Fortroligheds­politik til F‑Secure ID Protection

Februar 2021

 

ID Protection er en tjeneste, der leveres af F‑Secure Corporation og består af en adgangskodestyring og — afhængigt af dit abonnement — funktioner til registrering af brud.

Kortfattet

 • Vi beder om navn, e‑mailadresse og/eller telefonnummer,

 • F‑Secure forsyner dig med en krypteret adgangs­kodeboks.

 • vi overvåger dine valgte data for at se, om de er dukket op i nogen databrud, og

 • vi viser dig, hvilke af dine data der er lækket, og hvordan du afhjælper situationen.

Uforkortet

Denne tjeneste­specifikke politik fokuserer på de elementer, vi mener er de mest relevante for dig. Disse elementer er især 1) den type personlige og private data, som tjenesten indsamler, 2) hvad vi bruger dem til, 3) vores berettigelse, 4) typiske videregivelser, og 5) hvor længe vi opbevarer dem. Flere oplysninger om disse emner samt andre aspekter (registreredes rettigheder, kontakt­oplysninger osv.) af behandlingen af dine person­oplysninger er endvidere tilgængelige via de integrerede links.

Hvad indsamler vi, og hvad bruges det til?

Personlige id’er

Når tjenestebrugerens identitet administreres af F‑Secure, beder vi om dit og andre brugeres navn, brugernavn, e‑mailadresse og telefonnummer.

Når tjenestebrugerens identitet administreres af vores partner, kan partneren give os de samme oplysninger (din e‑mailadresse, navn og telefonnummer) eller et alternativt id, direkte fra partnerens systemer, når du tegner abonnement på vores tjenester.

Gemte adgangs­koder og andre personlige data i Boks

Dine adgangskoder og alle andre oplysninger, f.eks. kredit- og debetkortoplysninger og personlige noter, gemmes på servere hostet af F‑Secure og lokalt på dine klientenheder i et krypteret format. Krypteringsnøglen er slutbrugerens masteradgangskode, og denne masteradgangskode afsløres aldrig uden for tjenesten på din enhed. Det er heller ikke muligt at hente en hostet adgangskodefil uden en godkendt klient, der tilhører brugeren. Kortfattet: I det lagrede format kan filerne hostet af F‑Secure ikke dekrypteres eller identificeres med hensyn til, hvem de tilhører.

F‑Secure ID Protection kan også aktiveres ved at bruge legitimationsoplysninger til F‑Secure-kontoen. I sådanne tilfælde er applikationen forsynet med brugernavnet og adgangskoden som en del af aktiveringsforløbet, og disse oplysninger bruges til at bestemme slutbrugerlicensen. Kontooplysninger er ikke kædet sammen med nogen af de adgangskodedata, der administreres af tjenesten.

Registrering af brud

 • F‑Secure administrerer de identifikatorer, som du vil overvåge, viser dig resultaterne og behandler på anden vis sådanne resultater som angivet i denne politik.

 • Vi beder dig om e‑mailadresser — eller andre identifikatorer — som du vil overvåge for potentielle brud. Du kan også overvåge dine familiemedlemmers data for brud, forudsat at du har deres godkendelse til at gøre det.

 • Hvis du forespørger på en e‑mailadresse via webværktøjet, leveres de fulde resultater kun til den e‑mailadresse, som du angiver.

 • For mere effektivt at overvåge dine aktiver engagerer F‑Secure en tredjepartsudbyder med det formål at registrere og indsamle oplysninger om databrud, der er knyttet til dataene (f.eks. en e‑mailadresse), som F‑Secure overvåger for dig.

Tekniske brugerdata

Tjenesten indsamler endvidere automatisk følgende data om dig, din enhed og tjenesten:

 • tidspunkt for oprettelse af licens, antal købte licenser og tjenestetyper, som hver enkelt bruger har abonneret på, sprog, enhedsmodel, navn, operativsystem og version, enheder forbundet med tjenesten samt entydige enhedsidentifikatorer,

 • tjenestestatistik pr. enhed, f.eks. hvor mange gange brugeren har anvendt tjenesten, eller hvilken type indstillinger brugeren har aktiveret eller oprettet,

 • andre stort set lignende enheds- og tjenestedata.

Retlige grunde

F‑Secure behandler dine data, så vi kan levere til dig vores tjenester, som du har lavet en kontrakt for eller er ved at gøre. Disse kontrakter kan indgås enten direkte med F‑Secure eller med en anden enhed (for eksempel vores webbutik eller operatør­partner), som har udbudt vores tjenester til dig. Udbud af tjenester kan tage form som et køb eller være gratis.

I tilfælde af data, der ikke er strengt nødvendige for at levere tjenesterne til dig — men vil hjælpe F‑Secure med at levere bedre tjenester til dig på lang sigt — indsamler vil kun disse data med dit samtykke.

Dette afsnit indeholder en mere omfattende forklaring af det retsgrundlag, baseret på hvilket vi behandler personoplysninger. Det supplerer det eksakte tjenestespecifikke retsgrundlag, som vores behandling af personoplysninger påberåber sig for den pågældende aktivitet.

Kunderelationsdata

Ved at bruge vores tjenester er du vores kunde. Med henblik på at interagere med dig og levere vores tjenester til vores kunder er vi nødt til at behandle nogle oplysninger om dig. Denne behandling finder typisk sted, når du kommunikerer med os eller vores forretningspartnere angående vores tjenester, installerer og bruger vores tjenester, udfylder en formular eller undersøgelse, registrerer dig for at bruge vores tjenester, indsender oplysninger via vores webløsninger, deltager i en konkurrence eller sweepstakes, registrerer din e‑mailadresse hos os eller sender os e‑mail.

Eftersom vi har brug for oplysningerne til at forfølge ovenstående legitime aktiviteter, har vi ret til at behandle relevante personoplysninger. Denne ret finder typisk sted i form af “kontraktopfyldelse”, “legitim interesse” eller “samtykke”.

Tjenestedata og sikkerhedsdata

Vi har brug for automatisk at indsamle og behandle relevante oplysninger, så vores tjenester fungerer, for at forbedre dem og levere dem til dig. Oplysningerne behandles for at:

 1. levere F‑Secures tjenester og sikre kunders netværk og enheder samt fortroligheden og tilgængeligheden af dataene deri;

 2. gøre F‑Secure i stand til at registrere nye trusler og sikkerhedsrelevante tendenser blandt alle sine kunder, så vores tjenester kan holde trit med nye trusler;

 3. sætte F‑Secure i stand til at levere en centraliseret sikkerhedstjenestestruktur over flere kontinenter til et stort antal kunder og partnere.

Databehandlingen udført af tjenesterne er obligatorisk for effektiv beskyttelse af enheden/netværket og er en forudsætning for F‑Secures evne til at levere sine kontraherede tjenester. Da denne behandling er uadskillelig fra de tjenester, som vi leverer til dig, giver det os et gyldigt behov for at behandle dine oplysninger og en berettigelse til at gøre det.

For forbrugerprodukters vedkommende foreligger denne rettighed i form af “kontraktopfyldelse”. I nogle tilfælde kan behandling finde sted i form af “legitim interesse”, og vi kan også have en “juridisk forpligtelse” til at behandle data til angivne formål.

Analysedata

Vi bruger også de ovenstående tjenestedata og sikkerhedsdata til dataanalyseformål, baseret på retsgrundlaget fastlagt herover. Dataanalyser er en integreret del af vores tjenestelevering, da næsten alle F‑Secures tjenester er afhængige af vores infrastruktur for at fungere korrekt. Med vores dataanalyser kan vi styre denne infrastruktur for at støtte din brug af tjenesterne.

Når vores tjenester indsamler data, der kun er brug for til at få mere viden om, hvordan brugere anvender tjenesterne, eller hvordan vi kan levere bedre service til dig, men ikke er nødvendige for at levere vores tjenester, gør vi det kun med dit særskilte samtykke. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage senere, hvis du skulle ønske det. Det juridiske grundlag for data, der udelukkende indsamles til analyseformål, er derfor “samtykke”.

Sekundære anvendelser

Ud over ovenstående primære retsgrundlag for dataindsamling, kan vi også have behov for at bruge og/eller fortsat gemme data i) for at opfylde en “juridisk forpligtelse” til at behandle data til angivne formål, eller ii) ifølge grundlaget med “legitim interesse”. For en eksempelliste over situationer, hvor vi kan ty til denne berettigelse, henvises til afsnittet “Anden videregivelse”.

Generelt

Vi anser dig for at være kunde hos F‑Secure, ikke en kunde af den enkeltstående tjeneste. Det betyder, at data indsamlet af forskellige tjenester (f.eks. Total) og interaktioner (f.eks. at kontakte supporten) samles i din F‑Secure-konto. Men vi aggregerer ikke data i strid med vores specifikke løfter om privatlivsbeskyttelse (vores tilgang er for eksempel, at vi slet ikke ved noget om din trafik i vores VPN-tjeneste).

Overførsler og videregivelser

Relateret til klargøring af tjeneste.Hvis du har abonneret på tjenesten via vores partner, for eksempel et teleselskab, kan denne partner foretage nogle af aktiviteterne anført herover på vores vegne (f.eks. bruger­godkendelse eller kommunikation). Vi udveksler også disse herover anførte data (f.eks. status på dit abonnement, om installationen lykkedes, tjeneste i aktiv brug, data indsamlet for at løse en teknisk supportsag) med partneren, som det er nødvendigt og proportionalt. Vi foretager ovennævnte udvekslinger for at give dig en god kundeoplevelse og support­tjenester og også for at kommunikere med dig på en ensartet måde. Med din tilladelse kan partneren også tilgå din konto for at yde dig kundesupport.

Relateret til forespørgsler på data­brud. F‑Secure engagerer en tredje­parts­udbyder med det formål at overvåge dine data (f.eks. en e‑mailadresse) for brud, der er knyttet til de samme data.

Salg og levering

Vi udveksler (både oplyser og modtager) nogle af dine personoplysninger med vores distributionspartnere (operatører, webbutikker osv.), som markedsfører, distribuerer, administrerer og yder support til vores tjenester. Vi giver disse virksomheder adgang til disse personoplysninger, som de kan have brug for til de aftalte aktiviteter. Logikken i denne datadeling er at give en god kundeoplevelse. Dette omfatter aktiviteter såsom kundeadministration, tjenestesupport, hændelsesstyring og problemløsning, direkte markedsføring og fakturering.

Vores distributionspartnere har sandsynligvis en allerede eksisterende kunderelation med dig. Disse partnere og erhvervskunder behandler dine personoplysninger som en uafhængig enhed, baseret på deres gældende privatlivspolitikker. Uanset hvad, skal vores distributionspartnere og erhvervskunder også overholde aftalerne og lovgivningen ved håndtering af dine personoplysninger. Hver en sådan enhed er som standard uafhængigt ansvarlig for sin egen behandling af personoplysninger, til sine egne formål.

Underentreprise

Vi kan overføre eller videregive nogle af dine personoplysninger til F‑Secures koncernselskaber og vores underleverandører, som hjælper os med at skabe tjenesterne.

I tilfælde hvor vores kunders personoplysninger skal overføres eller videregives til vores underleverandører, kræver vi i vores kontrakter med dem, at de bruger disse oplysninger udelukkende til at levere de aftalte serviceydelser (eksempelvis til at løse en supportsag, til at sende den til logistiske partnere af hensyn til produktlevering eller til at sende marketingmails på vores vegne). Vi forlanger, at vores underleverandører behandler data om dig på en måde, der stemmer overens med vores erklæringer heri.

Inter­nationale overførsler

F‑Secure opererer globalt. Derfor er nogle af vores affilierede selskaber, underleverandører, distributører og partnere placeret i flere lande, herunder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for at sikre global rækkevidde og tilgængelighed for vores tjenester. Afhængigt af omfanget af dine interaktioner med F‑Secure kan dine personlige oplysninger være gemt i eller tilgås fra flere lande. Placeringerne af F‑Secures affiliererede selskaber kan ses fra F‑Secures offentlige websider

Når vi overfører personoplysninger til andre jurisdiktioner, herunder uden for EØS-området, beskytter vi sådanne overførsler af personoplysninger i henhold til lovens krav. Det gør vi ved at pålægge relevante underleverandører og F‑Secures koncernselskaber fornødne tekniske og kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel ved at bruge bestemmelser for dataoverførsler, der er godkendt af EU — det faste indhold i disse bestemmelser er tilgængeligt her.

Vi foretager kun globale eller inter­nationale dataoverførsler af god grund og efter vurdering af den medfølgende risiko for privatlivets fred.

Vi gemmer mere følsomme kundedata i Finland og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og opbevarer dem under vores egen kontrol.

Anden anvendelse og videregivelse

Der er omstændigheder, der ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller videregivelsen af personlige data kan være berettiget eller tilladt, eller hvor vi kan være forpligtet ved gældende lov til at videregive oplysninger uden at indhente dit samtykke eller uafhængigt af levering af tjenester.

Et eksempel omfatter efterlevelse af en retskendelse eller ‑beslutning udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion om at gennemtvinge fremskaffelse af oplysninger.

På samme måde kan der være andre omstændigheder, hvor der foreligger en berettiget legitim interesse i at videregive begrænsede sæt af oplysninger til en tredjepart. Eksempler på en sådan videregivelse omfatter tilfælde, hvor vi er nødt til at beskytte os selv mod ansvar eller for at forebygge svigagtig aktivitet, hvor vi analyserer din brug af vores produkter for at sikre, at vores produkter fungerer, som du forventer, at de gør, og at vi er i stand til at reagere på negative oplevelser, hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et vedvarende problem, eller hvor vi er nødt til at opfylde de legitime informationskrav fra vores forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. I enhver sådan sag handler vi i overensstemmelse med gældende love.

Vi kan også overføre dine personoplysninger som en del af en virksomhedstransaktion, for eksempel salg, fusion, udskilning eller anden virksomhedsmæssig reorganisering af F‑Secure, hvor oplysningerne gives til den nye kontrollerende enhed som en del af normal forretningsførelse. F‑Secure-koncernen videregiver og overfører oplysninger internt som påkrævet ifølge vores på det pågældende tidspunkt aktuelle driftsmodel. Vi begrænser imidlertid videregivelse internt til kun de koncernselskaber, enheder, teams og enkeltpersoner, som har et behov for at kende disse oplysninger til de tiltænkte formål med at behandle dem.

Vi vurderer hvert videregivelseskrav omhyggeligt og tager højde for muligheden for sådanne videregivelsesanmodninger, når det besluttes, hvor og hvordan dine personoplysninger gemmes.

Kilder

Selvom vi indsamler størstedelen af ovennævnte data direkte fra dig eller din enhed, modtager vi også data fra vores affilierede selskaber, distributionspartnere (for eksempel operatører og detailhandlere) og virksomheder, som du har købt tjenesterne hos. Disse virksomheder kan være vores forhandlere, men også omfatte vores eksterne webforretningspartnere. Vi indhenter også nogle grundlæggende personoplysninger (ordredata ved køb) og aggregerer analysedata fra appbutikker, hvor vores tjenester sælges. Disse andre kilder kan endvidere omfatte underleverandører, som har ydet dig support til vores tjenester, eller reklamepartnere, som har assisteret os i at udføre vores marketingaktiviteter.

Vi gør dette for at skabe en optimal kundeoplevelse og for at have de nødvendige oplysninger til at løse supportsager.

Typiske eksempler på tredjepartskilder er:

 • oplysninger om dit køb foretaget i vores eksterne webbutik,

 • vi indhenter dine legitimationsoplysninger fra tidligere logondata fra vores operatør-/forhandlerpartner, så vi kan levere vores tjeneste til dig direkte,

 • vi indhenter dine kontaktoplysninger fra virksomhedsregistre til marketingformål, og

 • når du bruger din konto til sociale medier til at tilmelde dig vores tjenester, indsamler vi e‑mailadressen fra din konto, så vi kan godkende din tilmeldelse og kontakte dig.

