Privacy­beleid voor F‑Secure VPN

Oktober 2020

Kort samengevat

We respecteren je recht op privacy.

 • We coderen je gegevens­verkeer.

 • We delen en verkopen je verkeer niet.

 • We lezen je verkeer niet.

 • We weten niet welk verkeer van jou is.

 • We hebben geen achterdeurtjes.

Uitgebreid

Dit servicespecifieke beleid richt zich op de items die volgens ons het meest relevant voor u zijn. Deze items houden in: 1) het soort persoonlijke en privégegevens dat de service verzamelt, 2) waar we deze voor gebruiken, 3) onze reden, 4) gebruikelijke openbaringen en 5) hoelang we de gegevens opslaan. Meer informatie over dergelijke onderwerpen alsook andere aspecten (gegevensonderwerprechten, contactinformatie, etc.) van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ook beschikbaar via de ingesloten koppelingen.

Wat verzamelen we en wat doen we ermee?

Uw privécommunicaties. Onze richtlijn is dat wij niet de exacte inhoud van uw privécommunicatie inzien. Wij analyseren uw communicatieverkeer slechts om u de service te verlenen en om ervoor te zorgen dat uw gegevensoverdrachten niet besmet raken. Om precies te zijn houdt dit het volgende in:

 • we moeten bepaalde metagegevens (zoals het volume, land, IP-adres) van uw verkeer verwerken wanneer wij de service aan u verlenen;

 • als informatiebeveiligingsbedrijf analyseren we het verkeer voor verdachte of schadelijke bestanden en bestemmingen (d.z.w. URL’s);

 • wij screenen het verkeer automatisch om gebruik te blokkeren dat tegen ons beleid inzake acceptabel gebruik ingaat; en

 • we verzamelen statistieken om je een overzicht van je browsegeschiedenis te geven via de services, maar we koppelen deze informatie niet aan jou.

Logboekregistratie van dienstverlening. Wanneer de service wordt gebruikt of een licentie later in de levenscyclus wordt bewerkt, worden de logboekgegevens van de dienstverlening verzameld. Dit wordt gedaan om succesvolle dienstverlening aan geautoriseerde apparaten mogelijk te maken en te diagnosticeren, misbruik van de service te detecteren en als voorzorgsmaatregel voor noodherstel, mocht dit nodig zijn. Dit logboek bevat het IP-adres van de client, een willekeurig apparaat-id dat is gegenereerd door de service, de toegangstijd en de landcode, opgezocht via GeoIP met het IP-adres van de client, en andere vergelijkbare technische apparaatgegevens.

Servicelogboekregistratie. Wij houden geen logboeken bij over verbindingen die tot stand worden gebracht via de VPN-service naar externe adressen. Wij kunnen het IP-adres van je browserbestemming niet aan jou koppelen.

We onderhouden tijdelijke logboeken over de duur van de VPN-sessies, de hoeveelheid gegevens die zijn verzonden, het apparaat-id, het openbare IP-adres en de hostnaam van waar de VPN-client met onze service verbindt, om de service te beschermen tegen frauduleus gebruik. Verkeersanomalieën die wijzen op een potentieel misbruik van onze service (zoals poortscans,spammen of DDoS-aanvallen die zijn uitgevoerd door onze clients) worden gedetecteerd door onze soft­ware en ook bijgehouden in een logboek. Deze logboeken worden 90 dagen opgeslagen voordat ze worden verwijderd en kunnen gebruikt worden om te reageren op misbruik van onze service of aanvallen die op ons zijn gericht.

Tracker Mapper. Met de functie Tracker Mapper kun je ervoor kiezen om je verkeersgegevens gedurende 24 uur bij te houden in een logboek. Het logboek is nodig om de geblokkeerde trackingspogingen op een visuele kaart weer te geven. Het Tracker Mapper-logboek wordt gemarkeerd voor verwijdering en losgekoppeld van het gebruikersrecord als je een nieuw logboek begint, of automatisch na 3 dagen.

Uw apparaat beveiligen met Security Cloud.

