Zakelijk privacybeleid

Verantwoordelijke voor gegevens­verwerking en contactpersoon

F‑Secure Corporation
Bedrijfs-id 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki
Telefoon +358 9 2520 0700
Fax +358 9 2520 5001

Kantoren van F‑Secure in landen buiten de EER kunnen optreden als verantwoordelijken voor gegevens­verwerking op een ad hoc basis in geval dat gebied­specifieke activiteiten buiten het framework van groepsbrede verkoop en marketing worden uitgevoerd. Als u vragen hebt over onze werkwijze met betrekking tot gegevens­verwerking, kunt u contact opnemen met onze klanten­ondersteuning.

Doeleinden van gegevens­verzameling

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

We verzamelen en verwerken gegevens zodat we, op basis van uw functie binnen uw organisatie, informatie aan u kunnen verzenden met betrekking tot de services, klantenenquêtes kunnen uitvoeren, wedstrijden kunnen organiseren, advertenties en marketing voor onze diensten kunnen maken (zowel gepersonaliseerd als in het algemeen) en informatie en know-how kunnen delen over de cyber­beveiliging en onze services. Daarnaast maken we gebruik van de verzamelde gegevens in marktonderzoek, product- en service­ontwikkeling en ontwikkeling van zakelijke kansen.

Wanneer u of de organisatie die u vertegenwoordigt onze klant worden, combineren we gegevens die in deze fase vóór de verkoop over u zijn verzameld wanneer uw organisatie onze klant wordt. In dergelijke gevallen gebruiken we deze gegevens in overeenstemming met dezelfde werkwijzen die we toepassen op vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

 • Beheer van klantenrelaties
 • Technische informatie over producten van F‑Secure leveren
 • Gezamenlijke planning en ontwikkeling van het bedrijf
 • Levering van het licentie­certificaat
 • Facturering
 • Gepersonaliseerde marketing
 • Informatie delen over producten van F‑Secure
 • Realisering van bestellingen, licentie- en service­verlengingen + up- of cross-selling
 • Verzameling van klantenfeedback
 • Gebruiker­identificatie voor geselecteerde systemen zoals de partnerportal

Redenering en juridische basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens, gevolgen van weigering

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

1. We verzamelen gegevens over individuen in invloedrijke, besluitvormende functies binnen bedrijven, die voordeel kunnen halen uit onze services. We zijn van mening dat dergelijke activiteit in het legitieme belang is van zowel F-secure als verkoper als uw werkgever als koper.

2. Bepaalde gegevens die we verzamelen, kunnen zijn gebaseerd op uw activiteit op onze zakelijke webpagina's zodat onze interactie gericht blijft op de services waarin u voornamelijk geïnteresseerd bent. Dit komt voor in het geval dat u toestemming hebt gegeven dat dergelijk verkeer aan u wordt gekoppeld, bijvoorbeeld door een van onze webformulieren in te vullen of een e-mail te openen die om andere redenen naar u is verzonden. We leggen uw webverkeer buiten websites van F-secure niet vast.

Als u niet wilt dat wij voor dit doeleinde beschikken over uw e-mailadres, mag u hiervoor kiezen. De invloed die dit op u heeft, is dat de berichten die u mogelijk van ons ontvangt, minder relevant voor u en uw werkgever kan zijn.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

F‑Secure heeft een legitiem belang bij het verwerken van persoonlijke gegevens van werknemers van onze klanten en partners. Hiermee kunnen we de provisioning van onze commerciële services aan zakelijke klanten en partners mogelijk maken en faciliteren, waaronder relevante verkoop- en marketing­activiteiten ondernemen die mogelijk worden gemaakt door toepasselijke wetgeving met betrekking tot verschillende vormen van marketing­gerelateerde communicatie.

Soorten en bronnen van gegevens

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

Van personen die onze website bezoeken, verzamelen we gegevens over het gebruikte apparaat, het IP-adres, de route waarmee u op onze website terecht bent gekomen en uw activiteiten op onze website. Daarnaast verzamelen we informatie die u naar ons hebt verzonden via formulieren. Raadpleeg ons privacybeleid van de website voor meer informatie.

