Zasady zachowania prywatności w ankietach

Podsumowanie

W niniejszych zasadach zachowania prywatności opisaliśmy sposób przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację użytkowników w ramach ankiet przeprowadzanych przez firmę F-Secure.

Gromadzimy dane z ankiet na temat współpracy klientów z nami oraz korzystania przez nich z naszych produktów i usług. Używamy takich informacji w celu ulepszania naszych produktów i usług oraz usprawniania innych form współpracy z naszymi klientami.

Pełna treść

Firma F-Secure stosuje ankiety, aby uzyskać od klientów opinie na temat usług zabezpieczających. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby i wymagania naszych klientów, ulepszać nasze produkty i usługi oraz usprawniać sposób, w jaki funkcjonujemy na rynku.

Niniejsze zasady zachowania prywatności opisują sposób, w jaki firma F-Secure przetwarza informacje umożliwiające identyfikację użytkowników w ramach prowadzonych ankiet. Pozostałe aspekty ochrony prywatności (transfery międzynarodowe, prawa podmiotów danych, informacje kontaktowe itp.) związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w oświadczeniu firmy F-Secure dotyczącym prywatności, które ma zastosowanie do wszystkich naszych usług i do którego niniejsze zasady stanowią aneks.

Jakie dane gromadzimy?

Wstępnie wypełniamy ankiety informacjami, którymi dysponujemy na temat danego użytkownika. Zwykle obejmuje to adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, język, kraj i inne dane dotyczące relacji z klientem. Aby lepiej kategoryzować odpowiedzi możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, takich jak wiek lub płeć. W ramach ankiety pytamy o opinie na temat naszych usług i produktów.

Dostępne opcje

Gromadzimy takie dane tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie odpowie na naszą ankietę, co jest jednoznaczne z zezwoleniem nam na takie działania. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy do tego, ponieważ pozwala nam to lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i opracowywać lepsze rozwiązania.

Każda wiadomość e-mail z zaproszeniem do udziału w ankiecie zawiera łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji takich wiadomości.

Udostępnianie danych

Udostępniamy dane kontaktowe klientów naszym podmiotom stowarzyszonym i podwykonawcom zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji „Przesyłanie danych" w oświadczeniu firmy F-Secure dotyczącym prywatności, aby umożliwić im kontaktowanie się z klientami w celu prowadzenia ankiet i przekazywania wyników ankiet odpowiednim podmiotom.

Podmioty stowarzyszone i podwykonawcy są zobowiązani przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z zasadami firmy F-Secure. Nie mogą używać danych z ankiet do jakichkolwiek innych celów. Są oni jednak odpowiedzialni za metody wykorzystywania plików cookie w swoich witrynach.

Przechowywanie

W przypadku klientów indywidualnych odpowiedzi na ankiety są przechowywane w naszym rejestrze klientów przez sześć (6) miesięcy od daty wypełnienia i przesłania danej ankiety — chyba że otrzymamy prośbę o ich wcześniejsze usunięcie. Taki okres przechowywania ma zapewnić wystarczającą ilość czasu na pomyślne przeprowadzenie ankiety i przeanalizowanie danych. Po tym okresie zgromadzone dane zostaną pozbawione cech umożliwiających identyfikację użytkowników i zapisane w postaci wyników zbiorczych.

W przypadku klientów firmowych i partnerów odpowiedzi na ankiety są przechowywane w naszym rejestrze klientów zgodnie z odpowiednimi zasadami przechowywania.

Partner — operator

Czasami przeprowadzamy też ankiety wśród klientów końcowych naszych partnerów i operatorów. Aby skutecznie skontaktować się z takimi klientami i uzyskać przydatne wyniki, operator udostępnia nam podstawowe dane na temat docelowych respondentów. Takie dane zwykle obejmują adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, identyfikatory kontaktowe, liczby aktywnych licencji, informacje o ofercie (np. czy jest ona stała czy zmienna oraz jaką liczbę płatnych licencji obejmuje). Współpracujemy z odpowiednim operatorem podczas analizy zgromadzonych danych w celu przygotowywania przyszłych ulepszeń. Operator przetwarza i przechowuje takie dane zgodnie z własnymi zasadami.

Każda wiadomość e-mail z zaproszeniem do ankiety zawiera łącze, które pozwala zapobiec otrzymywaniu przyszłych ankiet.

  • Jeśli operator zarządza preferencjami dotyczącymi komunikacji i/lub posiada wszystkie dane identyfikujące odbiorców, to operator jest odpowiedzialny za usunięcie danych klientów końcowych, którzy zrezygnują z otrzymywania ankiet.
  • Jeśli firma F-Secure zarządza preferencjami dotyczącymi komunikacji, które są związane z usługami zabezpieczającymi świadczonymi odbiorcy, to firma F-Secure jest odpowiedzialna za usunięcie danych odbiorców, którzy zrezygnują z otrzymywania ankiet.

Operator stanowi pierwszy punkt kontaktu w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań od odbiorców ankiety.

© F-Secure, czerwiec 2018 r.