Licensvilkår

Februar 2023

 

Disse Vilkår dækker alle F‑Secures tjenester, soft­ware og webprogrammer, der licenseres af eller gøres tilgængelige for dig, herunder supportværktøjer, webportaler, firmware, hard­ware og tjenester, som direkte understøtter din brug heraf, relateret dokumentation samt opdateringer og opgraderinger af alle ovenstående (samlet “Soft­waren”). Disse Vilkår gælder for de programmer, der gøres tilgængelige for dig under en købt licens eller relateret aftale, hvor der henvises til disse Vilkår.

VIGTIGT! - FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER F-SECURE-SOFTWARE, SKAL DU OMHYGGELIGT LÆSE, ELLER HVIS DU ER MINDREÅRIG, FÅ DIN VÆRGE TIL AT LÆSE, DISSE LICENSVILKÅR (”VILKÅR”) IGENNEM. VED AT VÆLGE ACCEPTER ELLER VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN ELLER SOFTWAREBASEREDE TJENESTER ACCEPTERER DU (ENTEN SOM ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHED), AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR, FORSTÅR DEM OG ACCEPTERER, AT DE ER JURIDISK BINDENDE FOR DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN.

Du anerkender og accepterer, at Soft­waren er underlagt specifikke begrænsninger såsom brugsformål og visse tekniske krav, herunder, men ikke begrænset til, operativsystem, lagerplads, geografisk sted og netværkstilslutning. Vær opmærksom på, at Soft­waren muligvis ikke er tilgængelig og/eller tilladt i dit hjemland.

SOFTWARELICENS

Med forbehold af betaling af gældende gebyrer og med forbehold af disse Vilkår tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset rettighed, der kan tilbagekaldes, til at bruge Soft­waren som angivet i disse Vilkår i den tidsperiode, der særskilt aftales mellem dig og F‑Secure eller dets distributører.

Du må:

A) kun installere og bruge Soft­waren på det antal enheder (typisk håndholdte enheder, pc’er, servere eller anden hard­ware, samlet benævnt “Enhed”), som er anført i Soft­waren, F‑Secures Licenscertifikat, på den pågældende faktura, produktemballage eller i den aftale, hvor der henvises til disse Vilkår. Hvis Soft­waren deles via et netværk, eller hvis Soft­waren bruges til at filtrere trafik på servere, firewalls eller gate­ways, skal du have en licens til enten scanningsfunktionen eller til det samlede antal brugere, som Soft­waren leverer tjenester til. I sådanne tilfælde kan du installere Soft­waren på så mange enheder som nødvendigt (gælder ikke for F‑Secure Sense)

B) kun oprette kopier af Soft­waren med henblik på installation og sikkerhedskopiering og

C) øge antallet af licenser ved at købe flere licenser.

LICENSBEGRÆNSNINGER

Du må ikke:

A) installere eller bruge Soft­waren i strid med disse Vilkår, F‑Secures Licenscertifikat eller anden relateret dokumentation

B) distribuere kopier af Soft­waren til tredjepart, elektronisk overføre Soft­waren til en computer tilhørende tredjepart eller tillade tredjepart at kopiere Soft­waren, bortset fra og i det omfang, hvor denne aktivitet er udtrykkeligt angivet i tilhørende dokumentation

C) ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease, videresælge, distribuere eller skabe afledte værker, som er baseret på Soft­waren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller andet indhold) eller nogen del heraf

D) dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller på anden vis reducere Soft­waren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller kommunikation mellem programmer) til en form, som kan forstås af mennesker (bortset fra i det begrænsede omfang, det er tilladt i henhold til ufravigelig lov om ophavsret), da Soft­waren indeholder eller kan indeholde forretningshemmeligheder tilhørende F‑Secure og F‑Secures licensgivere

E) bruge dokumentationen til noget andet formål end at understøtte din brug af Soft­waren

F) videregive licensautorisationskoder, der leveres til installation eller brug af programmet, til en tredjepart, med undtagelse af en licens med flere brugsrettigheder, som kræver videregivelse til disse andre brugere

