F-Secure person­vern­erklæring for tjenester

Denne personvernerklæringen gis av F-Secure Corporation, et finsk, offentlig registrert selskap med forretnings-ID 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vår", "oss"). Alle våre datterselskaper bruker også denne erklæringen.

Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler våre kunders personopplysninger.

Vi prøver å sikre at dine personopplysninger forblir private. Alle data som vi samler inn, brukes bare slik det er forklart i denne erklæringen, i de tjenestespesifikke vilkårene eller merknadene og i lisensvilkårene og avtalene mellom deg og oss.

Avhengig av hvilke F-Secure-tjenester og -programmer du bruker, og annen interaksjon med oss, er det ikke sikkert at alle deler i denne personvernerklæringen gjelder for deg, eller bare delvis gjelder for deg.

Definisjoner

Det følgende forklarer termene som har en spesifikk betydning i personvernerklæringen.

"Kunde", "du" refererer til en privatbruker eller bedriftsbruker eller andre som kjøper, registrerer for bruk eller bruker våre tjenester og som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester (inkludert webløsninger), nettsteder, telefon, e-post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon om enkeltpersoner og deres personlige kjennetegn eller forhold som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e-post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen informasjon som er aktuell for tjenestene og leveringen av dem.

"Tjenester" refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F-Secure, inkludert programvare, webløsninger og relaterte støttetjenester.

"Nettsted" refererer til nettstedet http://www.f-secure.com og alle andre nettsteder som F-Secure driver eller kontrollerer, inkludert nettstedenes undernettsteder og innhold.

Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Hvis du bruker tjenestene våre, er du vår kunde. Basert på gjeldende lover har vi rett til å behandle dine personopplysninger når du blir vår kunde.

Vi har rett til å samle inn og behandle dine personopplsyninger når du kommuniserer med oss eller våre forretningspartnere om våre tjenester, installerer og bruker våre tjenester, fyller ut et skjema eller en spørreundersøkelse, registrerer deg for å bruke våre tjenester, sender inn informasjon gjennom våre Internett-løsninger, deltar i en konkurranse eller et lotteri, registrerer e-postadressen din hos oss eller sender oss en e-postmelding.

Vi må automatisk samle inn og behandle relevante personopplysninger for at tjenestene våre skal virke, for å forbedre dem og for at du skal kunne benytte deg av tjenestene. Fordi slik behandling ikke kan atskilles fra tjenestene vi leverer til deg, har vi gyldig grunn og juridisk rett til å gjøre det.

I enkelte tilfeller vil vi eksplisitt spørre om ditt samtykke til denne behandlingen.

Hvis du besøker våre nettsteder når du abonnerer på eller bruker våre tjenester, kan vi også samle inn personopplysninger gjennom nettstedene, slik det er uttrykt i den separate personvernerklæringen for nettsteder.

Hva samler vi inn?

Denne delen beskriver de ulike typene personopplysninger som vi samler inn.

Personopplysninger

Vi kan be deg om å oppgi personopplysninger som er nødvendig for å kunne abonnere på tjenestene våre.

Slike innsamlede personopplysninger inkluderer kontakt- og faktureringsinformasjon, navn og e-postadresse, postadresse, telefonnummer, land, poststed, språk og alder, og i enkelte tilfeller alder, kjønn og navn på arbeidsgiver. Vi kan også be deg om å velge et passord eller gi deg en unik identifikator som du kan bruke for å få tilgang til og administrere tjenestene.

Mesteparten av personopplysningene vi behandler, er automatisk innsamlet av tjenestene våre.

Typisk informasjon som samles inn av våre tjenester, inkluderer antall kjøpte lisenser, enheter som dekkes av lisensen, kjøps- og betalingshistorikk, hvilken distribusjonspartner som er brukt, din kommunikasjon med våre støttetjenester, enhetsidentifikasjonsdata, data om det tekniske miljøet (for eksempel operativsystem) og bruksdata for tjenesten (for eksempel aktiveringsstatus, tidspunkt for siste pålogging).

Hvis du abonnerer på våre mobilprodukter, innhenter vi også automatisk IMEI- og IMSI-kodene til din mobile enhet.

For stedsbaserte tjenester behandler vi også stedsdata for enheten eller data om din Internett-trafikk for å kunne behandle dine stedsforespørsler.

