F‑Securen tietosuojalausunto

Toukokuu 2024

Tiivistelmä

 • Keskeisin tavoitteemme on pitää asiakkaamme turvassa palvelujemme avulla.

 • Jotta pystymme tähän, meidän täytyy käsitellä tietoja sinusta ja laitteistasi.

 • Yksityisyytesi kunnioittaminen on osa yrityskulttuuriamme.

Perustavat yksityisyysperiaatteemme voi lukea täältä.

Palvelukohtaiset (F‑Secure Totalin kaltaiset palvelut) tietosuojakäytännöt löytyvät täältä.

Rakenne

Tämän tietosuojalausunnon on laatinut F‑Secure Corporation, suomalainen julkisesti noteerattu yritys, jonka yritystunnus on 3269349-7 (”F‑Secure”, ”me”). Käytäntö koskee myös kaikkia F‑Secure Corporationin tytäryhtiöitä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Asiakassuhteen tiedot eli tiedot, jotka tarvitsemme asiakassuhteidemme hallinnoimiseksi sekä palvelujemme markkinoimiseksi ja myymiseksi sinulle tai edustamallesi oikeushenkilölle.

 • Palvelutiedot eli tiedot, joita käsittelemme automaattisesti antaessamme pyytämäsi palvelut sinulle. Näihin tietoihin kuuluvat lisäksi tiedot, jotka tietoisesti annat meille tilatessasi palvelujamme.

 • Suojaustiedot: Nämä ovat tietoja, joita meidän on kerättävä, jotta voimme suojata sinut.

 • Analyysitiedot eli lisätiedot, joka eivät sisällä käyttäjien nimiä tai joissa käyttäjien nimet on korvattu valenimillä. Keräämme tällaisia tietoja tässä käytännössä kuvatulla tavalla, jotta voimme selvittää, miten palvelumme löydetään ja miten niitä käytetään.

Tässä tietosuojalausunnossa määritetään F‑Securen yleiset käytännöt kaikkien asiakkaidemme henkilökohtaisten tietojen osalta. Käytäntö täydentää palvelukohtaisia yksityisyyskäytäntöjämme ja lisenssiehtojamme sekä muita, lyhyempiä tapauskohtaisten (esimerkiksi tukityökalujen avulla tehtävien) tietojen keräämiseen liittyviä tiedotteita. Kaikki tämän käytännön osiot eivät ehkä koske sinua tai koskevat sinua vain osittain sen mukaan, mitä F‑Securen palveluja käytät ja miten olet yhteydessä meihin. Palvelut tai vuorovaikutukset, joille ei ole omaa käytäntöä, seuraavat tätä pääasiallista tietosuojalausuntoa.

Jos tietylle vuorovaikutukselle ei ole mitään määrättyä käytäntöä, tämä tietosuojalausunto on voimassa sellaisenaan.

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

”Asiakas” tai ”sinä” viittaa rekisteröityyn tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä, jonka laitteita ja tietoliikennettä palvelumme suojaavat tai joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, websivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

”Henkilökohtaiset tiedot” tai ”henkilötiedot” viittaa yksityisiä henkilöitä koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

”Palvelut” viittaa F‑Securen valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

”Palveluntarjoajakumppanilla” tarkoitetaan F‑Securen tuotteita myyvää ja jakelevaa kolmatta osapuolta, kuten esimerkiksi mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. F‑Securen tuote voi olla yhteisbrändätty tällaisen palveluntarjoajan brändin kanssa.

”Websivusto” viittaa sivustoon f-secure.com tai mihin tahansa muuhun websivustoon, jota F‑Secure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

Mitä tietoja keräämme?

Palvelutyyppi- ja vuorovaikutuskohtaisesti kerätyt henkilötiedot on kuvattu tarkemmin palvelu- ja vuorovaikutuskohtaisissa käytännöissä.

Miten käsittelemme keräämiämme tietoja?

Palvelukohtaisesti kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitus on kuvattu tarkemmin vuorovaikutus- ja palvelukohtaisissa yksityisyyskäytännöissä ja ‑ilmoituksissa.

Kaikissa palveluissamme on tällaisten tarkoitusten lisäksi voimassa seuraavat yleiset henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • Palvelujen toimitus. Palvelujemme toimittaminen sinulle edellyttää tietojen käsittelemistä seuraavissa tarkoituksissa:

  • Asiakaskokemus. Tarkoitus on tunnistaa valtuutetut käyttäjät, käsitellä ja seurata tapahtumia, kuten tilien hallinnointia, toimituksia, laskutusta ja käyttöoikeuksien hallintaa.

