Fortroligheds­politik til F‑Secure Sense Router

April 2018

Kortfattet

Vi respekterer din ret til privatlivets fred.

 • Vi hjælper dig med at håndtere netværkstrafikken på dine forbundne enheder i hjemmet og beskytte enhederne mod trusler fra internettet.
 • For at gøre dette:
  • analyserer vi netværkstrafikken på dit hjemmenetværk, men
  • vi fører ikke fortegnelser over, hvilke websteder du besøger. Vi indsamler også typiske tjenesteregistreringsdata og analyserer tjenestens ydeevne.
 • F‑Secure Sense-routeren indeholder F‑Secure Total som en app til slutpunktsbeskyttelse (for udvalgte platforme), som F‑Secure Total’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for.

Uforkortet

Denne tjenestespecifikke politik fokuserer på de elementer, vi mener er de mest relevante for dig. Disse elementer er især 1) den type personlige og private data, som tjenesten indsamler, 2) hvad vi bruger dem til, 3) vores berettigelse, 4) typiske videregivelser, og 5) hvor længe vi opbevarer dem. Flere oplysninger om disse emner samt andre aspekter (registreredes rettigheder, kontaktoplysninger osv.) af behandlingen af dine personoplysninger er endvidere tilgængelige via de integrerede links.

Hvad indsamler vi, og hvad gør vi med det?

Data om kundeforholdet

Det sæt af data, som vi indsamler, afhænger af, hvor du køber tjenesten.

e-butik: Vi får følgende oplysninger om dit køb fra vores e-butikspartner: navn, e‑mail, sprog, adresse, land, postnummer, IP-adresse (Internet Protocol), betalingstype. Mere detaljerede oplysninger om data, der indsamles under købet, findes i e-butikken.

Operatørpartner: Hvis du har købt tjenesten via din operatør, varierer det abonnementsdatasæt, som vi modtager, efter operatørpartner. Det er typisk begrænset til ovenstående data. Vi udveksler også nogle af de herover indsamlede data med vores operatørpartner for at give dig en bedre kundeoplevelse. Det er bl.a. for at yde dig servicesupport, kommunikere med dig på en ensartet måde og holde hinanden opdateret med hensyn til status for dit abonnement.

Support. I tilfælde hvor vi yder dig personlige supporttjenester, kan vi bede dig om at angive yderligere oplysninger.

Vi har brug for at indsamle ovenstående datatyper, så vi har de nødvendige oplysninger til at sælge dig tjenesten, levere tjenesten til dig, sørge for en god kundeoplevelse, kommunikere med dig og på anden vis, som kan være påkrævet ved lov. Disse beskrives yderligere under afsnittet ’Hvad vi gør med det’ i F‑Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Dataindsamlingen sker automatisk med undtagelse af oplysninger, som du aktivt kan give os eller vores forhandler, når du køber tjenesterne.

Dit hjemmenetværk

Vores styrende princip er, at vi ikke forsøger at spionere på det præcise indhold af din private kommunikation. Vi har kun brug for at analysere din kommunikationstrafik for at gøre tjenesten i stand til at beskytte dit hjemmenetværk. For at være mere præcis betyder det, at:

 1. vi analyserer trafikken for mistænkelige eller ondsindede filer og destinationer (dvs. URL-forespørgsler, FQDN-adresser) for at gøre din netværkstrafik synlig og beskytte den. Dette beskrives mere detaljeret i afsnittet ’Beskyttelse af din enhed’;
 2. for at kortlægge dit hjemmenetværk er vores enhedstyperegistrering nødt til at indsamle IP-trafikkens kilde- og destinationsadresse samt DNS-forespørgsler pr. MAC-adresse. De samme data bruges til registrering af uoverensstemmelser i netværkstrafik for IoT-enheder; og
 3. vi har brug for at behandle metadata (f.eks. IP-adresser og DNS) og trafikmønstre for dine pc’er, telefoner og smarte enheder samt andre IoT-enheders trafik for at fastlægge, hvilke af ovennævnte der skal oprette forbindelse til internettet eller eksterne servere efter ønske.

I de interaktions- og tjenestespecifikke privatlivspolitikker og ‑meddelelser beskrives de bestemte formål med at bruge de personoplysninger, der indsamles af hver tjeneste eller behandles i en sådan aktivitet.

