Sekretess­policy för F‑Secure SENSE Router

April 2018

I korthet

Vi respekterar din rätt till sekretess.

 • vi analyserar nätverkstrafiken i ditt hem, men
 • vi för inga register över vilka webbplatser du surfar på. Vi samlar också in typiska tjänsteregistreringsdata och analyserar tjänstens prestanda.
 • F‑Secure SENSE Router omfattar F‑Secure SAFE som en app för slutpunktsskydd (för utvalda plattformar), för vilken sekretesspolicyn för F‑Secure SAFE gäller.
 • I helhet

  Den här tjänstespecifika policyn fokuserar på de delar som vi anser är mest relevanta för dig. Delarna som avses är särskilt 1) typ av personliga och privata data som tjänsten samlar in, 2) vad vi använder dem för, 3) vårt berättigande, 4) typiska utlämnanden och 5) hur länge de sparas. Mer information om detta och andra aspekter (registrerades rättigheter, kontaktinformation osv.) av behandlingen av dina personuppgifter är även tillgängliga via de inbäddade länkarna.

  Vad samlar vi in och vad gör vi med det?

  Data om kundrelationer

  Uppsättningen data som vi samlar in beror på var du köpte tjänsten.

  e-butik: Vi får följande information om ditt köp från vår e-butikspartner: namn, e-postadress, språk, adress, land, postnummer, internetprotokoll-adress (IP-adress) och betalningssätt. Mer detaljerade uppgifter om insamlade data vid inköp fås från e-butiken.

  Operatörspartner: Om du har köpt tjänsten via din operatör varierar den prenumerationsdata vi får beroende på operatörspartner. Det är vanligtvis begränsat till datatyperna ovan. Vi utbyter också vissa av de insamlade datatyperna ovan med vår operatörspartner i syfte att ge dig en smidig kundupplevelse. Det här inbegriper tjänstesupport, kommunikation med konsekvent tonfall och säkran om att statusen för din prenumeration är uppdaterad hos bägge partner.

  Support. Vid de tillfällen då vi erbjuder personliga supporttjänster kan vi behöva be om ytterligare information.

  Vi behöver samla in datatyperna ovan så att vi har den information som krävs för att sälja tjänsterna åt dig, leverera tjänsterna åt dig, tillhandahålla en smidig kundupplevelse åt dig, kommunicera med dig samt i övriga syften fastställda enligt lag. Dessa beskrivs mer ingående i avsnittet ”Vad använder vi uppgifterna till” i F‑Secures sekretesspolicy. Datainsamlingen sker automatiskt med undantag för information som du aktivt uppger för oss eller vår återförsäljare i samband med köp av tjänsterna.

  Ditt hemnätverk

  Vår vägledande princip är att undvika att spionera på det exakta innehållet i din privata kommunikation. Vi analyserar kommunikationstrafiken enbart för att se till att tjänsten skyddar ditt hemnätverk. Rent konkret innebär det att:

  1. vi analyserar trafiken för att hitta misstänkta eller skadliga filer eller målplatser (dvs. URL-förfrågningar, FQDN-adresser) i syfte att tillhandahålla synlighet och säkerhet för trafiken på ditt nätverk. Det här beskrivs mer ingående i avsnittet "Säkra din enhet";
  2. för att kartlägga ditt hemnätverk behöver vår enhetstypsdetektion samla in käll- och måladressen för IP-trafiken, samt DNS-förfrågningar per MAC-adress. Samma data används för detektion av avvikelser i nätverkstrafik för anslutna enheter; och
  3. vi behöver behandla metadata (t.ex. IP- och DNS-adresser) och trafikmönster på dina datorer, telefoner, smarta enheter och övriga anslutna enheter för att fastställa vilka av enheterna ovan som ska ha direkt åtkomst till internet eller externa servrar vid begäran.

  I varje fall av ovanstående användning anonymiseras eller döljs uppgifterna så att vi inte kan se dina personliga surfvanor eller innehållet.

  Läs mer

  Interaktions- och tjänstespecifika sekretesspolicyer och ‑meddelanden anger specifika syften för användning av personuppgifter som samlas in av varje tjänst eller som behandlas vid en sådan aktivitet.