  • Toimittaminen, korjaaminen ja parantaminen. Palvelujemme ja verkkosivustojemme toimittaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä palveluihin liittyvien ohjeiden ja tuen toimittaminen.

  • Analysointi. Palvelujemme käyttöönotto- ja käyttötapojen seuraaminen, mikä auttaa meitä parantamaan palveluja, hallinnoimaan asiakassuhteita ja lähettämään asiakkaille asiaankuuluvia viestejä.

 • Viestintä. Lähetämme palveluihin liittyviä tietoja, teemme asiakaskyselyjä ja markkinoimme palvelujamme sinulle. Viestinnästä voi vastata joko F‑Secure tai jokin kumppaneistamme.

 • Säännöstenmukaisuus. Tarkoitus on petosten, laittomien tai oikeuksia loukkaavien toimien estäminen sekä oikeudellisten ja lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten noudattaminen.

Laissa annetut edellytykset

Tässä osiossa on kattava kuvaus lainmukaisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietoja. Tämä täydentää palvelukohtaisia lainmukaisia perusteita, johon henkilötietojen käsittely perustuu kunkin palvelun osalta.

Asiakassuhdetiedot

Kun käytät palvelujamme, olet asiakkaamme. Vuorovaikutus kanssasi ja palvelujemme toimittaminen asiakkaillemme edellyttää, että käsittelemme joitakin tietojasi. Tällaista käsittelyä edellyttävät yleensä tilanteet, joissa olet yhteydessä meihin tai liikekumppaneihimme liittyen palveluihimme, palvelujemme asennukseen ja käyttöön, lomakkeen täyttämiseen tai tutkimukseen vastaamiseen, palvelujen käyttäjäksi rekisteröitymiseen, tietojen lähettämiseen Web-ratkaisujemme kautta, kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen, sähköpostiosoitteen rekisteröimiseen tai sähköpostin lähettämiseen.

Koska tarvitsemme tietoja yllä kuvattujen toimenpiteiden tekemiseen, meillä on oikeus käsitellä asiaankuuluvia henkilötietoja. Tämä oikeus on saatu tyypillisesti sopimuksen, oikeutetun edun tai suostumuksen kautta.

Tekniset tiedot ja suojaustiedot

Meidän on automaattisesti kerättävä ja käsiteltävä asiaankuuluvia tietoja, jotta palvelumme toimivat, jotta niitä voidaan parantaa ja jotta ne voidaan toimittaa. Tietoja käsitellään, jotta:

 1. asiakkaidemme verkot ja laitteet sekä niiden sisältämien tietojen luottamuksellisuus ja saatavuus voidaan turvata;

 2. F‑Secure voi havaita kaikkia asiakkaitaan uhkaavat uudet uhat ja tietoturvaan liittyvät suuntaukset, jotta palvelumme pysyvät kehittyvien uhkien tasolla;

 3. F‑Secure voi toimittaa keskitetyn tietoturvakehyksen useisiin maanosiin suurelle määrälle asiakkaita ja palveluntarjoaja­kumppaneita.

Tietoja on käsiteltävä palveluissa, jotta laitteen/verkon suojaus toimii tehokkaasti ja jotta F‑Secure voi toimittaa palvelujaan alihankintana. Koska tällaista käsittelyä ei voi erottaa sinulle tarjoamistamme palveluista, meillä on laillisesti pakottava tarve ja lupa toimia näin.

Kuluttajatuotteissa tämä oikeus saadaan sopimuksella. Joissakin tapauksissa tietoja voidaan käsitellä ”oikeutetun edun” nimissä ja määrätyissä tarkoituksissa myös laillisen velvoitteen perusteella.

Analytiikkatiedot

Käytämme edellä kuvattuja palvelu- ja tietoturvatietoja uudelleen myös data-analyyseihin. Data-analytiikka on olennainen osa palvelujemme toimittamisessa, sillä lähes kaikkien F‑Securen palvelujen asianmukainen toiminta riippuu infrastruktuuristamme. Data-analytiikan avulla voimme määrittää infrastruktuurimme tukemaan käyttäjien palvelujemme käyttöä.