De service verstuurt query’s over mogelijk kwaadaardige activiteiten, kwaadaardige soft­ware of ongewenste toepassingen op onbeschermde apparaten, gegevensverkeer en netwerken naar F‑Secure Security Cloud. F‑Secure Security Cloud is een cloudsysteem voor analyse van cyberbedreigingen dat wordt beheerd door F‑Secure. Met Security Cloud kan F‑Secure een actueel overzicht behouden van het algemene bedreigingslandschap en onze klanten beschermen tegen nieuwe bedreigingen zodra deze voor het eerst worden gevonden. Deze query’s, zoals URL’s, bestandsidentificatiemiddelen en metagegevens van toepassingen, kunnen niet door F‑Secure worden gekoppeld aan een identificeerbare gebruiker.

Ter bescherming van uw privacy scheidt F‑Secure de bovenstaande beveiligingsgegevens van andere verzamelde gegevens over uw gebruik van de service, anonimiseert deze en vernietigt deze wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

Geen achterdeurtjes. Deze service en de onderliggende infrastructuur zijn gebouwd om je te beschermen tegen ongewenste spionage - door overheden, criminelen, stalkers of commerciële entiteiten. Wij bouwen geen achterdeurtjes naar onze diensten.

Strafrechtelijke onderzoeken. F‑Secure respecteert wettelijke bevelschriften en rechtelijke bevelen van de rechtelijke bevoegdheden die voor ons van toepassing zijn. Indien vereist volgens de wet leveren we gegevens aan overheden, verder niet. Dergelijke gevallen omvatten onderzoeken en vervolgingen na ernstige misdrijven en overige vastgestelde illegale activiteiten. Ons doel is ten slotte je privacy te beschermen tijdens je bezoek op internet, niet je anonimiteit te beschermen tijdens het begaan van misdrijven. We beoordelen nauwkeurig de wettigheid van elk verzoek en zorgen ervoor dat de grondwettelijke rechten van onze gebruikers op het gebied van privacy worden gewaarborgd.

Klantrelatiegegevens

De service verzamelt een variërende set gegevens, afhankelijk van waar je de service downloadt of koopt.

Applicatiewinkels: het aantal gekochte licenties/aankoopgeschiedenis van F‑Secure-producten; prijs en tijd van aankoop, ordernummer, technische omgeving (bijv. besturingssysteem) van uw apparaat, unieke identificatie (bijv. Android Marketing Identifier), servicestatistieken per apparaat en overige soortgelijke niet-gevoelige apparaat- en servicegegevens.

E-store van F‑Secure: aanvulling op bovenstaande: naam, e‑mail, taal, adres, land, postcode, Internet Protocol (IP)-adres, betalingsvorm. Meer informatie vind je in onze e-store.

Serviceportal: om u te helpen uw abonnementen en instellingen te beheren en ervoor te zorgen dat we u beter kunnen helpen als u problemen hebt, zijn de volgende gegevens van alle apparaten en gebruikers binnen het abonnement zichtbaar voor iedereen die hetzelfde abonnement heeft: gebruikers-/apparaatnaam, profielnaam, voornaam en achternaam.

Providerpartner: als je via een provider op de service bent geabonneerd, varieert de dataset die wij verzamelen per partner van de provider, maar blijft beperkt tot de bovenstaande gegevens. We wisselen ook enkele van dergelijke gegevens uit, zoals hieronder wordt uitgelegd onder “Overdrachten en kennisgevingen”.

Onder­steuning. In gevallen waar we persoonlijke ondersteuningsservices aan jou leveren, vragen we je mogelijk om meer gegevens.

Wij gebruiken klantrelatiegegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klanttraject. Geautoriseerde gebruikers identificeren en de kwalificaties van klanten controleren, transacties verwerken en bijhouden zoals accounts beheren, verzending, facturering, licenties beheren, financieel beheer en auditing, en aanvragen voor klantondersteuning.

 • Levering, reparatie en verbetering. Onze services aan u leveren, onze services en websites bijhouden en ontwikkelen, en hulp en ondersteuning bieden voor de services.