  Utöver dessa specifika syften gäller följande allmänna syften för användning av personuppgifter för alla våra tjänster:

  • Tillhandahålla tjänster. För att leverera våra tjänster till dig behandlar vi data för följande ändamål:
  • Kundresan. För att identifiera behöriga användare, bearbeta och spåra transaktioner, administrera konton, samt leveranser, fakturering och licenshantering.
  • Leverera, åtgärda och förbättra. För att leverera våra tjänster till dig, upprätthålla och utveckla våra tjänster och webbplatser samt erbjuda hjälp och support för tjänsterna.
  • Analysera. För att se hur våra tjänster införskaffas och används så att vi kan förbättra tjänsterna, vårda kundrelationerna och kontakta dig med relevanta meddelanden.
  • Kommunicera. För att skicka information som rör tjänsterna, genomföra kundundersökningar och marknadsföra våra tjänster till dig. Den faktiska kommunikationen kan hanteras av antingen F‑Secure eller våra partner.
  • Reglera. För att förhindra bedrägliga, olagliga eller överträdande aktiviteter och uppfylla lagstiftade eller reglerande bestämmelser.

  Juridiska grunder

  F‑Secure bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med F‑Secure eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörspartner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

  Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig — men som skulle hjälpa F‑Secure att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt — samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

  Tjänstens användargränssnitt kan också erbjuda andra inställningar som du kan använda för att justera den utefter dina önskemål.

  Läs mer

  Det här avsnittet ger dig en utförligare förklaring av de rättsliga grunder som vi tar i beaktande när vi behandlar personuppgifter. Detta komplementerar de exakta tjänstespecifika rättsliga grunderna på vilka behandlingen av dina personuppgifter vilar för respektive aktivitet.

  Data om kundrelationer

  Genom att använda våra tjänster är du vår kund. För att interagera med dig och för att tillhandahålla våra tjänster måste vi behandla vissa uppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter om du kommunicerar med oss eller våra affärspartner angående våra tjänster, om du installerar och använder våra tjänster, fyller i våra formulär eller enkäter, registrerar dig för användning av våra tjänster, skickar information via våra webblösningar, deltar i tävlingar eller utlottningar, registrerar din e-postadress hos oss eller skickar e-post till oss.

  Eftersom vi behöver uppgifterna för att genomföra ovannämnda legitima aktiviteter har vi rätt att behandla relevanta personuppgifter. Grunden för den här rätten utgörs normalt av "fullgörande av kontrakt", "legitimt intresse" eller "medgivande".

  Tekniska data och säkerhetsdata

  Vi måste samla in och behandla relevanta uppgifter automatiskt för att våra tjänster ska fungera, för att förbättra dem och för att tillhandahålla dem till dig. Uppgifterna behandlas för att

  1. tillhandahålla F‑Secures tjänster för att säkra våra kunders nätverk och enheter samt konfidentialiteten hos och tillgängligheten till de data de omfattar
  2. göra det möjligt för F‑Secure att upptäcka nya hot och säkerhetsrelevanta trender bland alla sina kunder, så att våra tjänster kan hållas uppdaterade för nya hot
  3. göra det möjligt för F‑Secure att tillhandahålla ett centralt tjänsteramverk för säkerhet över flera kontinenter till ett stort antal kunder och partner.

  Behandlingen av uppgifter i tjänsterna är obligatorisk för effektivt skydd av enhet/nätverk och en förutsättning för F‑Secures förmåga att tillhandahålla sina avtalade tjänster. Eftersom att en sådan behandling inte kan åtskiljas från de tjänster som vi tillhandahåller till dig ger detta oss ett giltigt behov av att behandla dina uppgifter och ett berättigande att göra det.

  För konsumentprodukter bekräftas den här rättigheten i form av ett "fullgörande av avtal". För företagsprodukter bekräftas den här rättigheten i form av "legitimt intresse". I vissa fall finns där också en "lagstadgad skyldighet" att behandla uppgifter för särskilda syften.

  Analysdata

  Vi återanvänder även ovanstående tjänste- och säkerhetsdata för dataanalys, baserat på de rättsliga grunderna som beskrivs ovan. Dataanalys är en integrerad del av vår tjänsteleverans, eftersom nästan alla F‑Secure-tjänster är beroende av vår infrastruktur för att fungera korrekt. Vår dataanalys gör det möjligt för oss att rikta infrastrukturen för att stödja din användning av tjänsterna.

  Då våra tjänster samlar in uppgifter som enbart behövs för att vi ska få bättre insikt i hur människor använder tjänsterna eller hur vi bättre ska kunna stå till tjänst för dig, men inte krävs för att tillhandahålla våra tjänster, gör vi det enbart med ditt enskilda medgivande. Du har även rätt att om du så önskar dra tillbaka ditt medgivande vid ett senare tillfälle. De juridiska grunderna för data som enbart samlas in i analyssyfte är därmed ”medgivande”.

  Sekundär användning

  Utöver ovanstående primära rättsliga grunder för datainsamling, kan vi också behöva använda och/eller fortsätta att lagra data i) för att uppfylla en "lagstadgad skyldighet" att behandla data för särskilda syften, eller ii) med hänvisning till "legitimt intresse". Se avsnittet "Andra utlämnanden" för en lista med exempel på situationer där vi kan falla tillbaka på sådana berättiganden.

  Allmänt

  Vi ser dig som en kund hos F‑Secure som helhet, inte som en kund hos den enskilda tjänsten. Detta innebär att insamlade uppgifter från våra olika tjänster (t.ex. SAFE) och interaktioner (t.ex. kontakt med kundtjänst) sammanslås i ditt F‑Secure-konto. Vi sammanställer dock inte uppgifter mot våra specifika sekretesslöften (t.ex. rör vi inte trafiken i vår VPN-tjänst).

  Överföringar och avslöjanden

  Om du har anmält dig till tjänsten via vår partner, till exempel en teleoperatör, kan partnern genomföra några av aktiviteterna som anges ovan i vårt ställe (såsom användarautentisering och kommunikation). Vi utväxlar även uppgifter som anges ovan som är nödvändiga och proportioneliga (t.ex. din prenumerationsstatus, lyckad installation, aktiv användning av tjänst och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med partnern. Vi gör det för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt.

  Partnern kan också, med din tillåtelse, få tillgång till ditt konto så att de kan ge dig kundsupport.

  Läs mer

  Försäljning och leverans

  Vi utbyter (både lämnar ut och tar emot) vissa av dina personuppgifter med våra distributionspartner (återförsäljare av IT-tjänster till företag, operatörer, webbutiker osv.) som marknadsför, distribuerar, administrerar och stödjer våra tjänster. Vi ger dessa företag tillgång till de personuppgifter som de behöver för de överenskomna aktiviteterna. Orsaken till denna datadelning är att vi ska kunna erbjuda en smidig kundupplevelse. Det inbegriper aktiviteter såsom kundhantering, tjänstesupport, incidenthantering, problemlösning, direktreklam och fakturering.

  Våra distributionspartner har sannolikt en befintlig kundrelation med dig eller — för dina företagstjänster — med din arbetsgivare. Sådana partner och företagskunder behandlar dina personuppgifter som en oberoende enhet baserat på deras tillämpliga sekretesspolicyer. Oavsett vilket måste våra distributionspartner och företagskunder också uppfylla avtalen och gällande lagar när de hanterar dina personuppgifter. Varje sådan enhet är som standard oberoende ansvarig för dess egen behandling av personuppgifter, för dess egna syften.

  Underleverantörer

  Vi kan komma att överföra eller dela vissa av dina personuppgifter med företag inom F‑Secure-koncernen och våra underleverantörer som hjälper oss att skapa tjänsterna.

  I fall då våra kunders personuppgifter behöver överföras eller lämnas ut till våra underleverantörer kräver vi, i vårt avtal med dem, att de enbart använder sådan information för att tillhandahålla överenskomna tjänster (till exempel, för att lösa ett supportärende, för att skicka dem till sina logistikpartner för produktleverans eller för att skicka e-post för marknadsföring på våra vägnar). Vi kräver att våra underleverantörer behandlar uppgifter om dig på ett sätt som är förenligt med våra meddelanden häri.

  Internationell överföring

  F‑Secures verksamhet är global, och för att säkerställa global räckvidd och tillgänglighet för våra tjänster har vissa av våra dotterbolag, underleverantörer, återförsäljare och partner sitt säte utanför det europeiska samarbetsområdet. Du kan se var F‑Secures dotterbolag finns på F‑Secures offentliga webbplatser.

  När vi överför personuppgifter till platser utanför EES skyddar vi personuppgifterna enligt kraven i gällande lagstiftning. Vi gör detta genom att tekniskt och kontraktsmässigt tvinga våra underleverantörer och bolag i F‑Secure-koncernen att vidta lämpliga tekniska skyddsåtgärder. Som exempel använder vi dataöverföringsklausuler som har godkänts av EU. Innehållet i sådana klausuler är tillgängligt här.

