Vad är ransom­ware?

Ransom­ware, även kallad gisslan­program eller utpressnings­trojan, är en form av skadlig kod som krypterar och låser dina filer och dator i syfte att begära en lösen­summa för att få dessa tillbaka.

Vad är ransomware?

Hur går en ransom­ware-attack till?

Ransom­ware krypterar filerna på datorn så att du inte kan komma åt dem utan en dekrypterings­nyckel. I utbyte mot dekrypterings­nyckeln krävs en utpressnings­kostnad, som ofta krävs i Bit­coins, en virtuell valuta som är svår att spåra.

Hur får man ransom­ware på en dator?

Du kan råka ut för ransom­ware på olika sätt: genom att öppna en skadlig e‑post­bilaga, besöka en smittad eller skadlig webb­plats, genom att klicka på en smittad annons eller via oskyddade Wi‑Fi-nät­verk. Du kanske inte ens inser att du înfekteras — tills dina filer är låsta, förstås.

Kan man få ransom­ware på en mobil­telefon?

Ja, ransom­ware för mobiler existerar både för iOS och Android och det ökar på grund av det stora antalet människor som använder dessa enheter.

Kan man ta bort ransom­ware?

Att ta bort ransom­ware kan vara knepigt och i vissa fall omöjligt efter att du har blivit infekterad. Därför är det viktigt att ha ett pålitligt anti­virus­program så att man inte blir infekterad. Du kan också vara förberedd genom att regel­bundet ta säkerhets­kopior så att du kan du åter­ställa dina filer om skadan sker.

Hur kan jag få tillbaka mina filer?

Det är ingen garanti att du får tillbaka dina filer genom att betala lösen­summan. Du kan se om du hittar en dekrypterings­nyckel för den varianten av ransom­ware som du har blivit drabbad av online. Ett exempel är hjälp­forumet Bleeping Computer som har information om flera olika ransom­ware.

5 tips för att skydda sig mot ransom­ware

  • Se till att du har ett effektivt anti­virus­program installerat på alla dina enheter.
  • Ta regelbundna säkerhets­kopior av dina viktiga filer och förvara dem offline så att de inte kan bli infekterade.
  • Håll program­varor, appar och operativ­system uppdaterade. Aktivera automatiska uppdateringar så att du alltid har den senaste versionen.
  • Var skeptisk mot länkar och bifogade filer i e‑post­meddelanden. Skriv in länkarna i webb­läsaren istället för att klicka på dem. Var extra försiktig mot bilagor som ber dig aktivera eller tillåta något — till exempel makron, redigering eller innehåll etc.
  • Inaktivera vanliga plug-ins, även kallad insticks­program, för webb­läsaren som Flash Player och Silver­light när du inte använder dem. Du kan göra detta via din webb­läsare under plugin-inställningarna.
F-Secure Internet Security

VIll du ha det bästa skyddet mot ransom­ware?

Det är lättare att skydda sig mot ransom­ware än att ta bort det efter man blivit infekterad. F‑Secure Internet Security is är ett pris­belönt anti­virus­program för datorer, mobil­telefoner och surf­plattor. Det skyddar inte bara mot ransom­ware-attacker och virus utan inkluderar också ett surf­skydd och bank­skydd. Du kan prova kostnads­fritt, inga betal­korts­detaljer behövs och du är inte förpliktad att köpa produkten efter prov­perioden.

Läs mer och prova kostnads­fritt