 • Analyse. Bijhouden hoe onze services worden aangeschaft en gebruikt zodat we ze kunnen verbeteren, onze relaties met u als klant kunnen onderhouden en u benaderen met relevante berichten;

 • Communicatie. U informatie sturen met betrekking tot de services, klantonderzoeken uitvoeren, wedstrijden uitschrijven, adverteren en onze services aan u aanbieden.

 • Regelgeving. Frauduleuze activiteiten voorkomen, illegaal of inbreukmakend materiaal verwijderen of het delen ervan beëindigen, en voldoen aan wettelijke vereisten of andere regelgeving,

Juridische gronden

F‑Secure verwerkt uw gegevens zodat we u de services kunnen bieden waarvoor u een contract hebt getekend of dit in de nabije toekomst gaat doen. Zulke contracten kunnen direct met F‑Secure worden gesloten of met een andere eenheid (zoals onze webstore of providerpartner) die onze services aan u heeft geleverd. Het aanbieden van services kan gebeuren via een aankoop of gratis zijn.

Gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor ons om u de services te verlenen, maar F‑Secure wel zouden helpen u op de lange termijn betere services te bieden, verzamelen we alleen met uw toestemming.

In dit gedeelte worden de juridische gronden waarop we persoonlijke gegevens verwerken uitgebreider uitgelegd. Dit is een aanvulling op de precieze servicespecifieke juridische gronden waarop onze verwerking van persoonlijke gegevens voor de respectievelijke activiteit is gebaseerd.

Gegevens van de klantrelatie

Als u onze services gebruikt, bent u onze klant en moeten we bepaalde gegevens over u verwerken voor inter­actie met u en om onze services aan onze klanten aan te bieden. Deze verwerking vindt gebruikelijk plaats wanneer u met ons of onze zakelijke partners communiceert met betrekking tot onze services, onze services installeert en gebruikt, een formulier of enquête invult, zich registreert voor het gebruik van onze services, gegevens indient via onze weboplossingen, meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag, uw e‑mailadres bij ons registreert of ons e‑mailt.

Aangezien we gegevens nodig hebben voor de bovenstaande rechtmatige activiteiten, hebben we het recht om relevante persoonlijke gegevens te verwerken. Dit recht vindt gebruikelijk plaats in de vorm van ’uitvoering van de opdracht’, ’rechtmatig belang’ of ’toestemming’.

Servicegegevens en beveiligingsgegevens

We moeten relevante gegevens automatisch verzamelen en verwerken zodat onze services werken, we ze kunnen verbeteren en aan u kunnen leveren. De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. F‑Secure-services verlenen voor de bescherming van de netwerk- en apparaatbeveiliging van onze klanten evenals de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens daarin;

 2. zodat F‑Secure opkomende bedreigingen en relevante beveiligingstrends onder al zijn klanten kan detecteren en zijn services op gelijk niveau met evoluerende bedreigingen kan ontwikkelen;

 3. zodat F‑Secure een gecentraliseerd raamwerk voor beveiligingsservices over meerdere continenten kan aanbieden aan een groot aantal klanten en partners.

De gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door de services is noodzakelijk om het apparaat/netwerk efficiënt te beschermen en is een vereiste zodat F‑Secure zijn gecontracteerde services kan leveren. Aangezien dergelijke verwerking onafscheidelijk is van de services die we aan u leveren, geeft dit ons een geldige reden om uw gegevens te verwerken en zijn wij hiertoe gerechtvaardigd.

Voor consumentenproducten vindt dit recht plaats in de vorm van 'uitvoering van de opdracht'. In sommige gevallen vindt de verwerking plaats in de vorm van 'rechtmatig belang'. In sommige gevallen is er ook een 'wettelijke verplichting' om gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken.

Analysegegevens

We hergebruiken de bovenstaande servicegegevens en beveiligingsgegevens ook voor gegevensanalytische doeleinden, op basis van de juridische gronden die hierboven zijn uiteengezet. Gegevensanalyses zijn een essentieel onderdeel van onze servicelevering, aangezien bijna alle F‑Secure-services afhankelijk zijn van onze infrastructuur om correct te functioneren. Dankzij onze gegevensanalyses kunnen wij met die infrastructuur uw gebruik van de services ondersteunen.