Ud over sådanne specifikke formål gælder følgende generelle formål med brug af personoplysninger på tværs af alle vores tjenester:

 • Klargøring af tjenester. Med henblik på at levere vores tjenester til dig behandler vi oplysningerne til følgende formål:
 • Kunderejse. For at identificere autoriserede brugere, behandle og spore transaktioner, administrere brugerkonti samt til forsendelse, fakturering og administration af licenser.
 • Levering, løsning og forbedring. Levering, vedligeholdelse og udvikling af vores tjenester og websteder og for at yde hjælp og support til tjenesterne.
 • Analyse. For at spore, at vores tjenester tages i brug, og hvordan de bruges, så vi kan forbedre dem, administrere din kunderelation og kontakte dig med relevante meddelelser.
 • Kommunikation. For at sende dig oplysninger i forbindelse med tjenesterne, gennemføre kundeundersøgelser og markedsføre vores tjenester over for dig. Den faktiske kommunikation kan håndteres enten af F‑Secure eller af vores partnere.
 • Lovgivning. For at forhindre svigagtige ulovlige eller retsstridige aktiviteter og for at overholde juridiske og lovgivningsmæssige krav.

Alle ovenstående er enten anonymiseret eller skjult, så vi ikke kan se dine individuelle browsingvaner eller indhold.

Retlige grunde

F‑Secure behandler dine data, så vi kan levere til dig vores tjenester, som du har lavet en kontrakt for eller er ved at gøre. Disse kontrakter kan indgås enten direkte med F‑Secure eller med en anden enhed (for eksempel vores webbutik eller operatørpartner), som har udbudt vores tjenester til dig. Udbud af tjenester kan tage form som et køb eller være gratis.

I tilfælde af data, der ikke er strengt nødvendige for at levere tjenesterne til dig — men vil hjælpe F‑Secure med at levere bedre tjenester til dig på lang sigt — indsamler vil kun disse data med dit samtykke.

Dette afsnit indeholder en mere omfattende forklaring af det retsgrundlag, baseret på hvilket vi behandler personoplysninger. Det supplerer det eksakte tjenestespecifikke retsgrundlag, som vores behandling af personoplysninger påberåber sig for den pågældende aktivitet.

Kunderelationsdata

Ved at bruge vores tjenester er du vores kunde. Med henblik på at interagere med dig og levere vores tjenester til vores kunder er vi nødt til at behandle nogle oplysninger om dig. Denne behandling finder typisk sted, når du kommunikerer med os eller vores forretningspartnere angående vores tjenester, installerer og bruger vores tjenester, udfylder en formular eller undersøgelse, registrerer dig for at bruge vores tjenester, indsender oplysninger via vores webløsninger, deltager i en konkurrence eller sweepstakes, registrerer din e‑mailadresse hos os eller sender os e‑mail.

Eftersom vi har brug for oplysningerne til at forfølge ovenstående legitime aktiviteter, har vi ret til at behandle relevante personoplysninger. Denne ret finder typisk sted i form af “kontraktopfyldelse”, “legitim interesse” eller “samtykke”.

Tjenestedata og sikkerhedsdata

Vi har brug for automatisk at indsamle og behandle relevante oplysninger, så vores tjenester fungerer, for at forbedre dem og levere dem til dig. Oplysningerne behandles for at:

 1. levere F‑Secures tjenester og sikre kunders netværk og enheder samt fortroligheden og tilgængeligheden af dataene deri;
 2. gøre F‑Secure i stand til at registrere nye trusler og sikkerhedsrelevante tendenser blandt alle sine kunder, så vores tjenester kan holde trit med nye trusler;
 3. sætte F‑Secure i stand til at levere en centraliseret sikkerhedstjenestestruktur over flere kontinenter til et stort antal kunder og partnere.

Databehandlingen udført af tjenesterne er obligatorisk for effektiv beskyttelse af enheden/netværket og er en forudsætning for F‑Secures evne til at levere sine kontraherede tjenester. Da denne behandling er uadskillelig fra de tjenester, som vi leverer til dig, giver det os et gyldigt behov for at behandle dine oplysninger og en berettigelse til at gøre det.

For forbrugerprodukters vedkommende foreligger denne rettighed i form af “kontraktopfyldelse”. I nogle tilfælde kan behandling finde sted i form af “legitim interesse”, og vi kan også have en “juridisk forpligtelse” til at behandle data til angivne formål.

Analysedata

Vi bruger også de ovenstående tjenestedata og sikkerhedsdata til dataanalyseformål, baseret på retsgrundlaget fastlagt herover. Dataanalyser er en integreret del af vores tjenestelevering, da næsten alle F‑Secures tjenester er afhængige af vores infrastruktur for at fungere korrekt. Med vores dataanalyser kan vi styre denne infrastruktur for at støtte din brug af tjenesterne.

Når vores tjenester indsamler data, der kun er brug for til at få mere viden om, hvordan brugere anvender tjenesterne, eller hvordan vi kan levere bedre service til dig, men ikke er nødvendige for at levere vores tjenester, gør vi det kun med dit særskilte samtykke. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage senere, hvis du skulle ønske det. Det juridiske grundlag for data, der udelukkende indsamles til analyseformål, er derfor “samtykke”.