Van de gegevens die worden verzonden door een potentiële klant via formulieren verzamelt F‑Secure de volgende informatie: namen van de persoon en van het bedrijf, e-mailadres, land, industrie, grootte van het bedrijf, telefoonnummer en interessegebied of -service.

Als u wordt geïdentificeerd als besluitvormer of beïnvloeder door een derde, of als zodanig wordt vermeld in openbare bronnen, verzamelen we gewoonlijk de volgende informatie over u en de organisatie waarvoor u werkt: bedrijfsnaam, titel, naam, functie, taal, e-mailadres, postcode, stad en provincie, land, telefoonummer, industrie, omzet en grootte van het bedrijf.

We kunnen dergelijke gegevens verzamelen via algemene gegevens over uw organisatie.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

 • Juridische entiteit die de licentie heeft aangeschaft
 • Naam
 • Functie/rol/titel
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres/postadres
 • Land
 • Taalvoorkeur
 • Beschikbare LinkedIn-informatie
 • Berichtvoorkeuren (welke soort informatie u wilt ontvangen)

Deze gegevens worden verzameld van de volgende bronnen:

 • Marketingproces (zie hierboven)
 • Via verkoop- en account­beheeractiviteiten
 • Via partnerverkopen en klant­beheer­activiteiten (bijvoorbeeld: een partner bestelt een licentie voor een eindklant of wijzigt de informatie over een eindklant)

Vaste ontvangers en bestemmingen van overdrachten van persoonlijke gegevens

Algemeen

F‑Secure beschermt de privacy van gegevens van potentiële en huidige klanten die worden opgeslagen in of verwerkt door dergelijke derde verkopers of hun programma's door alle verkopers door te lichten en contracten in te stellen die de privacy van klanten beschermen.

Persoonlijke gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan dochter­ondernemers en onderaannemers van F‑Secure, wanneer en in de vereiste mate die nodig is voor relevante doeleinden voor gegevens­verwerking, in het bijzonder voor efficient accountbeheer door kantoren in lokale landen).

Persoonlijke gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld voor kanaalpartners van F‑Secure in het geval dat, en in de vereiste mate die nodig is voor de relevante doeleinden van gegevens­verwerking (vermeld in bovenstaande regel). Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in de aanschaf van onze services, geven we dergelijke informatie aan onze resellerpartner in het gebied.

Bepaalde dochter­ondernemingen, onderaannemers en distributie­partners van F‑Secure bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen vanuit de EER naar buiten de EER, neemt F‑Secure de verantwoordelijkheid de veiligheid en integriteit van de verwerking te beschermen door de juiste maatregelen te implementeren die vereist zijn volgens de wetgeving en door de juiste beschermings­constructies op te leggen aan dergelijke gegevens­importeurs (bijvoorbeeld door bepalingen voor gegevens­overdrachten te gebruiken die goedgekeurd zijn door de Europese Unie.

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

Persoonlijke gegevens worden fysiek opgeslagen in externe datacenters in de Verenigde Staten van Amerika. Vanuit hier kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld aan dochter­ondernemingen en onderaannemers van F‑Secure in de mate waarin openbaarmaking nodig is voor de doeleinden van gegevens­verwerking, in het bijzonder om de beschikbaarheid van gegevens en het gebruik ervan vast te stellen. U kunt hier de locaties van onze dochter­ondernemingen vinden.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

Persoonlijke gegevens worden fysiek opgeslagen in de Europese Unie (Ierland) door een CRM- en ERP Saas-serviceprovider van derden. Lokale interim­opslag­locaties kunnen zich bevinden in kantoren van F‑Secure in lokale landen (zie hieronder).

Retentie

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

We schonen onze database met marketing­klanten op maandelijkse basis op en verwijderen alle contacten die niet hebben reageerd op onze berichten of onze webpagina's niet hebben bezocht in de afgelopen 24 maanden.

