registreringen og kontakte deg

Tredjeparter

Tjenestene våre leveres i samarbeid med partnerne våre, og våre tjenester og nettsteder kan bygge inn eller interoperere med tjenester fra tredjepart. Denne personvernerklæringen gjelder bare for personopplysninger så lenge de dataene er innenfor F‑Secures påvirkningsområde. Når personopplysningene behandles av andre enheter for deres uavhengige formål, er en slik annen part ansvarlig for å behandle personopplysningene dine på en begrunnet måte i samsvar med deres policyer samt ivareta dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

De vanligste tilfellene av slikt er følgende:

 • Nett­butikk. Nettbutikken vår drives delvis av en tredjepartsforhandler. Selv om dataene du oppgir i registreringsfasen håndteres i henhold til F‑Secures erklæringer, er faktiske kjøp og relaterte aktiviteter underlagt erklæringene til leverandørene av nettbutikken.

 • Stedstjenester. Når du spør om plasseringen av enheten din via våre tjenester, må leverandøren av kart behandle de relaterte geografiske dataene. På publiseringsdatoen for denne erklæringen bruker F‑Secure Google Maps i våre funksjoner for enhetsplassering og søk. Googles personvernerklæringer vil derfor gjelde for din bruk av funksjonene.

Oppbevaring

Filen oppbevares av F‑Secure så lenge som nødvendig for å påse at de oppståtte problemene blir rettet og forblir rettet i fremtidige tjenesteutgaver, og i maksimalt to år etter at kundestøttesaken er avsluttet.

Mens arkivfilen er i F‑Secures forvaring respekterer vi det faktum at informasjonen i arkivfilen kan være av privat og konfidensiell natur, og bruker eller deler den ikke, unntatt slik det kreves for ovennevnte formål.

Denne teksten utfyller de tjenestespesifikke oppbevaringstidene. Standardregelen i henhold til lovgivningen er at personopplysninger skal slettes eller anonymiseres så snart de ikke lenger er nødvendig for formålet de ble innsamlet for.

Noen personopplysninger må imidlertid av ulike årsaker oppbevares i perioder av varierende lengde.

Typiske årsaker til hvorfor vi avviker fra standard oppbevaringsperioder kan inkludere følgende eksempler:

 • henstandsperioder og sikkerhetskopiering (for eksempel oppbevare personlige data i en angitt tidsperiode etter at abonnementet er avsluttet slik at vi kan sikre dataene mot feilaktig sletting)

 • gjeldende lovgivning krever at vi lagrer dataene (f.eks. for å holde oversikt over kjøp og betaling av tjenestene)

 • forfølge tilgjengelige tiltak eller begrense eventuelle skader vi påføres (f.eks. på grunn av en pågående tvist eller etterforskning)

 • løse eller avgrense et tilbakevendende problem eller for å ha nok informasjon til å svare på fremtidige problemer (f.eks. din støttesak relatert til et problem som ikke ble løst permanent i løpet av kundeforholdet)

 • hindre straffbar aktivitet (f.eks. for å håndheve et forbud i fellesskapet vårt)

 • personopplysningene dine legges inn i andre data for sekundære formål (f.eks. beholde logger)

 • andre lignende situasjoner der det fortsatt et et legitimt behov for fortsatt lagring av personopplysninger.

Den endelige fjerningen av kontoen kan utsettes for å unngå å forstyrre de andre interaksjonene du har med oss. Dette er tilfelle når du har en F‑Secure-konto (for eksempel hvis du har abonnert på våre forbrukertjenester med e‑postadressen din) og også i) har en F‑Secure Community-konto eller ii) du fortsetter å abonnere på markedsføringsmeldinger fra oss. Policyen for sletting av F‑Secure Community-konto er fastsatt i tjenestevilkårene. Du kan når som helst fravelge markedsføringsmeldinger.

Hvis du har kjøpt tjenesten via en av våre operatørpartnere, styres slettingen av kontoen av denne operatørpartneren. Når partneren underretter oss om at abonnementet er avsluttet, vil F‑Secure fjerne kontoen. Denne fjerningen fører til sletting eller anonymisering av alle personopplysninger knyttet til kontoen.

Hvis vi har mottatt informasjonen din i forbindelse med levering av teknisk støtte til deg, oppbevares informasjonen så lenge den aktuelle støttesaken er uløst. Når den løses, blir informasjonen gradvis slettet eller anonymisert i løpet av to år fra saksavslutningen.

Analysedata som er innhentet med brukerens samtykke, beholdes for statistiske formål og blir ikke slettet når personopplysninger og brukerkontoen blir fjernet. Analysedata anonymiseres, slik at de ikke kan knyttes til en identifiserbar bruker eller konto etter at kontoen er avsluttet.

Data som ikke inneholder personopplysninger (f.eks. sammenslåtte analysedata) beholdes så lenge slike data fortsetter å være nyttige for formålet de ble innsamlet for.

Sikkerhet

Informasjon om sikkerhetspraksisen vår for å holde dataene dine sikre.

