Live Security

Een holistische aanpak van cybersecurity

Cybersecurity draait om het voorspellen en voorkomen van beveiligingsincidenten, het detecteren van bedreigingen en het treffen van intelligente tegenmaatregelen om deze te neutraliseren.

Dat vraagt om een combinatie van menselijke expertise en schaalbare software.

U kunt uw cybersecurity namelijk niet verbeteren zonder de hulp van de knapste koppen op beveiligingsgebied. En u kunt de kennis van deze experts niet op bedrijfsbrede schaal toepassen zonder de inzet van slimme software.

Onze Live Security-aanpak combineert geavanceerde technologie met de laatste inzichten die onze experts hebben opgedaan tijdens onderzoek in het veld. Hierdoor zijn we in staat om uw beveiligingsmechanismen voortdurend te optimaliseren binnen vier kerndimensies: voorspellen, voorkomen, detecteren en reageren.

merged brain and machine

Een 360 graden aanpak van cybersecurity

Live Security Voorspellen Voorkomen Reageren Detecteren

Voorspellen

Ken uw aanvalsoppervlak

Het is een heel simpel verhaal: hoe meer u over uw aanvalsoppervlak weet, des te beter u de risico's begrijpt.

Maar naarmate infrastructuren groeien en zich verder ontwikkelen, wordt het steeds moeilijker voor beveiligingsbeheerders om overzicht te houden op alle endpoints in hun netwerk. En beveiligingsrisico's kunt u alleen maar terugdringen als u alle kwetsbaarheden kent.

Inzicht verwerven in uw risico's (en het minimaliseren daarvan) begint bij het in kaart brengen van uw aanvalsoppervlak. Dat omvat alle systemen, infrastructuren en zelfs omgevingen van externe partijen. Deze moeten allemaal worden gescand op kwetsbaarheden. Hoe meer overzicht u krijgt, des te meer u kunt beveiligen.

Voorkomen

Uw aanvalsoppervlak minimaliseren

U hebt niet alleen te maken met innovatieve malware en doelgerichte aanvallen, maar ook met klant-en-klaar op de zwarte markt verkrijgbare en willekeurig verspreide ransomware, virussen en Trojaanse paarden.

Dit is waar in de praktijk bewezen tools voor endpoint bescherming en best practices om de hoek komen kijken, zoals het verbeteren van de beveiliging van systemen, firewallconfiguraties, reputatie-analyse, mechanismen voor toegangsbeheer, antivirusscans en geautomatiseerd patchbeheer. Met tools voor endpoint bescherming beschikt u over slimmere preventiemogelijkheden. En met behulp van speciale technologie voor gedragsanalyse kunt u zelfs zero day-malware een halt toeroepen.

Deze tools en best practices vormen de basis voor effectief beheerde cybersecurity.

Detecteren

Beveiligingsincidenten en datalekken herkennen

Vanwege het hoge innovatietempo op het gebied van aanvalsmethoden en technieken voor het omzeilen van de beveiliging is het belangrijk om ervan uit te gaan dat cybercriminelen er uiteindelijk in zullen slagen om uw bedrijfsnetwerk binnen te dringen. Want het laatste dat u wilt is dat er een incident optreedt zonder dat u daar erg in hebt.

Een simpele vuistregel: hoe langer bedreigingen zich in uw netwerk ophouden, des te meer schade ze berokkenen. Het probleem is dat de meeste bedrijven er maanden over doen (gemiddeld 200 dagen) om datalekken en andere beveiligingsincidenten te detecteren.

Het verkorten van de detectietijd vraagt om technologie voor het bewaken van uw aanvalsoppervlak en het op een heuristieke manier detecteren, blokkeren en isoleren van verdacht gedrag.

Het belangrijkste is echter om menselijke expertise in te zetten om onterechte malware-meldingen af te handelen, inzicht te verwerven in technieken om de beveiliging te omzeilen en uw huidige bewakingsmechanismen kritisch onder de loep te nemen.

Reageren

Op beveiligingsincidenten en datalekken reageren

De meeste bedrijven hanteren een helder omlijnd plan voor het geval er brand optreedt. Dit plan wordt aan het voltallige personeel gecommuniceerd en is voor iedereen duidelijk. Het probleem is dat niet elk bedrijf over een noodplan voor beveiligingsincidenten beschikt.

Dit vraagt in de eerste plaats om de inzet van experts in forensische IT. Zij kunnen u inzicht bieden in de manier waarop de hackers wisten binnen te dringen en welke systemen en data zij hebben geschonden.

Daarnaast zijn ervaren beveiligingsprofessionals nodig om te bepalen hoe er op de aanval moet worden gereageerd, hoe het probleem naar boven in de organisatie moet worden gecommuniceerd, hoe geïnfecteerde systemen in quarantaine moeten worden gezet, hoe de communicatie met de buitenwereld moet worden geregeld en hoe de schade moet worden verholpen.

Niemand vindt het prettig om hierover na te moeten denken. Onze ervaring leert echter dat u veel beter kunnen beschikken over een plan voor crisisbeheer dat u niet hoeft te gebruiken dan niet over een plan te beschikken wanneer de nood aan de man is.

Beveilig uw onderneming

De theorie is belangrijk. Maar als u wilt weten hoe beveiliging in de praktijk uitpakt, moet u zeker onze software en oplossingen nader bestuderen

Kom meer te weten

Informeer uzelf

Lees de Business Security Insider voor het laatste nieuws en inzichten op het gebied van cybersecurity

Lees meer