G) bruge Soft­waren eller nogen del heraf til at implementere et produkt eller en tjeneste, der skal fungere på eller i forbindelse med Soft­waren, til noget andet formål end det, som Soft­waren er leveret til

H) ændre radioparametrene for hard­ware i strid med certificeringen på din lokalitet

H) hvor Soft­waren indeholder en komponent i form af en Automatisk opdateringsagent, bruge en sådan komponent til at udgive, distribuere og/eller erhverve soft­ware eller indhold, (i) som ikke specifikt er relateret til F‑Secures produkter og/eller tjenester, og (ii) som ikke er sikkerhedsrelateret (eller eventuelle opdateringer til sådan soft­ware eller sådant indhold) eller

J) under nogen omstændigheder bruge Soft­waren til følgende formål: (i) høste eller distribuere private oplysninger, ophavsretligt beskyttet indhold eller forretningshemmeligheder, som du ikke har ret til at høste eller distribuere; (ii) distribuere indhold, der er ulovligt, æreskrænkende, pornografisk, stødende, chikanerende, truende, eller som indeholder indhold eller kode med destruktive funktioner; (iii) tilgå eller distribuere børnepornografi eller bestialitet; (iv) spamme; (v) malware, botnets, phishing, denial-of-service-angreb, ulovlig hacking, uautoriseret portscanning eller uautoriseret adgang; (vi) udgive dig for at være en anden person; (vii) overtræde andre personers juridiske rettigheder; (viii) overtræde gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, eksport- og genbrugslovene i din jurisdiktion for de specifikke produkter; (ix) andre krænkende eller svigagtige formål eller anvendelser, der kan påvirke Soft­warens funktion eller andre brugeres mulighed for at bruge Soft­waren; (x) administrere indhold, der er i strid med retningslinjerne for tilladt indhold, som vedligeholdes af tredjepart, som du har erhvervet Soft­waren fra.

Kontakt F‑Secure direkte, hvis du ønsker andre rettigheder til Soft­waren end dem, der er givet i disse Vilkår.

YDERLIGERE LICENSVILKÅR FOR BETA-, GRATIS- OG EVALUERINGSVERSIONER AF SOFTWAREN

Disse begrænsninger gælder ud over det ovenstående, når du bruger, downloader eller installerer en prøve-, beta- eller gratisversion af Soft­waren, eller når du tildeles en licens af F‑Secure eller dets distributør udtrykkeligt til evalueringsformål. I disse tilfælde er Soft­waren mere tilbøjelig til ændringer og kan have udvidede reklamefunktioner. Fordi retten til at bruge Soft­waren er gratis, anerkender du, at; (i) F‑Secure ingen forpligtelse har til at levere support- eller vedligeholdelsestjenester til Soft­waren, og (ii) F‑Secure til enhver tid kan ophæve din licens til Soft­waren eller tilgængeligheden deraf, afbryde eller ændre dens funktioner eller begrænse eller konvertere gratis funktioner til betalte. Der tildeles en licens med fast varighed til det ene formål at evaluere Soft­waren eller bruge Soft­waren som et supplerende eller sagsspecifikt værktøj, og kun i den angivne prøveperiode, som begynder den dato, hvor Soft­waren først installeres eller registreres. Efter den faste periode skal du enten købe Soft­warelicensen fra F‑Secure eller dennes distributør eller ødelægge og stoppe med at bruge Soft­waren.

Når du bruger Sense-soft­wareprogrammet med et gratis abonnement, gælder vilkårene i denne paragraf ikke.

OPEN SOURCE-LICENSER

Du accepterer, at visse komponenter i Soft­waren kan være omfattet af open source-soft­warelicenser (“OSS-licenser”). Nogle af disse OSS-licenser kræver, at distributøren gør soft­waren tilgængelig i kildekodeformat (“Open Source-komponenter”). Brugsrettigheder til Open Source-komponenter tildeles dig direkte af de respektive rettighedsindehavere i henhold til de respektive gældende licenstekster. Når det kræves af vilkårene i OSS-licenser, er sådanne OSS-licenser angående de respektive Open Source-komponenter placeret i installationsmappen til Soft­waren eller på et andet sted som angivet i Soft­waren.