Als onze services gegevens verzamelen die alleen nodig zijn om meer inzicht te verkrijgen in hoe mensen de services gebruiken of hoe ze u beter van dienst kunnen zijn, maar niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze services, doen we dit alleen met uw afzonderlijke toestemming. U hebt ook het recht om uw toestemming later in te trekken, mocht u dat willen. Het verzamelen van gegevens voor puur analytische doeleinden gebeurt dus op de juridische grond van ’toestemming’.

Secundaire gebruiken

Naast bovenstaande primaire juridische gronden voor gegevensverzameling moeten we mogelijk ook gegevens gebruiken en/of blijven opslaan i) om te voldoen aan een ’juridische verplichting’ om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden of ii) op grond van ’rechtmatig belang’. Zie het gedeelte ’Andere bekendmakingen’ voor een voorbeeldlijst van situaties waarin we ons mogelijk moeten beroepen op dergelijke rechtvaardigingen.

Algemeen

We beschouwen u als een klant van F‑Secure, niet als een klant van de individuele service. Dit betekent dat we voor onze verschillende services (bijvoorbeeld Total) en inter­acties (bijvoorbeeld contact opnemen met ondersteuning) gegevens verwerken en samenvoegen aan uw F‑Secure account. We verzamelen echter geen gegevens die tegen onze specifieke privacybeloftes in gaan (we bemoeien ons bijvoorbeeld niet met uw verkeer in onze VPN-service).

Over­drachten en kennisgevingen

Commerciële over­drachten en publicaties. Als u zich op de service hebt geabonneerd via onze partner, zoals een teleprovider, onderneemt die partner mogelijk enkele van de bovenstaande activiteiten in plaats van ons (zoals gebruikersverificatie- of communicaties). We wisselen enkele van de verzamelde gegevens (bijvoorbeeld de status van uw abonnement, of de installatie is gelukt, service in actief gebruik, verzamelde gegevens voor technische ondersteuning) indien nodig ook uit met de partner. Dit doen wij om u van een soepele klantervaring en ‑ondersteuning te voorzien en om op een consequente manier met u te communiceren. We verkopen of onthullen uw VPN-gegevens niet aan derde partijen tenzij verplicht onder de wet. Met uw toestemming kan de partner ook toegang krijgen tot uw account om u klantenondersteuning te bieden.

Strafrechtelijke onderzoeken. F‑Secure respecteert wettelijke bevelschriften en rechtelijke bevelen van de rechtelijke bevoegdheden die voor ons van toepassing zijn. Indien vereist volgens de wet leveren we gegevens aan overheden, verder niet. Dergelijke gevallen omvatten onderzoeken en vervolgingen na ernstige misdrijven en overige vastgestelde illegale activiteiten. Ons doel is ten slotte je privacy te beschermen tijdens je bezoek op internet, niet je anonimiteit te beschermen tijdens het begaan van misdrijven. We beoordelen nauwkeurig de wettigheid van elk verzoek en zorgen ervoor dat de grondwettelijke rechten van onze gebruikers op het gebied van privacy worden gewaarborgd.

Verkoop en levering

Wij wissel een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (providers, webwinkels enzovoort) uit (zowel sturen als ontvangen), die onze services promoten, distribueren, beheren en ondersteunen. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij mogelijk nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een naadloze klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantbeheer, serviceondersteuning, incidentbeheer en het oplossen van problemen, rechtstreekse marketing en facturering.

Onze distributiepartners hebben waarschijnlijk een bestaande klantrelatie met u. Deze partners en bedrijfsklanten verwerken uw persoonlijke gegevens als onafhankelijke identiteit, op basis van hun toepasselijke privacybeleidsregels. Onze distributiepartners moeten hoe dan ook voldoen aan de overeenkomsten en regelgeving wanneer ze uw persoonlijke gegevens behandelen. Al deze entiteiten zijn standaard onafhankelijk verantwoordelijk voor hun eigen omgang met persoonlijke gegevens, voor eigen doeleinden.