Sekundære anvendelser

Ud over ovenstående primære retsgrundlag for dataindsamling, kan vi også have behov for at bruge og/eller fortsat gemme data i) for at opfylde en “juridisk forpligtelse” til at behandle data til angivne formål, eller ii) ifølge grundlaget med “legitim interesse”. For en eksempelliste over situationer, hvor vi kan ty til denne berettigelse, henvises til afsnittet “Anden videregivelse”.

Generelt

Vi anser dig for at være kunde hos F‑Secure, ikke en kunde af den enkeltstående tjeneste. Det betyder, at data indsamlet af forskellige tjenester (f.eks. Total) og interaktioner (f.eks. at kontakte supporten) samles i din F‑Secure-konto. Men vi aggregerer ikke data i strid med vores specifikke løfter om privatlivsbeskyttelse (vores tilgang er for eksempel, at vi slet ikke ved noget om din trafik i vores VPN-tjeneste).

Tjenestens brugergrænseflade kan også indeholde andre indstillinger, så du kan justere dine præferencer.

Overførsler og videregivelser

Hvis du har abonneret på tjenesten via vores partner, for eksempel et teleselskab, kan denne partner foretage nogle af aktiviteterne anført herover på vores vegne (f.eks. brugergodkendelse eller kommunikation). Vi udveksler også disse herover anførte data (f.eks. status på dit abonnement, om installationen lykkedes, tjeneste i aktiv brug, data indsamlet for at løse en teknisk supportsag) med partneren, som det er nødvendigt og proportionalt. Vi foretager ovennævnte udvekslinger for at give dig en god kundeoplevelse og supporttjenester og også for at kommunikere med dig på en ensartet måde.

Salg og levering

Vi udveksler (både oplyser og modtager) nogle af dine personoplysninger med vores distributionspartnere (operatører, webbutikker osv.), som markedsfører, distribuerer, administrerer og yder support til vores tjenester. Vi giver disse virksomheder adgang til disse personoplysninger, som de kan have brug for til de aftalte aktiviteter. Logikken i denne datadeling er at give en god kundeoplevelse. Dette omfatter aktiviteter såsom kundeadministration, tjenestesupport, hændelsesstyring og problemløsning, direkte markedsføring og fakturering.

Vores distributionspartnere har sandsynligvis en allerede eksisterende kunderelation med dig. Disse partnere og erhvervskunder behandler dine personoplysninger som en uafhængig enhed, baseret på deres gældende privatlivspolitikker. Uanset hvad, skal vores distributionspartnere og erhvervskunder også overholde aftalerne og lovgivningen ved håndtering af dine personoplysninger. Hver en sådan enhed er som standard uafhængigt ansvarlig for sin egen behandling af personoplysninger, til sine egne formål.

Underentreprise

Vi kan overføre eller videregive nogle af dine personoplysninger til F‑Secures koncernselskaber og vores underleverandører, som hjælper os med at skabe tjenesterne.

I tilfælde hvor vores kunders personoplysninger skal overføres eller videregives til vores underleverandører, kræver vi i vores kontrakter med dem, at de bruger disse oplysninger udelukkende til at levere de aftalte serviceydelser (eksempelvis til at løse en supportsag, til at sende den til logistiske partnere af hensyn til produktlevering eller til at sende marketingmails på vores vegne). Vi forlanger, at vores underleverandører behandler data om dig på en måde, der stemmer overens med vores erklæringer heri.

Internationale overførsler

F‑Secure opererer globalt. Derfor er nogle af vores affilierede selskaber, underleverandører, distributører og partnere placeret i flere lande, herunder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for at sikre global rækkevidde og tilgængelighed for vores tjenester. Afhængigt af omfanget af dine interaktioner med F‑Secure kan dine personlige oplysninger være gemt i eller tilgås fra flere lande. Placeringerne af F‑Secures affiliererede selskaber kan ses fra F‑Secures offentlige websider

Når vi overfører personoplysninger til andre jurisdiktioner, herunder uden for EØS-området, beskytter vi sådanne overførsler af personoplysninger i henhold til lovens krav. Det gør vi ved at pålægge relevante underleverandører og F‑Secures koncernselskaber fornødne tekniske og kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel ved at bruge bestemmelser for dataoverførsler, der er godkendt af EU — det faste indhold i disse bestemmelser er tilgængeligt her.

Vi foretager kun globale eller internationale dataoverførsler af god grund og efter vurdering af den medfølgende risiko for privatlivets fred.

Vi gemmer mere følsomme kundedata i Finland og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og opbevarer dem under vores egen kontrol.

Anden anvendelse og videregivelse

Der er omstændigheder, der ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller videregivelsen af personlige data kan være berettiget eller tilladt, eller hvor vi kan være forpligtet ved gældende lov til at videregive oplysninger uden at indhente dit samtykke eller uafhængigt af levering af tjenester.

Et eksempel omfatter efterlevelse af en retskendelse eller ‑beslutning udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion om at gennemtvinge fremskaffelse af oplysninger.

På samme måde kan der være andre omstændigheder, hvor der foreligger en berettiget legitim interesse i at videregive begrænsede sæt af oplysninger til en tredjepart. Eksempler på en sådan videregivelse omfatter tilfælde, hvor vi er nødt til at beskytte os selv mod ansvar eller for at forebygge svigagtig aktivitet, hvor vi analyserer din brug af vores produkter for at sikre, at vores produkter fungerer, som du forventer, at de gør, og at vi er i stand til at reagere på negative oplevelser, hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et vedvarende problem, eller hvor vi er nødt til at opfylde de legitime informationskrav fra vores forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. I enhver sådan sag handler vi i overensstemmelse med gældende love.

Vi kan også overføre dine personoplysninger som en del af en virksomhedstransaktion, for eksempel salg, fusion, udskilning eller anden virksomhedsmæssig reorganisering af F‑Secure, hvor oplysningerne gives til den nye kontrollerende enhed som en del af normal forretningsførelse. F‑Secure-koncernen videregiver og overfører oplysninger internt som påkrævet ifølge vores på det pågældende tidspunkt aktuelle driftsmodel. Vi begrænser imidlertid videregivelse internt til kun de koncernselskaber, enheder, teams og enkeltpersoner, som har et behov for at kende disse oplysninger til de tiltænkte formål med at behandle dem.

Vi vurderer hvert videregivelseskrav omhyggeligt og tager højde for muligheden for sådanne videregivelsesanmodninger, når det besluttes, hvor og hvordan dine personoplysninger gemmes.

Kilder

Selvom vi indsamler størstedelen af ovennævnte data direkte fra dig eller din enhed, modtager vi også data fra vores affilierede selskaber, distributionspartnere (for eksempel operatører og detailhandlere) og virksomheder, som du har købt tjenesterne hos. Disse virksomheder kan være vores forhandlere, men også omfatte vores eksterne webforretningspartnere. Vi indhenter også nogle grundlæggende personoplysninger (ordredata ved køb) og aggregerer analysedata fra appbutikker, hvor vores tjenester sælges. Disse andre kilder kan endvidere omfatte underleverandører, som har ydet dig support til vores tjenester, eller reklamepartnere, som har assisteret os i at udføre vores marketingaktiviteter.

Vi gør dette for at skabe en optimal kundeoplevelse og for at have de nødvendige oplysninger til at løse supportsager.

Typiske eksempler på tredjepartskilder er:

 • oplysninger om dit køb foretaget i vores eksterne webbutik,
 • vi indhenter dine legitimationsoplysninger fra tidligere logondata fra vores operatør-/forhandlerpartner, så vi kan levere vores tjeneste til dig direkte,
 • vi indhenter dine kontaktoplysninger fra virksomhedsregistre til marketingformål, og
 • når du bruger din konto til sociale medier til at tilmelde dig vores tjenester, indsamler vi e‑mailadressen fra din konto, så vi kan godkende din tilmeldelse og kontakte dig.

Tredjepart

Vores tjenester leveres sammen med vores partnere, og vores tjenester og websteder kan integrere eller fungere sammen med tredjepartstjenester. Dette privatlivsdokument gælder kun for personoplysninger, så længe disse oplysninger er inden for F‑Secures indflydelsessfære. Hvis dine personoplysninger behandles af andre enheder til deres egne uafhængige formål, er en sådan anden part ansvarlig for at behandle dine personoplysninger på en berettiget måde i overensstemmelse med deres politikker samt for at opfylde dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslove.

Følgende er de mest almindelige af disse scenarier:

 • Webbutik. Vores webbutik drives delvist af en tredjepartsforhandler. Selvom de data, du indtaster i registreringsfasen, håndteres i henhold til F‑Secures politikker, gælder webbutikudbyderens politikker for det faktiske køb og relaterede aktiviteter.
 • Forespørgsler på enhedsplacering. Når du forespørger på placeringen af din enhed via vores tjenester, skal kortudbyderen behandle de relaterede geografiske data. På udgivelsesdatoen for denne politik bruger F‑Secure Google-kort i vores funktioner til lokalisering og søgning efter enheder. Googles privatlivspolitikker er derfor gældende for din brug af funktionerne.

Med din tilladelse kan partneren også få adgang til din konto med henblik på at yde dig support.

Opbevaring

Personligt identificerbare brugerdata opbevares i et aktivt tjenesteabonnements varighed plus henstandsperioden på seks måneder derefter. Det giver kunder mulighed for at forny deres udløbne abonnement. Derefter vil kundekontoen blive planlagt til fjernelse.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen og sletter eller anonymiserer personoplysninger relateret til kontoen.

Denne tekst supplerer de tjenestespecifikke opbevaringstider. Standardreglen i henhold til loven er, at personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige til deres formål.

Men nogle personoplysninger skal ikke desto mindre opbevares i længere tidsrum af varierende længde af forskellige årsager.

Typiske årsager til, hvorfor vi kan afvige fra de primære opbevaringstider, omfatter følgende eksempler:

 • respitperioder og sikkerhedskopier (f.eks. gemme dine personoplysninger i et angivet tidsrum efter ophør af dit abonnement, så vi kan beskytte dem mod sletning ved en fejl);
 • gældende lov kræver, at vi gemmer dataene (eksempelvis for at holde styr på dit køb og betalingen for vores tjenester);
 • at forfølge tilgængelige retsmidler eller at begrænse eventuel erstatning, som vi kan lide (f.eks. på grund af en igangværende tvist eller undersøgelse);
 • at løse eller begrænse et tilbagevendende problem eller at have nok oplysninger til at reagere på fremtidige problemer (f.eks. din supportbillet relateret til et problem, der ikke blev permanent afhjulpet, mens du var kunde hos os);
 • at forhindre svigagtig aktivitet (f.eks. at håndhæve et forbud på vores community);
 • dine personoplysninger er inkorporeret i andre oplysninger til et sekundært formål (f.eks. opbevaring af logge);
 • andre lignende omstændigheder, hvor der fortsat er et legitimt behov for den fortsatte lagring af personoplysninger.

Den endelige fjernelse af din konto kan blive forsinket for ikke at gribe forstyrrende ind i andre interaktioner, som du har med os. Det er tilfældet, når du har en F‑Secure-konto (du har f.eks. abonneret på vores forbrugertjenester med din e‑mailadresse) og endvidere i) har en F‑Secure-communitykonto, eller ii) du fortsat abonnerer på vores marketingmeddelelser. Politikken for sletning af F‑Secure-communitykontoen er anført i dens vilkår for tjeneste. Du kan til enhver tid fravælge vores marketingmeddelelser.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen. Denne fjernelse fører til sletning eller anonymisering af personoplysninger relateret til kontoen.

Hvis vi har modtaget dine oplysninger i forbindelse med teknisk support til dig, gemmes oplysningerne, så længe den pågældende supportsag er uafklaret. Når den er afklaret, slettes eller anonymiseres oplysningerne gradvist inden for to år fra afslutning af sagen.

Analysedata indsamlet med brugerens samtykke opbevares til statistiske formål og slettes ikke ved fjernelse af personoplysninger og brugerkontoen. Efter kontoens ophør kan analysedata ikke kan kædes sammen med en personligt identificerbar bruger.

Data, der ikke indeholder personoplysninger (f.eks. sikkerhedsdata og aggregerede analysedata) opbevares, så længe disse data fortsat er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

 • Vi gemmer kun dataene, så længe det er nødvendigt for at imødekomme ovenstående formål (på datoen for denne politik slettes f.eks. de data, der er nødvendige for registrering af uoverensstemmelser i netværkstrafik, efter syv dage).
 • De allerede anonyme Security Cloud-data og data om enhedstilstand slettes ikke.

Denne tekst supplerer de tjenestespecifikke opbevaringstider. Standardreglen i henhold til loven er, at personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige til deres formål.

Men nogle personoplysninger skal ikke desto mindre opbevares i længere tidsrum af varierende længde af forskellige årsager.

Typiske årsager til, hvorfor vi kan afvige fra de primære opbevaringstider, omfatter følgende eksempler:

 • respitperioder og sikkerhedskopier (f.eks. gemme dine personoplysninger i et angivet tidsrum efter ophør af dit abonnement, så vi kan beskytte dem mod sletning ved en fejl);
 • gældende lov kræver, at vi gemmer dataene (eksempelvis for at holde styr på dit køb og betalingen for vores tjenester);
 • at forfølge tilgængelige retsmidler eller at begrænse eventuel erstatning, som vi kan lide (f.eks. på grund af en igangværende tvist eller undersøgelse);
 • at løse eller begrænse et tilbagevendende problem eller at have nok oplysninger til at reagere på fremtidige problemer (f.eks. din supportbillet relateret til et problem, der ikke blev permanent afhjulpet, mens du var kunde hos os);
 • at forhindre svigagtig aktivitet (f.eks. at håndhæve et forbud på vores community);
 • dine personoplysninger er inkorporeret i andre oplysninger til et sekundært formål (f.eks. opbevaring af logge);
 • andre lignende omstændigheder, hvor der fortsat er et legitimt behov for den fortsatte lagring af personoplysninger.

Den endelige fjernelse af din konto kan blive forsinket for ikke at gribe forstyrrende ind i andre interaktioner, som du har med os. Det er tilfældet, når du har en F‑Secure-konto (du har f.eks. abonneret på vores forbrugertjenester med din e‑mailadresse) og endvidere i) har en F‑Secure-communitykonto, eller ii) du fortsat abonnerer på vores marketingmeddelelser. Politikken for sletning af F‑Secure-communitykontoen er anført i dens vilkår for tjeneste. Du kan til enhver tid fravælge vores marketingmeddelelser.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen. Denne fjernelse fører til sletning eller anonymisering af personoplysninger relateret til kontoen.

Hvis vi har modtaget dine oplysninger i forbindelse med teknisk support til dig, gemmes oplysningerne, så længe den pågældende supportsag er uafklaret. Når den er afklaret, slettes eller anonymiseres oplysningerne gradvist inden for to år fra afslutning af sagen.

Analysedata indsamlet med brugerens samtykke opbevares til statistiske formål og slettes ikke ved fjernelse af personoplysninger og brugerkontoen. Efter kontoens ophør kan analysedata ikke kan kædes sammen med en personligt identificerbar bruger.

Data, der ikke indeholder personoplysninger (f.eks. sikkerhedsdata og aggregerede analysedata) opbevares, så længe disse data fortsat er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

Du kan endvidere anonymisere de tekniske tjenestedata i Sense-routeren, når du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne.

Analyse

De tjenesteanalysedata, som vi modtager, består af to hoveddatastrømme.

 1. Tjenestehardwaren sender installationsdata og generelle data om enhedens tilstand (for eksempel crashdumps) samt udvalgte data om sikkerhedshændelser til F‑Secure. Den opdaterer også dens status til vores backend-systemer og hjælper os således med at finde og afhjælpe defekter, der kan forårsager fejlfunktioner. Det er nødvendigt, for at vi kan levere tjenesten til dig.
 2. For at vi kan finde ud af, hvornår og hvordan du bruger vores tjeneste, forbedre den og finde frem til, hvordan kunderne får kendskab til tjenesten, indsamler tjenesten data om vellykket installationsforløb, installations- og aktiveringsstier, ydelse, driftsmiljø, forbindelser, brugte funktioner osv. Vi gør dette for at skabe tjenester, der har værdi for dig og vores andre kunder.

I dette afsnit beskrives vores generelle praksis for indsamling og behandling af data til analyseformål.

For så vidt angår F‑Secures dataanalyse, omfatter det både genbrugte tjenestedata, genbrugte sikkerhedsdata og de data, der til at begynde med indsamles til analyseformål.

Vi vil gerne give dig en mere personlig kundeoplevelse og endnu bedre tjenester i fremtiden. Til det formål har vi brug for at spore brugsmønstre og oprette kundesegmenter. For eksempel hvilke funktioner der bruges mest, hvor tjenesten svigter, hvad der er behov for at afhjælpe, og hvordan du fik kendskab til vores tjenester.

Hvad vi indsamler. De data, som vi behandler til dataanalyseformål omfatter ting som enhedsidentifikator og relationer mellem enheder/brugere/brugergrupper, driftsmiljø, driftstid for tjeneste, licenstype (prøveversion eller betalt version), enhedsoplysninger (så som telefonmodel og operativsystem, sprog), delvis IP-adresse, tjenestefejl, problematiske filer og URL’er, data om tjenesteydelse, hvordan du interagerer med vores tjenester (for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte), det domænenavn, hvorfra du opretter forbindelse til tjenesten, elementer, der klikkes på, tidsstempler, regional placering, effektivitet af vores meddelelser i tjenesten, tjenesteaktivering (så som at spore, at du har modtaget de tilknyttede meddelelser, og at installation var vellykket), installations- og aktiveringsstier, tjenesteydelse, forbindelser, datarouting, kvoter og andre tilsvarende data.

Når vi på et praktisk niveau anmoder om dit samtykke i vores tjenesters brugergrænseflade, styrer det, om følgende data sendes: i) yderligere data, som for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte, samt tjenestedata, og ii) antallet af attributter, der sendes i et givet datasæt.

Ovenstående angår din brug af vores cybersikkerhedstjenester. Dataanalyse, der kører på vores websteder, er beskrevet i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for websteder.

Fravalg. Vi sætter virkelig pris på, at du hjælper os med at forbedre vores tjenester. Men hvis du ønsker at minimere al datatrafik mod F‑Secure, respekterer vi det. De af vores tjenester, der anvender yderligere analyser, giver dig mulighed for at vælge, om du vil bidrage. Du kan til enhver tid fravælge efterfølgende indsamling af analysedata, der ikke er essentielle for vores tjenesteklargøring.

