Personvern­erklæring for undersøkelser

Juni 2018

Kortfattet

I denne personvernerklæringen forklarer vi i F-Secure hvordan vi behandler personlig identifiserbar informasjon i undersøkelsene våre.

Vi samler inn undersøkelsesdata om kundenes opplevelse av å jobbe med oss og av produktene og tjenestene våre. Vi bruker svarene til å forbedre produktene og tjenestene samt til annet samarbeid med kundene våre.

Fullstendig

F-Secure distribuerer kundeundersøkelser for å få tilbakemeldinge om sikkerhetstjenester. Vi bruker disse tilbakemeldingene til å øke vår forståelse av kundene, og dermed forbedre produktene og tjenestene samt hvordan vi opererer i markedet.

Denne personvernerklæringen dekker hvordan F-Secure behandler personlig identifiserbar informasjon i undersøkelsene våre. For andre emner (internasjonale overføringer, den registrertes rettigheter, kontaktinformasjon, osv.) relatert til behandlingen av dine personopplysninger kan du se F-Secures personvernerklæring, som gjelder for alle tjenestene våre og som disse tjenestespesifikke retningslinjene er et tillegg til..

Hvilke data samler vi inn?

Vi forhåndsutfyller undersøkelsen med data vi allerede har om deg. Dette inkluderer vanligvis e-postadresse, telefonnummer, navn, språk, land og annen informasjon fra kundeforholdet. I tillegg kan vi be om mer informasjon, som alder og kjønn, for å hjelpe til med å kategorisere svarene . I denne undersøkelsen spør vi om opplevelsen din av oss.

Valg

Vi samler kun inn disse dataene når du samtykker til det ved å svare på undersøkelsen vår. Du må ikke svare oss. Vi setter stor pris på at du svarer, slik at vi kan finne ut hva du foretrekker for å bedre betjene deg.

Du kan velge ikke å motta denne typen invitasjoner til undersøkelser gjennom avmeldingskoblingen i hver e-postinvitasjon til en undersøkelse.

Utlevering av data

Vi deler kontaktinformasjonen til kundene med tilknyttede selskaper og underleverandører, basert på prinsippene angitt under Overføringer i F-Secures personvernerklæring. Dette gjør vi for å la de tilknyttede selskapene og underleverandørene kontakte kundene for å utføre undersøkelser og synliggjøre resultatene av undersøkelsene for de relevante tilknyttede selskapene.

De tilknyttede selskapene og underleverandørene samtykker til å behandle personopplysninger kun etter instruksjonene fra F-Secure. De har ikke lov til å bruke undersøkelsesdata til andre formål. De er selv ansvarlig for praksisen for informasjonskapsler på nettstedene sine.

Lagring

Hvis du er en forbrukerkunde, lagres svarene dine på undersøkelsen i kunderegistret vårt i seks (6) måneder fra dagen du svarte, med mindre du ber om at de slettes før. Formålet med oppbevaringen er å sikre tilstrekkelig tid til å utføre en vellykket undersøkelse og analyse av dataene. Etter dette blir dataene anonymisert og vil fortsatt bli lagret som samlede resultater.

Hvis du er en bedriftskunde eller partner, blir svarene dine på undersøkelsen lagret i kunderegistret vårt i samsvar med reglene for oppbevaring.

Leverandørpartnere

I noen tilfeller utfører vi også undersøkelser av sluttkundene til leverandørpartneren. For effektivt å henvende oss deg, sluttkunden av leverandørpartneren, og få pålitelige data gir leverandøren oss grunnleggende data om de tilsiktede mottakerne av undersøkelsen. Slike data inkluderer e-postadresser, navn, telefonnumre, kontakt-ID-er, antall aktive lisenser, informasjon om tilbudet (f.eks. fast eller mobil, antall betalte lisenser). Vi deler svarene dine med leverandøren, for analyse og som tilbakemelding for fremtidige forbedringer. Leverandøren behandler og oppbevarer slike data i henhold til egen praksis.

Du kan velge ikke å motta undersøkelser i fremtiden, gjennom avmeldingskoblingen i e-postinvitasjonen til en undersøkelse.

  • Hvis leverandøren behandler kommunikasjonspreferansene og/eller oppbevarer all identifiserende data for mottakeren, er leverandøren ansvarlig for å fjerne de sluttkundene som har meldt seg av.
  • Hvis F-Secure behandler kommunikasjonspreferansene for de distribuerte sikkerhetstjenesten til mottakeren, er F-Secure ansvarlig for å fjerne de sluttkundene som har meldt seg av.

Leverandøren er første kontaktpunkt for alle ytterligere spørsmål fra mottakere av undersøkelsen.