ADKOMST

Adkomst, ejendomsret og immaterielle ejendomsrettigheder til Soft­waren tilhører F‑Secure og/eller F‑Secures licensgivere. F‑Secure og dennes licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, du ikke udtrykkeligt har fået tildelt.

BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti på soft­ware. SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN ANDEN GARANTI, END HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI. F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GIVER IKKE NOGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. F-SECURE OG F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ADKOMST, TILGÆNGELIGHED, YDELSE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAGER DIG AL RISIKO, HVAD ANGÅR SOFTWARENS RESULTATER OG YDELSE.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af udtrykkelige eller underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke dig, og du kan have andre rettigheder, som kan variere alt efter din jurisdiktion.

Forbrugergaranti for hard­ware i USA

I USA giver F‑Secure en frivillig ét (1) års begrænset producentgaranti for hard­ware (“Garanti”). Garantien giver rettigheder, der kan være adskilt fra de rettigheder, som forbrugerlovgivning har givet dig, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder angående varer, der ikke opfylder specifikationen. Fordelene ved Garantien er derfor i tillæg til, og ikke i stedet for, rettigheder ifølge forbrugerlovgivning i USA.

Garantien begynder fra datoen for det oprindelige køb af hard­waren fra F‑Secure eller en F‑Secure-autoriseret forhandler. Hvis der er en defekt under garantiperioden, vil F‑Secure efter eget skøn og i det omfang, det kræves ved lov, (a) reparere hard­waren uden omkostninger ved at bruge nye dele eller dele, der svarer til nye, hvad angår driftssikkerhed og ydelse, (b) ombytte produktet med et funktionelt tilsvarende produkt, der er nyt eller svarer til nyt, hvad angår driftssikkerhed og ydelse, eller (c) refundere den oprindelige købspris. Denne garanti gælder ikke skader, der opstår som følge af ulykker, misbrug eller andre årsager, der kan fastlægges ikke at være defekter i materialer og håndværksmæssig udførelse, herunder, men ikke begrænset til, når hard­waren har været brugt eller vedligeholdt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med brugerdokumentationen og Vilkårene. Fjernelse, afslibning og/eller ændring af det originale fabriksserienummer eller ændring eller reparation af hard­waren uden godkendelse fra F‑Secure vil gøre denne garanti ugyldig.

Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er anført i nærværende garantidokument, er udelukket fra Garantien, med undtagelse af de rettigheder, du er berettiget til i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion. F‑Secure garanterer, erklærer eller forpligter sig ikke til at kunne reparere eller udskifte hard­waren i henhold til nærværende Garanti uden risiko for eller tab af information og/eller data lagret på hard­waren. F‑Secure er under ingen omstændigheder ansvarlige for (a) tab, der ikke blev forårsaget af F‑Secures brud på denne Garanti, (b) tab eller skade, der ikke på tidspunktet for købet af hard­waren med rimelighed kunne forudses som en konsekvens af F‑Secures brud på denne Garanti, eller (c) tab af enhver forretningsmæssig art, tab af fortjeneste, tab af data eller tab af muligheder. Bestemmelserne i nærværende Garanti gælder ikke for (1) dødsfald eller personskade, (2) svindel eller grov forsømmelighed, (3) urigtige oplysninger fremsat svigagtigt eller (4) ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelades i henhold til lovgivning.