Når du bruker våre innholdstjenester til å administrere data og filer, kan innholdet bli lastet opp til og overført gjennom våre tjenester og servere. Da vil vi a) behandle innholdet du administrerer gjennom den tjenesten, b) automatisk samle inn relaterte metadata, som data om dato, klokkeslett og IP-adresse for din siste pålogging til tjenesten, filnavn, geografisk filplassering, enhetsserienumre, tilkoblingsidentifikatorer og relasjoner og filer som deles mellom kundekontoer, og andre liknende data.

Når du bruker våre tjenester for sosiale medier, samler vi inn grunnleggende informasjon om deg slik den er samlet inn av den sosiale medieplattformen. Slik informasjon inkluderer e-postadresse, hobbyer og interesser, fødselsdato, utdanningshistorikk, grupper som du er medlem i, hjemsted, informasjon om relasjoner, abonnenter og abonnementer, arbeidshistorikk, URL til personlig nettsted og annen lignende informasjon som er oppgitt på den sosiale medieplattformen. Tjenesten må videre samle inn informasjon om aktivitetene til deg og dine venner eller kontakter på den sosiale medieplattformen, som bruker-IDer som er knyttet til kontoen din, bruker-IDene til dine venners kontoer i din venneliste, vegginnlegg og nyhetsfeeder, antall og type delte lenker og selve lenkene, liste over arrangementer du har deltatt på eller planlagt, notater, bilder og videoer, statusoppdateringer, beskrivelser av kontakter, kontaktenes fødselsdager, kontaktenes utdanningshistorikk, hjemstedene til dine venner eller kontakter, kontaktenes arbeidshistorikk eller annen lignende informasjon som er oppgitt på den sosiale medieplattformen.

For å kunne levere støttetjenester må vi kanskje samle inn og behandle relevante data om skadeprograminfeksjoner og e-postidentifikasjon i et format som er slik at vi kan kontakte deg, når du har oppgitt slike data til oss. Hvis det er relevant for å kunne løse dine støttesaker, må vi kanskje også ha tilgang til deler av logger over filaktiviteter og andre slike data som tidligere er samlet inn om din bruk av tjenesten.

Kilder til personopplysninger

Selv om vi samler inn mesteparten av de ovennevnte dataene direkte fra deg eller din enhet, mottar vi også data fra våre tilknyttede selskaper, distribusjonspartnere (som operatører) og bedriftsenheter som du har kjøpt tjenestene fra. Vi gjør dette for å lage en sømløs brukeropplevelse og for å sørge for å ha informasjonen som er nødvendig for å løse kundestøttesaker.

Slike andre kilder kan inkludere underleverandører som har gitt deg støttetjenester, eller markedsføringspartnere som har assistert oss med gjennomføringen av våre markedsføringsaktiviteter.

Hvis du bruker din konto på sosiale medier til å registrere deg for våre tjenester, kan vi også samle inn relevante data (som e-postadresse) fra kontoen din slik at vi kan godkjenne registreringen og kontakte deg.

Tekniske data og sikkerhetsdata

I tillegg til data som vi samler inn i identifiserbart format, behandler tjenestene våre også tekniske metadata og sikekrhetsrelaterte tekniske data fra enheten din og aktivitetene dine. Dette er nødvendig for at tjenestene skal kunne fungere etter formålet.

"Tekniske data" og "sikkerhetsdata" inkluderer som oftest:

 • størrelse, antall og type (for eksempel et digitalt bilde eller et tekstdokument) filer
 • http-hodeinformasjon
 • datoer for oppretting, endring og sletting av filen
 • automatiske nøkkelord basert på filens innhold
 • kommentarer og merknader
 • enhetens skjermoppløsning
 • statistiske data og analysedata om mulige skadeprogramaktiviteter
 • data om programvare og teknisk brukermiljø
 • andre betydelig like data

 

I tillegg til dataene som er skissert her, må vårt Sanntidsbeskyttelsesnettverk samle inn andre sikkerhetsdata. Dette er beskrevet i en dedikert personvernerklæring.

Analysedata

For å kunne gi deg bedre tjenester samler vi også inn informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Denne typen data kan inkludere hvilken Internett-leser du bruker, hvilke elementer du klikker på, tidsstempler, sted, enhetsidentifikator og forhold mellom enheter/brukere/brukergrupper, produktdriftstid, enhetsmetrikk og operativsystem, IP-adresse (hel eller delvis), produktfeil, data om problematiske filer og produktytelse, hvordan du samhandler med tjenesten vår, navnet på domenet du kobler til tjenesten fra, og tjenestefunksjonene du bruker.

Hva gjør vi med det?

Denne delen beskriver hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn.

Personopplysningene vi samler inn, brukes til å:

 • identifisere uautoriserte brukere og kontrollere kundekvalifikasjoner, behandle og spore transaksjoner som utstedelse av fakturaer, administrere kontoer, levering, innsamling og behandling av betalinger, og administrasjon av lisenser;
 • levere hjelp og kundestøtte for våre tjenester;
 • levere, vedlikeholde, utvikle og forbedre våre tjenester;
 • spore tjenestene som du har kjøpt og brukt slik at vi kan administrere kunderelasjonen og kommunisere med deg;
 • administrere og forbedre funksjonaliteten i tjenestene og på nettstedet;
 • sende deg informasjon om tjenestene, for eksempel informere deg om nye versjoner og funksjoner og relaterte tjenester via direkte meldinger eller annen type kommunikasjon;
 • arrangere konkurranser og gjennomføre undersøkelser om kundetilfredshet;
 • annonsere og markedsføre våre andre tjenester til deg;
 • hindre straffbare aktiviteter;
 • overholde alle gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav og bestemmelser;
 • fjerne eller stoppe deling av ulovlig eller krenkende materiale.

 

For at du lettere skal forstå implikasjonene ved slik behandling, finner du en detaljert forklaring av noen eksempler nedenfor.

Kjøpe tjenester fra F-Secures e-butikk

Når du registrerer deg for eller kjøper våre tjenester fra vår e-butikk, må vi behandle dine personopplysninger og tilknyttet betalings- og faktureringsinformasjon for å gjennomføre kjøpet og holde kontoen oppdatert. De fleste av disse scenariene gjelder personopplysninger du sender inn på denne måten.

Avhengig av hvor du er plassert, kan F-Secures nettbutikk også være helt eller delvis drevet av en ekstern nettbutikkleverandør eller av en av våre distribusjonspartnere. Deler av kjøpstransaksjonen kar foregå på nettsteder fra tredjepart, som angitt i nettbutikken. Enheten du handler med, er angitt på nettsidene i vår nettbutikk. I slike tilfeller kan personopplysningene du sender i forbindelse med kjøpet, også behandles i henhold til vilkårene og personvernerklæringen til den eksterne nettbutikkleverandøren eller distribusjonspartneren og gjeldende lover.

Vi lagrer ikke betalingskortopplysninger som du sender i noen av våre F-Secure-nettbutikker. Denne informasjonen sendes til den valgte betalingsleverandøren eller distribusjonspartneren, og behandles i samsvar med personvernerklæringen til den betalingsleverandøren eller distribusjonspartneren.

Sted

Med hensyn til de av tjenestene våre som gir informasjon om plasseringen av enheten din eller hvor Internett-trafikken sendes, vil vi kun behandle stedsdata i identifiserbart format i de tilfellene du ber om det via tjenestene. Stedsdataene behandles kun for din bruk i et begrenset tidsrom. Etter dette blir dataene enten slettet eller gjort anonyme.

Metadata for filene i innholdet ditt kan også bestå av stedsdata (for eksempel fotografier). I slike tilfeller blir stedsdataene behandlet som alle andre filmetadata, som beskrevet nedenfor.

Når du bruker og deltar i vårt arrangementsprogram, kan din fysiske tilstedeværelse på arrangementsstedet utledes fra din deltagelse i arrangmentet. Denne informasjonen kan være synlig for oss, arrangøren eller andre brukere.

I enkelte tilfeller der dataene eller en synlig del av tjenesten leveres av en tredjepart (for eksempel at din posisjon oppgis gjennom bruk av en karttjeneste fra tredjepart eller du har søkemotortjenester fra tredjepart), benytter leverandøren av stedsdataene slike data i henhold til sine egne vilkår, personvernerklæringer og lover som gjelder for den. På utgivelsesdatoen for denne erklæringen bruker F-Secure Google Maps i våre innholdstjenester og funksjoner for tyverisikring og sikkert søk. Googles personvernerklæringer skal da gjelde for din bruk av funksjonene.

Innhold

Noen av tjenestene våre tillater at du sikkerhetskopierer eller administrerer data og filer. Vi anser innholdet som du sikkerhetskopierer eller administrerer gjennom våre tjenester, som dine private data. Vi prøver ikke å tilrane oss rettigheter til ditt innhold, og vi gir heller ingen rettighetslisenser til tredjeparter.

