Narzędzia pomocy technicznej

Zbiór narzędzi przydatnych w przypadku problemów z określonymi produktami

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows

Program służący do odinstalowywania produktów firmy F-Secure z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Plik readme

Narzędzie do odinstalowywania produktów z komputera Mac

Skrypt służący do odinstalowywania produktów F-Secure Anti-Virus for Mac i F-Secure Mac Protection z komputera Mac. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Plik readme

Narzędzie do resetowania składnika FSAUA

To narzędzie pozwala zresetować agenta automatycznej aktualizacji F-Secure (F-Secure Automatic Update Agent — FSAUA).

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Linux

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.run) aktualizuje wszystkie bazy danych każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Linux.

Instrukcje

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG)

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Instrukcje

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) na Maca

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym na Maca można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Instrukcje

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Linux

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Linux można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Instrukcje

Poznaj zagrożenia

DB Tracker

Najnowsze aktualizacje baz danych

Opisy zagrożeń

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium.

Instrukcje usuwania

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium wraz z instrukcjami usuwania.

Klasyfikacja zagrożeń

Opis klasyfikowania zagrożeń przez firmę F-Secure.