  Vi genomför endast globala överföringar eller överföringar över landsgränser på goda grunder och efter en bedömning av aktuell integritetsrisk.

  Vad som är ännu viktigare är att vi lagrar känsligare kunddata inom Finland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har dem under vår egen kontroll.

  Andra användningsområden och utlämnanden

  Det finns omständigheter som inte täcks av denna integritetspolicy, där användningen eller avslöjandet av personuppgifter kan vara motiverat eller tillåtet, eller där vi kan vara skyldiga enligt tillämpliga lagar att avslöja information utan att erhålla ditt godkännande eller oberoende av tillhandahållandet av en tjänst.

  Vi kanske till exempel måste följa ett domstolsbeslut eller en order från myndigheterna i den aktuella jurisdiktionen om att överlämna relevanta uppgifter.

  Det kan finnas andra omständigheter där det finns ett rimligt legitimt intresse att lämna ut begränsad information till en tredje part. Exempel på sådana utlämningar omfattar fall där vi måste skydda oss själva mot ansvarsskyldighet eller förhindra bedräglig aktivitet, där vi analyserar din användning av våra produkter för att säkerställa att våra produkter fungerar som förväntat och så att vi kan reagera på negativa upplevelser, där det är nödvändigt för oss att lösa eller få kontroll över ett pågående problem, eller där vi måste uppfylla legitima informationskrav från våra försäkringsgivare eller statliga myndigheter. Vid sådana tillfällen agerar vi enligt tillämplig lagstiftning.

  Vi kan även behöva överföra dina personuppgifter som en del av en affärstransaktion, till exempel en försäljning, sammanslagning, spin-off eller annan företagsmässig omorganisering av F‑Secure, där information tillhandahålls till den nya kontrollerande enheten. F‑Secure-koncernen lämnar ut och överför data internt enligt vår aktuella verksamhetsmodell. Vi begränsar dock utlämnanden internt endast till de koncernföretag, enheter, team och personer som har behov av sådan information för behandlingsändamålet.

  Vi väger alla krav på utlämnanden noggrant och tar riskerna med sådana utlämnanden i beaktande när vi beslutar var och hur vi lagrar dina personuppgifter.

  Källor

  Vi hämtar majoriteten av ovannämnda data direkt från dig eller din enhet men vi får även data från våra dotterbolag, distributionspartner (t.ex. operatörer och återförsäljare) och företagsenheter från vilka du har köpt tjänsterna. Dessa kan bestå av återförsäljare, men inkluderar även externa webbutikspartner. Vi får även grundläggande personuppgifter (orderdata vid köp) och sammanställer dataanalyser från appbutiker där våra tjänster säljs. Andra sådana källor kan bestå av underleverantörer som har levererat support eller reklambyråer som har bistått oss vid marknadsföring.

  Detta gör vi för att skapa en smidig kundupplevelse och för att ha nödvändig information vid support.

  Typiska exempel på tredjepartskällor är:

  • Information om dina köp i vår externa webbutik.
  • Vi får dina kontaktuppgifter från tidigare inloggningar från våra operatörsåterförsäljare så att vi kan leverera vår tjänst direkt till dig.
  • Vi tar del av dina kontaktuppgifter från företagsmässiga beslutsfattarregister i marknadsföringssyfte.
  • När du använder ett konto på sociala medier för att registrera dig för våra tjänster samlar vi in e-postadressen från ditt konto för att vi ska kunna verifiera din registrering och kontakta dig.

  Tredje parter

  Våra tjänster tillhandahålls i samarbete med våra partner och våra tjänster och webbplatser kan inkorporeras eller kommunicera med tjänster från tredje part. Det här sekretessdokumentet gäller endast för personuppgifter som finns inom F‑Secures inflytandesfär. Om dina personuppgifter behandlas av andra enheter för deras syften ansvarar sådan part för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med deras policyer samt för att uppfylla dina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar.

  Det gäller vanligtvis i följande situationer:

  • Webbutik. Vår webbutik drivs delvis av en tredjepartsåterförsäljare. De data du anger vid registrering är skyddade enligt F‑Secures policyer, men det är policyerna från det företag som tillhandahåller webbutiken som gäller för faktiska köp och relaterade aktiviteter.
  • Förfrågningar om enhetens plats. När du gör en förfrågan om platsen för din enhet via våra tjänster behöver det företag som tillhandahåller kartorna bearbeta relaterade geografiska data. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google maps i funktionerna för enhetsplats och sökning. Googles integritetspolicyer gäller för din användning av funktionerna.

