VPN för PC — hur du väljer en VPN för din Windows-dator

En VPN är ett användbart verktyg oavsett vilken internet­ansluten enhet du har eller vilket operativ­system du använder. Se till att utrusta din Windows-dator med en VPN för privat surf. Läs mer för att veta hur du väljer en VPN för din Windows-dator.

Vad är en VPN?

VPN är en för­kortning av virtuellt privat nät­verk och möjlig­gör säker och privat surf på din PC (personal computer), mobil och dina andra enheter. En pålitlig VPN har många användbara verktyg för ökad online­säkerhet. Du kan till exempel dölja din enhets IP-adress för att förhindra brottslingars försök att spionera på dig. En VPN kan också hjälpa dig att skydda dig från online­brottslingar genom att kryptera dina privata uppgifter och skapa en tunnel mellan din enhet och internet.

5 fördelar med en VPN

Är inte inkognito­läge till­räckligt för privat surf? Nej. Med inkognito­läge sparas inga spår av det du gör på den enhet du använder, men spåren finns ändå kvar online efter­som din IP-adress är synlig. Din internet­leverantör är till exempel medveten om vilka webb­platser du har besökt eller vilka Google-sökningar du har gjort. En VPN fungerar som en mellan­hand mellan dig och internet och ger dig privat surf över­allt. Vi listar 5 nyttiga saker som du kan göra med en VPN:

 1. Dölja din IP-adress. Du får en ny IP-adress från din VPN-server efter­som all din inter­nettrafik går igenom den. Det ser ut som att du surfar på VPN-serverns plats istället för din riktiga.
 2. Ändra din IP-adress och virtuella plats. Du kan välja vilken plats och vilket land det ser ut att din PC befinner sig på genom att ändra din IP-adress. Vissa företag lokaliserar sina IP-adresser för att avgränsa sitt inne­håll enbart för användare i vissa geo­grafiska områden. Genom att ändra din IP-adress kan du få till­gång till detta så kallade geo­blockerade inne­håll.
 3. Kryptera ditt data. En VPN krypterar din data och dina personliga uppgifter för att skydda din integritet. Kryptering inne­bär att datan blir svårläst eller dold för personer som den inte tillhör. Ingen utom­stående kan alltså se din Windows webb­trafik med en VPN.
 4. Surfa säkert med en offentlig Wi‑Fi. Att använda offentliga Wi‑Fi-nät­verk medför säkerhets­risker, så som spionage eller data­läckor, för din PC. Med en VPN och dess privata upp­koppling kan ingen spionera på din webb­aktivitet.
 5. Förstärka din informations­säkerhet. Cyber­attackernas ökning är ett faktum och du bör utrusta alla dina enheter med lämpliga online­skydd. Det är inte bara din din PC som behöver en VPN, utan också dina mobila enheter eller surf­plattor kan bli utsatta för cyber­kriminalitet och behöver skydd.

Vad är Windows operativ­system?

Ett operativ­system är den mjuk­vara som hanterar alla program på din dator. Vilket operativ­system din dator använder beror på dess märke, till exempel Windows eller Apple. Det finns olika versioner av Windows operativ­system, till exempel Windows 7, 10 och 11. Du kan se vilket operativ­system din PC har från dess system­inställningar.

Efter­som Windows 11 är den nyaste versionen är den säkrast att använda. Kom ihåg att alltid hålla ditt operativ­system upp­daterat efter­som målet med en upp­datering är att fixa den före­gående versionens brister.

Du är inte trygg enbart genom att använda den nyaste versionen, utan för ett hel­täckande skydd ska du utrusta din PC med både anti­virus­program och brand­vägg. Om du vill använda internet på ett säkert och privat sätt bör du också köpa och ladda ner en VPN.

Hur väljer man en VPN för Windows

Det finns olika typers VPN-tjänster och leverantörer på marknaden och det kan vara svårt att välja vilken VPN man ska ta. Tänk på åtminstone följande när du väljer en VPN för Windows.

 • Hur många enheter stöder tjänsten? De flesta av oss använder flera enheter för att surfa på internet. Välj en VPN-tjänst som erbjuder stöd för flera enheter med samma abonnemang.
 • Hur många VPN-servrar har tjänsten? Hur många VPN-servrar har tjänsten runt om i världen? När en VPN-leverantör låter dig välja mellan flera olika länder kan du få till­gång till mer geo­blockerat inne­håll.
 • Var finns VPN-leverantören? Tjänste­leverantörens hem­land är viktigt efter­som lag­stiftningen kan påverka hur din information hanteras. Välj en leverantör som inte ligger i något av de så kallade 14 Eyes-länderna, till exempel F‑Secure.
 • Är VPN-tjänsten betald eller gratis? I stället för att skydda din integritet på nätet kan en gratis VPN göra mer skada än nytta. Om du betalar för en VPN får du också till­gång till fler VPN-platser och andra extra funktioner.
 • Vad gör VPN-tjänsten med dina data? Vet du vad som händer med dina upp­gifter och vem som har till­gång till dem? Välj en pålitlig VPN-leverantör för att undvika att dina person­uppgifter hamnar i fel händer.
 • Stöder VPN-tjänsten mobila enheter? Windows-datorer är inte de enda enheterna som behöver en VPN. Skaffa en pålitlig VPN för dina mobila enheter och iOS också.
 • Är VPN-leverantören pålitlig? Kontrollera att tjänste­leverantören har betyg och expert­recensioner. Se även till att recensionerna verkar legitima och är skrivna av riktiga användare och inte köpta eller påhittade.
 • Vilka Windows-operativ­system stöder tjänsten? En bra VPN-tjänst stöder alla de senaste Windows-operativ­systemen, inklusive Windows 11, 10 och 7.
 • Betald eller gratis VPN?

  Svaret på frågan är enkelt: för ett hel­täckande online­skydd behöver du en betald VPN. Du kan alltid välja mellan en gratis VPN och en VPN som du köper, men den betalda versionen ger dig ett betydligt bättre skydd än den kostnads­fria. I en betald VPN ingår oftast kund­tjänst och tekniskt stöd som du kan kontakta när som helst, i bästa fall även på ditt eget språk. En gratis VPN kan ha begränsade funktioner, göra din enhet eller internet­anslutning lång­sammare, samla in person­uppgifter som lätt kan hamna i fel händer eller på annat sätt äventyra din sekretess.

  Hur installerar man VPN-anslutningen?

  Att installera en VPN kräver inga speciella tekniska kunskaper. Vi har fram­ställt fyra lätta steg med vilka du sätter upp din VPN-anslutning enkelt. Gör så här:

  1. Försäkra dig om att du använder en säker VPN, till exempel F‑Secure VPN.
  2. För hel­täckande online­skydd rekommenderar vi en betald VPN som du installerar från F‑Secures webbutik.
  3. Aktivera din VPN. F‑Secure VPN fungerar enkelt som en applikation på ditt skriv­bord. Din IP-adress ändras genast då du valt din virtuella plats och VPN-anslutningen är aktiv.
  4. När en säker VPN-anslutning har installerats är du redo att använda internet privat och utan rädsla för att bli spårad på nätet.

  Skydda din Windows PC med F‑Secure Total

  Även om en VPN är bra för att surfa privat och för att ändra din virtuella plats räcker den inte för att skydda dig mot alla hot på nätet. För en hel­täckande online­skydd ska du välja F‑Secure Total som erbjuder mer än bara en VPN. Totals hög­klassiga anti­virus­program skyddar dig från skadlig kod och hackare, medan verktygen för att hantera dina lösen­ord gör det bekymmers­fritt att använda internet.

  Läs mer och prova kostnads­fritt