Vad är dark web?

Dark web syftar på de delar av internet som inte är avsedda eller synliga för allmänheten. De används bland annat för olagliga affärer och annan kriminell verksamhet, men allt är nödvändigtvis inte olagligt på dark web.

Begreppet dark web eller darknet är även känt som den mörka webben på svenska. Det är ett paraplybegrepp för delar av nätet där aktivitet sker anonymt och krypterat. Detta medför både för- och nackdelar och dark web förknippas ofta med droghandel, svart verksamhet eller spridning av olagligt material på nätet.

På dark web sker ändå inte enbart kriminell aktivitet eftersom plattformen de facto uppfanns som ett forum för anonym kommunikation. Detta möjlig­gör yttrandefrihet på platser där människors tillgång till internet är begränsad och över­vakad. Nedan följer några exempel på sidor du kan hitta på dark web:

 • Handel av droger, dopningsämnen, vapen och andra olagliga medel
 • Försäljning av stulna person­uppgifter eller kredit­kort
 • Försäljning av Ransom­ware-as-a-Service (RaaS) och annan skadlig kod
 • Diskussionsforum där åsikter yttras anonymt
 • Fristående nyhetssidor utan politisk påverkan
 • Onlinesamlingar av tidningar eller böcker
 • Material om sexuella övergrepp mot barn

Är dark web lagligt?

Ja, dark web är lagligt i de flesta länder eftersom det är en del av internet. Dark web är på många sätt lik den vanliga webben och kan användas både på gott och ont. Tanken med dark web var från början att skapa en plattform utan spårning på nätet. Eftersom dark web erbjuder mycket mer integritet och anonymitet än den vanliga webben sker det mycket olaglig verksamhet på plattformen. Därför förknippas dark web ofta med brottslighet, till exempel försäljning av droger och vapen.

Trots dess mörka rykte är det mycket osannolikt att du stöter på något olagligt eller farligt på dark web utan att medvetet försöka göra det. Detta beror på att webb­adresserna på den mörka webben ofta är krypterade och inte avsedda att hittas av sök­motorer. För att hitta olagligt innehåll måste man ofta veta var man ska leta. Därför är det lagligt och säkert att använda den mörka webben.

Är mörka webb­sidor och sök­motorer farliga?

Att enbart surfa på den mörka webben innebär inte någon större risk än att använda den sida av internet som de flesta användare är vana vid. Det finns dock en hel del skadligt material och kriminell verksamhet på dark web. Även om dark web i sig inte är en farlig och kriminell plats hör de flesta människor talas om den i samband med cyber­brottslighet, såsom DDoS-attacker och data­intrång. Dess­utom sprids verkliga skräckhistorier om dark web och dess innehåll som en löpeld.

Skillnad på öppna, djupa och mörka webben

Begreppen deep web (djupa webben) och dark web (mörka webben) kan ibland vara svåra att skilja på. Istället för att se på dark web och deep web som synonymer, är det bra att dark web bara är en del av det mycket större deep web. Utöver dessa finns det även något som kallas för open web (öppna webben) och för att förstå skillnaderna på dessa tre begrepp förklarar vi dem skillt.

Öppna webben (open web)

Miljontals webbsidor är synliga i sök­motorer som Google och Bing, men dessa webbsidor representerar endast en bråkdel av nätets helhet. Detta synliga ytlager kallas ofta för den öppna webben, en översättning från engelskans open web eller surface web. Hit hör webb­sidor som är till­gängliga via webb­läsare som Chrome, Explorer eller Firefox och vars webb­adresser vanligen har en ändelse likt .com eller .org. Sökmotorer som Google indexerar webb­platser så att de kan visas för användare i sökningar. Den öppna webben omfattar endast de sidor som har indexeras av sök­motorerna.

Djupa webben (deep web)

Den öppna webben kan kännas enorm för privata konsumenter. De flesta delar av internet är dock dolda för många användare och sök­motorer och detta extra lager, den så kallade djupa webben, omfattar betydligt fler sidor än de som syns på den öppna webben. Den öppna webben är bara toppen av isberget och en betydande del av internet förblir dold under ytan. Deep web omfattar till exempel webb­sidor som kräver inloggning eller ett intranät, olika internet­banker och privata forum. Den mörka webben är den lilla del av den djupa webben som inte kan nås av vanliga webb­läsare.

