Protection Service for Business ‑yksityisyys­käytäntö

Tiivistelmä

Protection Service for Business (PSB) sisältää VPN:n, mobiililaitehallinnan, ohjelmistopäivitysten hallinnan sekä työasemien ja palvelinten tietoturvan, joita kaikkia hallitaan hallintaportaalista. Tämän palvelun ydinominaisuuksia ovat seuraavat:

 • palvelumme tiedonkeruu kohdistuu laitteeseesi ja palveluumme, ei sinuun
 • suurin osa kerätyistä tiedoista on työnantajasi IT-järjestelmänvalvojan saatavilla, jotta hän voi hallinnoida yrityksen laitteita ja sovelluksia
 • suojaamme laitettasi keräämällä suojaustietoja nimettömästi.

Tämä palvelu ei anna F‑Securelle tai yrityksesi IT-järjestelmänvalvojalle oikeuksia seurata liikkeitäsi, tarkastella kuviasi tai tunnistaa keskustelukumppaneitasi, emmekä voi myöskään seurata sivustoja, joita käytät palvelun kautta.

Täysimittainen lauseke

Tämän ilmoituksen tarkoitus on tiedottaa tämän palvelun kautta kerättävistä henkilökohtaisista ja yksityisistä tiedoista ja niiden käytöstä. Nämä asiat kiinnostavat varmasti eniten, joten ne ovat tämän käytännön tärkein asia. Jos haluat lisätietoja muista henkilötietojesi käsittelyä koskevia asioista (kansainväliset siirrot, rekisteröidyn oikeudet, yhteystiedot jne.), lue F‑Securen tietosuojalausunto, joka koskee kaikkia palvelujamme ja jota täydentävä lisäys tämä palvelukohtainen käytäntö on.

Käyttäjätiedot

Järjestelmätason käyttäjien tiedot hallintaportaalissa

Palvelu kerää järjestelmänvalvojakäyttäjistä seuraavia tietoja. Tiedot ovat saatavilla hallintaportaalista:

 • Käyttäjänimi
 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Käyttäjän puhelinnumero (valinnainen)
 • Loki käyttäjän toiminnoista

Hallintaportaalin muiden käyttäjien tiedot

Riippuen ohjelmistoista, joiden tilaus sinulla on, palvelu voi kerätä seuraavia tietoja sinusta, laitteestasi ja palvelun käytöstä. Tiedot ovat saatavilla hallintaportaalissa:

 • Käyttäjän nimi, käyttäjän sähköpostiosoite, laitteen nimi, laitteen tunnistetiedot (esim. IMEI, WINS-nimi, IP-osoite) ja puhelinnumero, joilla käyttäjäö tunnistetaan järjestelmässä.
 • Järjestelmän version numero, tilausavain, asennus- ja päivityspäivämäärä ja ‑kellonaika, estetyt haittaohjelmat (voivat sisältää tiedostonimen ja polun), estetyt sovellukset, estetyt USB-laitteet, laitteen käyttöjärjestelmä ja versio, ominaisuuksien tila.
 • Asennetut sovellukset osana palvelutarjontaa.
 • Yhdistetyt USB-laitteet osana laitehallintatoimintoa.
 • Katso Freedome for Business ‑mobiilikomponentin osalta Freedome for Business ‑yksityisyyskäytäntö.
 • Muut merkittävällä tavalla vastaavat tiedot.

Kerättävät tiedot vaihtelevat käytettyjen laitteiden ja palvelujen mukaan.

Tietoja tarvitaan palvelujen toimittamiseen, hallintaan (valtuutettujen käyttäjien tunnistaminen, käyttöoikeuksien hallinta ja push-ilmoitusten lähettäminen mukaan lukien), suorituskyvyn mittaamiseen ja palvelun kehittämiseen ja parantamiseen. Tietoja voidaan käyttää tuki- ja ongelmanratkaisupalvelujen toimittamiseen.

Nämä tiedot ovat yrityksesi IT-järjestelmänvalvojan tarkasteltavissa samoista syistä. Tiedot ovat myös F‑Securen käytettävissä portaalin kautta. Jos yrityksen IT-hallinta on ulkoistettu, tiedot ovat myös alihankkijan (F‑Securen "jakelijakumppani") käytettävissä, jotta yrityksellesi voidaan tarjota tukea ja vastaavia IT-palveluja.