  Arkivering

  Personligt identifierbara användardata sparas så länge prenumerationen på tjänsten är aktiv samt under följande respitperiod på sex månader. Detta för att ge kunderna möjlighet att återuppta sin utgångna prenumeration på nytt. Efter denna kvarhållandeperiod schemaläggs kundkontot för borttagning.

  Om du har köpt tjänsten via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

  • Vi lagrar data enbart så länge som det behövs för att uppfylla ovanstående ändamål (på datumet för den här policyn raderas exempelvis de data som krävs för detektion av avvikelser i nätverkstrafik efter sju dagar).
  • Security Cloud-data och data om enhetens hälsotillstånd, vilka redan är anonyma, raderas inte.

  Du kan anonymisera tekniska tjänstedata i SENSE Router-enheten när du återställer enheten till fabriksinställningarna.

  Läs mer

  Den här texten komplementerar de tjänstespecifika kvarhållningstiderna. Standardregeln enligt lag är att personuppgifter ska tas bort eller anonymiseras när de inte längre behövs för aktuellt ändamål.

  Men vissa personuppgifter måste ändå lagras under länge perioder. Detta kan bero på flera saker.

  De vanligaste orsakerna till varför vi avviker från de primära kvarhållningstiderna omfattar följande exempel:

  • respitperioder och säkerhetskopiering (dvs. spara dina personuppgifter under en bestämd tid efter att du avslutat prenumerationen, så att vi kan skydda uppgifterna mot felaktig radering)
  • då tillämpliga lagar kräver att vi lagrar uppgifterna (t.ex. för att hålla koll på köpet och betalningen för våra tjänster)
  • så att vi kan söka tillgängliga lösningar eller begränsa skador som vi kan ådra oss (t.ex på grund av en pågående tvist eller utredning)
  • för att lösa eller hålla tillbaka ett återkommande problem eller för att ha tillräckligt med information för att svara på framtida problem (t.ex. ett supportärende från dig som är relaterat till ett problem som inte korrigerades permanent under tiden du var kund)
  • för att förhindra bedräglig aktivitet (t.ex. för att verkställa ett förbud i vårt forum)
  • dina personuppgifter har införlivats med andra uppgifter i ett sekundärt syfte (t.ex. kvarhållningsloggar)
  • andra liknande omständigheter där det finns ett fortsatt legitimt behov för fortsatt lagring av personuppgifter.

  Borttagningen av ditt konto kan försenas för att undvika att störa andra tjänster du har med oss. Till exempel när du har ett F‑Secure-konto (t.ex. du prenumererar på en av våra tjänster med din e-postadress) och även i) när du har ett F‑Secure Community-konto eller ii) du fortsätter att prenumerera på våra marknadsföringsmeddelanden. F‑Secure Community-kontots borttagningspolicy beskrivs i tjänstevillkoren. Du kan avanmäla dig från våra marknadsföringsmeddelanden när som helst.

  Om du har köpt vår tjänst via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

  Om vi har tagit emot dina uppgifter när vi tillhandahåller teknisk support till dig sparas informationen så länge respektive supportärende är öppet. När det är avslutat tas uppgifterna bort gradvis eller anonymiseras inom två år från det att ärendet avslutats.

  Analysdata som samlas in med användarens medgivande sparas i statistiksyfte och raderas inte vid borttagningen av personuppgifter och användarkontot. Analysdata kan inte kopplas till en användare eller ett konto för identifikation efter att kontot avslutats.

  Data som inte innehåller personuppgifter (t.ex. sammanställda analysdata) arkiveras så länge som dessa data behövs och är användbara för de ändamål för vilka de samlades in.

  Analys

  Analysdata vi samlar in via tjänster består av två huvudsakliga dataflöden.

  1. Tjänstens hårdvara skickar data om installationer och allmän status om enhetens välmående till F‑Secure (som kraschdumpar) och data om utvalda säkerhetshändelser i ett sammanslaget format. Den uppdaterar också sin status till våra serverdelssystem och hjälper oss således att identifiera och åtgärda eventuella fel som kan leda till funktionsstörningar. Det här är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten.
  2. För att ta reda på när och hur du använder vår tjänst, kunna förbättra den och få veta hur kunder får information om att tjänsten finns, samlar tjänsten även in data om lyckade installationer, installations- och aktiveringsvägar, prestanda, användningsmiljö, anslutningar, vilka funktioner som används osv. Vi gör detta för att kunna skapa tjänster som är givande för dig och våra andra kunder.