Hvis du har fravalgt al indsamling af analysedata, vil vores meddelelser til dig kun være baseret på indsamling af tjenestedata (de data, vi indsamler under alle omstændigheder, for at levere tjenesterne til dig), og nogle af vores meddelelser vil sandsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imod al indsamling af data fra dit onlineliv (herunder vores websteder), er en bredere metode til at forhindre onlineannoncører i at udarbejde profiler over din brug af mobile enheder at nulstille reklameidentifikatoren fra tid til anden og at aktivere spor ikke-indstillingen i enhedsindstillingerne eller bruge vores privatlivsprodukt.

Opbevaring af analysedata. I vores dataanalyseaktiviteter kombinerer vi analysedata med tjenestedataene. Det deraf følgende kombinerede datasæt bliver derefter fortsat behandlet baseret på en “legitim interesse”. De tidligere indsamlede analysedata opbevares som en del af tjenestestatistikken, eftersom tilbagevirkende fjernelse af dem ville bryde statistikken. Når du ophører med at abonnere på vores tjenester (dvs. din konto slettes), føres de analysedata, der er knyttet til din tjenestebrug, tilbage til anonyme data, og vi kan ikke længere knytte dem til dig.

Dataudveksling. På grund af det tekniske miljø (dvs. internettet, appbutik-økosystemet og sociale medier) er vi ikke selv i stand til at udføre al indsamling og alle aktiviteter, der er forbundet med dataanalyse. Vi er nødt til at udveksle nogle data (for eksempel “Android-marketingidentifikator” og andre lignende identifikatorer) med vores onlineanalyse- og marketingpartnere for at muliggøre vores digitale analyse- og marketingaktiviteter. Langt de fleste data, vi har om dig, deles ikke med andre.

Nogle af vores underleverandører, som leverer analysefunktioner til os for vores produkter, kan også oprette og udgive aggregerede rapporter om de data, de har indsamlet. I disse tilfælde indeholder statistikken og de aggregerede rapporter ingen data, der kan kædes sammen med enkeltpersoner.

Vi ofrer ikke dit privatliv. Vi adskiller os fra de fleste virksomheder på dette område, fordi vi forstår, hvordan økosystemet fungerer, og minutiøst udvælger vores få partnere med omhu samt fjerner alle data, som ikke er absolut nødvendige til ovenstående formål. Du kan naturligvis altid fravælge indsamling af analysedata via tjenesteindstillingerne.

Når vi behandler dataene til analyse- eller statistikformål, pseudonymiserer vi dataene. Vores dataanalytikere kender med andre ord ikke den enkeltperson, som et specifikt datasæt henviser til. Pseudonymiseringen tilbageføres kun i angivne brugstilfælde. Når vi for eksempel kommunikerer med dig, knytter vi resultaterne — ikke de komplette data — af vores dataanalyse til din e‑mailadresse. Et andet eksempel er, at vi kan bruge dataene til at afhjælpe problemer, du måtte have med vores produkt, når vi yder dig tekniske supporttjenester.

Vi begrænser også denne udvidede analyse udelukkende til overfladen i vores tjenester og holder den adskilt fra kerneområderne for privatlivsbeskyttelse i vores tjenester. Vi har for eksempel ingen ekstern analyse i vores Security Cloud eller i trafikken i vores VPN-tjeneste.

For at respektere vores eget kerneløfte om privatlivets fred har vi ikke nogen brugsanalyse fra tredjepart, som ville målrette din faktiske kommunikationstrafik.

Du kan naturligvis altid fravælge størstedelen af indsamlingen af analysedata i tjenesteindstillingerne.

Beskyttelse af din enhed

For enheder med Windows-, Mac- og Android-operativsystemer, hvis appen til slutpunktsbeskyttelse er installeret, kontrollerer antivirusscanneren i appen også dine programfilers omdømme. Hvis det ikke vides, om en fil er sikker, kan tjenesten sende den til Security Cloud for at blive scannet. Når filen er scannet, sender Security Cloud scanningsresultatet tilbage til tjenesten. Når tjenesten scanner indhold i Security Cloud, indsamles der ikke nogen personoplysninger. Scannede filer gemmes i et tidsrum, der er nødvendigt for, at Security Cloud kan fungere efter hensigten.

Tjenesten sender forespørgsler om potentielt ondsindet aktivitet, ondsindet software eller uønskede programmer på beskyttede enheder, datatrafik og netværk til F‑Secure Security Cloud. F‑Secure Security Cloud er et skybaseret system til analyse af cybertrusler, der drives af F‑Secure. Med Security Cloud kan F‑Secure opretholde et opdateret overblik over det globale trusselslandskab og beskytte vores kunder mod nye trusler i det øjeblik, de bliver fundet. Disse forespørgsler — såsom URL’er, filidentifikatorer og programmetadata — kan ikke forbindes med en identificerbar bruger af F‑Secure.

For at beskytte dine personlige oplysninger adskiller F‑Secure de ovennævnte sikkerhedsdata fra de andre data, der indsamles om din brug af tjenesten, anonymiserer dem og ødelægger dem, når der ikke længere er behov for dem til formålet.