Mikäli palvelumme keräävät sellaisia tietoja, joita tarvitaan vain sen seuraamiseen, miten palvelujamme käytetään, mutta joita ei varsinaisesti tarvita palvelujemme järjestämiseen, keräämme tällaisia tietoja vain nimenomaisella suostumuksellasi. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus myöhemmin, mikäli haluat tehdä niin. Pelkästään analysointitarkoituksissa kerättävien tietojen oikeudellinen keräysperuste on näin ollen ”suostumus”.

Toissijaiset käyttötarkoitukset

Edellä kuvattujen ensisijaisten laillisten tiedonkeräysperusteiden lisäksi meidän on ehkä käytettävä tietoja tai jatkettava niiden säilytystä i) tietojen käsittelemiseksi määrätyissä tarkoituksissa lakiperusteisen velvoitteen täyttämiseksi tai ii) oikeutetun edun perusteella. Muut ilmoitukset ‑osiossa on esimerkkiluettelo tilanteista, joissa tällaisiin oikeutuksiin saatetaan nojata.

Yleistä

Olet meille nimenomaan F‑Securen — et yksittäisen palvelun — asiakas. Täten eri palveluista (esim. Total) ja toimenpiteistä (esim. yhteydenotto tukeen) keräämämme tiedot kootaan F‑Secure-tilillesi. Emme kuitenkaan kokoa tietoja tietosuojaperiaatteidemme vastaisesti (emme esimerkiksi kerää tietoja VPN-palvelujemme sisällä välitetystä tietoliikenteestä).

Tietojen siirtäminen ja paljastaminen

Teemme paljon itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat meitä palvelujemme toteutuksessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa. Pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja.

Merkittävimmät myyntikumppaniemme tiedonvaihdot on kuvattu ensisijaisesti palvelukohtaisessa yksityisyyskäytännössä. Alla olevissa tiedoissa on tarkennuksia näihin tietoihin ja myös luettelo muista ilmoituksista ja tiedonsiirroista, joita F‑Securen kaikessa — tai lähes kaikessa — henkilötietojen käsittelyssä ilmenee.

Myynti ja toimitus

Vaihdamme (paljastamme ja vastaanotamme) joitakin käyttäjän henkilötietoja sellaisten jakelukumppaneidemme (operaattoreiden, verkkokauppojen jne.) kanssa, jotka markkinoivat, jakelevat, hallinnoivat ja tukevat palvelujamme. Annamme näiden yritysten käyttää tällaisia henkilötietoja, jotta ne pystyvät tekemään sovitut toimet. Tämän tietojen jakamisen tarkoituksena on saumattoman asiakaskokemuksen takaaminen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi asiakashallinta, palvelutuki, ongelmatilanteiden ratkaisu, suoramarkkinointi ja laskutus.

Jakelukumppaneillamme on todennäköisesti jo asiakassuhde sinuun. Tällaiset kumppanit ja yritysasiakkaat käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti omien sovellettavien yksityisyyskäytäntöjensä mukaan. Jakelukumppaneidemme on tästä huolimatta noudatettava myös erillisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä henkilötietoja käsiteltäessä. Kukin taho on oletusarvoisesti itse vastuussa omasta henkilötietojen käsittelystään omissa käyttötarkoituksissaan.

Alihankinta

Henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää tai ilmoittaa F‑Secure-konsernin yrityksille ja palvelujen luontiin osallistuville alihankkijoille.

Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on siirrettävä tai ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heidän kanssaan tekemissämme sopimuksissa, että he käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan palvelujen toimittamiseen (esimerkiksi tukitapauksen ratkaisemiseksi tai sen lähettämiseksi logistiikkakumppaneille tuotteen toimittamista varten tai markkinointiviestien lähettämiseksi). Edellytämme, että alihankkijamme käsittelevät tietojasi tässä kuvattujen lausuntojen mukaisesti.

Kansainväliset siirrot

F‑Secure toimii maailmanlaajuisesti. Tästä johtuen osa tytäryhtiöistämme, alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja palvelukumppaneistamme sijaitsee eri maissa, myös Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näin voimme taata, että palvelumme ovat saatavilla ja käytettävissä globaalisti. Henkilötietojasi saatetaan säilyttää tai käyttää useissa maissa sen mukaan, missä laajuudessa olet tekemisissä F‑Securen kanssa. F‑Securen tytäryhtiöiden sijaintipaikat voi tarkistaa F‑Securen julkisilta verkkosivuilta.