Uitbesteding

We dragen mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens over naar bedrijven van de F‑Secure-groep en uw onderaannemers die ons helpen de services te maken, of maken deze gegevens openbaar.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing-e‑mails.) We eisen van onderaannemers dat zij uw gegevens verwerken overeenkomstig onze verklaringen hierover.

Inter­nationale over­drachten

F‑Secure is wereldwijd actief. Daarom zijn sommige van onze filialen, onderaannemers, distributeurs en partners gevestigd in meerdere landen, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, om het wereldwijde bereik en de beschikbaarheid van onze services te garanderen. Afhankelijk van de omvang van uw inter­acties met F‑Secure, kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in of benaderd vanuit meerdere landen. De locaties van de bij F‑Secure aangesloten bedrijven kunnen worden bekeken op de openbare webpagina’s van F‑Secure

Sommige van onze gelieerde ondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners zijn buiten de EER gevestigd om de wereldwijde beschikbaarheid van onze services te garanderen. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen naar andere rechtsgebieden, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen wij dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens volgens de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijnde technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F‑Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De vaste inhoud van dergelijke clausules is hier beschikbaar.

We voeren wereldwijde of grensoverschrijdende gegevensoverdrachten uitsluitend uit om een goede reden en na overweging van de bijbehorende privacyrisico’s.

Wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere gebruiken en bekendmakingen

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

Eén voorbeeld is het naleven van een gerechtelijk bevel of arrestatiebevel uitgegeven door de autoriteiten in de toepasselijke jurisdictie om informatieproductie af te dwingen.

Zo kunnen er ook andere omstandigheden zijn waarbij informatiesets vanwege een gerechtvaardigd rechtmatig belang bekend worden gemaakt aan een derde partij. Voorbeelden van zulke bekendmakingen zijn gevallen waarbij we ons moeten beschermen tegen aansprakelijkheid om of frauduleuze activiteit te voorkomen, waarbij we uw gebruik van onze producten moeten analyseren om er zeker van te zijn dat onze producten werken zoals u verwacht en we kunnen reageren op ongewenste ervaringen, gevallen waarbij het noodzakelijk is om een voortdurend probleem op te lossen of te beperken, of gevallen waarbij we moeten voldoen aan de wettelijke informatievereisten van onze verzekeraars of toezichthoudende instanties van de overheid. In zulke gevallen handelen wij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Mogelijk moeten we uw gegevens ook overdragen als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, fusie, spin-off of andere bedrijfsreorganisatie van F‑Secure, waarbij de informatie wordt geleverd aan de nieuwe controlerende entiteit in de gebruikelijke gang van zaken. De F‑Secure-groep maakt gegevens intern openbaar en draagt deze over zoals wordt vereist door ons destijds huidige werkingsmodel. We beperken deze bekendmakingen echter intern tot uitsluitend deze bedrijven, eenheden, teams en individuen in de groep die over deze informatie moeten beschikken voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

We wegen alle vereisten omtrent bekendmakingen zorgvuldig af en houden rekening met de mogelijkheid van dergelijke verzoeken tot openbaring wanneer we besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals providers en handelaars) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via appstores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die u ondersteuning voor onze services hebben geleverd of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van bronnen van derde partijen zijn:

 • informatie over uw aankoop via onze externe webstore.

 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze provider- en wederverkooppartner, zodat we onze service direct aan u kunnen aanbieden.

 • we verzamelen uw contactgegevens van besluitvormende bedrijfsregisters voor marketingdoeleinden en

 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e‑mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Derden

Onze services worden in samenwerking met onze partners geleverd en onze services en websites kunnen services van derde partijen insluiten of er samen mee functioneren. Dit privacydocument is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens zolang deze persoonlijke gegevens onder het invloedsbereik van F‑Secure vallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door andere entiteiten voor hun afhankelijke doeleinden, zijn deze andere partijen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier overeenkomstig met hun beleidsregels alsook voor het bevorderen van uw rechten onder wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Web­winkel. Onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F‑Secure, maar de beleidsregelingen van de provider van de webwinkel zijn van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.

 • Verzoeken om locatie van het apparaat. Wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de leverancier van de kaarten de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van publicatie gebruikt F‑Secure Google Maps in onze apparatielocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.

