Tinkimätöntä tietoturvaa virtuaaliympäristöille optimaalisella suorituskyvyllä

Virtual Security -ratkaisu on kehitetty turvaamaan modernin yrityskulttuurin vaatimia sekaympäristöjä. Se tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen kaikille virtuaaliympäristöille.

Virtuaaliympäristön suojaus vaatii erityishuomiota

Virtuaaliympäristöissä täytyy perinteisten tietoturvauhkien lisäksi varautua virtualisoinnin aiheuttamiin lisähaasteisiin. Niihin kuuluvat esimerkiksi rajallinen laitekapasiteetti, joka vaatii verkon tehokasta hyödyntämistä, ja laitteistojen jakaminen, joka vaatii optimointia ja hyvää käytettävyyttä. Haittaohjelmatarkistus rasittaa suorituskykyä entisestään ja vaatii investointeja kapasiteetin lisäämiseksi.

Perinteinen virustentorjunta kuluttaa virtuaalikoneiden laiteresursseja raskaasti ja on hankala hallinnoida. Lisäksi se on kalliimpi ja sillä on suurempi vaikutus suorituskykyyn.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä kompromisseja.

Kattavaa ja kustannustehokasta tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

F-Secure Virtual Security tarjoaa parhaimman suojauksen virtuaali-, seka- ja hybridiympäristöihin. Se optimoi virtuaaliympäristöjen suorituskyvyn suorittamalla haittaohjelmatarkistuksen erillisessä palvelimessa.

F-Secure Virtual Security -ratkaisun avulla voit optimoida F-Secure-tuotteiden (Client Security ja Client Security Premium, Server Security, E-mail and Server Security) suorituskyvyn suorittamalla paljon suorituskykyä vaativat tarkistusprosessit erillisellä palvelimella.

Virtual Security -ratkaisu on helppo ottaa käyttöön, sillä se sisältää esimääritellyt virtuaalilaitteet ja se voidaan lisätä kerta-asennuksena esiasennettuihin virtuaalikonemalleihin. Ratkaisu suojaa julkiset ja yksityiset pilviratkaisut, virtuaalipalvelimet ja virtuaaliset työasemat (VDI). Virtual Security tukee kaikkia yleisimpiä virtuaaliympäristöjä.

 • Kehitetty vastaamaan nimenomaan virtuaaliympäristöjen tietoturvahaasteisiin.
 • Tukee kaikkia yleisimpiä virtuaalialustoja

Edut

Helppoa tietoturvaa virtuaaliympäristöihin

F-Secure Virtual Security tarjoaa helpon ja joustavan ratkaisun virtuaaliympäristöjesi suojaamiseen

Riippumaton hypervisor-ratkaisusta, voidaan ottaa käyttöön missä tahansa virtualisointiympäristössä (VI tai VDI)

Selkeyttää tietoturvaa

Yksinkertainen hinnoittelumalli ja edulliset kokonaiskustannukset - yksi ratkaisu kattaa virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt

Optimoitua tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Suojaa VMware-, Citrix- ja Hyper-V -virtualisointiympäristöjä

Paljon suoritintehoa vaativat tarkastustoiminnot suoritetaan erillisellä Scanning and Reputation Server -palvelimella

Ennakoiva, käyttäytymistä analysoiva suojaus haittaohjelmia, haavoittuvuuksien hyödyntämistä, tietojenkalastelua ja verkkohyökkäyksiä vastaan

Vähentää virtuaalikoneiden muistin, suoritinten ja levytilan kulutusta

Ominaisuudet

REAALIAIKAINEN SUOJAUS

virtuaalikoneilla olevalle tiedostoille ja verkkosisällölle, käyttää F-Securen palkittua haittaohjelmien torjuntateknologiaa ja Security Cloudia erillisellä Scanning and Reputation Server -palvelimella

MONITASOINEN SUOJAUS

tarjoaa edistynyttä käyttäytymisanalyysiä, verkkosisällön hallintaa, selauksen suojauksen ja automaattiset ohjemistopäivitykset kevyen virtuaalikoneille asennettavan agenttiohjelman avulla

SCANNING AND REPUTATION SERVER -PALVELIN

paljon prosessoritehoa vaativat tarkistusprosessit suoritetaan erillisellä palvelimella.

YKSI HALLINTAKONSOLI

päätelaitteiden ja palvelimien hallintaan fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä

TUKI MONELLE ALUSTALLE

kattaa kaikki suositut virtualisointiympäristöt: VMware, Citrix ja Hyper-V

Lisätietoja

AUTOMAATTINEN KORJAUSPÄIVITYSTEN HALLINTA

Yli 80 % hyökkäyksistä verkossa johtuu vanhentuneista ohjelmista. Software Updater auttaa pitämään kolmansien osapuolten ohjelmistot ja Windowsin ajan tasalla. Koska toiminto on integroitu ratkaisuun, voit helposti välttää tunnettuja haavoittuvuuksia hyödyntävät hyökkäykset.

