Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for undersøgelser

Kortfattet

I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer vi hos F-Secure, hvordan vi håndterer personligt identificerbare oplysninger i vores undersøgelser.

Vi indsamler undersøgelsesdata om vores kunders oplevelse med at arbejde sammen med os samt vores produkter og tjenester. Vi bruger dine svar til at forbedre vores produkter, tjenester og til andet samarbejde med vores kunder.

Uforkortet

F-Secure anvender kundeundersøgelser for at indhente feedback om sikkerhedstjenester. Vi bruger denne feedback til at få en større kundeforståelse og dermed forbedre vores produkter og tjenester samt den måde, vi opererer i markedet på.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger dækker, hvordan F-Secure håndterer personligt identificerbare oplysninger i sine undersøgelser. For oplysninger om andre aspekter (internationale overførsler, registreredes rettigheder, kontaktoplysninger osv.) angående behandling af dine personlige oplysninger henvises der til F-Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der finder anvendelse på alle vores tjenester, og som denne tjenestespecifikke erklæring er et tillæg til.

Hvilke data indsamler vi?

Vi udfylder på forhånd vores undersøgelse med de data, vi har om dig. Det omfatter typisk e-mailadresse, telefonnummer, navn, sprog, land og andre kunderelationsoplysninger. Vi kan derudover anmode om nogle flere oplysninger, for eksempel alder og køn, som hjælp til at kategorisere svar. I undersøgelsen spørger vi om din oplevelse med os.

Valgmuligheder

Vi indsamler kun disse oplysninger, hvor du giver dit samtykke til det ved at bevare vores undersøgelse. Du behøver ikke at svare os. Vi vil imidlertid sætte stor pris på, at du gør det, så vi ved, hvad der er vigtigt for dig, og dermed bedre kan tjene dig.

Du kan vælge ikke længere at modtage denne type undersøgelsesinvitation via frameldingslinket i hver e-mailinvitation til en undersøgelse.

Videregivelse af oplysninger

Vi deler vores kunders kontaktoplysninger med vores tilknyttede virksomheder og underleverandører baseret på de principper, der er anført under "Overførsler" i F-Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi gør det for at sætte vores tilknyttede virksomheder og underleverandører i stand til at kontakte kunder med henblik på at gennemføre undersøgelser og gøre undersøgelsesresultaterne synlige for de relevante tilknyttede virkomheder.

De tilknyttede virksomheder og underleverandører accepterer at behandle personlige oplysninger udelukkende som anvist af F-Secure. De har ikke tilladelse til at bruge undersøgelsesdata til andre formål. De er selv ansvarlige for cookiepraksis på deres websteder.

Opbevaring

Hvis du er vores forbrugerkunde, gemmes dine undersøgelsessvar i vores kunderegister i seks (6) måneder fra datoen for svarene på den pågældende undersøgelse – medmindre du anmoder om, at de slettes tidligere. Formålet med opbevaringen er at sikre tilstrækkelig tid til at gennemføre en vellykket undersøgelse og analysere oplysningerne. Derefter vil resultaterne blive anonymiseret og fortsat blive gemt som aggregerede resultater.

Hvis du er vores virksomhedskunde eller partner, gemmes dine undersøgelsessvar i vores kunderegister i henhold til dets opbevaringsregler.

Operatørpartnere

I nogle tilfælde gennemfører vi også undersøgelser om vores operatørpartneres slutkunder. For effektivt at kunne kontakte dig som en operatørpartners slutkunde og få brugbare resultater giver operatøren os grundlæggende oplysninger om tiltænkte undersøgelsesmodtagere. Disse oplysninger omfatter typisk e-mailadresser, navne, telefonnumre, kontakt-id'er, antal aktiverede licenser, detaljer om tilbuddet (f.eks. fast eller mobilt, antal betalte licenser). Vi deler dine svar med operatøren til analyse og som feedback til forbedringer fremadrettet. Operatøren behandler og gemmer disse oplysninger i henhold til deres praksis.

Du kan fravælge at modtage fremtidige undersøgelser via frameldingslinket i undersøgelsens e-mailinvitation.

  • Hvis operatøren administrerer kommunikationspræferencerne og/eller opbevarer alle identificerende oplysninger for modtageren, er operatøren ansvarlig for at fjerne de slutkunder, der har frameldt sig.
  • Hvis F-Secure administrerer kommunikationspræferencerne knyttet til distribuerede sikkerhedstjenester for modtageren, er F-Secure ansvarlig for at fjerne modtagerne, der har frameldt sig.

Operatøren er det første kontaktpunkt angående yderligere spørgsmål fra undersøgelsens modtager.

© F-Secure, juni 2018