Vad är malware?

Malware är ett paraply­begrepp för skadliga program­varor, till exempel virus, trojaner och spion­program. Malware är ett all­varligt hot mot cyber­säkerheten både för enskilda användare och organisationer.

Varför är malware ett hot mot dig?

Begreppet malware här­stammar från de engelska orden malicious soft­ware och används som benämning för skadlig program­vara. Alla typer av malware har ett gemensamt karaktärs­drag: de är skapade för att skada det infekterade systemet. Brottslingar på nätet sprider malware för att utföra cyber­attacker. Majoriteten av dagens malware sprids online men skadliga program­varor har använts redan långt innan flera enheter var upp­kopplade online.

Målet med malware är att utnyttja en infekterad enhet för att få tag på sekretess­belagd information eller åstad­komma annan skada. Bank-id, konto­nummer, person­uppgifter eller användar­koder kan hamna i fel händer utan att den drabbade är medveten om det. Malware drabbar inte bara datorer, utan också mobila enheter, såsom smart­phones, är lika frestande mål­tavlor för brottslingar.

De största hoten som orsakas av malware är:

 • Stöld av kredit­korts­information eller pengar från ditt bank­konto
 • Stöld av personlig information för identitets­stöld eller utpressning
 • Stöld av lösen­ord och inloggnings­uppgifter för konto­över­tagning
 • Låsa eller kryptera din enhet eller dina filer och kräva lösen­summa
 • Förstöra filer och raderar data
 • Stöld av känsliga och personliga bilder
 • Samla in information om din arbets­plats och dess system
 • Tvinga din enhet att sprida malware eller spam till andra enheter
 • Användning av din enhet för att tjäna på krypto­valutor
 • Spionering av de webb­platser du besöker eller vad du skriver på tangent­bordet
 • Användning av din enhet för att utföra DDoS-attacker

Olika typer av malware

Fastän teknologin för att bekämpa skadlig program­vara blir bättre, betyder det inte att hoten blir enklare att undvika. Brottslingar, hackare och statligt finansierade organ kommer ständigt på nya former av malware. För att kunna skydda dig bör du vara medveten om olika typer av malware samt deras karaktärs­drag.

Virus

Dator­virus är bland de vanligaste och mest kända formerna av malware. Viruset smittar skadlig kod från en dator till ett annat dator­program, vanligen genom att utnyttja en befintlig säkerhets­brist i programmet. Koden börjar fungera när det infekterade programmet används. Detta kan leda till att den infekterade enhetens minne korrumperas och utplånas eller att den inte kan startas.

Trojan

Det trojanska viruset ser ut som ett vanligt dator­program, men egentligen lurar programmet åt sig dina privata upp­gifter, spionerar på dig eller kraschar din enhet. Trojanen kan gömma sig i till exempel ett mejl och kan infektera din enhet med flera elakartade program sam­tidigt.

Ransom­ware

Ransom­ware kallas också gisslan­program eller untpressnings­trojan. Brottslingar använder ransom­ware för att kryptera filer eller användar­konton så att ägaren inte längre har tillgång till dem. För att låsa upp dem måste du betala en löne­summa i utbyte. Bedragare föredrar krypto­valutor, till exempel bitcoin, som betalning efter­som de är svårare att spåra. Det finns ingen garanti på att du får till­baka dina filer genom att betala lösen­summan, så kontakta dina lokala myndigheter istället för att betala.

Spion­program

Spion­program används för att följa upp kommunikation, surf­historik och annan trafik på en enhet. Spion­programmen utför ofta sitt arbetet så tyst i bak­grunden att användaren inte märker något. Så kallade key­loggers kan spåra vad du skriver på datorns tangent­bord för att stjäla lösen­ord och inloggnings­uppgifter. Spion­program kan också användas för inspelning av din skärm med målet att utföra identitets­stöld eller konto­över­tagning.

Datormask

Dator­masken är en typ av malware som enkelt replikerar sig från en enhet till en annan. Masken utnyttjar säkerhets­brister i operativ­systemet och sprids till exempel via dator­nät­verk. En dator­mask kräver inga mänskliga handlingar, så som klickande, för att orsaka skada.

Hur skyddar jag mig från skadlig program­vara?

Som du precis lärt dig finns det flera typer av malware och därmed även olika sätt att skydda sig med. Vissa skadliga program kan hanteras på specifika sätt, men det finns vissa saker du kan göra för att förbättra din över­gripande informations­säkerhet mot dem alla. Nedan följer en lista på våra bästa tips för att hålla malware borta från dina enheter.

 • Använd ett anti­virus­program. Anti­virus­programmet skyddar både dina datorer och mobila enheter.
 • Uppdatera ditt operativ­system och dina appar regelbundet. Uppdateringarna åtgärdar fel och brister som brottslingar tidigare kan ha använt sig av för att ta över din enhet.
 • Överväg vilka program du laddar ner. Mobila enheter kan generellt anses vara säkra efter­som programmen installeras från enhetens officiella app­butik. Var ändå på din vakt när du laddar ner något och välj programmen varsamt.
 • Klicka inte på okända länkar i mejl, SMS eller på sociala medier eftersom du kan vara ett offer för nät­fiske. Fundera också på om länken ser ut att beskriva den ifråga­varande hem­sidan och dess innehåll.
 • Sätt inte in okända hård­varor i din dator. Malware kan gömma sig även i USB-minnen, CD-skivor eller andra externa enheter. Se till att du inte ansluter okända enheter till din dator eller låter någon du inte litar på ansluta sin telefon till din enhet.
 • Ha koll på användar­rättigheterna som en app eller en program­vara kräver. Många mobil­appar kräver tillgång till telefonens kamera, adress­bok, plats­information och sparade filer. Olika typer av malware kan enkelt gömma sig bland villkoren, så läs dem noga.
 • Var på din vakt när du surfar offentligt. Undvik att utföra e‑handel eller logga in i din bank om du sitter på ett café och använder en allmän Wi‑Fi. Om du måste logga in någon­stans, använd en VPN istället.
 • Använd en brand­vägg. En brand­vägg fungerar som ett filter mellan din enhet och internet. Den stoppar miss­tänkt och potentiellt skadlig nät­verks­trafik. Även om en brand­vägg kan stoppa hackare och virus behöver den ett anti­virus­program som stöd.

7 enkla tips för att känna igen malware

Malware kan vara svårt att känna igen efter­som den inte kräver mänsklig aktivitet för att åstad­komma skada. Vi har samlat ihop några tips som hjälper dig att känna igen malware i olika kontext.

 • Oväntade popup-fönster i din webb­läsare
 • Din enhet är lång­sammare än vanligt
 • Svårigheter med att starta eller stänga av enheten
 • Din enhets data­användning ökar märkbart utan orsak
 • Program, appar eller hela din enhet kraschar oväntat
 • Din enhets batteri laddas ur snabbare än vanligt
 • Din enhet över­hettas lätt

Alla enheter blir lång­sammare när de används och kan nöd­vändigtvis inte hålla batteriet laddat lika länge som tidigare. Se ändå till att ålders­tecken inte orsakas av skadlig kod. Om du märker något av dessa tecken ska du utföra en virus­kontroll på din enhet. Detta är en enkel process som körs med hjälp av avancerad säkerhets­program­vara.

Malware i Sverige

Annons­bluffar blir allt vanligare och under det senaste decenniet har bort­tagna annonser på Google ökat markant. Google varnade för förändrade strategier angående annons­bluffar i mars 2021 och ämnet blev även en relevant diskussion i Sverige. Utöver traditionellt malware som tar över din dator är många av dagens annons­bluffar relaterade till exempel till bitcoin. Efter att du klickat på en elakartad annons som uppmanar dig att köpa bitcoin förs du vidare till sidor där du ska uppge dina bank­uppgifter. Efter­som det är fråga om adware får bedragarna enkelt till­gång till din sekretess­belagda information och kan utnyttja den till exempel till att stjäla pengar.

Krypto­valutor är inte det enda ämnet som annons­bluffar och malware drar nytta av. Den skadliga program­varan kan vara relaterad till vad som helst för aktuellt ämne och därför ska du inte surfa på nätet eller klicka på mystiska länkar utan relevant anti­virus­skydd.

Undvik och motverka malware med F‑Secure Total

Du kan undviker malware enkelt genom att vara upp­märksam för vad du klickar på och laddar ner på nätet. Detta räcker dock inte alltid.

Med F‑Secure Total och dess avancerade anti­virus­program undviker du malware både på dina mobila enheter och på din stationära dator. Med en VPN för privat surfning och mång­sidiga verktyg för lösen­ords­hantering och identitets­skydd är Total din lösning för hel­täckande cyber­säkerhet. Prova F‑Secure Total kostnads­fritt och skydda dig mot malware.

Läs mer och prova kostnads­fritt