Kun siirrämme henkilökohtaisia tietoja muille lainkäyttöalueille, kuten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suojaamme henkilökohtaiset tiedot lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme tämän määräämällä asianmukaiset tekniset ja sopimukselliset turvaohjeet asiaankuuluville alihankkijoille ja F‑Secure-konsernin yrityksille esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymiä tiedonsiirtoa koskevia lauseita käyttämällä. Näiden lauseiden sisältö on saatavilla täältä.

F‑Secure noudattaa myös Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) asettamaa EU:n ja USA:n välistä tietosuojakehystä (EU-USA:n DPF). F‑Secure on vahvistanut virallisella sertifioinnilla Yhdysvaltain kauppaministeriölle noudattavansa EU:n ja USA:n välisen tietosuojakehyksen periaatteita (EU-USA:n DPF-periaatteet) Euroopan Unionista EU-USA:n DPF:n perusteella vastaanotettujen henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli tämän tietosuojalausunnon ehtojen ja EU-USA:n DPF-periaatteiden välillä todetaan ristiriitoja, periaatteet katsotaan ensisijaisiksi. Lisätietoja tietosuojakehysohjelmasta (DPF-ohjelma) ja sertifioinnistamme on Data Privacy Framework ‑sivustolla.

EU-USA:n DPF:n mukaisesti F‑Secure on sitoutunut antamaan EU-USA:n DPF:n perusteella vastaanottamiemme henkilötietojen käsittelyämme koskevat ratkaisemattomat valitukset yhdysvaltalaisen vaihtoehtoisia riitatapausten ratkaisupalveluja tarjoavan JAMS-organisaation ratkaistavaksi. Jos et saa DPF-periaatteisiin liittyvään valitukseesi vastausta meiltä ajoissa tai emme ole mielestäsi ratkaisseet DPF-periaatteisiin liittyvää valitustasi tyydyttävällä tavalla, voit katsoa lisätietoja JAMS:lle valittamisesta ja tehdä valituksen osoitteessa jamsadr.com/submit. JAMS:n palvelut ovat käytettävissäsi maksutta. Jos sinulla on peruste valittaa DPF-periaatteiden rikkomuksestamme eikä tätä valitusta ole ratkaistu muilla tavoin, sinulla saattaa olla mahdollisuus vaatia sitovaa välimiesmenettelyä DPF-websivustolla kuvatun prosessin läpi käymisen jälkeen. F‑Secure on Yhdysvaltain kauppakomission (Federal Trade Commission, FTC) tutkimus- ja valvontavallan alainen.

Siirrämme tietoja globaalisti tai valtiosta toiseen vain hyvästä syystä ja siirtoon liittyvien yksityisyysriskien arvioimisen jälkeen. Kun siirrämme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle, vastuu DPF-periaatteiden vastaisesta henkilötietojesi käsittelystä säilyy DPF-periaatteiden mukaisesti meillä.

Säilytämme arkaluonteisia asiakastietoja Suomessa tai Euroopan talousalueella ja pidämme niitä hallinnassamme.

Tietojen muu käyttö ja ilmoittaminen

Tämä yksityisyyskäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

F‑Secure noudattaa esimerkiksi lainvoimaisia määräyksiä, meitä sitovien lainkäyttöalueiden tuomioistuinten päätöksiä ja viranomaismääräyksiä, kansallisten turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisten määräykset mukaan lukien.

Samaan tapaan voi ilmetä muita tilanteita, joissa meillä on perusteltavissa oleva oikeutettu etu ilmoittaa tietoja rajatusti kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa meidän on suojattava itseämme vastuulta tai estettävä petollista toimintaa, joissa analysoimme sinun toimestasi tapahtuvaa tuotteidemme käyttöä, jotta tuotteemme varmasti toimivat odottamallasi tavalla ja jotta voimme reagoida epäsuotuisiin kokemuksiin, joissa jatkuva ongelma on ratkaistava tai pidettävä kurissa tai joissa meidän on vastattava vakuutuksenantajiemme tai valtion viranomaisten tietopyyntöihin. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta F‑Securen yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa. F‑Secure-konserni ilmoittaa ja siirtää tietoja sisäisesti kulloisenkin toimintamallin edellyttämällä tavalla. Nämä ilmoitukset rajataan kuitenkin sisäisesti vain kyseiseen konserniin kuuluville yrityksille, yksiköille, tiimeille ja henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja niiden käsittelyyn.