  Av hänsyn till vårt grundläggande integritetslöfte låter vi inte några tredjepartsanalyser sikta in sig på din faktiska kommunikationstrafik.

  Du kan naturligtvis välja att inte delta i majoriteten av analysdatainsamlingarna när som helst i enhetsinställningarna.

  Läs mer

  Det här avsnittet beskriver våra allmänna rutiner för insamling och behandling av data för analysändamål.

  När vi pratar om F‑Secures dataanalys syftar vi både på återanvända tjänstedata, återanvända säkerhetsdata och data som redan från början samlas in i analyssyfte.

  Vi vill ge dig en personligare kundupplevelse och ännu bättre tjänster i framtiden. Därför måste vi spåra användarmönster och skapa olika kundsegment. Här ingår t.ex. vilka funktioner som används mest, vilka tjänster som inte fungerar, vad som behöver åtgärdas och hur du hörde talas om våra tjänster.

  Det här samlar vi in. Data som vi behandlar för dataanalys omfattar till exempel enhetsidentifierare och kopplingar mellan enheter/användare/användargrupper, användningsmiljö, användningstid för tjänst, licenstyp (prov- eller betalversion), enhetsvärden (t.ex. telefonmodell och operativsystem, språk), partiell IP-adress, fel på tjänst, problematiska filer och URL:er och prestandadata för tjänst, hur du interagerar med våra tjänster (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), domännamnet från vilket du ansluter till tjänsten, delar som du klickat på, tidsstämplar, regional plats, hur effektiv vår kommunikation i tjänsten är, tjänsteaktivering (t.ex. spårning av om du har fått de relaterade meddelandena och om installationen lyckades), installations- och aktiveringsvägar, tjänsteprestanda, anslutningar, datarouting, kvot och andra liknande data.

  När vi ber om ditt samtycke i våra tjänsters gränssnitt inbegriper det om följande data skickas eller inte: i) ytterligare data, vilka funktioner som används och hur ofta samt tjänstevärden, och ii) antalet attribut som skickas i en given datauppsättning.

  Ovanstående är kopplat till din användning av våra cybersäkerhetstjänster. Dataanalys som körs på våra webbplatser beskrivs i vår Webbplatssäkerhetspolicy.

  Avanmäla. Vi uppskattar verkligen om du hjälper oss att förbättra våra tjänster, men respekterar om du vill minimera datatrafiken till F‑Secure. Du kan välja om du vill bidra för de av våra tjänster som nyttjar ytterligare analyser. Du kan avanmäla dig från insamling av analysdata som inte krävs för att tillhandahålla tjänsten till dig när du vill.

  Om du har valt att inte delta i någon insamling av dataanalyser kommer vi endast att skicka meddelanden till dig om tjänstens datainsamling (de data vi samlar in i vilket fall för att kunna erbjuda tjänsten) och vissa av våra meddelanden är troligen mindre relevanta.

  Om du motsätter dig insamling av data från din internetanvändning (inklusive dina webbplatser) kan du använda dig av en övergripande metod för att förhindra att onlineannonsörer samlar in dataanalys om din mobila enhet genom att återställa annonsidentifieringen då och då, och att slå på spåra-ej-inställningen i din enhets inställningar eller använda vår sekretessprodukt.

  Kvarhållande av analysdata. I våra dataanalysaktiviteter kombinerar vi analysdata med tjänstedata. Den resulterande kombinerade datauppsättningen fortsätter att behandlas baserat på "berättigat intresse". Analysdatan som samlats in tidigare sparas som en del av tjänstestatistiken, eftersom dess retroaktiva borttagning skadar statistiken. När du inte längre prenumererar på våra tjänster (dvs. ditt konto tas bort) kommer analysdatan för din tjänst att anonymiseras och vi kan inte längre koppla datan till dig.

  Datautbyte. På grund av den tekniska miljön (internet, appbutikens ekosystem och sociala medier) kan vi inte utföra all insamling och alla aktiviteter relaterade till dataanalys själva. Vi måste dela vissa data (t.ex. "Android-marknadsföringsidentifierare och andra liknande identifierare) med våra partner för onlineanalys och marknadsföring för att möjliggöra vår digitala analys samt våra marknadsföringsaktiviteter. Majoriteten av data som vi har om dig delas dock inte med andra.