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplysninger.

Alle personopplysninger lagres på sikre servere som driftes av F‑Secure eller våre partnere, og tilgang er begrenset til kun autorisert personell.

Dine rettigheter

Informasjon om dine lovfestede rettigheter og hvordan du kan kontakte oss.

Du har rettighetene til alle data vi har om deg. Nærmere bestemt har du følgende rettigheter til personopplysningene vi har om deg:

 • Tilgang og korrigering. Du har rett til å spørre om hvilke personopplysninger vi har om deg og om å få en kopi av opplysningene som vi kan knytte til deg i denne sammenhengen. Hvis du finner feil (f.eks. foreldet informasjon) i disse opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundestøtte for å løse problemet. Noen av tjenesteportalene våre gir deg mulighet til å oppdatere kundeinformasjon. I slike tilfeller bør du oppdatere eventuelle endringer i personopplysninger, for eksempel adresseendringer eller en ny e‑postadresse. Hvis du ikke får oppdatert endringene selv, kan du informere oss om de nødvendige endringene.

 • Innsigelse. Du har rett til å komme med innsigelser mot bestemte former for behandling av personopplysninger, inkludert for eksempel behandling av personopplysninger for markedsføringsformål eller når vi ellers baserer behandlingen av data på en lovlig interesse. I det det siste tilfellet må du legge frem en juridisk gyldig begrunnelse for innsigelsen.

 • Rett til å bli glemt. Du har også rett til å be oss om å slutte å lagre og slette personopplysninger om deg. I så fall må du ha en juridisk holdbar begrunnelse for anmodningen.

 • Portabilitet. Du har også rett til å be om personopplysningene du selv har oppgitt — i henhold til en kontrakt eller ditt samtykke. Du kan be om å få opplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og også at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig.

 • Trekke tilbake samtykke. I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst via relevante innstillinger. Når det gjelder identifiserbare tjenesteanalysedata, finner du innstillingene i tjenestens brukergrensesnitt. Du har også rett til å melde deg av markedsføringskommunikasjon via preferansesenteret som lenken gir tilgang til.

 • Begrensning. Hvis du finner ut at opplysningene vi har om deg, er uriktige eller at vi ikke har noen juridisk rett til å bruke dem, kan du be oss om å stanse all videre behandling av personopplysningene og bare oppbevare dem inntil saken er løst.

Du kan utøve rettighetene dine via vår kundestøttefunksjon. Koblinger for å kontakte oss finner du i delen Kontaktinformasjon.

Vær oppmerksom på at det kan være situasjoner der forpliktelser til fortrolighet, retten til profesjonelt hemmelighold og/eller våre forpliktelser til å yte tjenester (f.eks. til arbeidsgiveren din) kan hindre oss i å utlevere eller slette personopplysninger eller på annen måte hindre deg i å utøve rettighetene dine. Rettighetene dine ovenfor avhenger også av det juridiske grunnlaget som vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på.

Hvis du har innvendinger mot måten vi behandler personopplysningene dine på, eller hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss når som helst. Hvis du mener vi ikke ivaretar dine lovfestede rettigheter, har du rett til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet. I de fleste tilfeller er denne tilsynsmyndigheten den finske Data Protection Ombudsman (tietosuoja.fi).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende personvernerklæringene våre, kan du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Slik kontakter du oss:

 • Kontakt oss via støttekanalene som finnes på nettstedet vårt.

 • Når det gjelder personvernsaker kan du også kontakte F‑Secure ved å sende en melding til privacy@f-secure.com. Hvis du vil utøve rettighetene dine som datasubjekt, bruker du i stedet støttekanalene ovenfor.

Generelt

Informasjon om definisjoner og endringsstyring.

Definisjoner

Dette er hva vi mener når vi bruker visse referanser innenfor disse bestemmelsene.

«Kunde», «du» refererer til en person som kjøper, registrerer seg for bruk eller bruker våre tjenester, og som har enheter eller datatrafikk som beskyttes av våre tjenester, eller som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester, nettsteder, telefon, e‑post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

«Personopplysninger» refererer til all informasjon om enkeltpersoner som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e‑post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen mer teknisk informasjon som kan kobles til deg, enheten din eller virkemåten til en av disse, som vi behandler når vi leverer tjenestene til deg.

«Tjenester» refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F‑Secure, inkludert programvare, nettløsninger, verktøy og beslektede støttetjenester.

«Nettsted» refererer til nettstedet f-secure.com og alle andre nettsteder som F‑Secure driver eller kontrollerer, inkludert undernettsteder og nettleserbaserte tjenesteportaler.

Endringer

Denne versjonen av personvernerklæringen klargjør, oppdaterer og erstatter forrige versjon. For fortsatt å holde dette dokumentet oppdatert vil vi gjøre endringer og tilføyelser fra tid til annen, også i fremtiden.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt eller et annet interaksjonspunkt der den tidligere har vært tilgjengelig. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen.