Ettevõtte äritegevuse privaatsus­poliitika

Andmetöötleja ja kontaktandmed

F-Secure Corporation
Ettevõtte ID 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki
Tel +358 9 2520 0700
Faks +358 9 2520 5001

Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvad F-Secure'i kontorid võivad erandolukorras tegutseda andmetöötlejatena piirkonnapõhiste toimingute puhul, mis ei ole seotud kontsernisisese müügi- ja turundusraamistikuga. Kui teil on meie andmetöötlustavade kohta küsimusi, võtke ühendust meie klienditoega.

Andmete kogumise eesmärgid

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

Kogume ja töötleme andmeid selleks, et saata teie ametikoha alusel teile teavet meie teenuste kohta, korraldada kliendiküsitlusi ja võistlusi, reklaamida ja turundada meie teenuseid (nii isikupärastatud kui ka üldisel viisil) ning jagada teavet küberturvalisuse ja meie teenuste kohta. Kasutame kogutud andmeid ka turu-uuringutes, toodete ja teenuste arendamisel ning äripakkumiste loomisel.

Kui teist või teie esindatavast organisatsioonist peaks saama meie klient, ühendame müügieelsel perioodil teie kohta kogutud andmed. Sel juhul kasutame andmeid samade tavade kohaselt, mida järgime äriklientide esindajate puhul.

Kui teie tööandja on meie praegune partner/lõppklient

 • Kliendisuhete haldus
 • F-Secure'i toodete kohta tehnilise teabe andmine
 • Ettevõtte ühine planeerimine ja arendamine
 • Litsentsisertifikaatide edastamine
 • Arveldus
 • Isikupärastatud turundus
 • Teabe jagamine F-Secure'i toodetes
 • Tellimuste täitmine, litsentside ja teenuste uuendamine + üles-/ristmüük
 • Klientide tagasiside kogumine
 • Kasutajate tuvastamine teatud süsteemides, näiteks partnerite portaalis

Andmete kogumise ja töötlemise põhjused ja seaduslikud alused, keeldumise tagajärjed

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

1. Kogume andmeid vastutavatel ametikohtadel olevate isikute kohta ettevõtetes, mis võivad meie teenustest kasu saada. Meie hinnangul on selline tegevus nii F-Secure'i kui teenusepakkuja kui ka teie tööandja kui ostja huvides.

2. Selleks et meie suhtlus keskenduks teenustele, mis teid peamiselt huvitavad, võivad teatud kogutavad andmed põhineda teie tegevusel meie ettevõtte veebilehtedel. Andmeid kogutakse juhul, kui olete nõustunud sellist liiklust endaga seostama, näiteks täites meie veebivormid või avades muudel põhjustel teile saadetud meilisõnumi. Me ei talleta teie veebiliiklust väljaspool F-Secure'i veebisaite.

Kui te ei soovi lubada oma meiliaadressi sel eesmärgil kasutada, võite sellest keelduda. Sel juhul võivad meie saadetavad sõnumid olla teie ja teie tööandja jaoks vähem asjakohased.

Kui teie tööandja on meie partner/lõppklient

F-Secure'il on õigustatud huvi töödelda klientide ja partnerite töötajate isikuandmeid, et võimaldada ja hõlbustada äriteenuste pakkumist äriklientidele ja -partneritele, sealhulgas teha asjakohaseid müügi- ja turundustoiminguid, järgides turunduskommunikatsiooni erinevaid vorme puudutavaid seadusi.

Andmete tüübid ja allikad

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

Kogume veebisaidi külastajatelt teavet kasutatava seadme, IP-aadressi, veebisaidile jõudmiseks läbitud teekonna ja veebisaidil tehtud toimingute kohta, samuti kogume andmeid, mille edastate meile vormide kaudu. Vaadake üksikasjalikumat teavet veebisaidi privaatsuseeskirjadest.

Kui potentsiaalne klient esitab vormide kaudu andmeid, kogub F-Secure järgmist teavet:: isiku ja ettevõtte nimi, meiliaadress, riik, tegevusala, ettevõtte suurus, telefoninumber ja huvipakkuv teenus või piirkond.

Kui kolmas osapool tuvastab, et olete vastutav või mõjukas isik, või see teave on teie kohta avalikes allikates saadaval, kogume teie ja teie esindatava ettevõtte kohta tavaliselt järgmist teavet: ettevõtte nimi, tiitel, nimi, ametikoht, keel, meiliaadress, sihtnumber, linn ja maakond, riik, telefoninumber, valdkond, kasum ja ettevõtte suurus.

Võime liita need andmed teie organisatsiooni üldandmetega.

Kui teie tööandja on meie partner/lõppklient

 • Litsentsi ostnud juriidiline isik
 • Nimi
 • Ametikoht/roll/tiitel
 • Meiliaadress
 • Telefoninumber
 • Postiaadress
 • Riik
 • Keele-eelistus
 • Saadaolev teave LinkedInist
 • Sõnumieelistused (millist tüüpi teavet soovite saada)

Andmeid kogutakse järgmistest allikatest.

 • Turundusprotsessid (vt ülal)
 • Müügi- ja kontohaldustoimingute kaudu
 • Partnerite müügi- ja kliendihaldustoimingute kaudu (nt partner tellib lõppkliendi jaoks litsentsi või muudab tema teavet)

Tavapärased vastuvõtjad ja sihtkohad Isikuandmete edastamisel

Üldine

F-Secure kaitseb potentsiaalsete ja praeguste klientide andmeid, mida talletavad või töötlevad kolmanda osapoole teenusepakkujad või nende tööriistad. Selleks kontrollitakse kõiki teenusepakkujaid ja sõlmitakse lepingud, mis kaitsevad meie klientide privaatsust.

Isikuandmed võidakse vajalikus ulatuses edastada F-Secure'i sidusettevõtetele ja töövõtjatele, kui andmete avaldamine on vajalik andmete töötlemisega seotud eesmärgil – näiteks kontode tõhusaks haldamiseks riigipõhistes kontorites).

Isikuandmed võidakse vajalikus ulatuses edastada F-Secure'i kanalipartneritele, kui andmete avaldamine on vajalik andmete töötlemisega seotud eesmärgil (loetletud ülal). Näiteks kui olete huvitatud meie teenuste ostmisest, edastame sellekohase teabe piirkonnas asuvale edasimüüjale.

Mõned F-Secure'i sidusettevõtted, alltöövõtjad ja levituspartnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). Kui isikuandmeid edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, kaitseb F-Secure töödeldavate andmete turvalisust ja terviklikkust seadusega nõutavate asjakohaste meetmete abil ja nõuab andmeimportijatelt sobivate lepingujärgsete kaitsemeetmete rakendamist (nt kasutades Euroopa Liidu heaks kiidetud andmeedastuse klausleid).

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

Isikuandmeid talletatakse füüsiliselt Ameerika Ühendriikides asuvates välistes andmekeskustes. Sealt saab edastada isikuandmeid vajalikus ulatuses F-Secure'i sidusettevõtetele ja alltöövõtjatele andmete töötlemiseks, täpsemalt andmete saadavaloleku ja kasutamise kontrollimiseks. Meie sidusettevõtete asukohad leiate siit.

Kui teie tööandja on meie praegune partner/lõppklient

Kolmanda osapoole CRM-i ja ERP SaaS-i teenusepakkujad talletavad andmeid füüsiliselt Euroopa Liidus (Iiirimaal). F-Secure'i riigipõhistes kontorites võivad asuda kohalikud ajutised salvestusruumid.

Säilitus

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

Eemaldame kord kuus kliendibaasist kõik kontaktid, kes ei ole viimase 24 tunni jooksul meie sõnumitele reageerinud ega meie veebilehti külastanud.

Kui teist saab meie klient/partner, talletatakse andmed teie organisatsiooni ärisuhte jooksul allkirjeldatud moel.

Kui teie tööandja on meie partner/lõppklient

Äriklientide registris olevad andmeid talletatakse litsentsi/tellimuse kehtimise ajal ja viis aastat pärast kliendi või partneri viimase teenuse või tellimuse aegumist. Kestus tuleneb sellest, et nii F-Secure kui ka konkurendid müüvad ka pikaaegseid litsentse ja tellimusi (3–5 aastat) ja ärilisest perspektiivist võib esimene tagasivõitmise võimalus ilmneda mitu aastat pärast litsentsi/tellimuse aegumist.

Teie õigused

Teie andmete õigused kuuluvad teile. Täpsemalt on teil oma andmetega seoses järgmised õigused.

 • Teil on õigus hankida koopia andmetest, mille oleme teie kohta selles kontekstis tuvastanud. Andke meile andmete kogumiseks pisut aega. Kui märkate andmetes vigu (nt aegunud teavet), võtke ühendust meie klienditeenindusega. Peale andmete hankimise võite ka taotleda enamiku andmete edastamist teisele andmetöötlejale.
 • Samuti on teil õigus isikuandmete kogumine ja turunduseesmärkidel kasutamine igal ajal keelata. Turundusloenditest loobumine katkestab andmete kogumise (v.a juhul, kui lubate need uuesti), ent küpsiste kaudu selles kontekstis kogutud andmeid ei kustutata.
 • Isikuandmed saate igal ajal kustutada meie turunduseelistuste keskuses, mille saab avada meie kõigist turundusmeilidest. Pärast seda ei kogu me enam teie kohta andmeid ega seo teie sirvimisajalugu teie identiteediga. Teie huvidega seotud andmed F-Secure'i saitidel kustutatakse 12 kuu möödudes, v.a juhul, kui loote selle aja jooksul uuesti ühenduse.
 • Kui kinnitate, et teie andmed on valed või meil ei ole õigust neid kasutada, võite taotleda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete talletamist, kuni probleem laheneb.
 • Kui õiguste rakendamine ei ole kohandatud sõnumieelistuste tõttu võimalik, võite õiguste rakendamiseks võtta ühendust klienditoega.
 • Kui arvate, et me ei austa teie seadusjärgseid õigusi, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

Nõutav ja mittenõutav andmete kogumine, keeldumise tagajärjed

Kui teie tööandja ei ole meie partner/lõppklient

Juhul kui kogume teavet otse teilt (nt teie lisatud meiliaadress või veebisaidi sirvimisel kogutud andmed), teeme seda teie nõusoleku alusel. Võite turunduseesmärkidel antud nõusoleku tagasi võtta.

Kui teie tööandja on meie partner/lõppklient

F-Secure peab mainitud andmeid töötlema selleks, et partnerite ja klientide esindajatega tõhusalt suhelda, kokkulepitud teenuseid pakkuda ja nende arveldust hallata.

Profiili koostamine

Koostame veebisaidi külastajate profiilid, et mõistaksime paremini teie kui (potentsiaalse) kliendi soove. Juhul kui annate oma meiliaadressi, saame saata ka asjakohaseid meilisõnumeid teid huvitavate valdkondade kohta, mitte lihtsalt üldisi turundussõnumeid. Mida rohkem tegutsete ja meie lahenduste vastu huvi tunnete, seda tõenäolisemalt võtame teiega ühendust.

Me ei avalda profiiliteavet välistele osapootele. Võime jagada edasimüüjatega üldisi andmeid teie huvide kohta (kui ostate edasimüüja kaudu), et teie vajadusi paremini täita, ent ainult juhul, kui oleme alustanud müügiläbirääkimisi.

Muudatused

F-Secure jätab endale õiguse faili kirjeldust aeg-ajalt muuta, et järgida juriidilisi nõudeid.