Als u onze klant/partner wordt, worden de gegevens bewaard voor de duur van de relatie met uw organisatie op de hieronder beschreven manier.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

Gebruikers­gegevens onder het register van zakelijke klanten worden opgeslagen voor de duur van de licentie/het abonnement en voor vijf jaar nadat het laatste bezit of abonnement van de klant of partner is verlopen. De reden achter de duur komt door het feit dat F‑Secure, en tevens concurrenten, ook langdurige licenties en abonnementen (drie tot vijf jaar) verkopen en vanuit een zakelijk oogpunt kan de eerste terugwin­mogelijkheid een aantal jaren na het verlopen van de licentie/het abonnement voorkomen.

Uw rechten

U hebt het recht over de gegevens die we van u bewaren. In het bijzonder hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • U hebt het recht een kopie te verkrijgen van de gegevens die we kunnen identificeren als behorende bij u in deze context. Gun ons alstublieft enige tijd om de gegevens te verzamelen. Mocht u fouten (bijvoorbeeld verouderde informatie) vinden in dergelijke gegevens, vragen we u met klem contact op te nemen met onze klante­ondersteuning. Behalve dat u deze gegevens zelf in bezit kunt hebben, hebt u ook het recht ons te vragen het merendeel van dergelijke gegevens naar een andere verantwoordelijke voor gegevens­verwerking te verzenden namens u.
 • Ook hebt u het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons voor marketing­doeleinden. Wanneer u zich uitschrijft voor onze marketing­lijsten, stopt het verzamelen van nieuwe gegevens (tenzij u zich opnieuw inschrijft), maar hierdoor worden de gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld via cookies in deze context niet verwijderd.
 • U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke, marketing­gerelateerde gegevens verwijderen via ons marketing­voorkeurcenter. U hebt toegang hiertoe vanuit elke e-mail met marketingthema die we naar u verzenden. Hierna verzamelen we niet langer aanvullende gegevens over u of combineren we niet langer uw browser­geschiedenis met uw identiteit. Gegevens over uw interesses op sites van F‑Secure blijven bewaard en worden na twaalf maanden verwijderd, tenzij u gedurende die tijd opnieuw verbinding met ons maakt.
 • Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of dat we geen wettelijk recht hebben deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken te stoppen uw persoonlijke gegevens verder te verwerken en deze alleen in opslag te bewaren, totdat het probleem is opgelost.
 • In de mate waarin het uitoefenen van deze rechten voor u niet mogelijk is vanwege aanpassingen aan uw bericht­voorkeuren, kunt u deze rechten uitoefenen via onze klanten­ondersteuning.
 • Als u vindt dat we uw statutaire rechten niet mogelijk maken, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezicht­houdende autoriteit.

Verplichte en niet-verplichte noodzaak voor gegevens­verzameling, gevolgen van weigering

Als uw werkgevende bedrijf geen bestaande partner/eindklant is

In gevallen waarin we direct van u informatie verzamelen (bijvoorbeeld het e-mailadres dat u hebt opgegeven of uw activiteit op onze websites), doen we dit met uw toestemming. U kunt deze toestemming die u hebt gegeven voor marketing­gerelateerde doeleinden intrekken.

Als uw werkgevende bedrijf onze bestaande partner/eindklant is

Het is nodig voor F‑Secure de vermelde gegevens te verwerken zodat we effectief kunnen communiceren met de vertegen­woordigers van onze partners en klanten en daarmee de overeengekomen services kunnen leveren en factureren.

Profilering

We profileren onze website­bezoekers zodat we uw behoeften als (potentiële) klant beter kennen en, wanneer u ons uw e-mailadres hebt gegeven, zodat we u de relevante berichten kunnen sturen met betrekking tot uw interessege­bieden, en niet alleen algemene marketing­berichten. Hoe meer activiteit en interesse u toont met betrekking tot onze oplossingen, hoe waarschijnlijker het is dat we u zullen benaderen.

We geven dergelijke profiel­informatie niet vrij aan externe partijen. We kunnen uw algemene gegevens over uw interesse delen met onze reseller (als u producten aanschaft via een reseller) om beter aan uw behoeften te voldoen, maar alleen in het geval dat we werkelijk aan verkoop­onderhandelingen zijn begonnen.

Wijzigingen

F‑Secure behoudt zich het recht voor deze beschrijving van een bestand van tijd tot tijd te wijzigen om te voldoen aan de juridische verplichtingen van het bedrijf.