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, videregivelse eller ændring af dine personoplysninger.

Alle personoplysninger er gemt på sikre servere, der drives af F‑Secure eller vores partnere, hvor der kun er adgang for autoriseret personale.

Sikkerhed

Oplysninger om den sikkerhedspraksis, som vi anvender for at holde dine oplysninger sikre.

Du har ret til de oplysninger, vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Adgang og berigtigelse. Du har ret til at spørge os om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og få en kopi af de data, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Hvis du finder nogle fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, beder vi dig indtrængende om at kontakte vores kundeservice for at løse problemet. På nogle af vores tjenesteportaler kan du opdatere dine kundeoplysninger. For sådanne bør du opdatere ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ændre adresse eller e‑mailadresse. Hvis du ikke selv kan opdatere ændringerne, kan du informere os om de nødvendige ændringer.
 • Indsigelse. Du er berettiget til at komme med en indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, herunder for eksempel behandling af dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dine data på en legitim interesse. I sidstnævne tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din indsigelse.
 • Retten til at blive glemt. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at gemme dine personoplysninger og slette dem. I dette tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din anmodning.
 • Portabilitet. Du har også ret til at bede om personoplysninger, som du selv har leveret — i henhold til en kontrakt eller dit samtykke. Du kan anmode om oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og derudover, at oplysningerne sendes til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk er muligt.
 • Tilbagetrækkelse af samtykke. I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage via relevante indstillinger. For identificerbare tjenesteanalysedata kan du finde indstillingerne i tjenestens brugergrænseflade. Du har også ret til at fravælge vores marketingkommunikation via præferencecentret, der er tilgængeligt via linket.
 • Begrænsning. Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller at vi ikke har juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personoplysninger, og blot opbevare dem på lager, indtil problemet er løst.

Du kan udøve dine rettigheder via vores kundeservicefunktion. Linkene til at kontakte os findes i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Bemærk, at der kan være situationer, hvor vores pligt til hemmeligholdelse, vores tavshedspligt og/eller vores forpligtelser til at levere vores tjenester (f.eks. til din arbejdsgiver) kan forbyde os at videregive eller slette dine personoplysninger eller på anden måde forhindre dig i at udøve dine rettigheder. Dine ovenstående rettigheder afhænger også af de retlige grunde, som vi behandler dine personoplysninger efter.

Hvis du har nogen klager over den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller vil have yderligere oplysninger, kan du altid kontakte os. Hvis du føler, at vi ikke imødekommer dine lovfæstede rettigheder, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde er denne myndighed den finske ombudsmand for databeskyttelse (tietosuoja.fi).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i vores politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Sådan kontakter du os:

 • Kontakt os via de tilgængelige supportkanaler på vores websted.
 • Du kan kontakte F‑Secure med hensyn til datafortrolighed ved at sende en meddelelse til privacy@f-secure.com. Hvis du vil udøve dine rettigheder som registreret, bedes du i stedet bruge supportkanalerne herover.

Dine rettigheder

Oplysninger om dine lovfæstede rettigheder, og hvordan du kontakter os.

Definitioner

Det er, hvad vi mener, når vi kommer med visse referencer i denne politik.

“Kunde”, “du” refererer til enhver registreret, som køber, registrerer sig til brug af eller bruger vores tjenester, hvis enheder og datatrafik er beskyttet af vores tjenester, eller som har sendt os personligt identificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan være sendt via brugen af vores tjenester, websteder, telefon, e‑mail, registreringsformularer eller andre lignende kanaler.

“Personoplysninger” refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner, der kan identificere dem eller deres familie eller andre i hjemmet. Disse oplysninger kan omfatte navne, e‑mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre mere tekniske oplysninger, som kan forbindes med dig, din enhed eller adfærd af begge, som vi behandler, når vi leverer vores tjenester.

“Tjenester” refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F‑Secure, herunder software, webløsninger, værktøjer og relaterede supporttjenester.

“Websted” refererer til webstedet f-secure.com eller et andet websted, som F‑Secure hoster eller kontrollerer, herunder underordnede websteder og browserbaserede tjenesteportaler.

Ændringer

Denne version af politikken tydeliggør, opdaterer og erstatter den forrige version. For at holde dette dokument opdateret foretager vi fra tid til anden ændringer af og tilføjelser til det også fremadrettet.

Vi offentliggør det ændrede politikdokument på vores websted eller på et andet interaktionspunkt, hvor det tidligere har været gjort tilgængeligt. Hvis ændringerne er omfattende, kan vi også give dig besked på anden måde. Alle ændringer gælder fra den dato, vi offentliggør det reviderede politikdokument.

Generelt

Oplysninger om definitioner og styring af ændringer.