Harkitsemme kutakin ilmoitustarvetta huolellisesti ja otamme tällaiset ilmoituspyynnöt huomioon, kun päätämme missä ja miten säilytämme henkilötietojasi.

Lähteet

Keräämme suurimman osan edellä kuvatuista tiedoista suoraan sinulta tai laitteestasi, mutta voimme saada tietoja myös tytäryhtiöiltämme, jakelukumppaneiltamme (kuten operaattoreilta) ja yrityksiltä, joilta olet ostanut palveluja. Nämä toimijat voivat olla jälleenmyyjiämme tai ulkoisia verkkokauppakumppaneitamme. Lisäksi saamme joitakin henkilökohtaisia tietoja (ostoksiin liittyviä tilaustietoja) ja koostettuja analyysitietoja sovelluskaupoilta, joissa tuotteitamme myydään. Lähteinämme voivat toimia myös alihankkijamme, jotka tarjoavat sinulle tukipalveluja, ja mainoskumppanimme, jotka auttavat meitä markkinointimme toteuttamisessa.

Toimimme näin, jotta voisimme tarjota saumattoman asiakaskokemuksen ja jotta käytettävissämme olisi aina tiedot, joita tarvitsemme tukipalvelujen antamisessa sinulle.

Tyypillisiä esimerkkejä kolmansien osapuolten lähteistä:

 • tiedot ulkoisessa verkkokaupassamme tehdystä ostoksesta,

 • saamme tunnistetietosi palvelumme sinulle tarjoavalta operaattorikumppaniltamme aiemmin antamistasi kirjautumistiedoista, jotta voimme toimittaa palvelumme sinulle suoraan

 • yrityspäätösrekisteristä markkinointitarkoituksessa saadut yhteystiedot ja

 • kun käytät sosiaalisen median tiliä palveluihimme rekisteröitymiseen, saamme tilitiedoistasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme todentaa rekisteröintisi ja olla yhteydessä sinuun.

Kolmannet osapuolet

Palvelumme toimitetaan yhdessä kumppaneidemme kanssa, ja palveluihimme ja sivustoihimme saatetaan upottaa kolmansien osapuolten palveluja tai ne saattavat toimia yhdessä palvelujemme ja sivustojemme kanssa. Tämä tietosuoja-asiakirja koskee henkilötietoja vain, kun kyseiset tiedot ovat F‑Securen vaikutusalueella. Jos jokin muu taho käsittelee henkilötietojasi omissa tarkoituksissaan, tämä toinen osapuoli on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä käytäntöjensä mukaan asianmukaisella tavalla sekä tietosuojalakien alaisten oikeuksiesi täyttymisestä.

Tällaisia tilanteita ovat yleensä seuraavat:

 • Verkkokauppa. Verkkokauppamme toteutus on osittain kolmannen osapuolen jälleenmyyjän vastuulla. Rekisteröintivaiheessa antamiasi tietoja käsitellään F‑Securen käytäntöjen mukaisesti, mutta itse ostotapahtumaan ja siihen liittyviin toimiin sovelletaan verkkokauppamme toimittajien käytäntöjä.

 • Laitteen paikannuspyynnöt: Jos teet laitteen paikannuspyynnön palvelujemme kautta, karttapalvelun tarjoajan on käsiteltävä maantieteellisiä tietoja. Tämän käytännön julkaisuhetkellä F‑Secure käyttää Googlen karttapalveluja laitteen paikannus- ja hakupalveluissa. Näitä ominaisuuksia käytettäessä sovelletaan Googlen yksityisyyskäytäntöjä.

Tietojen säilytys

Tämä teksti täydentää palvelukohtaisia säilytysaikoja. Lainmukainen oletussääntö on, että henkilötiedot poistetaan ja muutetaan yksilöimättömiksi, kun niitä ei enää tarvita alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Joitakin henkilötietoja on kuitenkin säilytettävä vaihtelevasti pidempään erinäisistä syistä.