Tredjepart

Vores tjenester leveres sammen med vores partnere, og vores tjenester og websteder kan integrere eller fungere sammen med tredjepartstjenester. Dette privatlivsdokument gælder kun for personoplysninger, så længe disse oplysninger er inden for F‑Secures indflydelsessfære. Hvis dine personoplysninger behandles af andre enheder til deres egne uafhængige formål, er en sådan anden part ansvarlig for at behandle dine personoplysninger på en berettiget måde i overensstemmelse med deres politikker samt for at opfylde dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslove.

Følgende er de mest almindelige af disse scenarier:

 • Webbutik. Vores webbutik drives delvist af en tredjepartsforhandler. Selvom de data, du indtaster i registreringsfasen, håndteres i henhold til F‑Secures politikker, gælder webbutikudbyderens politikker for det faktiske køb og relaterede aktiviteter.

 • Forespørgsler på enhedsplacering. Når du forespørger på placeringen af din enhed via vores tjenester, skal kortudbyderen behandle de relaterede geografiske data. På udgivelsesdatoen for denne politik bruger F‑Secure Google-kort i vores funktioner til lokalisering og søgning efter enheder. Googles privatlivspolitikker er derfor gældende for din brug af funktionerne.

Opbevaring

Personligt identificerbare brugerdata opbevares i et aktivt tjeneste­abonnements varighed plus henstands­perioden på seks måneder derefter. Det giver kunder mulighed for at forny deres udløbne abonnement. Derefter vil kundekontoen blive planlagt til fjernelse.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatør­partnere, styres kontosletningen af den pågældende operatør­partner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen og sletter eller anonymiserer person­oplysninger relateret til kontoen.

Når du via webværktøjet forespørger på brud, der er knyttet til din e‑mailadresse, behandles resultaterne af sådanne forespørgsler kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at levere og vise resultaterne for dig. Vi gemmer e‑mailadresser, der er forespurgt på, i en periode, som er nødvendig for at forhindre misbrug af webværktøjet.

Denne tekst supplerer de tjenestespecifikke opbevaringstider. Standardreglen i henhold til loven er, at personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige til deres formål.

Men nogle personoplysninger skal ikke desto mindre opbevares i længere tidsrum af varierende længde af forskellige årsager.

Typiske årsager til, hvorfor vi kan afvige fra de primære opbevaringstider, omfatter følgende eksempler:

 • respitperioder og sikkerhedskopier (f.eks. gemme dine personoplysninger i et angivet tidsrum efter ophør af dit abonnement, så vi kan beskytte dem mod sletning ved en fejl);

 • gældende lov kræver, at vi gemmer dataene (eksempelvis for at holde styr på dit køb og betalingen for vores tjenester);

 • at forfølge tilgængelige retsmidler eller at begrænse eventuel erstatning, som vi kan lide (f.eks. på grund af en igangværende tvist eller undersøgelse);

 • at løse eller begrænse et tilbagevendende problem eller at have nok oplysninger til at reagere på fremtidige problemer (f.eks. din supportbillet relateret til et problem, der ikke blev permanent afhjulpet, mens du var kunde hos os);

 • at forhindre svigagtig aktivitet (f.eks. at håndhæve et forbud på vores community);

 • dine personoplysninger er inkorporeret i andre oplysninger til et sekundært formål (f.eks. opbevaring af logge);

 • andre lignende omstændigheder, hvor der fortsat er et legitimt behov for den fortsatte lagring af personoplysninger.

Den endelige fjernelse af din konto kan blive forsinket for ikke at gribe forstyrrende ind i andre interaktioner, som du har med os. Det er tilfældet, når du har en F‑Secure-konto (du har f.eks. abonneret på vores forbrugertjenester med din e‑mailadresse) og endvidere i) har en F‑Secure-communitykonto, eller ii) du fortsat abonnerer på vores marketingmeddelelser. Politikken for sletning af F‑Secure-communitykontoen er anført i dens vilkår for tjeneste. Du kan til enhver tid fravælge vores marketingmeddelelser.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen. Denne fjernelse fører til sletning eller anonymisering af personoplysninger relateret til kontoen.

Hvis vi har modtaget dine oplysninger i forbindelse med teknisk support til dig, gemmes oplysningerne, så længe den pågældende supportsag er uafklaret. Når den er afklaret, slettes eller anonymiseres oplysningerne gradvist inden for to år fra afslutning af sagen.

Analysedata indsamlet med brugerens samtykke opbevares til statistiske formål og slettes ikke ved fjernelse af personoplysninger og brugerkontoen. Efter kontoens ophør kan analysedata ikke kan kædes sammen med en personligt identificerbar bruger.

Data, der ikke indeholder personoplysninger (f.eks. sikkerhedsdata og aggregerede analysedata) opbevares, så længe disse data fortsat er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

Analyse

For at vi kan finde ud af, hvornår og hvordan du bruger vores tjeneste, forbedre den og finde frem til, hvordan kunderne får kendskab til tjenesten, indsamler tjenesten data om vellykket installations­forløb, installations- og aktiverings­stier, ydelse, driftsmiljø, forbindelser, brugte funktioner osv. Vi gør dette for at skabe tjenester, der har værdi for dig og vores andre kunder.

Webværktøjet indsamler analysedata om brug af tjeneste og websted (for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte). Vi søger ikke at identificere dig personligt ud fra analysedataene, og e‑mailadressen indsamles ikke. Vi er interesseret i vores brugeres behov og adfærd som en del af en gruppe, ikke i de pågældende brugeres navne.

I dette afsnit beskrives vores generelle praksis for indsamling og behandling af data til analyseformål.

For så vidt angår F‑Secures dataanalyse, omfatter det både genbrugte tjenestedata, genbrugte sikkerhedsdata og de data, der til at begynde med indsamles til analyseformål.

Vi vil gerne give dig en mere personlig kundeoplevelse og endnu bedre tjenester i fremtiden. Til det formål har vi brug for at spore brugsmønstre og oprette kundesegmenter. For eksempel hvilke funktioner der bruges mest, hvor tjenesten svigter, hvad der er behov for at afhjælpe, og hvordan du fik kendskab til vores tjenester.

Hvad vi indsamler. De data, som vi behandler til dataanalyseformål omfatter ting som enhedsidentifikator og relationer mellem enheder/brugere/brugergrupper, driftsmiljø, driftstid for tjeneste, licenstype (prøveversion eller betalt version), enhedsoplysninger (så som telefonmodel og operativsystem, sprog), delvis IP-adresse, tjenestefejl, problematiske filer og URL’er, data om tjenesteydelse, hvordan du interagerer med vores tjenester (for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte), det domænenavn, hvorfra du opretter forbindelse til tjenesten, elementer, der klikkes på, tidsstempler, regional placering, effektivitet af vores meddelelser i tjenesten, tjenesteaktivering (så som at spore, at du har modtaget de tilknyttede meddelelser, og at installation var vellykket), installations- og aktiveringsstier, tjenesteydelse, forbindelser, datarouting, kvoter og andre tilsvarende data.

Når vi på et praktisk niveau anmoder om dit samtykke i vores tjenesters brugergrænseflade, styrer det, om følgende data sendes: i) yderligere data, som for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte, samt tjenestedata, og ii) antallet af attributter, der sendes i et givet datasæt.

Ovenstående angår din brug af vores cybersikkerhedstjenester. Dataanalyse, der kører på vores websteder, er beskrevet i vores politik om personoplysninger på web­steder.

Fravalg. Vi sætter virkelig pris på, at du hjælper os med at forbedre vores tjenester. Men hvis du ønsker at minimere al datatrafik mod F‑Secure, respekterer vi det. De af vores tjenester, der anvender yderligere analyser, giver dig mulighed for at vælge, om du vil bidrage. Du kan til enhver tid fravælge efterfølgende indsamling af analysedata, der ikke er essentielle for vores tjenesteklargøring.

Hvis du har fravalgt al indsamling af analysedata, vil vores meddelelser til dig kun være baseret på indsamling af tjenestedata (de data, vi indsamler under alle omstændigheder, for at levere tjenesterne til dig), og nogle af vores meddelelser vil sandsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imod al indsamling af data fra dit onlineliv (herunder vores websteder), er en bredere metode til at forhindre onlineannoncører i at udarbejde profiler over din brug af mobile enheder at nulstille reklameidentifikatoren fra tid til anden og at aktivere spor ikke-indstillingen i enhedsindstillingerne eller bruge vores privat­livsprodukt.

Opbevaring af analysedata. I vores data­analyse­aktiviteter kombinerer vi analysedata med tjeneste­dataene. Det deraf følgende kombinerede datasæt bliver derefter fortsat behandlet baseret på en “legitim interesse”. De tidligere indsamlede analysedata opbevares som en del af tjenestestatistikken, eftersom tilbagevirkende fjernelse af dem ville bryde statistikken. Når du ophører med at abonnere på vores tjenester (dvs. din konto slettes), føres de analysedata, der er knyttet til din tjenestebrug, tilbage til anonyme data, og vi kan ikke længere knytte dem til dig.

Dataudveksling. På grund af det tekniske miljø (dvs. internettet, appbutik-økosystemet og sociale medier) er vi ikke selv i stand til at udføre al indsamling og alle aktiviteter, der er forbundet med dataanalyse. Vi er nødt til at udveksle nogle data (for eksempel “Android-marketingidentifikator” og andre lignende identifikatorer) med vores onlineanalyse- og marketingpartnere for at muliggøre vores digitale analyse- og marketingaktiviteter. Langt de fleste data, vi har om dig, deles ikke med andre.

Nogle af vores underleverandører, som leverer analysefunktioner til os for vores produkter, kan også oprette og udgive aggregerede rapporter om de data, de har indsamlet. I disse tilfælde indeholder statistikken og de aggregerede rapporter ingen data, der kan kædes sammen med enkeltpersoner.

Vi ofrer ikke dit privat­liv. Vi adskiller os fra de fleste virksomheder på dette område, fordi vi forstår, hvordan økosystemet fungerer, og minutiøst udvælger vores få partnere med omhu samt fjerner alle data, som ikke er absolut nødvendige til ovenstående formål. Du kan naturligvis altid fravælge indsamling af analysedata via tjenesteindstillingerne.

Når vi behandler dataene til analyse- eller statistikformål, pseudonymiserer vi dataene. Vores dataanalytikere kender med andre ord ikke den enkeltperson, som et specifikt datasæt henviser til. Pseudonymiseringen tilbageføres kun i angivne brugstilfælde. Når vi for eksempel kommunikerer med dig, knytter vi resultaterne — ikke de komplette data — af vores dataanalyse til din e‑mailadresse. Et andet eksempel er, at vi kan bruge dataene til at afhjælpe problemer, du måtte have med vores produkt, når vi yder dig tekniske supporttjenester.

Vi begrænser også denne udvidede analyse udelukkende til overfladen i vores tjenester og holder den adskilt fra kerneområderne for privatlivsbeskyttelse i vores tjenester. Vi har for eksempel ingen ekstern analyse i vores Security Cloud eller i trafikken i vores VPN-tjeneste.

Sikkerhed

Oplysninger om den sikkerheds­praksis, som vi anvender for at holde dine oplysninger sikre.

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, videregivelse eller ændring af dine personoplysninger.

Alle personoplysninger er gemt på sikre servere, der drives af F‑Secure eller vores partnere, hvor der kun er adgang for autoriseret personale.

Dine rettigheder

Oplysninger om dine lovfæstede rettigheder, og hvordan du kontakter os.

Du kan få vist resultaterne af databrud vedrørende dine overvågede aktiver fra tjenesten. Hvis du vil have flere oplysninger eller udøve dine lovfæstede rettigheder angående registrering og indsamling af oplysninger om databrud, der angår sådanne resultater, bedes du kontakte vores tredje­parts­udbyder.

