Vad är vishing?

Vishing innebär att en bedragare ringer dig för att få tag på konfidentiell information, så som person- och inloggnings­uppgifter. Order om att betala en räkning eller installera ett program före­kommer också. Läs mer här för att skydda dig mot hotet.

Vad är vishing?