Visse stater eller lande tillader muligvis ikke begrænsninger af garantiens varighed eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader. Ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder derfor muligvis ikke for dig. Bemærk, at denne Garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som kan variere alt efter dit land. For en fuld forståelse af dine rettigheder kan du søge oplysninger i dit lands love. Hvis du vil indsende et garantikrav, bedes du kontakte F‑Secures kundeservice som beskrevet herunder. Vær forberedt på at levere dokumentation for købet i forbindelse med et garantikrav.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Ansvarsbegrænsning for bestemte kategorier af skader. F-SECURE, F-SECURES MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSRET ELLER AFTALERET, ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SÆRLIG SKADE, HÆNDELIG SKADE, FØLGESKADE ELLER INDIREKTE SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB ELLER TAB AF INDTJENING, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER FILER, ENHEDERS ELLER PROGRAMMERS MANGLENDE FUNKTION, FEJL ELLER FUNKTIONSSVIGT ELLER ØVRIGE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN, RELATERET DOKUMENTATION ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, SELVOM F-SECURE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Begrænsning af det samlede ansvar. DET MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER OVER FOR DIG FOR FAKTISKE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, OVERSTIGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN. I TILFÆLDE AF SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF EN FEJL I SOFTWAREN, DER FØRER TIL TAB, BESKADIGELSE, UAUTORISERET VIDEREGIVELSE ELLER UDVIDET MANGLENDE ADGANG TIL INDHOLDET, ER ANSVARET UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN I DE SEKS MÅNEDER, SOM ER GÅET FORUD FOR ET SÅDANT FUNKTIONSSVIGT.

Umistelige forbrugerrettigheder, modtagere af vilkår. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke ansvar, hvilket betyder, at ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig eller måske kun delvist. Intet i disse Vilkår vil forringe de lovfæstede rettigheder, der tilhører en part i dennes egenskab som forbruger. F‑Secure handler også på vegne af sine medarbejdere, distributører, licensgivere, leverandører og associerede selskaber med det formål at fraskrive sig, ekskludere og begrænse de forpligtelser, garantier og det erstatningsansvar, som er anført i disse Vilkår, men ikke i nogen anden henseende eller med henblik på noget andet formål.

Ansvarsbegrænsning under tysk og østrigsk lov. Hvad angår licenser, der er købt af forbrugere, der er bosiddende i Tyskland eller Østrig, gælder følgende vedrørende ansvarsbegrænsning i stedet for afsnit 1 og 2 herover: Hvad angår krav, der er fremsat om skadeserstatning, krav om erstatning for udgifter samt andre krav om ansvar, uanset om disse måtte opstå inden for eller uden for kontrakt, misligholdelse af forpligtelser i forhold til lovgivningen eller andet under denne licens, gælder følgende: F‑Secure, F‑Secures licensgivere, distributører eller leverandører er erstatningsansvarlige uden begrænsning for i) skade, der er forårsaget med forsæt eller via grov uagtsomhed, ii) for krav i henhold til den tyske/østrigske produktansvarslov og iii) i tilfælde af krænkelse af liv, krop eller sundhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed gælder følgende: F‑Secure, F‑Secures licensgivere, distributører eller leverandører er kun erstatningsansvarlige i situationer, hvor F‑Secure har misligholdt en væsentlig, kontraktuel forpligtelse (afgørende kontraktuel forpligtelse). Dette ansvar begrænses til en kontraktuelt almindeligt forekommende og forudseelig skade, hvad angår materiel og pekuniær skadeserstatning.

Erstatning for skader eller tab. Du holder F‑Secure, F‑Secures medarbejdere, licensgivere, distributører og leverandører skadesløse (tilsammen benævnt “Skadesløsholdte”) skadesløs for (i) alle omkostninger, gebyrer, krav, erstatningskrav og forpligtelser, der ifaldes og/eller retshandlinger, der foretages imod en af de Skadesløsholdte, på grund af din ulovlige adfærd og/eller overtrædelse af tredjeparters rettigheder, (ii) uden begrænsning ekstern juridisk rådgivning og konsulentsalærer, der opstår som følge heraf; og/eller enhver skade, som du medfører igennem din brug af Softwaren.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATAINDSAMLING

Dataindsamling. Du accepterer, at F‑Secure er nødt til at indsamle og behandle visse data angående dine enheder og/eller dit netværk, for at vi kan levere vores tjenester til dig. Eftersom de indsamlede data, og hvordan de bruges, varierer efter type og version af Softwaren, findes der mere detaljerede oplysninger om behandling af personlige data i de relevante F‑Secure-erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse erklæringer er tilgængelige via Softwarens brugergrænseflade og/eller på F‑Secures websted. Nedenfor sammenfattes, hvilken type data Softwaren typisk indsamler og til hvilket formål.

