Vad är spam?

I dagens virtuella värld är spam vanligt och många drabbas av det frekvent. Termen spam syftar på oönskad e‑post och utrotningen av detta är än idag ett olöst mysterium. Vi listar tips på hur du skyddar dig från spam samt hur du känner igen det.

Vad är spam?

Spamming är ett relevant problem för varje individuell e‑post- och internet­användare. Via e‑post når bedragare ut till stora mål­grupper med små resurser och eftersom mejl är en primär kommunikations­kanal i till exempel företags­världen har spam blivit allt vanligare. Trots att bara en bråkdel av mot­tagarna skulle falla för bluffen kan spammingen leda till vinst sam­tidigt som den utsatte lider skada.

Vad betyder spam?

Låt oss inleda med att definiera begreppet spam. Kort och koncist innebär spam oönskade e‑post­meddelanden, eller så kallade skräp­mejl, som ofta upp­levs irriterande och onödiga. Målet med spam är att infektera mot­tagarens dator med ett virus eller få tag på den utsattes privata användar­namn, lösen­ord, bank­koder, eller andra sekretess­belagda upp­gifter. Dessa typers e‑post­meddelanden landar i regel direkt i din skräp­post­mapp tack vare filtrerings­system i nutida e‑post­tjänster. Även om filtren blir effektivare i takt med teknologins utveckling finns det ännu inte ett sätt att utrota spam totalt och vem som helst kan bli utsatt för det.

Olika typers spam och deras känne­tecken

Det finns flera olika typers spam-meddelanden och stundvis är de även väldigt svårt att känna igen. Spam kommer ofta från utlandet men också inhemsk spam har blivit allt vanligare. Vi listar de vanligaste typerna av spam samt hur du känner igen dem.

Nät­fiske (phishing)

Nät­fiske, även kallat phishing, är en av de sorter som man ska vara ytterst uppmärksam på idag. Nät­fiskets mål är att lura mot­tagaren till att ge privat information, till exempel bank­koder eller lösen­ord, genom att klicka på länkar eller bilagor i mejl. Smishing är ett liknande hot, men istället för e‑post använder bedragarna text­meddelanden, sociala medier eller andra platt­formar för snabb­meddelanden.

Förfalskad avsändare

Typiska karaktärs­drag för spam-mejl är att avsändaren påstår sig vara din vän, någon annan bekant, ett statligt organ eller en tjänst du har användar­konto till. Meddelanden om att du till exempel har vunnit en tävling är också ett klassiskt exempel på spam.

Bluff om tekniskt stöd

Ett meddelande som indikerar att du har ett tekniskt problem kan vara fråga om spam. Du uppmanas ofta ringa till ett givet telefon­nummer eller kontakta någon specifik stöd­tjänst. Avsändaren av dessa typers meddelanden sägs ofta vara stora och kända företag, till exempel Micro­soft, men skickas egentligen från en bedragares för­falskade adress.

Skadlig kod (malspam)

Malspam innebär e‑post­meddelanden med skadlig kod som infekterar din dator. Det kan handla om bland annat spion­program, trojaner, gisslan­program eller så kallade key­loggers som gömmer sig i PDF-filer, Word-dokument eller Power­Point-presentationer.

Reklam

Denna typ av spam-mejl är relativt själv­beskrivande och handlar om felaktiga annonser som försöker få dig att köpa produkter eller tjänster som egentligen inte finns eller leder dig till virus­belagda hem­sidor.

Beställnings­fällor

Med hjälp av beställnings­fällor luras konsumenter omedvetet till långa pre­numerationer. Pre­numerationen kan ske i sam­band med en tävling eller ett fråge­formulär och det är ofta väldigt svårt att avsluta beställningen. Villkoren för dessa pre­numerationer är vaga och även om de inte är bindande för konsumenten är det ändå många som betalar räkningarna.

Därför är spam ett problem för just dig

När det kommer till spam är alla användare lika attraktiva mål­tavlor och offer. Vem som helst kan, och kommer antagligen att bli, utsatt för spam förr eller senare. Läs mer om våra konkreta exempel på varför spam är ett relevant problem också för dig.

 • Spam orsakar spridning av virus. Spamming går i stor del ut på att locka mot­tagaren till att klicka på en länk eller en bilaga och när detta sker kan den ifråga­varande enheten bli infekterad av ett virus med skadlig kod.
 • Spam orsakar onödig trafik. E‑post används som kommunikations­medel och om inkorgen fylls av oönskade meddelanden drunknar relevant information bland spammen. Detta gäller till exempel företag där till exempel både den interna och externa kommunikationen sker via e‑post.
 • Spam belastar infra­struktur. Spam-mejl kan skickas till tusen­tals mot­tagare på en gång och i sam­band med detta belastas flera olika system, såsom mejl­servrar och hård­diskar. Mejl­servrar har ofta ett begränsat minne och därför tar spam-meddelandena även onödigt lagrings­utrymme.

Hur skyddar jag mig från spam?

Det är ännu omöjligt att totalt bli av med spam e‑post men med vissa grund­läggande och enkla sätt kan du skydda dig från irrelevanta meddelanden. Visste du till exempel att du kan ändra på inställningarna i din e‑post så att den automatiskt filtrerar bort sådana mejl som du inte vill ha? Nedan finns fem steg som du kan följa för att skydda dig från spam och snabbt lägga märke till det om du blir utsatt.

 1. Ta din tid — tänk först, agera sen. Avsändaren vill ofta att du gör förhastade val. Fall inte för den bluffen utan ta istället all den tid du behöver för att över­väga om meddelandet är legitimt eller inte.
 2. Klicka inte och ladda inte ned något innan du är säker. Under­sök avsändaren, fundera på inne­hållet och klicka inte på länkar du är fundersam över. Använd istället en sök­motor för att hitta relevanta webb­sidor och inne­håll om ämnet.
 3. Gör virus­sökningar. Genom att kontinuerligt genom­föra så kallade virus­sökningar på dina enheter hålls du uppdaterad om möjliga infektioner. Du kan göra en gratis virus­sökning av din Windows-dator via oss.
 4. Installera ett anti­virus­program. En gratis virus­sökning är inte till­räcklig för att identifiera alla dagens avancerade virus. Med F‑Secure Total garanteras du ett hel­täckande och upp­daterat skydd på nätet.
 5. Välj en bra VPN-tjänst. En VPN kan inte hindra dig från spam men krypteringen av din IP-adress gör det svårare för bedragare att hitta dig. F‑Secure VPN är ett pålitligt VPN-alternativ för tryggt och privat surfande över­allt.
 6. Spam-mejl genom tiderna

  Den första elektroniska skräp­posten sägs ha skickats redan innan Internets upp­komst i det amerikanska ARPANET-nät­verket i slutet på 1970-talet. Begreppet spam sägs komma från en sketch i humor­serien Monty Python. I sketchen symboliserar ordet spam något som inte är önskat och används rent av som ett skälls­ord, vilket för­klarar den var­dagliga användningen av termen som något irriterande.

  När mejl började bli ett allmänt kommunikations­medel på 1990-talet och antalet användare växte var diverse mejl­tjänsters filtrerings­funktioner inte ännu lika väl­utvecklade som de är idag. Internetets bedragare har länge kunnat utnyttja e‑posten som spam-kanal, vilket har resulterat i otaliga mängder felaktiga mejl. Allt från forskare till bland annat Micro­softs grundare Bill Gates har klurat på den än idag olösta ekvationen om att stoppa spam. Någon menings­full lösning har ändå inte hittats och därför bör alla se till att själv fundera på och överväga vilka mejl som är relevanta att öppna och vilka inte.

  Trygga din vardag och läs mer om våra 5 tips på hur du surfar säkert online!

Håll dig säker online med F‑Secure Total

Med F‑Secure Total skyddar du dina enheter från elakartade virus och skadliga länkar som gömmer sig i spam-mejl. Spam är tyvärr inte det enda online­hotet du måste vara förberedd att tackla idag. Cyber­kriminella kommer ständigt på nya hot både för din mobil och din dator. F‑Secure Total ger dig allt du behöver för att skydda dig online. Shoppa online, surfa privat, hantera alla dina lösen­ord och streama utan bekymmer. Prova F‑Secure Total gratis nu!

Läs mer och prova kostnads­fritt