Personvernerklæring for F-Secure KEY

Kortfattet

F-Secure KEY er en løsning for sikker passordbehandling. Den sørger for et kryptert passordhvelv som synkroniseres mellom alle enhetene til sluttbrukeren.

Fullstendig

Denne tjenestespesifikke erklæringen er et tillegg til F-Secure personvernerklæring. Denne tilleggserklæringen fokuserer på 1) hva slags personlige og private data vi innhenter fra deg med denne tjenesten, og 2) hva vi bruker slike data til. Vi fokuserer på disse to forholdene fordi vi tror at de har størst betydning for deg. Når det gjelder andre sider ved behandlingen av personlige data (internasjonale overføringer, rettighetene til datasubjekter, kontaktinformasjon osv.), kan du se F-Secures personvernerklæring for tjenester, som gjelder for alle tjenestene våre.

Denne erklæringen er delt i følgende deler:

  • Brukerdata
  • Juridisk grunnlag
  • Oppbevaring
  • Operatørpartnere
  • Analyser

 

Brukerdata

Passordene dine oppbevares på servere som driftes av F-Secure, og lokalt på klientenhetene dine i et kryptert format. Krypteringsnøkkelen er hovedpassordet til sluttbrukeren, og dette hovedpassordet blir aldri eksponert utenfor KEY-tjenesten på enheten. Det er heller ikke mulig å skaffe seg en vertsbasert passordfil uten en godkjent klient som tilhører brukeren. Kort sagt, F-Secure-vertsbaserte filer kan ikke dekrypteres eller identifiseres i oppbevaringsformatet når det gjelder hvem de tilhører.

F-Secure KEY kan også aktiveres ved å bruke F-Secure-kontolegitimasjon. I slike tilfeller blir brukernavnet og passordet gitt til KEY-klienten som en del av aktiveringsflyten, og denne informasjonen brukes til å fastslå sluttbrukerlisensen. Kontoinformasjon knyttes ikke til passorddata som administreres av tjenesten.

Juridisk grunnlag

Vi behandler dine data, slik at vi kan yte deg de tjenestene du har inngått en avtale om, eller som du er i ferd med å inngå avtale om. Slike avtaler kan enten inngås direkte med oss eller med en annen juridisk enhet (som nettbutikken vår eller en operatørpartner) som har tilbudt tjenestene våre til deg. Tilbudet av tjenester kan skje i form av et kjøp eller være kostnadsfritt.

Når det gjelder data som strengt tatt ikke er nødvendige for å yte deg tjenestene, men som vil hjelpe oss med å tilby deg bedre tjenester på lang sikt, innhenter vi slike data bare med ditt samtykke.

Oppbevaring

Vi lagrer data om kontoen din basert på abonnementets varighet, som beskrevet i nærmere detalj i F-Secure personvernerklæring.

Operatørpartnere

Hvis du har abonnert på tjenesten via operatøren din, kan vi innhente e-postadresse, navn og telefonnummer direkte fra operatørsystemet når du har abonnert på tjenestene våre. Vi utveksler også slike data med operatøren når det er nødvendig (f.eks. status for abonnementet ditt, data innhentet for å løse en sak om teknisk støtte). Vi gjør dette for å gi deg en problemfri brukeropplevelse og støttetjenester, og for å kommunisere med deg på en konsistent måte.

Med tillatelse fra deg kan operatøren også få tilgang til F-Secure-kontoen din med tanke på å yte kundestøtte.

F-Secure benytter også datterselskaper og underleverandører basert på prinsippene som er beskrevet under "Overføringer" i personvernerklæringen.

Analyser

Vi ønsker å gjøre denne tjenesten enda bedre. For å få til det må vi, for eksempel, vite hvilke funksjoner som brukes mest, hva som må rettes på, hvordan folk blir kjent med tjenesten og hvordan de bruker den. Vi bruker dataaggregering, pseudonymer og andre metoder for å gjøre slike analysedata så anonyme som mulig. Vi søker ikke å identifisere deg personlig. Vi er generelt interessert i hvordan folk bruker tjenesten og hva de krever av den, ikke i å spore en bestemt persons bruk av tjenesten.

Nærmere bestemt innhenter vi data om installeringen var vellykket eller ikke, banen hvor tjenesten ble installert og aktivert, lisenstypen (prøve- eller betalt versjon), ytelsen til tjenesten i driftsmiljøet (navn på mobilenhet, modell og systemspråk), regional tilhørighet og andre liknende metadata, for eksempel hvilke funksjoner i tjenesten som brukes, og hvor ofte. Mer informasjon om dette emnet er tilgjengelig i F-Secure personvernerklæring.

Vi ber om samtykke til å innhente slike data. Hvis du på et senere tidspunkt ikke lenger vil bidra med slik informasjon til oss, kan du endre tjenesteinnstillingene for å reservere deg mot innhenting av analysedata.

April 2018