Tekniske data og sikkerhedsdata. For at F‑Secure kan sikre din enhed og dit digitale liv, skal det meste af vores Software indsamle og behandle data om din enhed og din brug af Softwaren. Disse data består typisk af objektsikkerhedsdata, analyseresultater, statistik, filmetadata, brugsdata for Softwaren og andre lignende data. Vores designprincip er at søge at begrænse vores mulighed for at kæde denne type data sammen med dig personligt.

Personlige data. F‑Secure indsamler og behandler også data på en måde, der kan identificere dig personligt. Disse data består typisk af i) data, som du aktivt sender til os (for eksempel kontakt- og registreringsoplysninger, oplysninger for at løse et supportproblem) og ii) data, der automatisk indsamles af Softwaren eller udløses af din brug af bestemte funktioner (for eksempel licenstildeling, oplysninger om enhed og software, brugerkontoaktivitet, din enheds geografiske placering, operativsystem osv.), og iii) begrænsede datasæt for ovenstående ’Tekniske data og sikkerhedsdata’ (for eksempel navn på blokeret malware).

Over­førsler, videregivelser og overholdelse. F‑Secure kan benytte sine affilierede selskaber eller underleverandører til at foretage enhver af de ovenstående databehandlingsaktiviteter. F‑Secure kan videregive specifikke data til dennes distributører eller operatørpartnere, hvor det er beskrevet i den relevante F‑Secure-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse parter kan være placeret i EØS eller uden for EØS. F‑Secure kan også behandle eller videregive data, hvor det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

TILLADELSER FRA DIG TIL F-SECURE

For at Soft­waren kan fungere som tiltænkt, giver du F‑Secure tilladelse til, på dine vegne, at kopiere mistænkelige filer, der indeholder eksekverbar kode fra din Enhed eller fra dine tjenestekonti hos tredjepart knyttet til Soft­waren, til F‑Secures backend-systemer, så F‑Secure mere effektivt kan analysere dem for ondsindet aktivitet.

FEEDBACK

For direkte feed­back, ideer og forslag til forbedring, som du giver til F‑Secure (samlet “Feed­back”), giver du F‑Secure en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overdragelig, gratis rettighed, der gives i underlicens, til at gøre brug af sådan Feed­back i ethvert af vores produkter og enhver forretning i varigheden af den juridiske beskyttelse, der er tildelt af gældende love, forskrifter og inter­nationale traktater og konventioner om copyright eller industrielle enerettigheder.

GENERELT

Ændringer. F‑Secure forbedrer sine tjenester konstant. F‑Secure forbeholder sig retten til at ændre funktioner eller funktionalitet i Softwaren. F‑Secure foretager disse ændringer, for eksempel for at give dig bedre produkter eller tjenester, for at justere Softwaren til ændringer i markedet eller forskrifter og for at tage højde for efterfølgende tekniske begrænsninger. F‑Secure forbeholder sig derfor retten til at opgradere og foretage ændringer af Softwaren fra tid til anden. Disse ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, tilføjelse af nye funktioner eller fjernelse af eksisterende funktioner. Hvis en sådan opgradering eller ændring ikke er automatisk, men leveres til dig som en frivillig mulighed, skal du bruge den nyeste version af Softwaren til optimeret sikkerhed og anvendelighed. F‑Secure forbeholder sig endvidere retten til at standse vedligeholdelse og support for visse versioner af Softwaren (herunder versioner, der er udviklet til at blive brugt i bestemte operativsystemer), hvilket kan føre til, at Softwaren ikke længere kan bruges. Brug af Softwaren, for hvilken vedligeholdelse er ophørt, anbefales ikke, og en sådan brug er udelukkende dit eget ansvar. Der findes flere oplysninger om produkternes livscyklus på F‑Secures websted. Eftersom Softwaren sandsynligvis vil udvikle sig under dit abonnement, kan F‑Secure have behov for at revidere disse Vilkår i forbindelse med opdateringer, og de reviderede Vilkår gælder efter accept for de tilsvarende versioner af Softwaren. Det er ikke muligt at bruge Softwaren med opdateringer uden at acceptere de opdaterede Vilkår, når det er påkrævet. Når du accepterer en ny version af Vilkårene efter installation af tjenesten på en ny Enhed eller opdatering af versionen på en aktuel Enhed, dækker den nye version automatisk alle Enheder og installationer af dit abonnement (har ikke forrang for appbutikkers vilkår).