Ensisijaisista säilytysajoista poiketaan tyypillisesti esimerkiksi seuraavista syistä:

 • siirtymäkaudet ja varmuuskopiot (esim. henkilötietojen säilyttäminen määrätyn ajan tilauksen päättymisen jälkeen, jotta tiedot voidaan suojata vahingossa tapahtuvalta poistolta)

 • tietojen säilyttäminen sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. ostoksen ja palveluistamme tehtyjen maksujen seuraamiseksi)

 • oikaisuvaihtoehtojen tutkiminen tai meille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen (esim. keskeneräisestä kiistasta tai tutkimustyöstä johtuen)

 • toistuvan ongelman ratkaiseminen tai kurissa pitäminen tai riittävän tiedon kerääminen tulevien ongelmien käsittelemiseksi (esim. tekemäsi tukipyyntö, joka liittyy asiakkuutesi aikana ratkaisematta jääneeseen ongelmaan)

 • petosten estäminen (esim. yhteisömme käyttökiellon valvominen)

 • henkilötietojen lisääminen muihin tietoihin jostakin toissijaisesta syystä (esim. lokien säilytys)

 • muut vastaavat tilanteet, joissa on tarvetta henkilötietojen jatkuvalle säilyttämiselle.

Tilisi lopullinen poistaminen saattaa viivästyä, jotta muut vuorovaikutustapahtumat eivät häiriinny. Tämä koskee F‑Secure-tilin luoneita (esim. kuluttajapalveluja sähköpostiosoitteella tilanneita), joilla on myös i) tili F‑Securen yhteisössä tai jotka ii) jatkavat markkinointiviestiemme tilaamista. F‑Securen yhteisön tilin poistokäytäntö on määritetty sen palveluehdoissa. Voit peruuttaa markkinointiviestiemme tilauksen milloin tahansa.

Jos olet ostanut palvelun palveluntarjoajakumppaniltamme (kuten operaattorilta, vakuutusmyyjältä tai pankilta), kyseinen kumppani vastaa tilin poistamisesta. Kun kumppani ilmoittaa meille, että tilauksesi on päättynyt, F‑Secure poistaa tilin. Poiston yhteydessä kaikki tiliin liittyvät henkilötiedot poistetaan tai ne muutetaan anonyymiin muotoon.

Jos olemme saaneet tietosi teknisen tuen toimittamisen yhteydessä, tietoja säilytetään niin kauan kuin kyseinen tukitapaus on selvittämättä. Kun tapaus on ratkaistu, tiedot poistetaan vähitellen tai muutetaan yksilöimättömiksi viimeistään kahden vuoden kuluttua tapauksen sulkemisesta.

Käyttäjän luvalla kerättyjä analyysitietoja säilytetään tilastointitarkoituksessa, eikä niitä poisteta henkilökohtaisten tietojen ja käyttäjätilin poiston yhteydessä. Analyysitietoja ei voida tilin lopettamisen jälkeen yhdistää kehenkään tunnistettavissa olevaan käyttäjään.

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esim. kootut analyysitiedot), säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä käyttötarkoituksessaan.

Tietoturva

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Kaikki henkilötiedot tallennetaan F‑Securen tai kumppaneidemme hallinnoimille suojatuille palvelimille, joita vain valtuutettu henkilökunta voi käyttää rajatusti.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Tarkistaminen ja oikaisu: Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi päivittää muutoksia itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.

 • Vastustaminen: Sinulla on oikeus vastustaa tiettyjä henkilötietojen käsittelytoimia, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävää käsittelyä tai muita oikeutettuun etuun perustuvia käsittelyjä. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastustamiselle.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.

 • Siirrettävyys: Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

 • Suostumuksen peruminen: Kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien palveluanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.

 • Rajoittaminen: Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Voit pyytää oikeuksiasi asiakaspalvelutoimintomme kautta. Yhteydenottolinkit löytyvät ”Yhteystiedot”-osiosta.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Yllä kuvatut oikeutesi riippuvat myös laillisista perusteista, joiden mukaan käsittelemme henkilötietojasi.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa. Jos uskot, että lainmukaiset oikeutesi eivät toteudu, voit tehdä valituksen asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä viranomainen on useimmissa tapauksissa tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).

Kalifornian osavaltion asukkaita koskevat lisäehdot

Suojaamme Kalifornian osavaltion California Consumer Privacy Act- ja Californian Privacy Rights Act ‑lakien (CCPA ja CPRA) mukaiset oikeutesi.