For å sikre best mulig personvern forsøker vi å behandle i) din kontoinformasjon, ii) ditt faktiske innhold og iii) metadata og sikkerhetsdata atskilt fra hverandre i så stor grad som mulig.

Vi begrenser også vår mulighet til å se det faktiske innholdet ditt i så stor grad som mulig. Vi prøver ikke og ønsker ikke å se innholdet i filene dine. Vi må imidlertid behandle metadata og sikkerhetsdata relatert til innholdet ditt slik at vi kan levere tjenestene våre. Når vi gjør det, kobler vi også noen aggregerte metadata til kontoen din.

Vi har tilgang til ditt spesifikke filinnhold kun når det er et klart behov for det. Den vanligste årsaken er at du sender inn en støttehenvendelse relatert til innholdet ditt. I slike tilfeller bruker vi en prosess der kun støttepersonell på høyeste nivå og vertsteknikere får tilgang til innholdet ditt når saken er eskalert fra normalt støttenivå. Vi må kanskje også ha tilgang til ditt spesifikke innhold når du bruker våre tjenester til å distribuere innhold som kan være i strid med våre vilkår for bruk. I slike tilfeller blir tilgang til det aktuelle innholdet gitt på "må vite"-basis.

Du kan selvfølgelig selv gjøre innholdet ditt tilgjengelig for et større publikum gjennom tjenestealternativene.

Vi behandler de nødvendige metadataene fra innholdet ditt slik at tjenesten vår kan administrere det for deg, og vi kan også skanne innholdet for å se etter eventuelle skadeprogrammer. Personvernaspektene ved disse aktivitetene er inkludert i avsnittet om tekniske data og sikkerhetsdata.

Sosiale medier

Vi vil bruke de innsamlede dataene til å gi deg et mål for hvor sikker/privat profil du har på det sosiale mediet, en liste over sårbarheter og mulige effekter av de nevnte sårbarhetene, og informasjon om hvordan du kan rette dette.

For å gjøre dette må vi analysere de innsamlede dataene, og vi må kanskje lagre informasjonen i et begrenset tidsrom i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Tekniske data.Fordi noen av tjenestene våre hjelper deg med å sikre, sikkerhetskopiere og dele innhold på enhetene dine, er det nødvendig for oss å behandle relaterte tekniske data / metadata. For eksempel, når du lagrer, deler eller synkroniserer filene dine som en del av tjenestene våre, må vi kategorisere filene for å kunne håndtere lagring, overføring, avspilling, deling og innhenting. Vi må også samle inn metadata for filer for å kunne kopiere og synkronisere dem på tvers av forskjellige enheter, og for å forbedre presentasjonen av dem. Vi begrenser vår mulighet til å se slike metadata ved at vi kun overvåker aggregerte metadata (som den totale størrelsen på innholdet), og vi behandler filbaserte metadata automatisk for formålene som er nevnt ovenfor.

Sikkerhetsdata. Sikkerhetsdata samles inn både for å levere sikkerhetstjenestene du eksplisitt har abonnert på, og for å forbedre sikkerheten til våre andre tjenester, må vi også samle inn data om ukjente filer, mistenkelig virkemåte på enheten eller besøkte nettsteder. Noen tjenestefunksjoner krever disse dataene for å fungere.

Sikkerhetsdataene som vi samler inn fra enheten din, blir som standard ikke koblet til deg på en identifiserbar måte. Mange av sikkerhetsdataene som vi samler inn, blir gjort ugjenkallelig anonyme. I enkelte tilfeller må vi behandle noen av de innsamlede metadataene eller sikkerhetsdataene på en måte som identifiserer deg personlig. Dette vil vi kun gjøre med din uttrykte tillatelse, eller når vi ikke kan levere de relevante tjenestene uten å gjøre det, for eksempel for å behandle en støttesak som du har sendt inn. Sikkerhetsdata blir ikke brukt til personinnrettet markedsføring.

Du finner informasjon om bruken av sikkerhetsdata som er innsamlet som en del av Sanntidsbeskyttelsesnettverket, i den dedikerte personvernklæringen for dette.

F-Secure kan også fremlegge eller overføre sikkerhetsdata til sine datterselskaper, underleverandører, distributører og partnere og samtidig opprettholde anonymiteten i de fremlagte eller overførte sikkerhetsdataene.