F‑Secure-järjestelmien käyttäjätiedot

Portaalista saatavilla olevien tietojen lisäksi F‑Secure kerää myös seuraavia tietoja suoraan palvelun kautta. Näitä tietoja ei jaeta asiakasyritykselle tai jakelijakumppanille.

 • Laitteesi kieli, jotta palvelun kieli on sen mukainen, ja
 • Mobiililaitteissa akun varaustaso, sisäisen muistin ja SD-muistikortin koko sekä asennettujen sovellusten luettelo.
 • Password Protection ‑tuotteen salasanat tallennetaan salatussa muodossa. Pääsalasana on vain sinun tiedossasi. F‑Secure ei tallenna sitä mihinkään.

Näitä tietoja käytetään palvelun toimittamiseen, vianmääritykseen, suorituskyvyn mittaamiseen, tilastotietojen keräämiseen ja palvelun kehittämiseen.

Ilmoitukset

Hallintaportaalissa olevat käyttäjätiedot ovat yrityksesi IT-järjestelmänvalvojan tarkasteltavissa samoista syistä. Tiedot ovat myös F‑Securen käytettävissä portaalin kautta. Jos yrityksen IT-hallinta on ulkoistettu, tiedot ovat myös alihankkijan (F‑Securen "jakelijakumppani") käytettävissä, jotta yrityksellesi voidaan tarjota tukea ja vastaavia IT-palveluja.

F‑Secure ja jälleenmyyntikumppani voivat myös molemmat aloittaa lisädiagnostiikkatietojen keruun suojausta laitteesta, kun tukitapauksen ratkaiseminen on tarpeen. Saat ilmoituksen, ennen kuin diagnostiikkatiedot lähetetään F‑Securelle.

Myös F‑Securen tytäryhtiöt ja alihankkijat noudattavat tietosuojalausunnon kohdassa "Siirrot" eriteltyjä periaatteita.

Roolit

Yrityksesi määrittää työntekijät, joille palvelu annetaan käyttöön, ja millaisia toimenpiteitä palvelun tulosten seurauksena tehdään. Yrityksesi on näin ollen yrityksen lisäämien ja edellä kuvatuissa tarkoituksissa käsiteltävien käyttäjänimien, sähköpostiosoitteiden ja/tai puhelinnumeroiden (yhdessä "tunnistetiedot") "rekisterinpitäjä". Edellä kuvatut tunnistetiedot koskevat Freedome for Business- ja/tai Password Protection for Business ‑asiakasohjelmien käyttöä. Niitä ei käytetä PSB-työpöytäohjelmien ja palvelinasiakasohjelmien hallintaan.

F‑Secure on puolestaan ratkaisun toimimiseen tarvittavien "teknisten palvelutietojen" (eli muiden kuin edellä eriteltyjen, yrityksen hallinnoimien "tunnistetietojen") rekisterinpitäjä. F‑Secure määrittää, miten palvelu käsittelee näitä teknisiä palvelutietoja ja toimii niiden "rekisterinpitäjänä". Nämä tekniset palvelutiedot kerätään automaattisesti, ja niitä tarvitaan, jotta palvelut toimivat tarkoitetulla tavalla.

Lailliset perusteet

F‑Secure käsittelee edellä kuvattuja tietoja, jotta seuraavat laissa edellytetyt intressit voidaan toteuttaa:

i) F‑Secure voi suojata asiakkaiden verkon ja laitteiden sekä niiden sisältämien tietojen luottamuksellisuuden ja saatavuuden.

ii) F‑Securen voi havaita kaikkia asiakkaitaan uhkaavat uudet uhat ja tietoturvaan liittyvät suuntaukset, jotta F‑Securen palvelut pysyvät kehittyvien uhkien tasolla.

iii) F‑Securen voi laatia keskitetyn tietoturvapalvelukehyksen useille eri kumppaneille.

Verkkoportaalianalytiikka on tarkoitettu F‑Securen tuotteiden parantamiseen.

