Innbrudd skjer:
vær forberedt

Beskytt bedriften og dataene dine mot avanserte angrep

Effektiv trusselforebygging er nøkkelen til cybersikkerhet, men du kan ikke stole på bare preventive tiltak for å beskytte bedriften og dataene dine mot målrettede angrep.

Et raskt voksende trussellandskap og nye personvernregler krever at bedrifter forbereder seg på forebyggende deteksjon av sikkerhetsproblemer og raske tiltak ved avanserte og målrettede angrep som utføres av mennesker.

Du kan raskt detektere og stoppe brudd med F-Secures tjenester for deteksjon og respons, som administreres direkte av F-Secures sikkerhetseksperter, en sertifisert tjenesteleverandør eller din egen IT-avdeling.

Forebygge

Forutse Forebygg Detekter Responder Rådgivnings- og vurderingstjenester administrasjon Sårbarhet Endepunkt- og tjeneste- beskyttelse Avansert trusselbeskyttelse

Korrigere

Som å finne nålen i høystakken – et eksempel fra virkeligheten

I en kundeinstallasjon med 1300 sensorer samlet våre skreddersydde sensorer inn rundt to milliarder hendelser i løpet av en måned. Sanntids adferdsanalyse støttet av kunstig intelligens og maskinlæring filtrerte antallet ned til 900 000 hendelser.

Mistenkelige hendelser ble analysert av vår Broad Context DetectionTM-mekanisme som hjalp trusseljegerne med å redusere antallet deteksjoner til 25. Til slutt ble disse 25 deteksjonene grundig kontrollert, noe som førte til at kun 15 deteksjoner ble bekreftet som reelle trusler.

Ved å fokusere på færre og mer nøyaktige deteksjoner kan du iverksette tiltak for å være raskere og mer presis når du blir utsatt for et reelt og målrettet angrep.

To milliarder

datahendelser i måneden

Samlet inn av cirka 1300 klientsensorer

900 000

mistenkelige hendelser

Etter sanntids adferdsanalyse av hendelsene

25

Avdekkinger

Etter å ha brukt en bredere kontekst
for de mistenkelige hendelsene

15

Reelle trusler

Etter å ha bekreftet deteksjon av reelle trusler

F-Secures sikkerhetseksperter har deltatt i flere etterforskninger av cyberkriminalitet i Europa enn noen annen bedrift. Mens våre eksperter holder seg oppdatert på de siste cybertruslene, kan du holde deg oppdatert med den nyeste informasjonen om trusler.

Avansert trusselbeskyttelse

F-Secure
Rapid Detection and Response

Endepunktsdeteksjon og respons (EDR) løsningen overvåker IT-miljøets status og sikkerhet, med automasjon og responsveiledning ved angrep.

Les mer

F-Secure
Rapid Detection and Response Service

Tjeneste for administrert deteksjon og respons (MDR) fra F-Secures sikkerhetseksperter, som overvåker sikkerhetsstatusen 24/7 og varsler deg i løpet av minutter når et angrep detekteres.

Les mer