Du har ret til de oplysninger, vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Adgang og berigtigelse. Du har ret til at spørge os om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og få en kopi af de data, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Hvis du finder nogle fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, beder vi dig indtrængende om at kontakte vores kundeservice for at løse problemet. På nogle af vores tjenesteportaler kan du opdatere dine kundeoplysninger. For sådanne bør du opdatere ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ændre adresse eller e‑mailadresse. Hvis du ikke selv kan opdatere ændringerne, kan du informere os om de nødvendige ændringer.

 • Indsigelse. Du er berettiget til at komme med en indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, herunder for eksempel behandling af dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dine data på en legitim interesse. I sidstnævne tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din indsigelse.

 • Retten til at blive glemt. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at gemme dine personoplysninger og slette dem. I dette tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din anmodning.

 • Portabilitet. Du har også ret til at bede om personoplysninger, som du selv har leveret — i henhold til en kontrakt eller dit samtykke. Du kan anmode om oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og derudover, at oplysningerne sendes til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk er muligt.

 • Tilbagetrækkelse af samtykke. I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage via relevante indstillinger. For identificerbare tjenesteanalysedata kan du finde indstillingerne i tjenestens brugergrænseflade. Du har også ret til at fravælge vores marketingkommunikation via præferencecentret, der er tilgængeligt via linket.

 • Begrænsning. Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller at vi ikke har juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personoplysninger, og blot opbevare dem på lager, indtil problemet er løst.

Du kan udøve dine rettigheder via vores kundeservicefunktion. Linkene til at kontakte os findes i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Bemærk, at der kan være situationer, hvor vores pligt til hemmeligholdelse, vores tavshedspligt og/eller vores forpligtelser til at levere vores tjenester (f.eks. til din arbejdsgiver) kan forbyde os at videregive eller slette dine personoplysninger eller på anden måde forhindre dig i at udøve dine rettigheder. Dine ovenstående rettigheder afhænger også af de retlige grunde, som vi behandler dine personoplysninger efter.

Hvis du har nogen klager over den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller vil have yderligere oplysninger, kan du altid kontakte os. Hvis du føler, at vi ikke imødekommer dine lovfæstede rettigheder, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde er denne myndighed den finske ombudsmand for databeskyttelse (tietosuoja.fi).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i vores politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Sådan kontakter du os:

 • Kontakt os via de tilgængelige supportkanaler på vores websted.

 • Du kan kontakte F‑Secure med hensyn til datafortrolighed ved at sende en meddelelse til privacy@f-secure.com. Hvis du vil udøve dine rettigheder som registreret, bedes du i stedet bruge supportkanalerne herover.

Generelt

Oplysninger om definitioner og styring af ændringer.

Definitioner

Det er, hvad vi mener, når vi kommer med visse referencer i denne politik.

“Kunde”, “du” refererer til enhver registreret, som køber, registrerer sig til brug af eller bruger vores tjenester, hvis enheder og datatrafik er beskyttet af vores tjenester, eller som har sendt os personligt identificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan være sendt via brugen af vores tjenester, websteder, telefon, e‑mail, registreringsformularer eller andre lignende kanaler.

“Personoplysninger” refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner, der kan identificere dem eller deres familie eller andre i hjemmet. Disse oplysninger kan omfatte navne, e‑mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre mere tekniske oplysninger, som kan forbindes med dig, din enhed eller adfærd af begge, som vi behandler, når vi leverer vores tjenester.

“Tjenester” refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F‑Secure, herunder soft­ware, webløsninger, værktøjer og relaterede supporttjenester.

“Websted” refererer til webstedet f-secure.com eller et andet websted, som F‑Secure hoster eller kontrollerer, herunder underordnede websteder og browserbaserede tjenesteportaler.

Ændringer

Denne version af politikken tydeliggør, opdaterer og erstatter den forrige version. For at holde dette dokument opdateret foretager vi fra tid til anden ændringer af og tilføjelser til det også fremadrettet.

Vi offentliggør det ændrede politikdokument på vores websted eller på et andet interaktionspunkt, hvor det tidligere har været gjort tilgængeligt. Hvis ændringerne er omfattende, kan vi også give dig besked på anden måde. Alle ændringer gælder fra den dato, vi offentliggør det reviderede politikdokument.