Retentie

Persoonlijk identificeerbare gebruikersgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van een actief serviceabonnement plus een retentieperiode van zes maanden om klanten de kans te geven hun verlopen abonnement opnieuw te activeren. Na deze retentieperiode wordt het account van de klant inpland voor verwijdering.

Daarnaast zijn sommige gegevens onderworpen aan meer beperkte gegevensbehoudpraktijken.

 • De logboeken van de dienstverlening worden één jaar behouden en daarna verwijderd.

 • Servicelogboekgebeurtenissen voor verleende apparaten worden drie maanden bewaard en daarna verwijderd.

 • Gegevens van Tracker Mapper worden 96 uur bewaard en daarna verwijderd.

Als u de service via onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Sommige providers die deze services aanbieden zijn onderworpen aan meer geavanceerde gegevensbewaringsverplichtingen dan F‑Secure. In zulke gevallen is het mogelijk dat wij aanvullende service- of verkeersgegevens verzamelen en deze langer bewaren dan hierboven aangegeven. De gegevens worden alleen verzameld om de provider te ondersteunen bij het in acht nemen van de lokale wetgeving.

Deze tekst is een aanvulling op de servicespecifieke bewaartijden. De standaardregel onder de wet is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Bepaalde persoonlijke gegevens moeten echter alsnog langer worden bewaard vanwege verschillende redenen.

Gebruikelijke redenen dat we afwijken van de primaire bewaartijden omvatten de volgende voorbeelden:

 • retentieperioden en back-ups (bv. uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd na het eind van uw abonnement opgeslagen zodat we de gegevens kunnen beschermen tegen onbedoelde verwijdering);

 • van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betaling van onze services bij te houden)

 • om beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een voortdurend geschil of onderzoek)

 • om een terugkerend probleem op te lossen of in te perken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld een ondersteuningsticket dat over een probleem ging dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)

 • om frauduleuze activiteit te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)

 • uw persoonlijke gegevens zijn in andere gegevens opgenomen voor een secundair doeleinde (bv. logbestanden behouden);

 • andere vergelijkbare omstandigheden, waarbij er nog steeds rechtmatig behoefte aan de voortdurende opslag van persoonlijke gegevens is.

Het kan even duren voor uw account definitief wordt verwijderd, om te voorkomen dat andere interacties met ons worden verhinderd. Bijvoorbeeld wanneer u een F‑Secure-account hebt (u hebt zich met uw e‑mailadres aangemeld voor onze klantservices) en ook i) een F‑Secure Community-account hebt of ii) nog steeds bent abonneneerd op onze marketingberichten. Het beleid omtrent verwijderen van een F‑Secure Community-account is uiteengezet in de servicevoorwaarden. U kunt zich op elk moment afmelden van onze marketingberichten.

Als u de service via een van onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Als we uw informatie hebben ontvangen bij het leveren van technische ondersteuning aan u, wordt deze informatie opgeslagen zolang de betreffende ondersteuningscasus nog niet is opgelost. Zodra de casus is opgelost, wordt de informatie binnen twee jaar geleidelijk verwijderd of geanonimiseerd.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Na de beëindiging van het account kunnen analysegegevens niet worden gekoppeld aan een persoonlijk identificeerbare gebruiker.

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Analysering

De service verzamelt ook gegevens over het wel of niet slagen van de installatie, het installatie- en activatiepad, prestaties, bewerkingsomgeving, verbindingen, gebruikte functies, etc, Dit wordt gedaan zodat we erachter kunnen komen wanneer en hoe u onze service gebruikt, we deze kunnen verbeteren en zodat we te weten kunnen komen hoe klanten onze service hebben leren kennen. We doen dit zodat we services kunnen ontwikkelen die voor u en andere klanten van dienst kunnen zijn.

Om onze eigen privacybelofte te respecteren, hebben we geen extra gebruikersanalyse gericht op je werkelijke communicatieverkeer.

In dit gedeelte worden onze algemene richtlijnen uiteengezet voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor analytische doeleinden.