Hvis det konstateres, at en del af disse Vilkår er ugyldige eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af resten af Vilkårene, som fortsat er gyldige og retskraftige.

Omkostninger til data­over­førsel. Du accepterer, at brugen af Softwaren kan resultere i yderligere omkostninger til dataoverførsel. Sådanne yderligere omkostninger kan variere baseret på typen af enhed / tilslutning / operatørnetværk, og du, ikke F‑Secure, er ansvarlig for sådanne omkostninger.

Yderligere vilkår. Softwaren kan indeholde webprogrammer, webportaler eller tredjepartssoftware (’Sites’). Brug af sådanne Sites kan være underlagt flere vilkår. Du accepterer at gennemse disse yderligere vilkår for brug og kun bruge sådanne Sites i henhold hertil. Sådanne Sites kan også tilhøre F‑Secures distributør eller andre tredjeparter. F‑Secure har intet ansvar med hensyn til tredjeparters Sites.

Tilgængelighed. Du er oplyst om og accepterer hermed, at hele eller en del af Softwaren kan være midlertidig utilgængelig eller ikke-operationel på grund af reparationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller af grunde, der er uden for F‑Secures rimelige kontrol (force majeure). F‑Secure, F‑Secures licensgivere eller distributører kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af sådanne afbrydelser og skal genoprette tilgængeligheden og driften af Softwaren så hurtigt som rimeligt muligt afhængigt af de foreliggende tekniske begrænsninger.

Ophør. Uden bindende virkning for anden ret til ophævelse eller udløb i disse Vilkår eller ifølge aftaleret eller anden lov kan F‑Secure ophæve din licens til Softwaren øjeblikkeligt og uden varsel, hvis du overtræder nogen af disse Vilkår eller bruger Softwarens funktioner til andre formål end dem, der er angivet i den officielle dokumentation. I forhold til F‑Secure Sense betyder ophør ophøret af de sikkerhedstjenester, der leveres til dig i henhold til det pågældende abonnement. Ved ophør af sikkerhedstjenesterne til F‑Secure Sense kan du, uanset ophøret, fortsætte med at bruge F‑Secure Sense-appen og -hardwaren uden sikkerhedstjenesterne. Disse Vilkår vil derfor fortsat være gældende efter ophør i forhold til F‑Secure Sense-appen og -hardwaren uden sikkerhedstjenester.

Hvis F‑Secure observerer, at du bruger Soft­waren i) i strid med disse Vilkår, ii) andre gældende vilkår eller iii) dens tiltænkte formål eller iv) på en måde, som kan bringe dens brug for tredjepart i fare (f.eks. ved at lægge beslag på adgangsbåndbredden) eller forårsage skade på en tredjepart, forbeholder F‑Secure sig retten (i) til ikke at forny din licens, (ii) til at begrænse din brug af Soft­waren eller en del deraf og (iii) til at ophæve licensen. Hvis aftalen mellem F‑Secure og F‑Secures distributør, som forsyner dig med soft­waren, ophæves, kan F‑Secure eller dennes distributør underrette dig om tidlig ophævelse af din licens. Du er ikke berettiget til refusion, erstatning eller anden kompensation fra F‑Secure grundet denne ophævelse. Alle begrænsninger på brug er fortsat gældende efter ophør.