 • Voit tarkistaa, puuttuuko tietokoneista ohjelmistopäivityksiä, ja pitää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmät ja -ohjelmat sekä kolmansien osapuolten sovellukset korjattuina ja suojattuina haavoittuvuuksilta
 • Määritä ja jaa suojauskäytännöt keskitetysti ja valvo yrityksen tietoturvaa kokonaisuutena
 • Voit määrittää automaattisen tilan poikkeukset ohjelmistojen nimien tai tiedotteiden tunnusten perusteella
 • Voit suodattaa poikkeukset konsoliliittymästä ja välttää näin epäjärjestyksen

Lue lisää Software Updater -ominaisuudesta

VERTAANSA VAILLA OLEVA SUOJAUS

DeepGuard tarjoaa ennakoivan, päätelaitekohtaisen suojauksen uusilta ja tulevilta uhilta. Sen dynaaminen, ennakoiva käyttäytymisanalyysitekniikka tunnistaa ja ehkäisee haitallisen toiminnan tehokkaasti.

 • Suojaudu tunnetuilta ja vielä tuntemattomilta uhkilta jo ennen kuin haittaohjelmatunnisteet päivittyvät
 • Ehkäise asennettuja ohjelmia häiritsevät hyökkäykset
 • Tunnista ja estä epäilyttävät toimet
 • Minimoi haittaohjelmatartunnoista johtuvan arkaluonteisten tietojen häviämisen riskit

Lue lisää DeepGuardista

TEHOSTA TIETOTURVAA JA TUOTTAVUUTTA

Web-sisällön hallinnalla voit rajoittaa ajankäytöllisesti turhaa tai muutoin asiatonta Internet-käyttöä ja hallita, mitä Web-sisältöä yrityksen verkosta voidaan käyttää

 • Voit pienentää tuottavuushävikkejä, kaistan kulutusta ja asiattomaan Web-sisältöön liittyvien oikeudellisten riskien mahdollisuutta
 • Voit pakottaa sivustorajoituksia Policy Managerin ennalta määritetyillä sisältöluokilla
 • Voit parantaa tietoturvaa lisäsuojauskerroksella

SUOJAA LIIKETOIMINTAKRIITTISET TAPAHTUMAT

Yhteyksien hallinta estää pankkitroijalaisia lähettämästä arkaluonteisia tietoja verkossa puuhasteleville rikollisille. Tämä tehdään automaattisesti sulkemalla verkkoyhteydet tuntemattomiin sivustoihin ja estämällä uudet liiketoiminnan kannalta tärkeissä toimissa, kuten verkkopankkia käytettäessä. Yhteyksien hallintaa voi käyttää sivustoissa, jotka tukevat HTTPS:ää.

 • Voit parantaa tietoturvaa hallitulla ja turvallisella liiketoiminnan kannalta tärkeiden resurssien käytöllä
 • Tehosta arkaluonteisten toimenpiteiden, kuten verkkopankin käytön, tietoturvaa
 • Voit sallia yhteydet vain F-Securen turvallisiksi vahvistamiin sivustoihin verkkopankkitoimintoja tai muita arkaluonteisia toimia tehtäessä
 • Voit estää taloudelliset tappiot, joita aiheutuu verkkopankkitunnusvarkauksista
 • Voit estää yrityssalaisuusvarkaudet pilvipohjaisella CRM-käytöllä

TURVALLISTA JA TEHOKASTA VERKKOTYÖSKENTELYÄ

Selaussuojaus varmistaa, että työntekijät voivat työskennellä verkossa turvallisesti ja tehokkaasti

 • Voit estää ennakoivasti työntekijöitä käyttämästä haitallisia sivustoja, linkkejä tai sisältöä
 • Voit poistaa inhimillisten virheiden vaaran ja minimoida riskit ennakoivasti
 • Toimii kaikissa suosituimmissa selaimissa

VOIT ESTÄÄ TUNTEMATTOMISTA SIVUSTOISTA PERÄISIN OLEVAN SISÄLLÖN

Web Traffic Scanning Advanced Protectionin avulla voit estää tietyt sisältötyypit tuntemattomilla sivustoilla ja näin varmistaa, että työntekijät voivat työskennellä verkossa turvallisesti ja tehokkaasti.

 • Voit estää tuntemattomien sivustojen sisältöä, kuten Flash- ja Silverlight-sisältöä, ohjelmatiedostoja sekä Java- ja ActiveX-komponentteja
 • Voit estää kaikki epäluotettavista lähteistä peräisin olevat Java-ohjelmat sekä Windows-haittaohjelmat

Client Security Standard

Client Security Premium

Virus & Spyware Protection

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Web Traffic Scanning

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Browsing Protection

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Offload Scanning Agent

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Advanced Protection

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Web Content Control

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Connection Protection

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

Software Updater

$row.column-one-text.getData()

$row.column-two-text.getData()

 
"F-Securen yrityksille tarkoitetut tietoturvaratkaisut ovat vuodesta 2011 lähtien olleet paras vaihtoehto yritysympäristöihin."
Andreas Marx, toimitusjohtaja, AV-TEST