Markedsføringsaktiviteter

Vi kan markedsføre, selge, forlenge kampanjer og sende deg spesialtilbud og annen markedsføringskommunikasjon basert på kontaktinformasjonen du sender til oss, og slik det er juridisk tillatt.

Denne kommunikasjonen er relatert til våre tjenester og tjenestene til våre distribusjonspartnere. Vi sender deg slik informasjon bare når vi har fått ditt samtykke til å gjøre det (dvs. at du har angitt at du ønsker å motta våre nyhetsbrev i vår e-butikk, eller når du deltar i en konkurranse). I tillegg til ditt eksplisitte samtykke vil gjeldende lovgivning tillate at vi sender slik kommunikasjon til deg siden du er vår kunde, med mindre du har angitt at du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon. Vi kan bruke våre underkontraktører og partnere til slike markedsføringsaktiviteter på våre vegne.

Vi vil følge gjeldende lovgivning nøye når vi sender informasjon til deg, og du kan når som helst be om å bli fjernet fra vår markedsføringskommunikasjon. Alle direktemarkedsføringene legger til rette for dette.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene våre kan vise eller lage reklameannonser som en del av virkemåten. Slike visninger er ikke basert på samtykke.

Analysedata

Vi kan spore bruken av våre tjenester, nettsteder og annonsering for å forbedre din kundeopplevelse og våre tjenester.

Når vi samler inn data for dette formålet, vil vi gjerne vite mer om våre kunders bruksmønstre samlet, ikke identifisere enkeltkunder. Slike bruksmønsteranalyser er basert på samlestatistikk og/eller med hjelp fra tredjepartsleverandører, som hjelper oss med å opprette brukerprofiler basert på pseudonymer og/eller andre metoder for å unngå å identifisere deg. Vi bruker pseudonymer eller kombinerer data fra flere enkeltpersoner for å lage statistikk, bygge demografi eller levere kundesegmentering.

Din identitet blir bare kjent for oss i denne sammenhengen hvis du sender inn din kontaktinformasjon i forbindelse med tilbakemeldinger til oss (for eksempel når du sender inn tilbakemelding om bruk).

Vi bruker slike data internt og bare for å forbedre tjenestene våre, med følgende unntak:

 • Våre underkontraktører som leverer analysetjenester til oss, kan også opprette og publisere samlerapporter basert på de innsamlede dataene. Statistikken og samlerapportene inneholder ingen data som kan kobles til noen enkeltperson.
 • Hvis du har et kundeforhold til vår operatørpartner som har levert tjenestene til deg, kan operatørpartneren få begrenset tilgang til relevante data.

 

Overføring av personopplysninger

Hvem vi overfører personopplysninger til

Vi kan fremlegge dine personopplysninger til underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen som leverer tjenester eller deler av tjenester som du har lisensiert.

Det er bare nødvendige personopplysninger som blir delt med disse selskapene, og de overføres alltid elektronisk.

I tilfeller der våre kunders personopplysninger må fremlegges for våre underleverandører (for eksempel for å løse et kundestøtteproblem eller sende til en logistikkpartner for levering av et produkt), krever vi, i våre kontrakter med dem, at de bruker slike opplysninger kun til å levere tjenester til F-Secure og i henhold til strenge instruksjoner fra F-Secure, og handle på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen, dine avtaler med oss og obligatoriske lover som gjelder for F-Secure.

Noen av våre tilknyttede selskaper, underleverandører og partnere er plassert utenfor EEA for å sikre global tilgjengelighet av våre tjenester. Når vi overfører personopplysninger utenfor EEA, sikrer vi personopplysningene i henhold til lovens krav. Det gjør vi ved å bruke passende tekniske og kontraktsmessige sikringer på relevante underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen, for eksempel ved å bruke dataoverføringsklausuler som er godkjent av EU.

Vi fremlegger dine personopplysninger for våre distribusjonspartnere (som operatører) som har solgt, tilbudt eller distribuert tjenestene våre. Vi gir disse selskapene tilgang til personopplysninger som de trenger for å levere avtalte aktiviteter. Slike aktiviteter består typisk av kundebehandling, direkte markedsføring og fakturering. Våre distribusjonspartnere må også overholde avtalene og lovgivningen når de behandler personopplysninger.