Wanneer met F‑Secure over gegevensanalyse wordt gesproken, gaat dit om hergebruikte servicegegevens, hergebruikte beveiligingsgegevens en de gegevens die in eerste instantie worden verzameld voor analytische doeleinden.

We willen u een persoonlijkere klantervaring aanbieden en in de toekomst nog betere services leveren. Om dit te kunnen doen, moeten we gebruikspatronen en klantsegmenten volgen, bijvoorbeeld welke functies het meest worden gebruikt, waar de service tekortschiet, welke problemen moeten worden opgelost en hoe u van onze services hebt gehoord.

Wat we verzamelen. De gegevens die we verwerken voor gegevensanalyse bevatten zaken als apparaatidentifiers en de relaties tussen apparaten/gebruikers/gebruikersgroepen, de bewerkingsomgeving, de bewerkingstijd van de service, het licentietype (proefversie of betaalde versie), apparaatstatistieken (zoals het telefoonmodel en het besturingssysteem, de taal), gedeeltelijke IP-adres, servicefouten, problematische bestanden en URL’s, serviceprestatiegegevens, hoe u omgaat met onze services (zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak), de domeinnaam van waaruit u verbinding maakt met de service, elementen waarop u hebt geklikt, tijdstempels, regionale locaties, hoe effectief onze in-serviceberichten zijn, serviceactivering (zoals traceren of u de gerelateerde berichten hebt ontvangen en of de installatie is voltooid), installatie- en activatiepaden, serviceprestatie, verbindingen, gegevensroutering, quota en andere gelijksoortige gegevens.

In de praktijk bepaalt uw toestemming, wanneer we daarom vragen in de gebruikersinterface van de service, of de volgende gegevens worden verzonden: i) aanvullende gegevens, zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak, en servicestatistieken, en ii) het aantal kenmerken dat wordt verzonden in een opgegeven gegevensset.

Bovenstaande is gebaseerd op uw gebruik van onze cyberbeveiligingsservices. De gegevensanalyses die worden uitgevoerd op onze websites, worden beschreven in ons websiteprivacybeleid.

Afmelden. We stellen het op prijs als u ons helpt onze services te verbeteren. Als u al het gegevensverkeer richting F‑Secure echter tot een minimum wilt beperken, respecteren we dat. Bij de services die gebruikmaken van aanvullende analyses kunt u kiezen of u hieraan wilt bijdragen. U kunt zich op elk moment afmelden voor verdere verzameling van analytische gegevens die niet essentieel is voor het leveren van onze service.

Als u ervoor hebt gekozen zich af te melden voor de verzameling van analytische gegevens, zijn onze berichten aan u alleen gebaseerd op de verzameling van servicegegevens (de gegevens die wij in elk geval verzamelen om de services te kunnen leveren) en zijn bepaalde berichten waarschijnlijk minder relevant voor u.

Als u niet wilt dat gegevensanalyses van uw online leven (inclusief onze websites) worden verzameld, is een veelgebruikte methode om te voorkomen dat online adverteerders een profiel maken van uw gebruik van uw mobiele apparaat, om de advertentie-identifier af en toe te resetten en de do-not-trackinstelling in uw apparaatinstellingen in te schakelen of om gebruik te maken van ons privacyproduct.

Behoud van analytische gegevens. Bij onze activiteiten omtrent gegevensanalyse combineren we analytische gegevens met de servicegegevens. Deze gecombineerde gegevensset wordt dan verder verwerkt op basis van ’rechtmatig belang’. De eerder verzamelde analytische gegevens worden behouden als onderdeel van de servicestatistieken, aangezien retroactief verwijderen de statistieken zou breken. Wanneer u niet langer geabonneerd bent op onze services (oftewel uw account is verwijderd), worden de analytische gegevens gerelateerd aan uw servicegebruik omgezet in anonieme gegevens en kunnen we deze niet langer aan u koppelen.

Gegevensuitwisseling. Vanwege de technische omgeving (het internet, het ecosysteem van de appstore en sociale media) kunnen we niet alle verzameling en activiteiten omtrent gegevensanalyse zelf uitvoeren. Bepaalde gegevens (zoals ’Android-marketingidentifier’ en andere soortgelijke identifiers) moeten we uitwisselen met onze online analyse- en marketingpartners zodat we onze digitale analyse- en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. De grote meerderheid van de gegevens die we over u hebben, wordt niet met anderen gedeeld.

