Management Portal

EN PORTAL. FULLSTÄNDIGT SKYDD
Protection Service for Business gör det enkelt att distribuera, hantera och övervaka säkerheten på dina slutpunkter från en enda, intuitiv konsol. Den ger dig utmärkt översikt över alla dina enheter, både på och utanför kontoret.

Kostnadsfri testversion

Kontakt

Hitta en återförsäljare

Protection Service for Business

Så lite tid, så mycket att göra

Det är en utmaning att hantera säkerheten i moderna miljöer med många enheter. Mängden uppkopplade enheter fortsätter att öka och även antalet sätt de används på utanför kontorsnätverken. Det hjälper inte heller att du har begränsat med tid och annat att prioritera, förutom att underhålla säkerheten.

Slipp väntetid

Protection Service for Business arbetar i realtid Detta gör att du kan hantera och övervaka säkerheten i din miljö utan störningar eller onödig väntan på grund av anropsintervall. I huvudsak innebär det att du kan:

 • konfigurera, distribuera och validera ändringar omedelbart
 • supporta kunderna live, utan att behöva be dem vänta
 • Om du behöver lösa säkerhetsproblem direkt, kan du avhjälpa säkerhetsproblemet och distribuera en fix omedelbart

Nyheter

Realtidsdrift

Protection Service for Business arbetar nu i realtid Det gör att du kan hantera och övervaka säkerheten i din miljö utan störningar eller onödig väntan på grund av anropsintervall.

Nya profilinställningar

Vi har lagt till ett stort antal efterfrågade konfigurationsalternativ. Dessa ger avsevärt bättre kontroll över säkerhetsinställningarna och erbjuder välbehövlig flexibilitet för mer krävande miljöer.

Administrations-API

Vårt nya Management API stöder fullständig plattformsintegrering med alla tredjeparts administrationssystem. Allt som kan göras via vår Management Portal finns också tillgängligt via administrations-API:et.

Kontroll och effektivitet

Protection Service for Business utvecklades för att förenkla och snabba på säkerhetshantering, och för att ge synlighet och kontroll över alla dina enheter.

 • Genom att sammanföra slutpunktshantering och nödvändiga verktyg till en enda uppgiftsorienterad portal sparar du tid, tid som du kan lägga på något annat
 • Med automatiserad Patch Management och produkt- och databasuppdateringar kan du spara ännu mer tid
 • Med intuitiva grafiska rapporter och översikter kan du enkelt identifiera säkerhetsproblem för snabba åtgärder, som sårbarheter och angrepp på programvara
 • Få synlighet och kontroll över alla dina slutpunkter, oavsett var de är
 • Du behöver inte skaffa och installera eller underhålla serverhårdvara, det är en molntjänst.
 • Vi stöder fullständig plattformsintegrering med alla tredjeparts administrationssystem.

Med managerinsportalen kan du distribuera, konfigurera, hantera och övervaka uppgifter på alla dina enheter – från en enda intuitiv konsol.

Detaljer

För partner

Du kan hantera dina kundkonton och licenser via F-Secure Partner Portal, som synkroniseras i realtid med manageringsportalen. Du kan nå den direkt eller genom manageringsportalen.

Du behöver inte manuellt skriva in prenumerationsnycklar när du beställer, förnyar eller ändrar prenumerationer för nya och befintliga kunder. Det sparar verkligen mycket tid.

I manageringsportalen kan du se vilka prenumerationer som snart går ut. Det är enkelt att förnya och ändra storlek på prenumerationer och du kan göra det direkt från portalen. Med månatliga prenumerationer är det ännu enklare, eftersom du inte behöver förnya dem och antalet licenser kan ändras efter månatlig användning. I manageringsportalen finns även en rapport över licensanvändning per produkt och månad, vilket gör fakturering och försäljningshantering mer exakt.

Med tre olika manageringslägen kan du ge användarkonton olika mycket visibilitet och kontroll över säkerhet och prenumerationshantering, t.o.m. editeringsskydd.

Enkel och automatisk

AV-Comparatives tyckte att vår klientinstallation "inte var svårare än att installera iTunes". Vi har gjort det ännu enklare genom att tillåta central distribution av alla klientprogramvara från en enda portal via ett e-postflöde. Prenumerationsnyckeln inkluderas automatiskt i länken eller installationsprogrammet så att slutanvändaren bara behöver klicka på länken för att installationen ska påbörjas automatiskt.

För större miljöer kan du skapa ett MSI-paket som kan distribueras antingen med dina egna fjärrinstallationsverktyg eller med våra.

Icke kompatibla säkerhetslösningar tas automatiskt bort under installationen av Windows-klienter, vilket ger en smidigare och snabbare övergång från en leverantör till en annan.

Anpassa inställningar

Du kan skapa och anpassa individuella säkerhetsregler (profiler) och tilldela dem individuellt eller i grupp till datorer, mobiler och servrar.

Konfigurationsalternativen är heltäckande och enkla att ändra efter dina behov. Du kan t.ex.

 • Konfigurera en brandvägg
 • Justera inställningarna av olika komponenter, som realtidsgenomsökning och heuristisk analys
 • Hantera och konfigurera den automatiska genomsökningen och installationen av saknade tredjepartsprogramsuppdateringar

 

Du kan ställa in ett stort antal webbrelaterade kontroller och regler, t.ex.

 • Definiera viktiga webbplatser, som intranät, för ökat skydd
 • Filtrera vissa kategorier som t.ex. pornografi
 • Blockera aktivt webbinnehåll som javaskript från okända webbplatser
 • Hantera och förstärka antistöld-regler för mobiler, som krav på lösenkod

 

Alla inställningar och regler kan genomföras på individnivå vid behov så att slutanvändaren inte kan ändra dem.

Följ säkerhetsstatusen på detaljnivå

Manageringsportalen ger dig en komplett översikt över säkerhetsstatusen på hela din miljö. Detta inkluderar potentiella sårbarheter i programvara, rotade enheter, saknade säkerhetsuppdateringar och statusen på säkerhetsfunktioner som realtidsgenomsökning och brandvägg.

Du kan t.ex. spåra antalet blockerade angrepp och ta en närmare titt på de enheter som tar emot flest attacker. Du kan ställa in automatiska e-postaviseringar så att specifika angreppsparametrar fångar din uppmärksamhet först. Om du vill har mer information om ett visst angrepp kan du få det direkt från vår säkerhetsdatabas.

Intuitiva, visuellt tilltalande rapporter

I manageringsportalen kan du se en mängd grafiska rapporter i ett intuitivt format som gör det lättare och snabbare att ta in och förstå data. Dessutom blir de mer tilltalande för intressenter att läsa. Detaljerad information om enhetsskydd kan även exporteras som CSV-filer vid behov.

Förhindra åtkomst till skadliga webbplatser

Med manageringsportalen får du full kontroll över hela enhetsflottan. Du kan använda MDM för att konfigurera och förstärka säkerhetsregler, såsom kodanvändning, och för att centralt aktivera antistöld-funktioner vid stulna eller borttappade enheter, t.ex. genom att fjärrensa enheten.

MDM (Mobile Device Management) ger dig full kontroll över enheterna under hela deras livscykel, inte bara när de har kommit bort eller är stulna. Du får även detaljerad information om själva enheterna utöver deras säkerhetsstatus.

Detta gör att du kan övervaka alla dina enheters säkerhetsstatus på ett mer effektivt sätt och identifiera problem för snabba åtgärder. Du kan t.ex. identifiera:

 • enheter med OS-versioner som har sårbarheter, t.ex. Android 4.1.1 med Heartbleed
 • om enheten har blivit jailbreakad
 • När enhetens användare flera gånger försökt gå in på misstänkta webbplatser, eller hur mycket trafik som har krypterats

Automatiserad patch management

Software Updater är en kritisk säkerhetskomponent fullt integrerad I managerinsportalen. Det finns ingen anledning att installera separata agenter, manageringsservrar eller konsoler. Det är det första skyddslagret när skadligt innehåll når klienterna och kan förhindra upp till 80% av attackerna genom att se till att säkerhetsprogrammen är uppdaterade.

Software Updater fungerar så att den söker efter missade uppdateringar, skapar en sårbarhetsrapoort och laddar sedan ned och distribuerar dem automatiskt eller manuellt. Säkerhetsuppdateringar inkluderar Microsoft-uppdateringar och öer 2 500 tredjepartsprogram som Flash, Java, OpenOffice och andra som ofta utnyttjas för att utföra attacker.

Administratören kan definiera undantag i det automatiska läget. Du kan ange datum och tid för när automatiska installationer ska köras och inkludera en respitperiod innan omstart krävs efter installation. Ingen omstart sker för applikationer som uppger att omstart inte krävs. Om flera applikationer som kräver omstart uppdateras samtidigt behövs bara en omstart.

Förbättra produktiviteten och minska riskerna

Värdbaserade säkerhetstjänster har tydliga fördelar. Det finns ingen serverhårdvara eller programvara att installera och underhålla – allt du behöver är en webbläsare. Protection Service for Business uppdaterar automatiskt tredjepartsprogramvara när säkerhetsprogramkorrigeringar saknas, så du behöver aldrig uppdatera manuellt. Dessutom hämtar säkerhetsprogrammen automatiskt uppdateringar för klientsäkerhetsdatabaser, vilket sparar ännu mer tid.

Genom att göra säkerhetsfrågor i realtid via F-Secure Security Cloud skyddas du automatiskt från nya och framväxande hot

Fullt klart för integration

Management API är ett integrationsgränssnitt som möjliggör fullständig integrering av PSB-plattformen med ett tredjeparts administrationssystem. Allt som kan göras via vår Management Portal finns också tillgängligt via administrations-API:et. Detta inkluderar inte beställningar, som görs via partnerportalen.

Integrationen bidrar till att utnyttja organisationens befintliga investeringar och ger fördelarna med centraliserade administrationssystem, till exempel genom att effektivisera administratörens säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Dessutom kan man bland annat utöka automatiseringen och skapa anpassade arbetsflöden och rapporter, något som minskar arbetsbelastningen och optimerar administrationsupplevelsen och erbjuder fördelar utifrån organisationens specifika behov.

För partner

Du kan hantera dina kundkonton och licenser via F-Secure Partner Portal, som synkroniseras i realtid med manageringsportalen. Du kan nå den direkt eller genom manageringsportalen.

Du behöver inte manuellt skriva in prenumerationsnycklar när du beställer, förnyar eller ändrar prenumerationer för nya och befintliga kunder. Det sparar verkligen mycket tid.

I manageringsportalen kan du se vilka prenumerationer som snart går ut. Det är enkelt att förnya och ändra storlek på prenumerationer och du kan göra det direkt från portalen. Med månatliga prenumerationer är det ännu enklare, eftersom du inte behöver förnya dem och antalet licenser kan ändras efter månatlig användning. I manageringsportalen finns även en rapport över licensanvändning per produkt och månad, vilket gör fakturering och försäljningshantering mer exakt.

Med tre olika manageringslägen kan du ge användarkonton olika mycket visibilitet och kontroll över säkerhet och prenumerationshantering, t.o.m. editeringsskydd.