MANAGERINGSPORTAL

EN PORTAL. FULLSTÄNDIGT SKYDD

Protection Service for Business gör det enkelt att distribuera, hantera och övervaka säkerheten på dina slutpunkter från en enda, intuitiv konsol. Den ger dig utmärkt översikt över alla dina enheter, både på och utanför kontoret.

SÅ LITE TID, SÅ MYCKET ATT GÖRA

Det är en utmaning att hantera säkerheten i moderna miljöer med många enheter. Mängden uppkopplade enheter fortsätter att öka och även antalet sätt de används på utanför kontorsnätverken. Det hjälper inte heller att du har begränsat med tid och annat att prioritera, förutom att underhålla säkerheten.

Slipp väntetid

Protection Service for Business arbetar i realtid Detta gör att du kan hantera och övervaka säkerheten i din miljö utan störningar eller onödig väntan på grund av anropsintervall. I huvudsak innebär det att du kan:

  • konfigurera, distribuera och validera ändringar omedelbart
  • supporta kunderna live, utan att behöva be dem vänta
  • Om du behöver lösa säkerhetsproblem direkt, kan du avhjälpa säkerhetsproblemet och distribuera en fix omedelbart
Realtidsdrift

Protection Service for Business arbetar nu i realtid Det gör att du kan hantera och övervaka säkerheten i din miljö utan störningar eller onödig väntan på grund av anropsintervall.

Nya profilinställningar

Vi har lagt till ett stort antal efterfrågade konfigurationsalternativ. Dessa ger avsevärt bättre kontroll över säkerhetsinställningarna och erbjuder välbehövlig flexibilitet för mer krävande miljöer.

Administrations-API

Vårt nya Management API stöder fullständig plattformsintegrering med alla tredjeparts administrationssystem. Allt som kan göras via vår Management Portal finns också tillgängligt via administrations-API:et.

KONTROLL OCH EFFEKTIVITET

Protection Service for Business utvecklades för att förenkla och snabba på säkerhetshantering, och för att ge synlighet och kontroll över alla dina enheter.

  • Genom att sammanföra slutpunktshantering och nödvändiga verktyg till en enda uppgiftsorienterad portal sparar du tid, tid som du kan lägga på något annat
  • Med automatiserad Patch Management och produkt- och databasuppdateringar kan du spara ännu mer tid
  • Med intuitiva grafiska rapporter och översikter kan du enkelt identifiera säkerhetsproblem för snabba åtgärder, som sårbarheter och angrepp på programvara
  • Få synlighet och kontroll över alla dina slutpunkter, oavsett var de är
  • Du behöver inte skaffa och installera eller underhålla serverhårdvara, det är en molntjänst.
  • Vi stöder fullständig plattformsintegrering med alla tredjeparts administrationssystem.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Med managerinsportalen kan du distribuera, konfigurera, hantera och övervaka uppgifter på alla dina enheter – från en enda intuitiv konsol.