Vi kan også fremlegge dine personopplysninger for å sikre tilgjengeligheten av tjenestene eller nettstedet i henhold til våre rettigheter under aktuelle avtaler, lisensvilkår eller gjeldende lovgivning. Vi kan også gjøre dette for å beskytte oss selv mot erstatningsansvar eller for å hindre straffbar aktivitet, eller når det er nødvendig for å løse eller avgrense et vedvarende problem. I alle slike tilfeller vil vi handle i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som et salg, en fusjon eller annen omorganisering av F-Secure, der informasjonen gis til den nye enheten som styrer forretningsdriften.

Vi kan også fremlegge dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og til offentlige forskriftsbyråer hvis det kreves i henhold til gjeldende lover.

Det finnes situasjoner som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, og der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan rettferdiggjøres eller tillates, eller der vi kan være forpliktet til å fremlegge informasjon uten å be om samtykke fra deg. Dette omfatter å rette seg etter pålegg fra myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen for å tiltvinge seg produksjonen av informasjonen, eller for å overholde rettslige pålegg.

Hvem vi ikke overfører personopplysninger til

Med unntak av det som er nevnt ovenfor, vil vi ikke selge, leie eller lease dine personopplysninger til noen tredjepart.

Vi vil for eksempel ikke selge ditt navn, din e-postadresse eller personlige demografi til massedistributører.

Vi gjennomfører også tiltak for å gjøre det mindre sannsynlig at ditt innhold blir gjenstand for krav om tilgang fra etterretningsbyråer i tredjepartsnasjoner. For eksempel blir innholdet til våre europeiske kunder lagret i Europa.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder dine personopplysninger i våre databaser i samsvar med våre datalagringsregler og gjeldende lover.

Vi kan lagre dine personopplysninger utover slutten på ditt kundeforhold med oss, men kun så lenge det er nødvendig. Typiske årsaker til at vi beholder personopplysninger om deg utover ditt kundeforhold, er:

 

 • for å beholde informasjon om dine kjøp og betalinger for våre tjenester
 • for å hindre ulovlig aktivitet
 • for å gjøre det mulig for oss å ta i bruk tilgjengelige virkemidler eller begrense eventuelle skader vi måtte påføres
 • for å løse eller hindre et vedvarende problem
 • for å ha tilstrekkelig informasjon til å kunne svare på fremtidige problemer
 • for å opprettholde avtaler mellom deg og oss
 • for å overholde loven

 

Tekniske data og sikkerhetsdata som ikke inneholder personopplysninger, lagres så lengde slike data er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Datasikkerhet

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplsyninger.

Vi lagrer dine personopplysninger på sikre servere som er plassert enten i våre kontorer, i kontorene til våre underleverandører eller i fullt klassifiserte datasentre. Det er kun autorisert personell som har tilgang til informasjonen på disse serverne. I tilfeller der våre kunders personopplysninger må fremlegges for underleverandører, krever vi at de behandler og beskytter personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lover. Hvis du kontakter oss gjennom vårt nettsted eller via e-post, må du være oppmerksom på at informasjon som sendes via Internett, kanskje ikke er sikret.

Få tilgang til og endre dine personopplysninger

Vi forsøker å holde dine personopplysninger nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

Du bør oppdatere dine personopplysninger når det inntreffer endringer, for eksempel endring av adresse eller e-postadresse. Noen av våre tjenesteportaler tillater deg å oppdatere gjeldende data. Hvis du ikke kan gjøre endringene selv, kan du informere oss om nødvendige endringer.

Du kan kontakte oss for å få flere detaljer om hvordan dine personopplysninger behandles, eller for å avbryte din godkjenning. Kontaktinformasjonen vår er inkludert i denne erklæringen. Du kan stoppe abonnementet på markedsføringsmeldinger ved å følge instruksjonene som følger med hver melding.

Du har rett til å spørre oss om hvilke personopplysninger om deg vi har lagret.

Tjenester fra tredjepart

Tjenesten vår kan bygge inn eller fungere sammen med tjenester fra tredjepart. I slike tilfeller, og der tjenesten fra tredjepart er en synlig del av brukeropplevelsen, vil slike tjenesters datainnsamlings- og personvernpraksis gjelde i stedet for disse bestemmelsene.

Endringer i erklæringen

For å holde denne personvernerklæringen aktuell og oppdatert vil vi tra tid til annen gjøre endringer når det er nødvendig.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter, som å legge ut en merknad på hjemmesiden vår eller sende deg en e-postmelding. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen på nettstedet vårt.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for spørsmål relatert til personopplysninger.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende denne personvernerklæringen, kan du kontakte:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact