Vad är en brand­vägg?

Internet kryllar av skadlig program­vara, och utan något skydd är en internet­ansluten dator i stor fara. Virus, bedrägerier och identitets­stöld är aktuella hot om inte en enhets operativ­system uppdateras och en brand­vägg aktiveras.

Vad är en brandvägg?

Brand­väggar har använts för ökad säkerhet redan långt innan Internets uppkomst. De ursprungliga brand­väggarna har dock använts för att hindra spridning av eldsvådor inne i byggnader och skiljer sig därför betydligt från dagens digitala brand­väggar. En digital brand­vägg agerar i cyber­säkerhetens dimensioner och över­vakar en enhets inkommande och utgående trafik istället bränder.

Begreppet brand­vägg

En brand­väggs uppgift är att stoppa all skadlig trafik som försöker nå en enhet eller som enheten är på väg att skicka ut. Denna elakartade trafik kan vara bland annat obehöriga IP-adresser eller skadliga filer som inne­håller ett virus. Brand­väggen kan jämföras med ett filter eller en säkerhets­vakt mellan datorn och dess nät­verks­anslutning.

En brand­vägg kan till exempel hindra en hackare från att bryta sig in på din dator. Fastän brand­väggen kan stoppa vissa online­hot, är den som fri­stående ändå inte till­räcklig mot dagens avancerade hackare och malware.

De flesta digitala konsument­enheterna har sina egna brand­väggar, vilket innebär att du till exempel inte behöver köpa en separat brand­vägg för din dator. Du måste bara försäkra dig om att brand­väggen är aktiverad och fungerande. Detta kan du göra från dina enhets­inställningar. Varje användare borde även utrusta sitt skydds­nät­verk med ett hel­täckande anti­virus­program som inte finns för­installerat på enheten.

Vad är skillnaden på en brand­vägg och ett anti­virus­program?

Du behöver mer än bara en brand­vägg för att hålla dig säker på nätet. Det viktigaste verktyget för ett hel­täckande online­skydd är ett anti­virus­program. Men hur skiljer sig anti­virus­skyddet från en brand­vägg egentligen? Brand­väggen arbetar ständigt med att över­vaka både inkommande och utgående trafik, men den analyserar inte själva inne­hållet i trafiken. Ett anti­virus­program granskar bland annat ned­laddade filer och besökta webb­sidor för att se om de utgör ett möjligt hot för dig och din enhet.

Konsumenter antar ofta att den för­inställda brand­väggen räcker som skydd. Ja, brand­väggen hjälper i viss mån, men den behöver ändå ett anti­virus­program som stöd. Efter­som brand­väggar kan blockera trafik som stoppar legitima program från att fungera eller hindra dig från att ladda ner filer, brukar många användare justera brand­väggens regler eller stänga av den för att undvika olägenheter.

Om brand­väggen stängs av utan ett aktiverat anti­virus blir du helt försvars­lös mot skadlig kod och hacking. Med anti­virusets stöd kan du tryggt stänga av din brand­vägg för att ladda ner filer eller program som kan blockeras av brand­väggen.

Behöver jag en brand­vägg?

Oavsett om du är en enskild användare eller ett stort företag är brand­väggen ett ytterligare skydds­lager ovanpå andra säkerhets­åtgärder, såsom ett anti­virus­program. Även om standard­programmen på Windows- och macOS-enheterna erbjuder skydd mot hackare, utvecklas cyber­säkerheten hela tiden. Varenda en av oss måste vara förberedda på cyber­brottslingarnas nya strategier att lura oss.

En brand­vägg kan:

  • Över­vaka inkommande och utgående trafik i ditt nät­verk. Om brand­väggen identifierar ett hot, stoppar den det från att nå din enhet.
  • Blockera skadlig trafik i ditt nät­verk. Om skadlig trafik i nät­verket identifieras, kan brand­väggen stoppa den innan någon skada uppstår.
  • Minimera risken för malware. En brand­vägg skyddar din enhet från så kallat malware eller skadlig kod. Detta kan inne­bära trojanska virus, ransom­ware eller spion­program. Notera ändå att brand­väggen inte är ett till­räckligt hel­täckande skydd för alla dessa cyber­hot.
  • Förbättra över­gripande säkerhet och integritet. Alla åtgärder som skyddar din integritet på nätet och förbättrar cyber­säkerheten är värda att vidta. Användning av en brand­vägg är en av dessa.

Även om både en brand­vägg och ett anti­virus­program har sina styrkor behöver du båda för ett omfattande skydd på nätet. Din cyber­säkerhet bör alltid vara fler­skiktad. Över­väg att även använda en VPN för att surfa säkert och privat på nätet.

Brand­väggar för både datorer och mobila enheter

Mobila enheter har sina egna brand­väggar, precis som datorer. På datorer har Windows och macOS sina egna brand­väggar. På Windows enheter finns Microsoft Defender Firewall aktiverad automatiskt, men på macOS enheter måste brand­väggen aktiveras manuellt från enhets­inställningarna.

Mobila Android-enheter har inte någon aktiv förinställd brand­vägg, utan du måste installera en sådan själv. Samma koncept gäller för iPhones med iOS. Kom ihåg att försäkra dig om att brand­väggen du laddar ner från tredje part är säker innan nedladdning.

Mjukvaru-, hårdvaru-, och moln­baserade brand­väggar

Vi separerar mjuk­varu­brand­väggar, hård­varu­brand­väggar och moln­baserade brand­väggar. Det finns också andra typer av brand­väggar för olika ända­mål, beroende på hur de fungerar och vem som använder dem.

Mjuk­varu­brand­väggar

Denna typ av brand­vägg skyddar bara en enhet, inte flera. Mjuk­varu­brand­väggar är ett lämpligt val för konsumenter efter­som de är lätta att installera. I de flesta fall behöver enskilda användare inte heller skydda ett helt nät­verk med flera anslutna enheter. En mjuk­varu­brand­vägg är ofta inte ett optimalt val för företag med större nätverk.

Hårdvaru­brand­väggar

Till skillnad från en mjuk­varu­brand­vägg, är hård­varu­brand­väggar fysiska enheter utrustade med nöd­vändig mjuk­vara för att stoppa skadlig trafik. Hård­varu­brand­väggens fördel är att användaren kan inaktivera brand­väggen på den enhet som skyddas. Enhetens egna resurser behövs inte för att köra brand­väggen. Den kan också användas för att kontrollera nät­verks­trafik som kommer till flera enheter i samma nät­verk. Hård­varu­brand­väggar är dock en dyrare lösning än mjuk­varu­brand­väggar och kan kräva viss expertis för att installeras och användas.

Molnbaserade brand­väggar

Precis som namnet avslöjar använder en moln­baserad brand­vägg en moln­server som bas. Den engelska termen firewall-as-a-service (FWaaS) används även ofta i detta kontext. Moln­baserade brand­väggar är ett bra val för större och expanderande företag. De kan hantera stora mängder nät­verks­trafik och säkrar dess­utom flera enheter sam­tidigt.

Skydda dig mot hot på nätet

För många är en brand­vägg det första — och det enda — försvaret och skyddet mot hot på internet. Istället för att enbart förlita dig på enhetens egna brand­vägg som skydd mot hot på nätet, kan du förstärka din säkerhet med detta pålitliga skydd. F‑Secure Total gör mer än att bara erbjuda ett avancerat anti­virus för att skydda dina enheter. Du får även en mång­sidig VPN och verktyg för lösen­ords­hantering.

Prova F‑Secure Total gratis och upplev allt du behöver för att vara skyddad på nätet.

Läs mer och prova kostnads­fritt