Jos tietoja ei välttämättä tarvita palvelujen toimittamiseen – mutta niistä olisi apua palvelujen parantamiseen jatkossa – keräämme tällaisia tietoja vain luvallasi.

Työnantajayritys määrittelee erikseen omat lailliset perusteensa tunnistetietojen käsittelyyn edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Säilyttäminen

Tietoja säilytetään palvelun asiakasyrityksen kanssa tehdyn palvelusopimuksen keston mukaan. Tiedot ovat tarkasteltavissa Protection Service for Business ‑portaalissa tänä aikana. Kun palveluntarjoajan kanssa tehty palvelusopimus tai käyttöoikeus päättyy, näitä tietoja säilytetään F‑Securen tallennustilassa joitakin kuukausia ennen lopullista poistoa ja anonymisointia.

Edellä kuvattujen lisäksi säilytämme portaalin käyttäjät kirjaavia tarkastuslokeja kolme vuotta jatkuvalla syötöllä. Palvelulokeja, jotka ilmaisevat, mitä portaalissa on tapahtunut, säilytetään vuosi jatkuvalla syötöllä. Näitä toimintoja ovat mukaan lukien rajoituksetta tilauksien uusinnat, käyttäjien luonti, profiilimuutokset ja uusien laitteiden rekisteröinnit.

Edellä kuvattua koskevat poikkeukset ja lisäykset on eritelty F‑Securen tietosuojalausunnossa.

Tietoturvatiedot

Palvelu tarkistaa joskus Security Cloud ‑palvelustamme tiedostoa tai verkkosijaintia koskevat ajantasaiset tiedot. Tämä on osa ratkaisumme tietoturvaa, ja useimmissa tapauksissa tähän palveluun lähetetään koko sisällön sijaan vain viittaus tiedostoon tai sijaintiin. Portaalin järjestelmänvalvojat näkevät vain yhteenvedon tuloksesta, kuten sen, onko tiedosto saanut tartunnan. F‑Secure käsittelee näitä kyselyjä nimettömästi, eikä pysty yhdistämään niitä yksittäiseen käyttäjään millään tavalla. Lisätietoja Security Cloud ‑palvelusta on erillisessä yksityisyyskäytännössä.

Jos palvelu kuitenkin havaitsee haittaohjelmia, havainnoista tehdään portaalissa yhteenveto, jonka portaalin käyttöoikeudet saaneet voivat yhdistää yksittäiseen laitteeseen.

VPN-komponentin tietojen keräys

Ohjeistuksemme mukaan emme pyri selvittämään yksityisten viestiesi sisältöä. Analysoimme viestiliikennettäsi, jotta palvelu voidaan toimittaa ja tiedonsiirtosi voidaan pitää puhtaana. Tarkkaan ottaen:

 • käsittelemme joitakin liikennettä koskevia metatietoja (kuten liikenteen määrän, aikaleimat, IP-osoitteet), kun toimitamme palvelun
 • VPN:n läpi välitetyn liikenteen IP-kohdeosoitteita, portteja tai URL-osoitteita ei tallenneta tavalla, jolla ne voidaan yhdistää sinuun
 • analysoimme liikennettä myös epäilyttävien tai haitallisten tiedostojen ja kohteiden (eli URL-osoitteiden) varalta ja
 • seulomme liikennettä automaattisesti ja estämme käytön, joka rikkoo hyväksyttävän käytön käytäntöämme.

Muut palvelut

PSB:n hallintaominaisuuksia voi käyttää myös joidenkin muiden F‑Secure-palveluiden hallintaan. Tietojenkäsittely, joka liittyy näihin muihin palveluihin on kyseisten palveluiden tietosuojakäytäntöjen alaista.

Analytiikka

Portaalissa visualisoitujen tietojen lisäksi palvelu käyttää myös palveluanalytiikasta kerättyjen tietojen alijoukkoa. Tämä tehdään siksi, että voisimme laatia sinulle ja muille asiakkaillemme arvokkaita palveluja. Analytiikkamme on kuvattu tarkemmin yksityisyyskäytännössä analytiikkaa koskevassa osiossa.

Marraskuu 2018