Vad är ransomware?

Ransomware, även kallad gisslan­program eller utpressnings­trojan, är en form av skadlig kod som krypterar och låser dina filer och dator i syfte att begära en lösen­summa för att få dessa tillbaka.

Vad är ransomware?

Hur går en ransomware-attack till?

Ransomware krypterar filerna på datorn så att du inte kan komma åt dem utan en dekrypterings­nyckel. I utbyte mot dekrypterings­nyckeln krävs en utpressnings­kostnad, som ofta krävs i Bit­coins, en virtuell valuta som är svår att spåra.

Hur får man ransomware på en dator?

Du kan råka ut för ransomware på olika sätt: genom att öppna en skadlig e‑post­bilaga, besöka en smittad eller skadlig webb­plats, genom att klicka på en smittad annons eller via oskyddade Wi‑Fi-nät­verk. Du kanske inte ens inser att du înfekteras — tills dina filer är låsta, förstås.

Kan man få ransomware på en mobiltelefon?

Ja, ransomware för mobiler existerar både för iOS och Android och det ökar på grund av det stora antalet människor som använder dessa enheter.

Kan man ta bort ransomware?

Att ta bort ransomware kan vara knepigt och i vissa fall omöjligt efter att du har blivit infekterad. Därför är det viktigt att ha ett pålitligt anti­virus­program så att man inte blir infekterad. Du kan också vara förberedd genom att regel­bundet ta säkerhets­kopior så att du kan du åter­ställa dina filer om skadan sker.

Hur kan jag få tillbaka mina filer?

Det är ingen garanti att du får tillbaka dina filer genom att betala lösen­summan. Du kan se om du hittar en dekrypterings­nyckel för den varianten av ransom­ware som du har blivit drabbad av online. Ett exempel är hjälp­forumet Bleeping Computer som har information om flera olika ransomware.

5 tips för att skydda sig mot ransomware

  • Se till att du har ett effektivt anti­virus­program installerat på alla dina enheter.
  • Ta regelbundna säkerhets­kopior av dina viktiga filer och förvara dem offline så att de inte kan bli infekterade.
  • Håll program­varor, appar och operativ­system uppdaterade. Aktivera automatiska uppdateringar så att du alltid har den senaste versionen.
  • Var skeptisk mot länkar och bifogade filer i e‑post­meddelanden. Skriv in länkarna i webb­läsaren istället för att klicka på dem. Var extra försiktig mot bilagor som ber dig aktivera eller tillåta något — till exempel makron, redigering eller innehåll etc.
  • Inaktivera vanliga plug-ins, även kallad insticks­program, för webb­läsaren som Flash Player och Silver­light när du inte använder dem. Du kan göra detta via din webb­läsare under plugin-inställningarna.
F-Secure Internet Security

VIll du ha det bästa skyddet mot ransomware?

Det är lättare att skydda sig mot ransom­ware än att ta bort det efter man blivit infekterad. F‑Secure Internet Security is är ett pris­belönt anti­virus­program för datorer, mobil­telefoner och surf­plattor. Det skyddar inte bara mot ransom­ware-attacker och virus utan inkluderar också ett surf­skydd och bank­skydd. Du kan prova kostnads­fritt, inga betal­korts­detaljer behövs och du är inte förpliktad att köpa produkten efter prov­perioden.

Läs mer och prova kostnadsfritt