Vad är informations­säkerhet?

Informations­säkerhet är ett samlings­begrepp för att skydda nätverk, data­system och uppkopplade enheter från cyber­brottslingar och hackare. Vi berättar mer om de viktigaste åtgärderna!

Vad är informationssäkerhet?

Informations­säkerhet berör flera områden

En ökning av cyber­hoten är ett faktum och därför är det viktigare än någonsin att känna till riskerna. Genom att skydda dina nätverk och enheter samt uppmärk­samma eventuella data­intrång och cyber­attacker kan olyckan förhindras innan det är för sent. Hackare och cyber­brottslingar är inte homogena, utan idag är även globalt organiserad kriminalitet, terror­organisationer och statligt stödda grupper allmänna hot. Detta är något som många inte inser.

Cyber­attacker kan bero på flera olika saker och ske på olika sätt. Ibland vill kriminella och hackare komma åt dina pengar eller göra skada. Incitamentet kan också vara att pressa dig på pengar, till exempel om de kommer över privata bilder eller annan information. Vissa sysslar också med cyber­attacker för att de kan. Verksamheten sker ofta automatiserat via till exempel virus­program, informations­fiske, data­intrång eller kontinuerliga e‑post­meddelanden. Handlingarna kräver inte nödvändigtvis direkt kontakt med användaren och alla individer är lika intressanta mål­tavlor oberoende av till exempel deras väl­färd eller status.

Det finns också mer omfattande cyber­attacker som görs mot företag och myndigheter. När myndigheter och andra institutioner attackeras kan orsaken vara aktivism, också så kallad hacktivism, samt attacker från en främmande makt. Därför handlar dagens cyber­hot också om avancerad krig­föring. Världen är sår­barare när infra­strukturen och bank­systemen bygger på digitala lösningar.

Vilka är trenderna inom informations­säkerhet?

I takt med att människors jobb och kritiska infrastruktur blir alltmer beroende av datorer och internet har vissa trender uppstått. Här är några nya cyber­säkerhetstrender:

  • Förbättringar inom artificiell intelligens (AI) har öppnat nya möjligheter att upptäcka och försvara sig mot cyber­hot.
  • Helautomatiska attacker som genereras av lätt­använda verktyg baserade på chatbots med artificiell intelligens (AI) som genererar bedrägerier och nät­fiske-mejl kommer säkert att visas.
  • Hotet från ransom­ware har ökat. Angripare ber också om lösen i krypto­valutor vilket gör dem svårare att spåra.
  • Företag vill stärka sina cyber­säkerhetsåtgärder när cyber­hot fort­sätter att växa i antal och storlek.
  • Mobila enheter blir mer attraktiva mål för cyberattacker. Individer behöver också skydd mot skadlig programvara på sina mobila enheter.
  • Internet of Things (IoT) ansluter fler och fler enheter online och erbjuder nya möjligheter för hur man använder dem. Sam­tidigt blir samma enheter sårbara för cyber­säkerhetshot.

Vilka hot behöver jag skydda mig mot?

Hoten kan kännas abstrakta för dig som vardaglig användare och enskild individ. De skadliga konsekvenserna av till exempel ett virus angår inte bara din enhet, utan bland annat identitets­stöld, penga­förlust eller kapning av dina konton kan leda till enorma förluster för dig. Målet är att få tag på dina lösen­ord, din bank­information eller dina pengar. Om du vill öka IT-säkerheten för just dina enheter rekommenderar vi att du är extra upp­märksam på följande hot:

DDoS- och Dos-attacker

Även om namnen nästan låter identiska finns det ändå skillnader mellan dem. DDoS-attacker är riktade mot en server eller hemsida i syfte att stänga ner den. Flera enheter är inblandade och vanligtvis vet inte ens de enskilda användarna om att de bidrar till attacken. En DoS attack utförs med endast en enhet.

Nät­fiske

Nedladdningsbara filer är ett hot mot IT-säkerheten eftersom de kan innehålla skadlig program­vara. Du lockas att klicka på en länk och ladda ned programmet som är infekterat med ett virus. Denna metod kallas nät­fiske, eller phishing. Viruset kan både skada enheten och användas för att spionera på tangent­bords­rörelser och andra aktiviteter. På så sätt kommer cyber­kriminella åt dina lösen­ord och annan privat information. Ibland skickas filerna från någon du litar på, som i sin tur är offer för nät­fisket. Denna metod kallas social engineering och är ett sätt att invagga dig i falsk trygghet så att du går med på olika förfrågningar.

Skydda dig mot cyber­hot

Som privat­person är du inte helt oskyddad mot cyber­hot. Informations­säkerheten ökar om du håller dig upp­daterad på ämnet. Vi låser våra bilar och installerar säkerhets­dörrar och samma sak borde gälla för alla enheter.

Var försiktig när du surfar på nätet

Mycket går att skylla på teknologin men ditt eget agerande kan förhindra data­intrång och andra cyber­hot. Var upp­märksam om du får en märklig fil eller om någon av dina enheter inte fungerar som vanligt, till exempel stängs av eller över­hettas. Var också försiktig när du använder öppna wifin. En VPN är ett bra skydd om du sitter på ett kafé eller på tåget och jobbar. Tänk på att du som anställd har en skyldighet att minska risken för data­intrång. Det är också din arbets­givares ansvar att utbilda personalen om olika cyber­hot.

Använd starka lösen­ord

Tycker du att det är svårt att komma på starka lösen­ord? Många tar den enkla vägen och använder lösen­ord som är enkla att lista ut. Namnet på ditt hus­djur eller några siffror är inte att föredra. I stället rekommenderas både små och stora bok­stäver och att blanda dem med special­tecken och siffror. F‑Secures lösen­ords­generator gör det enkelt att skapa bra lösen­ord och även spara dem tryggt och säkert. Du kan logga in på ett flertal konton snabbt och smidigt utan att ha alla lösen­ord i huvudet.

Anti­virus­program skyddar enheten

Ett enkelt sätt att skydda sig mot online­hot är att se till att ha ett riktigt effektivt virus­program installerat. Det skyddar mot skadlig program­vara och data­intrång. F‑Secure Internet Security tar bort filer med virus och eliminerar vanliga hot.

Upp­datera — och upp­datera igen!

När din datorn påminner om nya upp­dateringar är det viktigt att du inte klickar bort dem utan faktiskt ser till att skaffa den senaste versionen. Annars riskerar enheten att bli hackad medan den saknar relevanta säkerhets­upp­dateringar. Cyber­kriminella vet att de kan utnyttja situationen och passar på när systemet är som allra mest känsligt — en så kallad zero day-attack är ett faktum.

Känn dig trygg med hög informations­säkerhet

Det är viktigare än någonsin att skydda sig på nätet. Med F‑Secure Total får du ett hel­täckande online­skydd för både stationära och mobila enheter. Sätt stopp för virus med Totals pris­belönta anti­virus­program och surfa diskret med en VPN. Totals lösen­ords­hanterare och online­skydd ser till att skydda din identitet och låter dig logga in på dina enheter utan problem.

Se över din privata cyber­säkerhet och prova F‑Secure Total kostnads­fritt.

Läs mer och prova kostnads­fritt