Tor är en populär webb­läsare på dark web

Tor är en för­kortning av den engelska benämningen The Onion Router och syftar på en webb­läsare som skapades av USA:s regering för att möjlig­göra krypterad kommunikation mellan CIA agenter på 1990-talet. I början på 2000-talet blev webb­läsaren en anonymitetstjänst i syfte att skydda konsumenters integritet online och utnyttjas idag bland annat av cyber­kriminella för att utföra olaglig verksamhet spårlöst på dark web.

Tor döljer användarens IP-adress, vilket gör det svårare att spåra aktivitet på nätet. Därför används Tor av bland annat personer som bor i länder där delar av internet censureras av regeringen eller där användaren kan råka illa ut om hen går in på vissa webb­platser. Med Tor rör sig konsumenten mellan webb­platser krypterat, vilket även möjlig­gör anonym kommunikation och handel. Tor under­lättar användningen av den mörka webben utan rädsla att bli spårad lika lätt som med en vanlig webb­läsare, men Tor garanterar ändå ingen trygghet på dark web.

Hur får man tillgång till dark web?

Oroa dig inte, du kan inte hamna på den mörka webben av misstag. Du behöver en viss typ av webb­läsare för att få tillgång till plattformen och besöket kräver ett aktivt beslut från din sida. Tor är bara ett exempel på en webb­läsare som används för att komma åt den mörka webben, även om det är den vanligaste och mest kända.

På grund av dess fler­skiktade kryptering är Tor-browsern långsam och opraktisk. Dess­utom har de flesta användare inte något behov att få tillgång till den mörka webben. Ett smidigare sätt att skydda din integritet på nätet är att använda en pålitlig VPN, det är mycket snabbare.

5 sätt att hållas säker på nätet

Till den kriminella verksamheten som kan ske på dark web hör till exempel identitets­stöld, hacking samt spridning och försäljning av konfidentiell information. Det kan vara svårt, om inte näst intill omöjligt, att rädda situationen om dina privata uppgifter en gång sprids på dark web. För att undvika att detta händer listar vi fem tips som ökar din informationssäkerhet:

 1. Använd en VPN. Med en VPN döljer du din IP-adress och surfar privat, vilket kan göra det svårare för onlinebrottslingar att spåra din aktivitet på nätet. Kom ändå ihåg att en VPN inte innebär att surfandet på dark web alltid är tryggt.
 2. Använd ett anti­virus­program. En VPN ger inte ett till­räckligt skydd mot virus och malware som sprids på dark web. Alla dina enheter behöver hel­täckande virus­skydd.
 3. Var källkritisk. Ett mystiskt e‑post­meddelande från en okänd adress, eller till och med ett meddelande som ser ut att komma från en vän, kan komma från en stulen adress som säljs på den mörka webben.
 4. Använd aldrig samma lösen­ord. Om du har samma lösen­ord till flera konton och inloggnings­koden sprids på dark web får brottslingarna enkelt tillgång till mycket information om dig. Detta kan förhindras genom unika och starka lösen­ord.
 5. Lämna inte dina enheter obevakade. Håll alltid koll på dina enheter, speciellt när du sitter på offentliga platser som till exempel ett café, en restaurang eller en lobby. Låna inte heller enheterna till främlingar.

Förhindra online­hot med F‑Secure Total

Cyber­kriminella gömmer sig inte enbart på den mörka webben. Du måste skydda dig för dem även på den öppna webben. F‑Secure Total ger dig verktygen för att skydda både dina mobila enheter och din stationära dator med ett anti­virus­program som stoppar malware och virus innan de hinner orsaka skada. Det är enkelt att surfa privat med Totals VPN och verktygen för identitets­skydd samt lösen­ords­hantering gör ditt online­skydd komplett. Prova F‑Secure Total gratis.

Läs mer och prova kostnads­fritt