Voit lukea keräämiemme henkilötietojen luokista ja niiden tietolähteistä sekä henkilötietojen käyttötarkoituksista tämän tietosuojalausunnon Keräämämme tiedot ja keräämisen perusteet- ja Laissa annetut edellytykset ‑osioista. Henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi on selitetty tämän tietosuojalausunnon Oikeutesi-osiossa. Emme syrji sinua, jos käytät oikeuksiasi. Emme myy henkilötietojasi emmekä ole myyneet mitään henkilötietoja edellisen 12 kuukauden aikana.

Analytiikka

Tässä osiossa on erittely analyysitarkoituksiin kerättävien tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvistä yleisistä käytännöistä.

F‑Securen data-analytiikka tarkoittaa sekä uudelleenkäytettyjä palvelun tietoja, uudelleenkäytettyjä tietoturvatietoja ja yleensäkin analyysitarkoituksiin kerättyjä tietoja.

Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaisen asiakaskokemuksen ja entistä parempia tuotteita tulevaisuudessa. Jotta onnistuisimme siinä, meidän on seurattava palvelujemme käyttöä ja asiakassegmenttiemme luontia. Seuraamme esimerkiksi sitä, mitä toimintoja asiakkaamme käyttävät eniten, milloin palveluissa ilmenee vikatilanteita, mitä korjattavaa palveluista löytyy ja miten asiakkaamme löytävät palvelumme.

Kerättävät tiedot: Data-analytiikkatarkoituksissa käsittelemiimme tietoihin sisältyvät esimerkiksi laitetunnisteet ja laitteiden/käyttäjien/käyttäjäryhmien väliset suhteet, käyttöympäristöt, palvelujen käyttöajat, käyttöoikeustyypit (kokeiluversiot ja maksulliset versiot), laitetiedot (esimerkiksi puhelimen malli, käyttöjärjestelmä ja kieli), osittaiset IP-osoitteet, palveluvirheet, ongelmalliset tiedostot ja URL-osoitteet, palvelun suorituskykytiedot, käyttäjän vuorovaikutus palvelujemme kanssa (esimerkiksi se, mitä toimintoja käytetään ja kuinka usein), sen toimialueen nimi, josta yhteys palveluun muodostetaan, elementit, joita napsautetaan, aikaleimat, alueellinen sijainti, palvelunsisäisen viestinnän tehokkuus, palvelun aktivointi (kuten asiaan liittyvien viestien vastaanoton ja asennuksen onnistumisen seuranta), asennus- ja aktivointipolut, palvelun suorituskyky, yhteydet, tietojen reititys, kiintiöt ja muut samankaltaiset tiedot.

Käytännössä suostumuksesi pyytäminen palvelujemme käyttöliittymässä tarkoittaa seuraavien tietojen lähettämisen kontrollointia: i) lisätiedot, kuten käytetyt toiminnot ja niiden käyttötiheys, ja palvelun mittatiedot sekä ii) yhdessä tietojoukossa lähetettyjen määritteiden määrä.

Yllä oleva koskee kyberturvapalvelujemme käyttöä. Sivustojemme data-analytiikka on kuvattu sivustojemme yksityisyyskäytännössä.

Suostumuksen peruuttaminen: Olemme todella kiitollisia siitä, että autat meitä parantamaan palvelujamme. Jos kuitenkin haluat minimoida F‑Securelle välitettävän datan määrän, kunnioitamme päätöstäsi. Lisäanalytiikkaa hyödyntävät palvelumme antavat sinun valita, haluatko osallistua analytiikkatietojen keräämiseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja estää jatkossa sellaisten analytiikkatietojen keräämisen, jotka eivät ole välttämättömiä palvelumme toimittamisen kannalta.

Jos olet kieltänyt kaiken analyysitietojen keräämisen, viestintämme sinulle perustuu vain kerättyihin palvelutietoihin (tietoihin, joita keräämme tarjotessamme palveluja sinulle) ja osa viesteistämme on todennäköisesti epätarkempia kuin analyysitietojen perustella lähetetyt viestit.

Jos kaiken online-toimintaasi (sivustomme mukaan lukien) koskevan tiedon kerääminen ei ole mieleesi, voit estää online-mainostajia profiloimasta mobiililaitteesi käyttöä kattavasti nollaamalla mainostunnisteen säännöllisin väliajoin ja ottamalla seurannankieltoasetuksen käyttöön laiteasetuksista tai käyttämällä yksityisyystuotettamme.