Eksportrestriktioner. Du anerkender og accepterer, at Softwaren kan være underlagt restriktioner og kontrolforanstaltninger pålagt af nationale love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, Den Europæiske Unions eksportregulativer eller United States Export Administration Act (samlet kaldet “Eksportregler”). Du accepterer og bekræfter, at hverken Softwaren eller noget direkte produkt deraf er eller vil blive erhvervet, sendt, overført eller reeksporteret, direkte eller indirekte, til noget land, hvor en sådan eksport er forbudt i henhold til de gældende Eksportregler og bestemmelser, og heller ikke vil blive brugt til noget formål forbudt af de samme. Ved at bruge Softwaren anerkender og accepterer du ovenstående, og du erklærer og garanterer, at du vil overholde Eksportreglerne, enten ved eksport eller re-eksport eller import af Softwaren eller nogen underliggende informationsteknologi. Desuden erklærer og garanterer du, at du ikke er statsborger i et land pålagt amerikansk embargo eller en part opført i U.S. Table of Denial Orders eller U.S. Treasury Departments liste med Særligt udpegede statsborgere.

Licensrettigheder for den amerikanske stat. Hvis licensen er erhvervet til eller på vegne af USA, statens myndigheder og/eller på disses foranledning (“Den amerikanske stat”), anerkender du, at Softwaren og dokumentationen er henholdsvis “kommerciel computersoftware” og “dokumentation til kommerciel computersoftware”, som disse termer er defineret med henblik på Federal Acquisition Regulations (FAR) i tilfælde af civile institutioners køb (48 C.F.R.2.101) samt det amerikanske Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfælde af køb foretaget af enheder inden for det amerikanske forsvarsministerium (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I henhold til 48 C.F.R.12.212 i FAR og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS samt andre gældende bestemmelser er enhver brug, ændring, reproduktion, udgave, ydelse, visning, offentliggørelse eller distribution af Softwaren og dokumentationen fra den amerikanske stats side eller på vegne af denne udelukkende underlagt disse Vilkår og er forbudt undtagen i den udstrækning, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse Vilkår.

Højrisikoaktiviteter. Softwaren er ikke fejlbestandig, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i produktdokumentationen, og er ikke udviklet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som styringsudstyr i risikomiljøer, hvor der kræves en fejlsikker ydelse, såsom drift af atomanlæg, systemer til flynavigation eller flykommunikation, styring af lufttrafik, hjerte-lunge-maskiner eller våbensystemer, hvor et svigt i Softwaren kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader (“Højrisikoaktiviteter”). F‑Secure og F‑Secures leverandører fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for egnethed til Højrisikoaktiviteter.

Anvendelig ret og konfliktløsning. Medmindre andet er angivet herunder, er disse Vilkår underlagt finsk lovgivning uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. Domstolene i Finland har enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Vilkår.

I tilfælde af licenser, der er købt i eller på vegne af licenstagere, der er bosiddende i USA eller er underlagt amerikansk lovgivning, vil disse Vilkår være underlagt staten New Yorks love uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om inter­nationale køb. I disse tilfælde har de statslige og føderale domstole i New York enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af disse Vilkår.

I forbindelse med licenser, der er købt af forbrugere, som er bosiddende uden for Finland eller USA, kan disse Vilkår være underlagt lokale love i jurisdiktionerne. Hvis F‑Secure vælger at undlade at udøve sine rettigheder i overensstemmelse med disse Vilkår, betyder det ikke, at F‑Secure giver afkald på udøvelsen af disse rettigheder i fremtiden.

Hvis du er forbruger, der er bosiddende i EU, og en konflikt vedrørende disse Vilkår ikke kan løses af dig og F‑Secure eller F‑Secures respektive distributør i venskabelige forhandlinger, kan du henvende dig til dit lokale nationale konfliktløsningsorgan for forbrugertvister. Du kan finde den komplette liste over kompetente konfliktløsningsorganer i din jurisdiktion her: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Du kan også bruge platformen til onlinetvistbilæggelse, der findes her: ec.europa.eu/consumers/odr til at løse en forbrugertvist.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår, kan du besøge supportafsnittet på f-secure.com/support. Kontakt din tjenesteudbyder direkte angående problemer relateret til kundesupport.