Sommige van onze onderaannemers die analysefunctionaliteiten voor onze producten aan ons leveren, kunnen ook cumulatieve rapporten maken en publiceren op basis van de verzamelde gegevens. Deze statistieken en cumulatieve rapporten bevatten geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan individuele personen.

We offeren uw privacy niet op. Het punt waarop wij verschillen van de meeste andere bedrijven die dit doen, is dat wij begrijpen hoe het ecosysteem werkt en alles in het werk stellen om onze weinige partners zorgvuldig te kiezen, waarbij we alle gegevens verwijderen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het bovenstaande doel. U kunt u uiteraard te allen tijde afmelden voor de verzameling van analysegegevens via de service-instellingen.

Wanneer we de gegevens verwerken voor analytische of statistische doeleinden, doen we dit met de gegevens onder een pseudoniem. Met andere woorden: onze gegevensanalisten weten niet naar welk individu een bepaalde gegevensset verwijst. Dit wordt alleen teruggedraaid in specifieke gebruikscasussen. Wanneer we met u communiceren, koppelen we bijvoorbeeld de resultaten (niet de volledige gegevens) van onze gegevensanalyse aan uw e‑mailadres. Een ander voorbeeld is dat we wanneer we technische ondersteuningsservices aan u leveren, de gegevens kunnen gebruiken om problemen op te lossen die u mogelijk hebt met onze product.

We houden dergelijke toegevoegde analyses ook op de oppervlakte van onze services en houden ze op veilige afstand van de belangrijkste privacygedeeltes van onze services. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van externe analyses in onze Security Cloud of in het verkeer binnen onze VPN-service.

Beveiliging

Informatie over de beveiligingspraktijken waarmee we uw gegevens veilig houden.

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden uitgevoerd door F‑Secure of onze partners, waarbij de toegang is beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel.

Uw rechten

Informatie over uw wettelijke rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie. U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e‑mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.

 • Bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot uw gegevens anderzijds is gebaseerd op een legitiem belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.

 • Recht om te worden vergeten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.

 • Overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.

 • Toestemming intrekken. In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over serviceanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.

 • Beperking. Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

U kunt uw rechten uitoefenen via onze klantzorgfunctie. In het gedeelte ’Contactinformatie’ vindt u de koppelingen om contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen. Uw bovenstaande rechten zijn ook afhankelijk van de juridische gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Als u het gevoel hebt dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen is dit de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming (tietosuoja.fi).

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in onze privacybeleidsregels, kunt u contact opnemen met:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Contact met ons opnemen:

 • Neem contact met ons op via de supportkanelen die beschikbaar zijn op onze website.

 • Voor zake met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met F‑Secure door een bericht te sturen naar privacy@f-secure.com. Als u uw rechten als gegevensonderwerp wilt uitoefenen, gebruikt u in plaats daarvan bovenstaande links.

Algemeen

Informatie over definities en wijzigingsbeheer.

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

'Klant', 'u', verwijst naar een gegevenspersoon die onze services koopt, registreert voor gebruik of gebruikt, wiens apparaten en gegevensverkeer door onze services worden beschermd of die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan ons. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt via het gebruik van onze services, websites, telefoon, e‑mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

'Persoonlijke gegevens' verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e‑mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gedrag van beide, die we verwerken bij de levering van onze services.

“Services” verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F‑Secure, inclusief soft­ware, weboplossingen, hulpprogramma’s en verwante ondersteuningsservices.

'Website' verwijst naar de website f-secure.com of enige andere website die F‑Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Wijzigingen

Deze versie van het beleid is een verklaring, bijwerking en vervanging van de vorige versie. Om dit document bijgewerkt te houden, blijven we ook in de toekomst wijzigingen en aanvullingen hieraan toevoegen.

Wij publiceren het gewijzigde privacydocument op onze website en op elke andere inter­actielocatie waar het eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacydocument publiceren.