Analytiikkatietojen säilyttäminen: Data-analytiikkatoiminnoissamme yhdistämme analytiikkatiedot palvelun tietoihin. Tämä yhdistetty tietojoukko käsitellään sitten ”oikeutetun edun” perusteella. Aiemmin kerätyt analytiikkatiedot säilytetään osana palvelun tilastoja, sillä niiden poistaminen jälkeen päin sekoittaisi tilastot. Kun lopetat palvelujemme tilaamisen (eli poistat tilisi), palvelun käyttöön liittyvät analytiikkatiedot palautetaan anonyymeiksi tiedoiksi, joita ei voida enää yhdistää sinuun.

Tietojen vaihtaminen: Teknisestä ympäristöstä (eli Internetistä, sovelluskaupan ekosysteemistä ja sosiaalisesta mediasta) johtuen emme voi tehdä kaikkea data-analytiikkaan liittyvää keräystä ja muita toimia itse. Meidän on vaihdettava joitakin tietoja (kuten ”Android-markkinointitunniste” ja muut samankaltaiset tunnisteet) online-analytiikasta ja markkinoinnista vastaavien kumppaneidemme kanssa, jotta voimme toteuttaa digitaalisen analytiikan ja markkinoinnin toimenpiteitä. Huomattavaa enemmistöä sinua koskevista tiedoista ei jaeta muille.

Osa tuotteisiimme analytiikkaominaisuuksia toimittavista alihankkijoistamme saattaa myös luoda ja julkaista koottujen tietojen raportteja, jotka perustuvat kerättyihin tietoihin. Tällaiset tilastotiedot tai yhdistettyjen tietojen raportit eivät sisällä tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Emme vaaranna yksityisyyttäsi: Poikkeamme useimmista muista tietoanalyysia käyttävistä yrityksistä siinä, että ymmärrämme, miten tämä ekosysteemi toimii, valitsemme käyttämämme kumppanit huolellisesti ja poistamme jakamistamme tiedoista kaikki osat, joita ei tarvita edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Voit luonnollisesti milloin tahansa kieltää analyysitietojen keräämisen muuttamalla palveluasetuksia.

Kun tietoja käsitellään analytiikka- tai tilastotarkoituksissa, tiedot muutetaan yksilöimättömiksi. Data-analyytikot eivät toisin sanoen tiedä, kehen mikäkin tietojoukko viittaa. Nimettömyys poistetaan vain määrätyissä käyttötapauksissa. Esimerkiksi kun olemme yhteydessä sinuun, yhdistämme data-analyysin tulokset — emme kaikkia tietoja — sähköpostiosoitteeseesi. Toinen esimerkki on tilanne, jossa tietoja saatetaan käyttää tuotteessamme olevien ongelmien ratkaisemiseen teknisiä tukipalveluja toimitettaessa.

Rajoitamme myös tällaisen lisäanalyysin vain palvelujemme pintakerroksiin; emme tee mitään analyyseja palvelujemme yksityisyyteen liittyvistä osista. Esimerkiksi Security Cloudiin ja VPN-palvelumme sisäiseen tietoliikenteeseen liittyviä toimia ei analysoida lainkaan yrityksemme ulkopuolella.

Muutokset

Tämä käytännön versio selkeyttää, päivittää ja korvaa edellisen version. Haluamme pitää tämän asiakirjan ajan tasolla jatkossakin, ja siksi teemme siihen muutoksia ja lisäyksiä silloin tällöin myös tulevaisuudessa.

Julkaisemme muutetun käytäntöasiakirjan websivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun käytäntöasiakirjan.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yksityisyyskäytännöistämme, ota yhteyttä:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00180 Helsinki
Suomi

Yhteyden ottaminen:

 • Ota yhteyttä meihin sivustossamme olevien tukikanavien kautta.

 • Voit ottaa tietosuoja-asioissa yhteyttä F‑Secureen lähettämällä viestin osoitteeseen privacy@f-secure.com. Huomaa, että kyseisen sähköpostiosoitteen kautta ei oteta vastaan rekisteröidyn oikeuksien käyttöpyyntöjä. Jos haluat harjoittaa rekisteröidyn oikeuksiasi, käytä sen sijaan edellä ilmoitettuja tukikanavia.