  De av våra underleverantörer som förser oss med analystjänster för våra produkter kan eventuellt också sammanställa och publicera rapporter om insamlade data. Varken statistiken eller rapporterna innehåller data som kan kopplas till en enskild person.

  Vi gör inte avkall på din sekretess. Vi skiljer oss från de flesta företag genom att vi förstår hur ekosystemet fungerar, mycket noggrant väljer ut våra fåtaliga partner och raderar alla data som inte är absolut nödvändiga för ovanstående syften. Du kan naturligtvis välja att avstå från insamling av dataanalys när som helst via tjänstens inställningar.

  Data vi behandlar för analytiska eller statistiska ändamål pseudonymiseras. Med andra ord vet inte våra dataanalytiker vilken individ som den specifika datauppsättningen tillhör. Pseudonymiseringen hävs endast i särskilda fall. Till exempel när vi kommunicerar med dig kopplar vi resultaten — inte all data — från vår dataanalys till din e-postadress. Ett annat exempel är att vi kan använda datan för att lösa problem som du kan ha med vår produkt, när vi tillhandahåller tekniska supporttjänster till dig.

  Vi begränsar även analyserna till ytan på våra tjänster och håller dem på armlängds avstånd från de huvudsakliga sekretessdelarna i våra tjänster. Vi har t.ex. ingen extern analys i Security Cloud eller i trafiken inuti vår VPN-tjänst.

  Säkrandet av enhet

  Om programmet för skydd av slutpunkt är installerad för enheter med operativsystemen Windows, Mac och Android kontrollerar även antivirusgenomsökningen i programmet ryktet som dina programfiler har. Om filen inte känns igen som säker kan tjänsten skicka den till Security Cloud för genomsökning. När filen är genomsökt skickar Security Cloud tillbaka resultatet till tjänsten. När tjänsten genomsöker innehållet i Security Cloud samlar den inte in några personliga data. Genomsökta filer lagras den tid det behövs för att Security Cloud ska fungera som avsett.

  Tjänsten skickar förfrågningar om potentiellt skadliga aktiviteter, skadlig programvara eller oönskade applikationer på skyddade enheter, datatrafik och nätverk till F‑Secure Security Cloud. F‑Secure Security Cloud är ett molnbaserat system för cyberhotanalyser som drivs av F‑Secure. Med Security Cloud kan F‑Secure bibehålla en uppdaterad översikt över det globala hotlandskapet och skydda våra kunder mot nya hot så fort de upptäcks. Dessa förfrågningar — såsom URL:er, filidentifierare och metadata om applikationer — kan inte kopplas till en identifierbar användare av F‑Secure.

  För att skydda din sekretess skiljer F‑Secure ovanstående säkerhetsdata från andra data som samlas in när du använder tjänsten, anonymiserar dem och raderar dem när de inte längre behövs för det ursprungliga syftet.

  Säkerhet

  Information om säkerhetsrutiner som vi använder för att skydda dina data.

  Läs mer

  Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter vid överföring, lagring och bearbetning.

  Med fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder minimerar vi risken för att dina personuppgifter går förlorade eller används, blir tillgängliga för, lämnas ut eller ändras av obehöriga.

  Alla personuppgifter lagras på säkra servrar som drivs av F‑Secure eller våra partner där åtkomst endast är begränsad till auktoriserad personal.

  Dina rättigheter

  Information om dina lagstadgade rättigheter och hur du kontaktar oss.

  Läs mer

  Du har rätt till alla data som vi har sparat om dig. I synnerhet har du följande rättigheter angående de personuppgifter som vi sparat om dig:

  • Tillträde och rättelse. Du har rätten att fråga oss vilka av dina personuppgifter vi har sparade och få en kopia på alla uppgifter som kan identifieras som dina i den här kontexten. Om du hittar eventuella fel (t.ex. föråldrad information) i dylika uppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för att lösa dessa problem. Vissa av våra tjänsteportaler tillåter dig att uppdatera din kundinformation. I sådana fall bör du uppdatera eventuella ändringar i dina personuppgifter, t.ex. ändringar i adress eller e-postadress. Om du inte kan uppdatera dessa uppgifter själv kan du meddela oss om de nödvändiga ändringarna.
  • Invändning. Du har rätt att invända mot behandlingen av vissa personuppgifter, inklusive exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften eller då vi i övriga fall baserar vår behandling av dina uppgifter på berättigade intressen. I det senare fallet behöver du etablera en rättslig grund för din invändning.
  • Rätten att bli bortglömd. Du har även rätten att begära att vi slutar lagra dina personuppgifter och raderar dem. I den här fallet behöver du etablera en rättslig grund för din begäran.
  • Portabilitet. Du har även rätten att få de personuppgifter som du själv har uppgett i enlighet med kontrakt eller med ditt samtycke. Du kan begära dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kräva att uppgifterna vidarebefordras till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
  • Återkallelse av samtycke. I fall där behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke via de relevanta inställningarna. För identifierbara analysdata för tjänster hittar du inställningarna i tjänstens användargränssnitt. Du har även rätten att välja bort vår marknadsföringskommunikation via centret för preferenser, tillgängligt via länken.
  • Begränsning. Om du har fastställt att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta eller att vi inte har någon rättslig grund till att använda dem kan du begära att vi upphör med all framtida behandling av dina personuppgifter och endast lagrar dem tills problemet är löst.

  Du kan utöva dina rättigheter via vår kundvårdsfunktion. Länkarna som du använder för att kontakta oss finns i avsnittet "Kontaktinformation".

  Observera att det kan finnas situationer där våra konfidentiella skyldigheter, vår rätt till yrkesmässig tystnadsplikt och/eller våra skyldigheter att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. till din arbetsgivare) kan förhindra oss från att uppge eller radera dina personuppgifter eller på andra sätt förhindra dig från att utöva dina rättigheter. Dina ovannämnda rättigheter är också beroende av de rättsliga grunder som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

  Du kan kontakta oss när som helst om du har några invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information. Om du upplever att vi inte möjliggör dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I de flesta fall är den här myndigheten det finska dataskyddsombudet (www.tietosuoja.fi).

  Kontaktinformation

  Använd följande kontaktinformation om vill ställa frågor om innehållet i den här sekretesspolicyn:

  F‑Secure Corporation
  Tammasaarenkatu 7
  PL 24
  00181 Helsinki
  Finland

  Så här kontaktar du oss:

  • Om du är en kund som utnyttjar produkterna i vårt konsumentsortiment kontaktar du oss via våra kanaler för konsumentsupport.
  • Om du är en kund som utnyttjar produkterna i vårt företagssortiment kontaktar du oss via våra kanaler för företagssupport.
  • Du kan kontakta F‑Secures dataskyddsombud genom att skicka ett meddelande till privacy@f-secure.com. Om du vill utnyttja dina rättigheter som registrerad person använder du i stället ovanstående länkar.

  Allmänt

  Information om definitioner och hantering av ändringar.

  Läs mer

  Definitioner

  Detta menar vi när vi gör hänvisningar inom policyn.

  ”Kund” och ”du” avser en privatperson eller företagsanvändare eller andra registrerade personer som köper, registrerar användning av eller använder våra tjänster, vars enheter och datatrafik skyddas av våra tjänster, och som kan ha skickat personidentifierande information till oss. Informationen kan ha skickats genom användning av våra tjänster, webbplatser, telefon, e-post, anmälningsformulär eller andra liknande kanaler.

  ”Personuppgifter” avser information om privatpersoner som kan kopplas till dessa privatpersoner eller familje- eller hushållsmedlemmar. Informationen kan omfatta namn, e-postadresser och postadresser, telefonnummer, fakturerings- och kontoinformation samt övrig, mer teknisk information som kan kopplas till dig, din enhet, eller din eller enhetens beteende och som vi behandlar vid tillhandahållandet av våra tjänster.

  "Tjänster" avser tjänster eller produkter som tillverkas eller distribueras av F‑Secure, inklusive programvara, webblösningar, verktyg och relaterade supporttjänster.

  ”Webbplats” avser webbplatsen f-secure.com och övriga webbplatser som F‑Secure administrerar eller är värd för, inklusive underwebbplatser och webbläsarbaserade tjänsteportaler.

  Ändringar

  Den här versionen av policyn förtydligar, uppdaterar och ersätter den tidigare versionen. För att fortsätta uppdatera det här dokumentet gör vi även ändringar i det från tid till annan.

  Vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet på vår webbplats eller annan interaktionspunkt där det tidigare har gjorts tillgängligt. Om större ändringar görs kan vi även komma att meddela dig på andra sätt. Ändringarna börjar gälla från det datum då vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet.